Användarvi
llkor

NVIDIA GeForce Now, inklusive tillhörande programvara, material och tjänster (”GFN”) är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt för användare att använda en virtuell pc för spel på medlemskapsbasis från en internetansluten enhet.

Dessa villkor är ett juridiskt avtal mellan dig och NVIDIA Corporation (”NVIDIA”) för användning av GFN. Genom att registrera dig för eller använda GFN bekräftar du att du har läst och godkänner dessa villkor.

Dessa villkor kan endast accepteras av en vuxen i myndig ålder i det land där GFN används. Om du är minderårig måste du be en förälder eller vårdnadshavare att samtycka till dessa villkor. Om du inte är tillräckligt gammal för att ingå dessa villkor eller om du inte accepterar alla regler och villkor nedan ska du inte använda GFN.

1. LICENS.

1.1. Bevilja. Med förbehåll för dessa villkor ger NVIDIA dig en icke-kommersiell, personlig, ej exklusiv, ej överförbar licens för att få tillgång till och använda GFN under användarvillkoren via en enhet som stöds, en session i taget, för videospelsunderhållning. Listan över enheter som stöds av GFN är tillgänglig på NVIDIAs webbplatser.

1.2 GFN-tjänsteleverantörer. GFN-tjänsten kan tillhandahållas dig av NVIDIA eller av en GFN Alliance-partner. Den part som tillhandahåller tjänsten kommer att avgöra detaljerna i erbjudandet, villkoren och medlemsavgifterna som gäller för din användning av GFN och betalningsvillkoren. Alla transaktioner med en GFN Alliance-partner är endast mellan dig och den GFN Alliance-partnern. NVIDIA frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för sådana transaktioner, och du samtycker till att din enda gottgörelse avseende sådana transaktioner (inklusive GFN-avgifter och bankrelaterade avgifter) är från eller via GFN Alliance-partnern. Om din GFN-tjänst tillhandahålls av en GFN Alliance-partner samtycker du till att NVIDIA och GFN Alliance-partner kommer att dela information om din användning av GFN och betalning av tillämpliga avgifter.

1.3 Prestanda. Ett antal faktorer kan påverka din användning av GFN, hindra eller störa din förmåga att starta eller fortsätta använda GFN eller visst innehåll eller resultera i förlust av data, såsom sparade spel, och du förstår att NVIDIA inte är ansvarigt för dessa: (a) faktorer eller omständigheter utanför NVIDIAs rimliga kontroll, inklusive problem med din enhet, telekommunikation, brandvägg, dina tjänsteleverantörer eller offentligt internet; (b) vilken typ av enhet du har, din plats, den tillgängliga bandbredden eller hastigheten på din internetuppkoppling, och i vissa fall kan NVIDIA eller en GFN Alliance-partner sänka upplösningen och bithastighet hos innehållet som strömmas till dig i ett försök att ge en bättre upplevelse; eller (c) andra rimliga tekniska skäl, fel, oväntat krav på en tjänst, eller bandbreddsbegränsningar.

2. INNEHÅLL.

2.1 Innehåll. NVIDIA eller en GFN Alliance-partner hyr ut en virtuell dator för spel till dig och det är ditt ansvar att ha tillräckliga rättigheter att använda innehållet (dvs. videospel från tredje part eller DLC (nedladdningsbart innehåll)). Visst innehåll kanske endast fungerar på vissa typer av enheter. En del innehåll kan inte användas vid streaming från GFN. Innehåll som köpts från en digital butik på GFN är kanske inte tillgängligt för streaming från GFN. Tillgängligheten av innehåll på GFN kan variera över tid, exempelvis: villkor från tjänsteleverantörer eller spelutgivare kan ändras, innehåll kanske inte är tillgängligt från NVIDIA och alla Alliance-partner eller i vissa geografiska områden eller på vissa språk och innehåll som tidigare varit tillgängliga på GFN (inklusive dina sparade spel) kan komma att bli otillgängliga på GFN vid ett senare tillfälle. När du skaffar innehåll, antingen genom GFN eller separat, kan innehållsleverantören kräva att du godkänner deras villkor, öppnar ett användarkonto och/eller debitera dig för innehållet.

