Regler Och Villkor För Crysis Remastered-Paket

Specialerbjudandet gäller endast för nya betalda 6-månaders GeForce NOW-medlemskap. Specialerbjudandet gäller inte för, och går inte att använda tillsammans med, andra kampanjer eller medlemskapserbjudanden från NVIDIA. Användaren kommer att få spelkoden när medlemskapet blir tillgängligt för användaren och faktureringen har börjat.

Fakturering för GeForce NOW börjar omedelbart vid registrering för en aktuell medlemsplan. Förbeställningar för GeForce NOW RTX 3080-medlemskapsplanen faktureras när medlemskapet blir tillgängligt för användaren.

Betalda medlemskapsplaner faktureras månadsvis, halvårsvis eller årligen, beroende på den valda planen, och förnyas automatiskt baserat på den valda faktureringsperioden för medlemskapsplanen. Medlemskapet avslutas vid uppsägning. Användare kan när som helst avsluta GeForce NOW och fortsätta att spela fram till slutet av den aktuella faktureringsperioden. Medlemskapen debiteras fullt ut för hela perioden vid inköpstillfället, med inställda annulleringar när nästa debiteringsperiod börjar gälla. Moms och avgifter för medlemskap tillkommer till månadspriser, om tillämpligt. Serviceprestanda och åtkomsttid för spel varierar beroende på internetfunktion och/eller andra servicefördröjningar. GeForce NOW använder serverklassade GPU:er och andra systemkomponenter. Användare kan uppleva en skillnad i prestanda jämfört med användning av GeForce NOW RTX 3080 i konsumentklass. Läs information om systemkrav för specifik enhetskompatibilitet. GeForce NOW-tjänsten är inte tillgänglig i alla regioner. Se användar- och medlemsvillkoren för GeForce NOW och GeForce NOW-medlemskap för ytterligare information.

Endast en spelkod per kund. Koderna är giltiga för inlösen till och med 31 januari 2022. Kampanjen gäller så länge lagret räcker.