VILLKOR

Erbjudandet om medlemskap i Adobe Creative Cloud: Få 3 månaders medlemskap i Adobe Creative Cloud (till ett värde av 1796.25 KR) när du köper berättigande GeForce® RTX™ Studio- eller Quadro® RTX™ Studio-produkter mellan 13/1/2020 och 30/5/2020 eller så länge lagret räcker. Berättigande produkter listas här. Deltagande återförsäljare kan variera. Endast en hämtningskod per kund. Erbjudandet gäller endast ett 3 månaders Adobe Creative Cloud-medlemskap. Erbjudandekoden kan lösas in mellan 13/1/2020 och 31/10/2020. Användaren måste lösa in erbjudandet från GeForce Experiences och Adobes webbplats på https://creative.adobe.com/redeem. Inlösningsinstruktioner finns här. Erbjudandet kan inte bytas, säljas eller lösas in mot pengar eller andra varor eller tjänster. Erbjudandet är giltigt i hela världen, utom i Kina. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Återförsäljare, distributörer och anställda på NVIDIA och Adobe är inte berättigade. Ogiltigt där det är förbjudet. Erbjudandekoden kommer att ges till kunden vid köp av en berättigande GeForce® RTX™ Studio- eller Quadro® RTX™ Studio-produkt och när GeForce Experience har installerats.

© 2019 NVIDIA Corporation. Med ensamrätt. NVIDIA, NVIDIA-logotypen, GeForce, GeForce RTX, Quadro, Quadro RTX och NVIDIA Turing är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.