Ibland kan du hitta innehåll från en leverantör som är tillgänglig via NVIDIA eller en GFN Alliance-partner utan kostnad för utvalda användare, baserat på område, enhet, medlemskap eller andra kampanjkriterier. Kampanjerbjudanden kan pågå under en begränsad tid och kan ändras eller avslutas utan förvarning. Aktiviteter och transaktioner mellan dig och en innehållsleverantör (exempelvis innehållsinställningar, användning, köp och relaterad annonsering) är uteslutande mellan dig och innehållsleverantören även om det sker via GFN. NVIDIA stöder inte och tar inget ansvar för något innehåll eller för information, material, produkter eller tjänster som användare får från andra parter eller hämtar för användning med GFN.

2.2 Innehåll för olika åldrar. Du bekräftar att du på GFN kommer att ha tillgång till innehåll som är betygsatt för olika åldrar och det är upp till dig att ställa in filtren om ålderslämpligt innehåll för dina tillåtna användare. Du måste följa reglerna för åldersgränser i ditt land och dess lagar.

2.3 Innehållshantering. Du bekräftar och samtycker till att NVIDIA kan, men inte är skyldigt att, blockera, övervaka, skanna eller granska kommunikation eller innehåll som överförs via GFN och att NVIDIA förbehåller sig rätten att stoppa kommunikationen eller ta bort innehåll som beskrivs i avsnitt 10. NVIDIA tar inget ansvar för innehåll från andra parter (ditt eget eller innehållsleverantörers) oavsett om sådant innehåll överförs till eller av dig i strid med dessa villkor.

3. BEGRÄNSNINGAR.

3.1 Du får inte använda GFN, eller ladda innehåll till GFN, för något annat ändamål än som beskrivs i avsnitt 1 ovan och som tillåts enligt lagar, förordningar och riktlinjer för din plats för användning.

3.2 Du får inte kopiera, sälja, hyra ut, underlicensiera, överföra eller distribuera någon del av GFN och du får inte använda GFN kommersiellt, för virtuell objektbrytning, tappning eller odling, för upptrappning av karaktärsnivå, eller för att utvinna kryptovaluta.

3.3 Du får inte bakåtkompilera, dekompilera, demontera, modifiera, skapa härledda verk eller ta bort copyright eller andra meddelanden om äganderätt från någon del av GFN.

3.4 Du får inte missbruka, störa eller utnyttja GFN eller NVIDIA-servrar för obehörig användning, eller försöka komma åt områden eller ladda ner programvara eller material som inte är avsedda för användare (inklusive att använda GFN på något sätt för att komma åt obehöriga webbplatser från tredje part), eller överföra någon skadlig programvara till NVIDIA-servrar (såsom virus, drop dead device, mask, trojansk häst, fälla, bakdörr eller annan programvara av sådan karaktär), eller störa användningen och upplevelsen av GFN för andra användare.

4. FÖRSLÄPPSTJÄNSTER och FUNKTIONER.

GFN-funktioner eller versioner kan identifieras som alfa, beta, förhandsvisning eller på annat sätt i ett försläppsstadium. Dessa är kanske inte fullt funktionella, kan innehålla fel eller designbrister och kan ha minskade eller andra standarder för säkerhet, sekretess, åtkomst, tillgänglighet och tillförlitlighet i förhållande till kommersiellt tillhandahållna programvaror, material och tjänster från NVIDIA. Användning av en förhandsversion kan resultera i oväntade resultat, till exempel förlust av användning eller förlust av innehåll. Du kan använda en förhandsversion på egen risk och sluta när det passar dig.

5. ÄGANDERÄTT.

GFN, inklusive alla immateriella rättigheter, är och kommer att förbli endast NVIDIAs eller dess licensgivares exklusiva egendom. Förutom vad som uttryckligen beviljas i dessa villkor, förbehåller sig NVIDIA alla rättigheter, intressen och åtgärder i samband med GFN. Du samtycker till att samarbeta med NVIDIA och tillhandahålla rimlig, begärd information för att verifiera att du följer dessa villkor.

6. UPPDATERINGAR.

NVIDIA kan ändra, avbryta eller avveckla en eller alla delar av GFN, eller ändra eller ta bort tillgängliga funktioner, funktionalitet eller innehåll (inklusive spel), och din fortsatta användning av GFN anses acceptera sådana ändringar. Dessutom samtycker du till att få automatiskt underhåll, uppdateringar och/eller uppgraderingar utan förvarning och du tillåter NVIDIA att ladda ner och installera dem åt dig. GFN kan vara tillfälligt otillgängligt eller långsamt när NVIDIA utför underhåll eller uppgraderingar eller vid andra tidpunkter på grund av skäl som ligger bortom NVIDIAs rimliga kontroll.

