• NVIDIA SHIELD
  • GEFORCE FOUNDERS-KORT, QUADRO-KORT
  • QUADRO SYNC-KORT
  • NVIDIA Jetson-udviklersæt, Jetson-moduler og Tegra-SoCs
  • NVIDIA SLI aog NVLINK Broer

Denne begrænsede garanti er en udvidet fabrikantgaranti, der giver juridiske rettigheder ud over dem i EU og de individuelle medlemsstaters forbrugerlovgivning.

Hvad dækker denne begrænsede garanti?

Eventuelle fabrikationsfejl eller hardwarekomponentfejl i dit SHIELD™-hardwareprodukt, sammen med eventuelt tilbehør modtaget med hardwareproduktet ("garanteret produkt"), som er underlagt disse vilkår og betingelser. Tilbehør, der sælges separat, er dækket af den gældende garanti, som hører med til tilbehøret.

Intet i denne garanti påvirker dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at gøre krav gældende i henhold til juridiske garantier i forbindelse med de garanterede produkter.

Hvor længe?

Denne NVIDIA-garanti gælder i to (2) år fra købsdatoen for dit nye, garanterede produkt ("garantiperioden") for et SHIELD™-hardwareprodukt og i et (1) år for tilbehøret, herunder controller, etui, fjernbetjening og pen.

Hvad vil Nvidia gøre?

NVIDIA vil reparere eller (hvis reparation ikke er realistisk) udskifte dit defekte garanterede produkt.

Hvad dækker denne garanti ikke?

NVIDIA er ikke ansvarlig for interoperabilitet eller kompatibilitetsproblemer, der kan opstå, når (a) der anvendes produkter, software eller indstillinger, der ikke er leveret eller understøttet af NVIDIA; (b) der anvendes konfigurationer, der ikke er understøttet, leveret eller godkendt af NVIDIA; (c) dele, der er beregnet til ét system, installeres i et andet system med et andet mærke eller en anden model.

NVIDIA er ikke forpligtet i henhold til denne garanti med hensyn til følgende: (a) garanteret produkthardware, der ikke har nogen defekter i materialer eller udførelse; (b) software, spil eller applikationer; (c) kosmetisk skade; (d) normalt slid; (e) sliddele eller forbrugsstoffer [medmindre de er leveret af NVIDIA og er under garanti]; (f) mangler eller skader på det garanterede produkt, der skyldes eller er relateret til: (1) modifikationer, ændringer, manipulation, reparation eller servicering foretaget af andre end NVIDIA eller dennes bemyndigede repræsentanter; (2) håndtering, forsendelse, oplagring, installation, test, vedligeholdelse eller brug, der ikke er i overensstemmelse med det garanterede produkts dokumentation; (3) misbrug, uagtsomhed, forsømmelse, ulykker eller forkert brug; (4) software eller virus fra tredjepart eller software- eller datatab, der kan forekomme under reparation eller udskiftning; (5) brand eller spild af mad eller væske, ekstern elektrisk fejl eller eventuelle naturkatastrofer (såsom, men ikke begrænset til, lynnedslag) eller enhver anden ekstern faktor uden for vores realistiske kontrol.

NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGERMEDIER. NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR GENOPRETNING ELLER GENINSTALLATION AF EVENTUELLE PROGRAMMER ELLER DATA BORTSET FRA SOFTWARE, DER INSTALLERES AF NVIDIA UNDER PRODUKTETS FREMSTILLING.

Inden returnering af et garanteret produkt til service anbefales det, at du sikkerhedskopierer data og fjerner eventuelle fortrolige, ophavsretlige eller personlige oplysninger.

Hvad gør man, hvis man har et problem?

Hvis du oplever problemer, eller hvis du mener, at dit produkt er defekt, bedes du kontakte NVIDIAs kundeserviceteam. Vi vil hjælpe dig med fejlfinding til dit problem, og hvis det skønnes, at der er tale om en defekt, vil NVIDIAs kundeservice råde dig til at returnere produktet til købsstedet for at få defekten bekræftet. En udskiftning kan derefter behandles. Her kan du få fat på NVIDIAs kundeservice, og du kan søge efter løsninger på almindelige problemer i vores vidensbase eller interagere med vores personale via fanerne "Ask a Question" (Stil et spørgsmål) eller "Live Chat".

