Villkor För Medlemskap I GeForce NOW

VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I GEFORCE NOW

Läs villkoren för NVIDIA-medlemskap i tjänsten GeForce NOW (“GFN”) nedan.

Det är endast myndiga personer i det land där GFN används som kan godkänna dessa medlemskapsvillkor. Om du inte är myndig behöver din förälder eller vårdnadshavare godkänna dessa medlemskapsvillkor. Använd inte GFN om du inte är tillräckligt gammal för att vara medlem eller om du inte samtycker till alla villkor nedan.

I. MEDLEMSKAP

a. GFN-medlemskap. En betald GFN-medlemskapsplan som förnyas automatiskt, som ibland kan inledas med en gratis provperiod, kommer automatiskt att förnyas för efterföljande faktureringsperioder om du inte nedgraderar till en kostnadsfri medlemskapsplan. En kostnadsfri GFN-medlemskapsplan kommer automatiskt att förnyas för efterföljande medlemskapscykler så länge medlemskapsplanen finns tillgänglig. Dagspass förnyas inte automatiskt. Betalda och kostnadsfria medlemskap är föremål för ändring och uppsägning i enlighet med dessa medlemskapsvillkor och användarvillkoren för GeForce NOW.

Betalningsleverantören Digital River kommer att fakturera dig för avgiften avseende ditt aktuella medlemskap som förnyas automatiskt via en giltig och accepterad betalningsmetod som du tillhandahåller för att kunna använda GFN (“Betalningsmetod”) och som du kan uppdatera när du vill. Till exempel faktureras månatliga medlemskap i en period om ungefär 30 dagar och sex månaders medlemskap i en period om ungefär 180 dagar.

Logga in på ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.geforcenow.com för att hantera din medlemskapsplan, se datum för din nästa faktura eller för att uppdatera din Betalningsmetod. Du kan ändra din medlemskapsplan genom att logga in på ditt NVIDIA-konto. Det kan ta upp till 24 timmar för ändringen att synas på ditt konto. För att ändringarna ska börja gälla för nästa faktureringsperiod bör du uppdatera minst 24 timmar innan din nästa faktureringsperiod börjar.

b. Medlemskapsplaner. NVIDIA kan erbjuda flera GFN-medlemskapsplaner eller kampanjer med olika villkor och begränsningar, och kan upphöra att godkänna nya registreringar samt ändra eller avsluta en medlemskapsplan eller kampanj när som helst. Alla medlemskapsplaner har olika funktioner. Besök www.geforcenow.com för mer information. Nedan definieras de främsta funktionerna:

