BEGRÄNSAD GARANTI

 

Denna begränsade garanti är en förbättrad tillverkargaranti som ger lagliga rättigheter utöver de lagliga rättigheter som garanteras av konsumentlagar i europeiska unionen och dess medlemsländer.

VAD TÄCKS AV DENNA BEGRÄNSADE GARANTI?
Denna begränsade garanti från NVIDIA täcker din SHIELD hårdvaruprodukt, tillsammans med alla tillbehör som erhållits med hårdvaruprodukten, ("Garanterad produkt") under normala användningsförhållanden för tillverkningsdefekter eller hårdvarukomponenter som slutar att fungera i din Garanterade produkt för vilken garantin ännu inte har utgått. Tillbehör som sålts separat täcks av den garanti som medföljer detta tillbehör. Denna garanti gäller endast den ursprungliga ägaren och kan inte överföras till någon annan part (inklusive en köpare av en begagnad Garanterad produkt). Om du ger bort eller säljer den Garanterade produkten upphör denna begränsade garanti att gälla fast detta påverkar inte eventuella rättigheter som den nya ägaren åtnjuter under gällande konsumentlagar.

Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och är endast giltig i EU-länder och i Norge. Du kan även ha andra rättigheter som kan variera från land till land.

HUR LÄNGE?
Denna garanti från NVIDIA gäller i två (2) år från inköpsdatum av din nya med garanti levererade produkt ("Garantiperiod") för en SHIELD hårdvaruprodukt och ett (1) år för tillbehören, inklusive Controller, Cover (fodral), Remote och Stylus.

VAD KOMMER NVIDIA ATT GÖRA?
NVIDIA skall reparera, om en reparation är rimligen möjlig, eller om en reparation inte är möjlig, byta ut din defekta Garanterade produkt. Utbytesdelar och / eller utbytesprodukter kan inbegripa renoverade delar eller produkter och deras garanti gäller bara till slutet på den ursprungliga Garantiperioden.

Detta påverkar inte eventuella rättigheter som du åtnjuter under gällande konsumentlagar, inklusive rätten att kräva en ersättning.

VAD TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI?
NVIDIA är inte ansvarigt för några samverkans- eller kompatibilitetsproblem som kan uppstå när (a) produkter, programvara eller tillval som inte levererats eller stöds av NVIDIA används; (b) konfigurationer som inte stöds, tillhandahålls eller är godkända av NVIDIA används; (c) delar som är avsedda för ett system är installerade i ett annat system eller är av ett annat märke eller modell.

NVIDIA har inga förpliktelser under denna garanti när det gäller följande: (a) Garanterad produkts hårdvara har inga defekter när det gäller material eller utfört arbete, (b) programvara, spel eller applikationer, (c) kosmetiska skador; (d) normalt slitage; (e) utbyggda delar eller förbrukningsvaror [såvida inte tillhandahållits av NVIDIA och under garanti]; (f) defekter eller skador på den Garanterade produkten vilka är relaterade till: (1) eventuella modifikationer, ändringar, bearbetningar, reparationer eller service av någon part annan än NVIDIA eller dess auktoriserade representanter; (2) hantering, transit, förvaring, testning, underhåll eller användning som står i strid med den Garanterade produktens dokumentation; (3) grov hantering, försummelse, olyckor eller felanvändning; (4) tredje parts programvara eller virus; eller programvaruförluster eller dataförluster som kan uppstå under reparation eller byte; (5) brand eller spill av mat eller vätska, externa elektriska fel, eller någon force majeure (såsom, men inte begränsat till, blixtnedslag), eller någon annan extern faktor som ligger bortom vår rimliga möjlighet att kontrollera.

NVIDIA ÄR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV NÅGOT PROGRAM, NÅGRA DATA ELLER BORTTAGBARA LAGRINGSMEDIA. NVIDIA ÄR INTE ANSVARIGT FÖR ÅTERSTÄLLNING ELLER OMINSTALLATION AV NÅGRA PROGRAM ELLER DATA ANDRA ÄN PROGRAMVARA SOM INSTALLERATS AV NVIDIA NÄR PRODUKTEN TILLVERKAS.

Innan någon Garanterad produkt returneras för service, rekommenderas att du säkerhetskopierar data och tar bort eventuell konfidentiell, proprietär eller personlig information.

VAD GÖR DU OM DU HAR ETT PROBLEM?
Om du råkar ut för ett problem eller om du tror att produkten är defekt, vänligen kontakta teamet för NVIDIA kundtjänst, NVIDIA Customer Care team. Vi hjälper dig med att lösa ditt problem och om det tros vara en defekt, kommer NVIDIA Customer Care teamet att råda dig att returnera produkten till inköpsstället för att få defekten bekräftad. Ett utbyte av produkten kan då behandlas. NVIDIA Customer Care kan nås här, där du kan söka i vår kunskapsbas för lösningar till vanliga problem eller växelverka med vår personal via flikarna "Ask a Question" (Ställ en fråga) eller "Live Chatt".

GARANTINS BEGRÄNSNINGAR
Denna begränsade garanti gäller endast för det ursprungliga inköpet av den Garanterade produkten från en detaljhandel, postorderföretag eller en online återförsäljare. Garantin sträcker sig inte till någon person som köper den Garanterade produkten i andra hand.

Trots att NVIDIA åtar sig att reparera eller byta ut en defekt Garanterad produkt enligt beskrivningen i denna garanti, garanterar NVIDIA inte att användningen av den Garanterade produkten kommer att vara varken oavbruten eller felfri. NVIDIA förbehåller sig rätten att efter eget tycke använda nya eller renoverade delar eller enheter för att uppfylla villkoren i den denna garanti.

ANSVARSBEGRÄNSNING
NVIDIA ÄR ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR DU LIDER, SOM ÄR ETT FÖRUTSEBART RESULTAT AV VÅRT BROTT MOT DENNA GARANTI ELLER FÖRSUMMELSE, UPP TILL DEN SUMMA DU BETALADE FÖR DEN GARANTERADE PRODUKTEN. VI KOMMER INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM INTE ÄR FÖRUTSEBARA.

FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR FÖRUTSEBARA OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR EN SJÄLVKLAR FÖLJD AV VÅRT FEL ELLER OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN TOGS I BEAKTANDE AV DIG OCH OSS VID TILLFÄLLET DÅ DU KÖPTE DEN GARANTERADE PRODUKTEN.

GÄLLANDE LAG OCH DINA RÄTTIGHETER
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka kan variera från land till land och denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Denna garanti och oenigheter som kan uppstå från den är föremål för lagarna i landet där du bor och du binder dig till att åtlyda uttalanden och domar från domstolar i detta land.

Avskiljbarhet. Var och en av paragraferna i denna garanti gäller separat. Om någon paragraf kan påvisas vara olaglig eller inte äga laga kraft kommer återstoden av garantin att fortsätta gälla.