Garantiens begrænsninger

Denne garanti gælder kun for de oprindelige købere af de garanterede produkter fra en NVIDIA-autoriseret tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garanti gælder ikke for personer, der erhverver et brugt garanteret produkt.

Selv om NVIDIA accepterer reparation eller udskiftning af et defekt garanteret produkt som beskrevet i denne garanti, kan NVIDIA ikke garantere, at driften på det garanterede produkt vil være uafbrudt eller fejlfri. NVIDIA kan, efter eget skøn, anvende nye eller renoverede dele eller enheder for at opfylde betingelserne i denne garanti.

Ansvarsbegrænsninger

NVIDIA KAN HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU PÅFØRES, HVIS DET ER ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF VORES MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER VORES UAGTSOMHED, OP TIL DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET GARANTEREDE PRODUKT. VIL KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER IKKE KUNNE FORUDSES.

TAB ELLER SKADER KAN FORUDSES, HVIS TABET ELLER SKADEN VAR EN INDLYSENDE KONSEKVENS AF VORES SVIGT, ELLER HVIS TABET ELLER SKADEN BLEV TAGET OP TIL OVERVEJELSE AF DIG OG OS PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU KØBTE DET GARANTEREDE PRODUKT.

Gældende lovgivning og dine rettigheder

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land til land, og denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Denne garanti samt alle tvister, der måtte opstå som følge af den, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og du accepterer at indordne dig efter domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion i dette land.

Adskillelse. Alle punkter i denne garanti fungerer uafhængigt af hinanden. I tilfælde af et ulovligt punkt eller et punkt, der ikke kan håndhæves, vil resten af denne garanti fortsætte med fuld gyldighed og virkning. Denne garanti blev senest opdateret den September 2019.

HVAD DÆKKER DENNE GARANTI?
Eventuelle fabrikationsfejl eller hardwarekomponentfejl i dit grafikkort af mærket NVIDIA® sammen med eventuelt tilbehør modtaget med hardwareproduktet (det "garanterede produkt"), som er underlagt disse vilkår og betingelser. 

Intet i denne garanti påvirker dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at gøre krav gældende i henhold til juridiske garantier i forbindelse med de garanterede produkter.

HVOR LÆNGE?
Tre (3) år fra købsdatoen for dit nye, garanterede produkt ("garantiperioden"). 

HVAD VIL NVIDIA GØRE?
Reparere eller (hvis reparation ikke er realistisk) udskifte dit defekte garanterede produkt. 

HVAD DÆKKER GARANTIEN IKKE?
Eventuelle problemer, der ikke specifikt vedrører en fabrikationsfejl eller fejl i hardwareproduktet, herunder, men ikke begrænset til, problemer forårsaget af misbrug, forkert brug, uagtsomhed, naturkatastrofer (såsom oversvømmelse), brug af det garanterede produkt, der ikke er i overensstemmelse med betjeningsvejledninger eller anden teknisk litteratur, der leveres med det garanterede produkt, eller brug af det garanterede produkt med software, der ikke leveres med det garanterede produkt.

HVAD GØR MAN, HVIS MAN HAR ET PROBLEM?
Hvis du oplever et problem, eller hvis du mener, at produktet er defekt, bedes du kontakte din lokale distributør eller forhandler. Hvis du købte produktet direkte fra NVIDIA, skal du kontakte NVIDIAs kundeserviceteam. Vi hjælper dig med at identificere problemet og finde en ny enhed, hvis den er defekt. NVIDIAs kundeserviceafdeling kan kontaktes her, hvor du kan søge i vores vidensbase for løsninger på almindelige problemer eller interagere med vores medarbejdere via fanerne "Ask a Question" (Stil et spørgsmål) eller "Live Chat":www.nvidia.com/support

GARANTIENS BEGRÆNSNINGER
Denne garanti gælder kun for de oprindelige købere af de garanterede produkter fra en NVIDIA-autoriseret tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garanti gælder ikke for personer, der erhverver et brugt garanteret produkt. 

