Regler Och Villkor

*Faktureringen för GeForce NOW påbörjas omedelbart vid registrering. Prenumerationspriset på GeForce NOW Founders faktureras månadsvis, är giltigt i upp till ett år och kommer att upphöra om GeForce NOW Founders-medlemskapet avslutas. Därefter konverteras priser och abonnemangsförmåner till samma som för GeForce NOW Premium-medlemskapet till det aktuella månadsvisa prenumerationspriset. Priset för specialerbjudandet debiteras i sin helhet vid inköpet och är inte återbetalningsbart. Founders-prenumerationsförmånerna är giltiga i sex månader från inköpsdatumet. Därefter kommer prenumerationer på specialerbjudanden för GeForce NOW konverteras till priser och abonnemangsförmåner för GeForce NOW Premium till det aktuella månadsvisa prenumerationspriset. Bara ett erbjudande per kund. Med förbehåll för ändringar av erbjudandet. Användaren kan när som helst avsluta GeForce NOW. Moms och avgifter tillkommer till månadspriser, om tillämpligt. Serviceprestanda och åtkomsttid för spel varierar beroende på internetfunktion och/eller andra servicefördröjningar. Android version L eller högre krävs för mobilanvändning. Erbjudandet kan avbrytas eller ändras när som helst. Se användar- och medlemsvillkor för ytterligare information.