Releasemeddelanden för NVIDIA Canvas Beta

 • NYHETER I NVIDIA CANVAS 1.2

  • Nyhet: Stilvariationer. Varje stil kan nu justeras till en av tio varianter. Detta ger konstnärer fler alternativ och kreativa idéer samtidigt som det övergripande temat för den valda stilbilden behålls.
  • Val av stilbild och stilvariation sparas nu i .can-projektfilen.
 • NYHETER I NVIDIA CANVAS 1.1

  • AI-modellen har uppgraderats med högre definition, högre kvalitet och få störningar.
  • 4 gånger högre upplösning
  • 5 nya material: halm, gyttja, buskar, smuts, blommor.
  • Lager har flyttats till den högra panelens nederdel.
  • Minimikravet för drivrutiner har uppdaterats: 471.68
  • En snabb SSD-enhet rekommenderas starkt för att undvika långa inläsningstider.
 • NYHETER I NVIDIA CANVAS 1.0.0.235

  • Buggen som orsakar lång starttid har åtgärdats.
  • Välkomstskärm har lagts till.
 • NYHETER I NVIDIA CANVAS 1.0.0.234

  • Anpassade stilar: Användarna kan nu välja egna JPEG-bilder som stilar för utdatabilden.
 • NYHETER I NVIDIA CANVAS 1.0.0.0

  • Den första offentliga betaversionen av NVIDIA Canvas.