Dit eksklusive retsmiddel og NVIDIAs eneste forpligtelse og ansvar i henhold til denne garanti med hensyn til ethvert defekt garanteret produkt er begrænset til reparation eller udskiftning af et sådant garanteret produkt som beskrevet i denne garanti. Dette påvirker ikke dine juridiske rettigheder eller retsmidler, herunder din ret til at afvise det garanterede produkt og/eller få en reduktion i den pris, der er betalt for et garanteret produkt, hvis vi ikke er i stand til at reparere/udskifte det garanterede produkt.

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar, hvis det ville være ulovligt for os at gøre det, herunder for:

a)  dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed

b)  svig eller vildledende oplysninger.


ANSVARSBEGRÆNSNING
NVIDIA KAN HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU PÅFØRES, HVIS DET ER ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF VORES MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER VORES UAGTSOMHED, OP TIL DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET GARANTEREDE PRODUKT. VIL KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER IKKE KUNNE FORUDSES.

TAB ELLER SKADER KAN FORUDSES, HVIS TABET ELLER SKADEN VAR EN INDLYSENDE KONSEKVENS AF VORES SVIGT, ELLER HVIS TABET ELLER SKADEN BLEV TAGET OP TIL OVERVEJELSE AF DIG OG OS PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU KØBTE DET GARANTEREDE PRODUKT.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG DINE RETTIGHEDER
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land til land, og denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Denne garanti samt alle tvister, der måtte opstå som følge af den, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og du accepterer at indordne dig efter domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion i dette land.

Adskillelse. Alle punkter i denne garanti fungerer uafhængigt af hinanden. I tilfælde af et ulovligt punkt eller et punkt, der ikke kan håndhæves, vil resten af denne garanti fortsætte med fuld gyldighed og virkning. Denne garanti blev senest opdateret den September 2019.  

HVAD DÆKKER DENNE GARANTI?
Eventuelle fabrikationsfejl eller hardwarekomponentfejl i dit NVIDIA® Sync-kort sammen med eventuelt tilbehør modtaget med hardwareproduktet (det "garanterede produkt"), som er underlagt disse vilkår og betingelser. 

Intet i denne garanti påvirker dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at gøre krav gældende i henhold til juridiske garantier i forbindelse med de garanterede produkter.

HVOR LÆNGE?
Tre (3) år fra købsdatoen for dit nye, garanterede produkt ("garantiperioden"). 

HVAD VIL NVIDIA GØRE?
Reparere eller (hvis reparation ikke er realistisk) udskifte dit defekte garanterede produkt. 

HVAD DÆKKER GARANTIEN IKKE?
Eventuelle problemer, der ikke specifikt vedrører en fabrikationsfejl eller fejl i hardwareproduktet, herunder, men ikke begrænset til, problemer forårsaget af misbrug, forkert brug, uagtsomhed, naturkatastrofer (såsom oversvømmelse), brug af det garanterede produkt, der ikke er i overensstemmelse med betjeningsvejledninger eller anden teknisk litteratur, der leveres med det garanterede produkt, eller brug af det garanterede produkt med software, der ikke leveres med det garanterede produkt.

HVAD GØR MAN, HVIS MAN HAR ET PROBLEM?
Hvis du oplever et problem, eller hvis du mener, at produktet er defekt, bedes du kontakte din lokale distributør eller forhandler. Hvis du købte produktet direkte fra NVIDIA, skal du kontakte NVIDIAs kundeserviceteam. Vi hjælper dig med at identificere problemet og finde en ny enhed, hvis den er defekt. NVIDIAs kundeserviceafdeling kan kontaktes her, hvor du kan søge i vores vidensbase for løsninger på almindelige problemer eller interagere med vores medarbejdere via fanerne "Ask a Question" (Stil et spørgsmål) eller "Live Chat":www.nvidia.com/support

GARANTIENS BEGRÆNSNINGER
Denne garanti gælder kun for de oprindelige købere af de garanterede produkter fra en NVIDIA-autoriseret tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garanti gælder ikke for personer, der erhverver et brugt garanteret produkt. 