  • i. Standardåtkomst och Basriggtyper. Medlemmar med standardåtkomst kommer att placeras i en kö bakom medlemmar med prioritetsåtkomst och kommer att ha åtkomst till GTX 1060 GPU-servrar baserat på tillgänglig kapacitet. Dessa medlemmar kan förvänta sig att få se reklam före spelsessioner, liksom varierande väntetider baserat på antalet användare och GFN-serverns tillgänglighet i respektive region.
  • ii. Prioriterad åtkomst och Premium riggtyper. Medlemmar kommer att ha prioriterad åtkomst till GFN RTX 2080 eller GTX 1080 GPU-servrarna i respektive region och hamna längst fram i kön för snabbare åtkomst till GFN-servern. I de sällsynta fall som RTX 2080/GTX 1080-spelriggar inte är tillgängliga kommer Prioriterade medlemmar att få åtkomst till den näst bästa Basriggtypen som finns tillgänglig.
  • iii. Exklusiv åtkomst och Ultimata riggtyper: Medlemmar har exklusiv åtkomst till de bäst presterande GFN-servrarna, som typiskt är RTX 4080 eller RTX 3080 spelriggar, beroende på tillgänglighet. I de sällsynta fall att RTX 4080 eller RTX 3080-spelriggar inte är tillgängliga kommer Ultimata medlemmar att få prioriterad åtkomst till RTX 2080-servrar.
  • iv. Sessionslängd: 1 timme. Gratismedlemmar kan delta i sessioner som är upp till 1 timme långa. Efter att den aktuella sessionen förfaller kan dessa medlemmar gå med i kön igen med standardåtkomst (se ovan). Det finns ingen fastställd gräns för hur många gånger en medlem enligt villkoren för standardåtkomst kan inleda en ny session under en dag.
  • v. Utökad sessionslängd. Prioriterade medlemmar kan delta i förlängda sessioner som är upp till 6 timmar långa. Ultimata medlemmar har förlängda sessionstider som varar upp till 8 timmar. Efter att den aktuella sessionen förfaller kan dessa medlemmar påbörja en ny session med samma prioriterad eller exklusiv åtkomst (se ovan).
  • vi. RTX på. Strålspårning i realtid från molnet. Endast tillgänglig för begränsade spel.
  • vii. Upplösning. Faktiska upplösningar kan variera baserat på många faktorer, inklusive, men inte begränsat till din enhetstyp, nätverkskvalitet, valt spel och GPU-typ.
  • viii. Bildfrekvens (FPS). Faktiska bildfrekvenser kan variera baserat på många faktorer, inklusive, men inte begränsat till din enhetstyp, nätverkskvalitet, valt spel och GPU-typ.
  • ix. Dagspass. Ger medlemmar 24 timmars sammanhängande speltid för vald medlemskapstyp från betalningstillfället. Medlemmar får alla fördelar av vald medlemskapstyp tills tiden går ut. Det finns ingen gräns för antalet dagspass som kan köpas. När 24-timmarsperioden är slut avslutas alla pågående sessioner.

Villkoren för specifika medlemskapsplaner och kampanjer kommer att tillhandahållas i samband med registrering eller kommuniceras på andra sätt till dig. En gratis provperiod kan erbjudas innan den första faktureringen för vissa betalande medlemskapsplaner, och sådana är begränsade till en per hushåll. Alla medlemskapsplaner eller kampanjer är inte tillgängliga i alla länder och på alla språk. NVIDIA beslutar efter eget gottfinnande om du är berättigad till en medlemskapsplan eller kampanj, och huruvida dessa planer och kampanjer går att kombinera med varandra. Standardavgifter kommer att tillämpas efter att kampanjen upphör eller om du överskrider eller överträder användningsvillkoren för en kampanj. Du kan se specifika detaljer om din medlemskapsplan genom att logga in på ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.geforcenow.com.

Om du inte ändrar din medlemskapsplan innan en gratis provperiod löper ut, kommer medlemskapsavgifter automatiskt att förnyas varje månad baserat på den medlemskapsplan som är kopplad till ditt konto i slutet av den kostnadsfria provperioden. För att tydliggöra, tillåten användning av en kostnadsfri medlemskapsplan kommer inte att faktureras.

I samband med en GFN-medlemskapsplan hyr NVIDIA ut en virtuell speldator till dig, och det är ditt ansvar att ha tillräckliga rättigheter för att använda innehållet (d.v.s. videospel från tredje part eller nedladdningsbart innehåll (DLC)). En del innehåll kan endast fungera med vissa typer av enheter. Allt ditt innehåll kan inte alltid användas när du strömmar från GFN. Du kanske inte kan strömma allt innehåll från en digital GFN-källa. Tillgängligheten för innehåll på GFN kan variera med tiden, till exempel: villkor som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller spelleverantörer kan ändras, innehåll kanske inte är tillgängligt i alla länder eller på alla språk, och innehåll som tidigare var tillgängligt på GFN (inklusive dina sparade spel) kan bli otillgängligt vid ett senare tillfälle. När du erhåller innehåll, oavsett om det är via GFN eller separat, kan innehållsleverantören begära att du godkänner deras villkor, öppnar ett konto och/eller betalar för innehållet.

c. Ändra medlemskapsplan. Du kan ändra din medlemskapsplan, inklusive medlemsavgifter, genom att logga in på ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.geforcenow.com. Det kan ta upp till 24 timmar för ändringen att synas på ditt konto. För att ändringarna ska börja gälla för nästa faktureringsperiod bör du uppdatera minst 24 timmar innan din nästa faktureringsperiod börjar.