7. INLOGGNINGSINFORMATION.

Du är ansvarig för att hålla din inloggningsinformation säker och den är endast för din användning och för aktiviteterna under ditt konto. Du samtycker till att meddela NVIDIA om all känd obehörig användning av ditt NVIDIA-konto.

8. VIKTIGT MEDDELANDE OM SÄKERHET OCH HÄLSA.

NVIDIA hoppas att du kommer att få mycket glädje av att använda GFN. Men för vissa individer under vissa omständigheter, kan GFN (eller innehåll på GFN) ha skadliga effekter på din hälsa eller säkerhet. Till exempel kan en mycket liten andel individer erfara epileptiska anfall eller tappa medvetandet när de utsätts för vissa ljusmönster eller blinkande lampor. Sluta använda GFN (eller innehåll på GFN) om du upplever hälsoproblem eller symptom, inklusive (men inte begränsat till) omtöckning, yrsel eller andra obehag, smärta eller hälsobekymmer och rådgör med din läkare om det är lämpligt. Du är själv ansvarig för att hantera dina hälsorisker och för valet att använda GFN. Du frigör NVIDIA från ansvar för eventuella skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter som följer av dessa risker.

9. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART.

GFN kan levereras i ett paket med eller på annat sätt inkludera eller distribueras med programvara från tredje part som licensierats av en NVIDIA-leverantör och/eller programvara med öppen källkod som tillhandahålls under en licens för öppen källkod. Användning av programvara från tredje part lyder under licensvillkoren för tredje part, och i händelse av konflikt med dessa villkor ska villkoren från tredje part gälla.

10. AVSTÄNGNING/UPPSÄGNING.

NVIDIA kan upphäva eller avsluta din rätt att använda GFN, eller innehåll på GFN, efter eget gottfinnande, inklusive (men inte begränsat till) utebliven betalning av tillämpliga avgifter eller om NVIDIA rimligen misstänker eller bedömer att en användning inte överensstämmer med dessa villkor, andras rättigheter, eller tillämpliga lagar och förordningar.

NVIDIA kan komma att utreda överträdelser av dessa villkor eller missbruk av GFN och kan rapportera aktiviteter till brottsbekämpande myndigheter eller andra parter.

Alla bestämmelser i dessa villkor som till sin natur bör överleva uppsägning kommer att överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar.

11. INSAMLING AV UPPGIFTER.

Du bekräftar härmed att för att använda GFN och beroende på dina sekretessinställningar får GFN åtkomst till och får samla in data för att: (a) korrekt konfigurera och optimera enheten där GFN är installerat för användning med enheten; (b) leverera innehåll eller service genom GFN; (c) förbättra NVIDIAs produkter och tjänster och (d) tillhandahålla automatiska uppdateringar.

För att förbättra den prestanda och kvalitet som GFN strömmar spel till din maskin med och för att köra och uppdatera programvara och material på din enhet, kommer NVIDIA behöva bearbeta systemdata såsom versionsnummer av programvara, geografisk region, internethastighet, spelade spel, sessionsdata och systeminformation, som CPU, GPU, enhetens serienummer och systemminne.

Om du väljer att dela tekniska data från din enhet för att hjälpa NVIDIA att hitta och åtgärda buggar eller förbättra tjänsternas kvalitet, kommer du att dela information om enheten och tillbehör, programvara (inklusive inställningar, användning och hur väl de körs), funktionsanvändning, felloggar och geografisk information. Om du anmäler dig till Rekommendationer kan NVIDIA informera dig om spel, appar och belöningar som du kanske kommer uppskatta.

Om din GFN-tjänst tillhandahålls av en GFN Alliance-partner kan NVIDIA dela dina användnings- och kvalitetsdata med GFN Alliance-partnern så att de kan ge dig bättre service.

Alla uppgifter kommer att samlas in, användas och lämnas ut av NVIDIA i enlighet med NVIDIAs integritetspolicy som finns på https://www.nvidia.com/sv-se/about-nvidia/privacy-policy/. Du kan också granska de uppgifter som GFN samlar in och ändra dina sekretessinställningar när som helst genom att besöka privacy.nvidia.com.

GFN kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster. NVIDIA varken stödjer eller tar något ansvar för webbplatser, produkter, tjänster eller information från tredje part. Om du använder en tredje parts webbplats eller tjänst, inklusive (utan begränsning) de från GFN Alliance-partner, gör du det på egen risk och du förstår att dessa villkor och NVIDIAs integritetspolicy inte gäller. NVIDIA uppmuntrar dig att granska sekretessuttalanden på de webbplatser och tjänster som du väljer att besöka så att du förstår hur se samlar in, använder och delar dina uppgifter.