Dit eksklusive retsmiddel og NVIDIAs eneste forpligtelse og ansvar i henhold til denne garanti med hensyn til ethvert defekt garanteret produkt er begrænset til reparation eller udskiftning af et sådant garanteret produkt som beskrevet i denne garanti. Dette påvirker ikke dine juridiske rettigheder eller retsmidler, herunder din ret til at afvise det garanterede produkt og/eller få en reduktion i den pris, der er betalt for et garanteret produkt, hvis vi ikke er i stand til at reparere/udskifte det garanterede produkt.

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar, hvis det ville være ulovligt for os at gøre det, herunder for:

a)  dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed

b)  svig eller vildledende oplysninger.


ANSVARSBEGRÆNSNINGER
NVIDIA KAN HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU PÅFØRES, HVIS DET ER ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF VORES MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER VORES UAGTSOMHED, OP TIL DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET GARANTEREDE PRODUKT. VIL KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER IKKE KUNNE FORUDSES.

TAB ELLER SKADER KAN FORUDSES, HVIS TABET ELLER SKADEN VAR EN INDLYSENDE KONSEKVENS AF VORES SVIGT, ELLER HVIS TABET ELLER SKADEN BLEV TAGET OP TIL OVERVEJELSE AF DIG OG OS PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU KØBTE DET GARANTEREDE PRODUKT.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG DINE RETTIGHEDER
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land til land, og denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Denne garanti samt alle tvister, der måtte opstå som følge af den, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og du accepterer at indordne dig efter domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion i dette land.

Adskillelse. Alle punkter i denne garanti fungerer uafhængigt af hinanden. I tilfælde af et ulovligt punkt eller et punkt, der ikke kan håndhæves, vil resten af denne garanti fortsætte med fuld gyldighed og virkning. Denne garanti blev senest opdateret den September 2019.  

HVAD DÆKKER DENNE GARANTI?
Eventuelle fabrikationsfejl eller hardwarekomponentfejl i dit Tegra K1-, Jetson TK1-, Jetson TX1-, Jetson TX2-, Jetson AGX Xavier- eller Jetson Nano-hardwareprodukt, sammen med eventuelt tilbehør modtaget med hardwareproduktet (det "garanterede produkt") underlagt disse vilkår og betingelser. 

Intet i denne garanti påvirker dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at gøre krav gældende i henhold til juridiske garantier i forbindelse med de garanterede produkter.

HVOR LÆNGE?
Bortset fra som angivet nedenfor gælder denne NVIDIA-garanti i et (1) år fra købsdatoen for dit nye, garanterede produkt ("garantiperioden"). Jetson TX2i-moduler og Tegra K1 Industrial SoCs har tre (3) års garantiperiode.

HVAD VIL NVIDIA GØRE?
Reparere eller (hvis reparation ikke er realistisk) udskifte dit defekte garanterede produkt. 