Om du nedgraderar till en gratis medlemskapsplan i mitten av din faktureringsperiod kommer din betalda medlemskapsplan att fortsätta tills slutet av den aktuella faktureringsperioden och sedan övergå till en gratis medlemskapsplan.

Du kan när som helst radera ditt NVIDIA-konto. Dock kommer en sådan åtgärd att göra alla betalda och gratis medlemskapsplaner otillgängliga för dig och störa eller avsluta andra tjänster som är kopplade till ditt NVIDIA-konto. Besök NVIDIA sekretesscenter för mer information om hur du kan radera ditt NVIDIA-konto.

II. FAKTURERING

a. Faktureringsbelopp. Den aktuella avgiften för GFN-medlemskapet för en betald medlemskapsplan faktureras (i) i början av din faktureringsperiod till det pris som gäller då, med undantag för eventuell gratis provperiod, baserat på startdatumet för din medlemskapsplan, eller (ii) när NVIDIA fullföljer din beställning, med undantag för varje fri användningstid, baserat på priset vid datumet för köpet. “Fakturering” avser i dessa villkor en avgift, debitering eller annan betalning via din valda Betalningsmetod. Om du förbeställer en medlemskapsplan kan du annullera den när som helst innan NVIDIA fullföljer din beställning och du kommer inte att debiteras för ett medlemskap innan det börjar.

NVIDIA kommer att indikera i vilka länder moms är inkluderade i avgiften till medlemskapsplanen. Förutom för länder där moms är inkluderad i avgiften för medlemskapsplanen, är priserna exklusive alla skatter, importavgifter eller andra liknande avgifter som du ansvarar för att betala. NVIDIA förbehåller sig rätten att justera avgifterna för medlemskapsplanen när som helst. Prisändringar kommer att träda i kraft efter en e-postavisering till dig, men inte tidigare än din nästa faktureringsperiod. Skattesatsändringar träder i kraft omedelbart, om inget annat beskrivs i dessa medlemskapsvillkor.

b. Godkännande av fakturering. Genom att påbörja en GFN-medlemskapsplan med automatisk förnyelse och ange en Betalningsmetod, godkänner du att betalningsleverantören Digital River får fakturera dig för den motsvarande månatliga medlemskapsavgiften samt andra avgifter som kan uppstå i samband med din användning av GFN, t.ex. skatter eller möjliga transaktionsavgifter, till din Betalningsmetod i en eller flera betalningar.

Du är medveten om att beloppet kan variera från en månad till en annan p.g.a. pris- eller skattesatsändringar, kampanjer, ändrade medlemskapsplaner eller kalenderbegränsningar, i enlighet med avsnittet “Tidpunkt för fakturering” nedan.

NVIDIA kan godkänna din betalningsmetod inför dina medlemskaps- eller servicerelaterade avgifter. NVIDIA kan godkänna fakturering till din betalningsmetod på olika sätt, inklusive auktorisering för upp till cirka en månads tjänst så snart du registrerat dig. Ditt saldo eller din kreditgräns kan i vissa fall sänkas i samband med denna auktorisering under en gratis provperiod.

c. Tidpunkt för fakturering. Betalningsleverantören Digital River fakturerar dig månatligen automatiskt via din valda Betalningsmetod från det datum din GFN-medlemskapsplan med automatisk förnyelse börjar gälla, inledningsvis på eller omkring den dagen du startat din betalda medlemskapsplan och efter vanligtvis på eller omkring den kalenderdag som motsvarar faktureringsdatumet för årsdagen avseende dina betalda medlemskapsplan, med undantag för en eventuell gratis provperiod som inleder medlemskapsplanen. NVIDIA förbehåller sig rätten att ändra tidpunkt för fakturering, särskilt med hänsyn till tidszoner, kalenderbegränsningar eller om din betalningsmetod inte är godkänd. Följande är ett exempel på en kalenderbegränsning: om du påbörjar din medlemskapsplan den 31:a januari, och din första faktureringscykel inleds samma dag, lär din nästa faktureringshändelse förmodligen infalla den 28:e februari. Besök account.nvidia.com och logga in på ditt konto för att se ditt aktuella faktureringsdatum. Se avsnitt 1b.ix för information om faktureringsvillkor för dagspass.