12. INGA GARANTIER.

GFN TILLHANDAHÅLLS AV NVIDIA ”SOM DET ÄR”, ”SOM DET FINNS TILLGÄNGLIGT” OCH ”MED ALLA FEL”. NVIDIA FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG ELLER NÅGON KARAKTÄR, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG. INGEN GARANTI GÖRS PÅ GRUNDVAL AV HANDELSBRUK, PARTSBRUK ELLER NÄRINGSVERKSAMHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, GARANTERAR NVIDIA INTE ATT TILLGÅNGEN TILL GFN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN; ATT GFN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; ATT GFN KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT VID EN VISS TIDPUNKT ELLER PÅ EN VISS PLATS; ATT EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS; ATT ETT VISST INNEHÅLL KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT. ELLER ATT GFN ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKA NVIDIA OCH DESS DOTTERBOLAG INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, BESTRAFFANDE ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, ELLER FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRLUST AV GOODWILL ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER, PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDET AV GFN, OAVSETT OM SÅDANT ANSVAR UPPSTÅR FRÅN NÅGOT ANSPRÅK BASERAT PÅ KONTRAKTSBROTT, BROTT MOT GARANTIN, KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN GRUND FÖR TALAN ELLER ANSVARSGRUND. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NVIDIAS OCH DESS DOTTERBOLAGS TOTALA KUMULATIVA ANSVAR ENLIGT ELLER SOM FÖLJER AV DESSA VILLKOR ÖVERSTIGA DE BELOPP SOM BETALATS FÖR ANVÄNDNING AV GFN UNDER DE TRE MÅNADER FÖRE DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV TILL SKULDEN. ARTEN AV ANSVAR ELLER ANTALET ANSPRÅK ELLER PROCESSER FÅR INTE UTVIDGA ELLER UTÖKA DENNA GRÄNS. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA OAVSETT OM NVIDIA ELLER DESS LICENSGIVARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH OAVSETT OM NÅGON ÅTGÄRD MISSLYCKAS MED DESS HUVUDSAKLIGA SYFTE. Uteslutningar och ansvarsbegränsningar i dessa villkor utgör en väsentlig grund för köpet mellan parterna och om sådana undantag eller ansvarsbegränsningar är frånvarande skulle villkoren, inklusive de ekonomiska villkoren, vara väsentligt annorlunda.

14. TILLÄMPLIG LAG; TVISTLÖSNING

Tillämplig lag. Dessa villkor och alla tvister som kan uppstå från det eller ur användning av GFN inom mellanstatlig handel ska regleras av Federal Arbitration Act, utöver de interna materiella lagarna i delstaten Delaware och USA, utan hänsyn till eller tillämpning av dess lagvalsregler eller principer. Lagen om internationella köp (CISG) frånsägs specifikt. Du samtycker till dessa villkor på det engelska språket om inte NVIDIA gav dig dessa villkor på ett annat språk.

Skiljedomsförfarande. För alla anspråk mot eller tvister med NVIDIA i samband med dessa villkor eller din användning av GFN, vänligen ge NVIDIA en chans att lösa det och kontakta NVIDIA via post till NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, Kalifornien, 95051, USA. För eventuella tvister som inte löses informellt, samtycker du och NVIDIA till att lösa en sådan tvist (exklusive eventuella NVIDIA-anspråk på förbudsföreläggande eller annan skälig lättnad) genom bindande skiljeförfarande inför en skiljeman från JAMS (Judicial Mediation and Arbitration Services) i Santa Clara County i Kalifornien med tjänsten Optional Expedited Arbitration Procedures, med undantag för vad som anges häri. Skiljedomsförfarandet utförs i Santa Clara Count, Kalifornien i USA (eller den JAMS-inrättning som ligger närmast Santa Clara County), såvida inte du begär en personlig förhandling i din hemstad eller du och NVIDIA kommer överens om annat. Inget i dessa villkor förhindrar att en part ansöker om åläggande eller annat föreläggande från domstol inom någon jurisdiktion för att förhindra faktiska eller riskerade brott mot den andra partens datasekretess, immateriella rättigheter eller annan äganderätt. Om detta avtal om skiljedomsförfarande av någon anledning inte anses tillämpligt för en tvist och tvisten till följd av detta avgörs i domstol istället för genom skiljedom, ska tvisten endast avgöras av delstatlig eller federal domstol i Santa Clara County i Kalifornien i USA.