HVAD DÆKKER GARANTIEN IKKE?
NVIDIA garanterer ikke, at driften af det garanterede produkt vil være uafbrudt eller fejlfri. NVIDIA er ikke ansvarlig for interoperabilitet eller kompatibilitetsproblemer, der kan opstå, når (a) der anvendes produkter, software eller indstillinger, der ikke er understøttet af NVIDIA; (b) der anvendes konfigurationer, der ikke er understøttet, leveret eller godkendt af NVIDIA; (c) dele, der er beregnet til ét system, installeres i et andet system med et andet mærke eller en anden model. NVIDIA er ikke forpligtet i henhold til denne garanti med hensyn til følgende: (a) garanteret produkthardware, der ikke har nogen defekter i materialer eller udførelse; (b) software, spil eller applikationer; (c) kosmetisk skade; (d) normalt slid; (e) sliddele eller forbrugsstoffer; (f) mangler eller skader på det garanterede produkt, der skyldes eller er relateret til: (1) modifikationer, ændringer, manipulation, reparation eller servicering foretaget af andre end NVIDIA eller dennes bemyndigede repræsentanter; (2) håndtering, forsendelse, oplagring, installation, test, vedligeholdelse eller brug, der ikke er i overensstemmelse med det garanterede produkts dokumentation; (3) misbrug, uagtsomhed, forsømmelse, ulykker eller forkert brug; (4) software eller virus fra tredjepart eller software- eller datatab, der kan forekomme under reparation eller udskiftning; (5) brand eller spild af mad eller væske, ekstern elektrisk fejl eller eventuelle naturkatastrofer (såsom, men ikke begrænset til, lynnedslag) eller enhver anden ekstern faktor.

NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGERMEDIER. NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR GENOPRETNING ELLER GENINSTALLATION AF EVENTUELLE PROGRAMMER ELLER DATA BORTSET FRA SOFTWARE, DER INSTALLERES AF NVIDIA UNDER PRODUKTETS FREMSTILLING.

Inden returnering af et garanteret produkt til service anbefales det, at du sikkerhedskopierer data og fjerner eventuelle fortrolige, ophavsretlige eller personlige oplysninger.

HVAD GØR MAN, HVIS MAN HAR ET PROBLEM?
Hvis du oplever problemer, eller hvis du mener, at dit produkt er defekt, bedes du kontakte NVIDIAs kundeserviceteam. Vi hjælper dig med at identificere problemet og finde en ny enhed, hvis den er defekt. NVIDIAs kundeserviceafdeling kan kontaktes her, hvor du kan søge i vores vidensbase for løsninger på almindelige problemer eller interagere med vores medarbejdere via fanerne "Ask a Question" (Stil et spørgsmål) eller "Live Chat": www.nvidia.com/support.

GARANTIENS BEGRÆNSNINGER
Denne garanti gælder kun for de oprindelige købere af de garanterede produkter fra en NVIDIA-autoriseret tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garanti gælder ikke for personer, der erhverver et brugt garanteret produkt. 

Dit eksklusive retsmiddel og NVIDIAs eneste forpligtelse og ansvar i henhold til denne garanti med hensyn til ethvert defekt garanteret produkt er begrænset til reparation eller udskiftning af et sådant garanteret produkt som beskrevet i denne garanti. Dette påvirker ikke dine juridiske rettigheder eller retsmidler, herunder din ret til at afvise det garanterede produkt og/eller få en reduktion i den pris, der er betalt for et garanteret produkt, hvis vi ikke er i stand til at reparere/udskifte det garanterede produkt.

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar, hvis det ville være ulovligt for os at gøre det, herunder for:

a) dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed

b) svig eller vildledende oplysninger.


ANSVARSBEGRÆNSNINGER
NVIDIA KAN HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU PÅFØRES, HVIS DET ER ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF VORES MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER VORES UAGTSOMHED, OP TIL DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET GARANTEREDE PRODUKT. VIL KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER IKKE KUNNE FORUDSES.

TAB ELLER SKADER KAN FORUDSES, HVIS TABET ELLER SKADEN VAR EN INDLYSENDE KONSEKVENS AF VORES SVIGT, ELLER HVIS TABET ELLER SKADEN BLEV TAGET OP TIL OVERVEJELSE AF DIG OG OS PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU KØBTE DET GARANTEREDE PRODUKT.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG DINE RETTIGHEDER
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land til land, og denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Denne garanti samt alle tvister, der måtte opstå som følge af den, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og du accepterer at indordne dig efter domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion i dette land.

Adskillelse. Alle punkter i denne garanti fungerer uafhængigt af hinanden. I tilfælde af et ulovligt punkt eller et punkt, der ikke kan håndhæves, vil resten af denne garanti fortsætte med fuld gyldighed og virkning. Denne garanti blev senest opdateret den September 2019.

