MARKERA DET TILLBEHÖR SOM DU FÖRSÖKER ANSLUTA TILL

VILL DU MARKERA TILLBEHÖRET SOM DU
FÖRSÖKER ANSLUTA TILL?

VILL DU MARKERA TILLBEHÖRET SOM DU
FÖRSÖKER ANSLUTA TILL?

ANSLUTA EN KONTROLL

Lampan på din SHIELD-enhet måste blinka för att du ska kunna ansluta SHIELDTM-tillbehöret.

Om SHIELD TV-lampan inte blinkar, trycker du och håller ned strömknappen på
SHIELD tills skärmen Anslut tillbehör visas på din TV.

Nästa

ANSLUTA EN KONTROLL

Kontrollera att kontrollen är urkopplad och tryck och håll sedan ned NVIDIA-knappen
tills den börjar att blinka. Kontrollen ska anslutas efter en kort stund.

Om knappen inte blinkar laddar du kontrollen och försöker igen.

ANSLUTA EN KONTROLL

Öppna SHIELD-tillbehörsappen som visas på SHIELD TV-startskärmen med din befintliga
kontroll eller fjärrkontroll, eller en ny kontroll som du anslutit till SHIELDTM TV.
Välj sedan Sammankoppla ett tillbehör.

Nästa

ANSLUTA EN KONTROLL

Kontrollera att kontrollen är urkopplad och tryck och håll sedan ned NVIDIA-knappen
tills den börjar att blinka. Kontrollen ska anslutas efter en kort stund.

Om knappen inte blinkar laddar du kontrollen och försöker igen.

ANSLUTA EN KONTROLL

Kontrollera att SHIELDTM-startskärmen visas på din TV.

Se till att SHIELD-kontrollen inte är längre än 30 cm från SHIELD TV-enheten. Tryck på
NVIDIA-knappen på styrenheten tills den blå indikatorlampan börjar
blinka (sitter precis över NVIDIA-knappen).

Kontrollen ska anslutas efter en kort stund.

Om indikatorlampan inte blinkar laddar du kontrollen och försök igen.

SHIELD-kontroll

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Om indikatorlampan inte blinkar laddar du kontrollen och försök igen.

ANSLUTA EN KONTROLL

Kör SHIELDTM-tillbehörsappen på din surfplatta.
Tryck på den gröna plusikonen (+) i appen.

Nästa

ANSLUTA EN KONTROLL

Tryck på NVIDIA-knappen på kontrollen tills den blå
indikatorlampan börjar blinka (sitter precis över NVIDIA-knappen).

Kontrollen ska anslutas efter en kort stund.

Om indikatorlampan inte blinkar laddar du kontrollen och försöker igen.

ANSLUTA EN KONTROLL

Kör SHIELDTM-tillbehörsappen på din surfplatta.
Tryck på den gröna plusikonen (+) i appen.

Nästa

ANSLUTA EN KONTROLL

Tryck på NVIDIA-knappen tills den börjar blinka. Kontrollen ska
anslutas efter en kort stund.

Om knappen inte blinkar laddar du kontrollen och försöker igen.

ANSLUTA EN KONTROLL

Om du vill ansluta till en GeForce-utrustad dator måste du först
uppdatera den inbyggda programvaran i SHIELDTM-kontrollen till
version 1.0 (eller senare) via SHIELD TV-enheten eller SHIELD-surfplattan.

Kontrollera att den senaste GeForce Experience-versionen är installerad på datorn.
Anslut SHIELD-kontrollen till datorn med den medföljande USB-kabeln.

Stöd för trådlös Bluetooth-anslutning kommer inom kort.

Hämta GeForce Experience-programvaran på http://www.geforce.co.uk/geforce-experience

ANSLUTA EN KONTROLL

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Om indikatorlampan inte blinkar laddar du kontrollen och försök igen.

ANSLUTA EN KONTROLL

Kontrollera att den senaste GeForce Experience-versionen är installerad på datorn.
Anslut SHIELDTM-kontrollen till datorn med den medföljande USB-kabeln.

Hämta GeForce Experience-programvaran på http://www.geforce.co.uk/geforce-experience

ANSLUTA EN KONTROLL

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Om indikatorlampan inte blinkar laddar du kontrollen och försök igen.

ANSLUTA EN FJÄRRKONTROLL

SHIELD-fjärrkontroll

Kontrollera att SHIELD-startskärmen visas på din TV.

Se till att SHIELD-fjärrkontrollen inte är längre än 30 cm från SHIELD TV-enheten.

Om du parkopplar en ny fjärrkontroll håller du Select-knappen intryckt på fjärrkontrollen tills lampan blinkar. Om fjärrkontrollen har parkopplats till en annan SHIELD håller du ned Home- och Back-knappen tills lampan blinkar.

Fjärrkontrollen ska anslutas efter en kort stund. Om parkopplingen misslyckas klickar du på "Pair manually" nedan.

Om indikatorlampan inte blinkar laddar du batterierna, eller byter till nya och försöker igen.

SAMMANKOPPLA MANUELLT

ANSLUTA EN FJÄRRKONTROLL

Öppna SHIELD-tillbehörsappen som visas på SHIELD TV-startskärmen med din befintliga kontroll eller fjärrkontroll, eller en ny kontroll som du anslutit till SHIELDTM TV. Välj sedan Sammankoppla ett tillbehör.

Tryck på valknappen på fjärrkontrollen tills lampan börjar blinka.

Fjärrkontrollen ska anslutas efter en kort stund.