Undantag från grupptalan och rättegång med jury. ALLA ANSPRÅK SKA FÖRAS I EGENSKAP AV PARTERNA SOM INDIVIDER, OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER DELTAGARE I EN FÖRMODAD GRUPPTALAN ELLER REPRESENTATIV TALAN. DETTA UNDANTAG GÄLLER SKILJEDOMSFÖRFARANDE I GRUPP SÅVIDA INTE SÅDAN SKILJEDOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT UNDANTAGET FRÅN GRUPPTALAN SKA KUNNA VERKSTÄLLAS ELLER OM NVIDIA UTTRYCKLIGEN SAMTYCKER TILL SKILJEDOMSFÖRFARANDE I GRUPP. DU SAMTYCKER TILL ATT BÅDE DU OCH NVIDIA VAR FÖR SIG AVSÄGER SIG RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG ELLER DELTAGANDE I EN GRUPPTALAN NÄR DETTA LICENSAVTAL INGÅS.

Rätt att frånsäga sig detta. KUNDEN KAN VÄLJA ATT FRÅNSÄGA SIG OVANSTÅENDE UNDANTAG FRÅN SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH GRUPPTALAN/JURYRÄTTEGÅNG GENOM ATT MEDDELA NVIDIA SKRIFTLIGT INOM 30 DAGAR EFTER ATT GFN TAS I BRUK. ETT SÅDANT SKRIFTLIGT MEDDELANDE SKA SKICKAS TILL ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, KALIFORNIEN, 95051 USA OCH SKA INNEHÅLLA (1) DITT NAMN, (2) DIN ADRESS, (3) EN HÄNVISNING TILL GFN SOM DEN TJÄNST MEDDELANDET GÄLLER OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU INTE VILL LÖSA TVISTER GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH FÖLJER TIDSGRÄNSEN PÅ 30 DAGAR FÖR ATT FRÅNSÄGA DIG DETTA.

15. ALLMÄNT

Du samtycker till att du inte kommer att överlåta eller tilldela dessa villkor eller dina rättigheter och skyldigheter på något sätt eller i lag utan NVIDIAs tillstånd. Dessa villkor skapar inte någon förmånsrätt för tredje part.

Om NVIDIA behöver kontakta dig om GFN eller innehåll, samtycker du till att ta emot meddelanden via e-post eller genom programvarugränssnittet och samtycker till att elektroniskt meddelande kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav. Vänligen hänvisa dina juridiska meddelanden eller annan korrespondens till NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, Kalifornien 95051, USA, Attn: Legal.

Du kan, men behöver inte, ge NVIDIA någon information om användning eller förslag, funktionsförfrågningar eller annan feedback om GFN och dess innehåll, inklusive eventuella förbättringar eller modifieringar av GFN. För all feedback som du frivilligt tillhandahåller beviljar du härmed NVIDIA och dess dotterbolag en evig, icke-exklusiv, global, oåterkallelig licens att använda, reproducera, modifiera, licensiera, underlicensiera (genom flera nivåer av underlicenstagare) och distribuera (genom flera nivåer av distributörer) utan betalning av några royalties eller avgifter till dig. NVIDIA kommer att avgöra om och hur man svarar på feedback och huruvida det ska införlivas i GFN.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du för närvarande inte är bosatt eller stadigvarande vistas i något land eller region som för närvarande har handelsförbud med USA och att du inte på annat sätt är förbjuden (t.ex. SDN, DPL) från att interagera med ett företag från USA.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och NVIDIA gällande GFN. Om det visar sig att någon bestämmelse i dessa villkor är ogenomförbar, kommer en sådan bestämmelse att tolkas som begränsad i den utsträckning som krävs för att vara förenlig med och fullt verkställbar enligt lagen och de återstående bestämmelserna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ingen avsägelse eller underlåtenhet att hävda en rättighet enligt dessa villkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådan rättighet eller någon annan rättighet. Om inget annat anges är korrigerande åtgärder kumulativa.

NVIDIA kan då och då ändra dessa villkor. NVIDIA kommer att offentliggöra de nya villkoren på https://www.nvidia.com/sv-se/about-nvidia/nvidia-geforce-now-for-pc-terms-of-use. De uppdaterade villkoren träder i kraft när de publiceras. Läs igenom användningsvillkoren regelbundet. Du förstår och samtycker till att ditt uttryckliga godkännande av de uppdaterade villkoren eller användningen av GFN efter publiceringsdatumet ska utgöra ditt samtycke till de uppdaterade användarvillkoren. Om du inte samtycker till de uppdaterade villkoren måste du avsluta din användning av GFN.

(v. 31 august 2021)