HVAD DÆKKER DENNE GARANTI?
Eventuelle fabrikationsfejl eller hardwarekomponentfejl i dine NVIDIA® SLI- og NVLink-broer (det "garanterede produkt"), som er underlagt disse vilkår og betingelser. 

Intet i denne garanti påvirker dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at gøre krav gældende i henhold til juridiske garantier i forbindelse med de garanterede produkter.

HVOR LÆNGE?
Tre (3) år fra købsdatoen for dit nye, garanterede produkt ("garantiperioden"). 

HVAD VIL NVIDIA GØRE?
Reparere eller (hvis reparation ikke er realistisk) udskifte dit defekte garanterede produkt. 

HVAD DÆKKER GARANTIEN IKKE?
Eventuelle problemer, der ikke specifikt vedrører en fabrikationsfejl eller fejl i hardwareproduktet, herunder, men ikke begrænset til, problemer forårsaget af misbrug, forkert brug, uagtsomhed, naturkatastrofer (såsom oversvømmelse), brug af det garanterede produkt, der ikke er i overensstemmelse med betjeningsvejledninger eller anden teknisk litteratur, der leveres med det garanterede produkt, eller brug af det garanterede produkt med software, der ikke leveres med det garanterede produkt.

HVAD GØR MAN, HVIS MAN HAR ET PROBLEM?
Hvis du oplever et problem, eller hvis du mener, at produktet er defekt, bedes du kontakte din lokale distributør eller forhandler. Hvis du købte produktet direkte fra NVIDIA, skal du kontakte NVIDIAs kundeserviceteam. Vi hjælper dig med at identificere problemet og finde en ny enhed, hvis den er defekt. NVIDIAs kundeserviceafdeling kan kontaktes her, hvor du kan søge i vores vidensbase for løsninger på almindelige problemer eller interagere med vores medarbejdere via fanerne "Ask a Question" (Stil et spørgsmål) eller "Live Chat":www.nvidia.com/support

GARANTIENS BEGRÆNSNINGER
Denne garanti gælder kun for de oprindelige købere af de garanterede produkter fra en NVIDIA-autoriseret tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garanti gælder ikke for personer, der erhverver et brugt garanteret produkt. 

Dit eksklusive retsmiddel og NVIDIAs eneste forpligtelse og ansvar i henhold til denne garanti med hensyn til ethvert defekt garanteret produkt er begrænset til reparation eller udskiftning af et sådant garanteret produkt som beskrevet i denne garanti. Dette påvirker ikke dine juridiske rettigheder eller retsmidler, herunder din ret til at afvise det garanterede produkt og/eller få en reduktion i den pris, der er betalt for et garanteret produkt, hvis vi ikke er i stand til at reparere/udskifte det garanterede produkt.

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar, hvis det ville være ulovligt for os at gøre det, herunder for:

a)  dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed

b)  svig eller vildledende oplysninger.


ANSVARSBEGRÆNSNINGER
NVIDIA KAN HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU PÅFØRES, HVIS DET ER ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF VORES MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER VORES UAGTSOMHED, OP TIL DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET GARANTEREDE PRODUKT. VIL KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER IKKE KUNNE FORUDSES.

TAB ELLER SKADER KAN FORUDSES, HVIS TABET ELLER SKADEN VAR EN INDLYSENDE KONSEKVENS AF VORES SVIGT, ELLER HVIS TABET ELLER SKADEN BLEV TAGET OP TIL OVERVEJELSE AF DIG OG OS PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU KØBTE DET GARANTEREDE PRODUKT.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG DINE RETTIGHEDER
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land til land, og denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Denne garanti samt alle tvister, der måtte opstå som følge af den, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og du accepterer at indordne dig efter domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion i dette land.

Adskillelse. Alle punkter i denne garanti fungerer uafhængigt af hinanden. I tilfælde af et ulovligt punkt eller et punkt, der ikke kan håndhæves, vil resten af denne garanti fortsætte med fuld gyldighed og virkning. Denne garanti blev senest opdateret den September 2019.