d. Presentkort. Presentkort kan lösas in för antalet månader och balansbelopp som anges i medlemsnivå, om det bara är tillgängligt som betalningsmetod för specifika NVIDIA GFN-betalade medlemskapsplaner. När du köper ett presentkort faktureras motsvarande belopp i sin helhet. Vid tidpunkten för användningen måste inlösaren ha ett GeForce NOW-konto och kommer att få samma medlemskapsförmåner som GFN-medlemmar som betalar månadsvis, under det angivna antalet månader och sett till medlemsnivå. Presentkort finns tillgängliga i de begränsade geografiska områden där de månatliga betalande medlemskapsplanerna från NVIDIA säljs, uppdaterade då och då. Ett presentkort är inte ett kredit- eller betalkort, kan inte laddas om och kan inte lösas in mot kontanter om det inte krävs enligt lag. Värna om presentkortet. Det kommer inte att ersättas om det går förlorat, stulits eller används utan tillstånd. Presentkort kan endast lösas in en gång i sin helhet och kan inte delas mellan GeForce NOW-konton. Presentkortets återlösare kommer att se den tillämpliga medlemskapsplanens varaktighet förlängas med hela antalet månader av presentkortet, efter inlösen, på sin kontosida som är tillgänglig via inställningssidan för GeForce NOW-appen.

e. Digital River. Digital River är NVIDIA:s betalningsleverantör, bland annat för presentkort. För alla transaktioner med Digital River gäller dess försäljningsvillkor och integritetspolicy. NVIDIA avsäger sig uttryckligen allt ansvar för sådana transaktioner, och du samtycker till att din enda möjlighet till prövning gällande sådana transaktioner (inklusive avgifter för GFN och bankrelaterade avgifter) ska ske via Digital River. Ditt köp hos NVIDIA kommer inte att slutföras eller så kan NVIDIA omedelbart avsluta ditt GFN-medlemskap om din transaktion med Digital River inte lyckas.

f. Inga återbetalningar. BETALNINGAR ÄR INTE ÅTERBETALNINGSBARA OCH VI GÖR INGA ÅTERBETALNINGAR/GER INGEN KREDIT FÖR AVBRUTNA PERIODER. Om NVIDIA avslutar din användning i enlighet med villkoren för GeForce NOW, kommer din användning av GFN att avslutas omedelbart utan att din redan betalda medlemskapsavgift betalas tillbaka. Du kommer sedan inte att få några fler fakturor. Om NVIDIA väljer att ge dig en återbetalning, rabatt eller liknande, är det NVIDIA som avgör vilken summa/fördel som ska erbjudas och hur. Får du en återbetalning, rabatt eller liknande innebär det inte att du kommer att få det igen, inte ens under liknande omständigheter.

g. Betalningsmetod. Du måste logga in på ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.geforcenow.com för att ändra din Betalningsmetod. Ändringar av Betalningsmetod, såsom uppdatering av kreditkort, som görs utanför NVIDIA:s kontoportal kanske inte automatiskt visas på ditt NVIDIA-konto. Om en betalning misslyckas p.g.a. ett förfallet betalkort, otillräckliga tillgångar eller liknande, och du inte ändrar din betalningsinformation eller medlemskapsplan i din NVIDIA-kontoportal (se avsnittet “Ändra medlemskapsplan”), förblir du ansvarig för alla obetalda avgifter och samtycker till att NVIDIA eller Digital River fortsätter att fakturera dig via samma betalningsmetod. Detta kan påverka dina faktureringsdatum. NVIDIA eller Digital River kan uppdatera din Betalningsmetod med information som den tillämpliga betalningstjänstleverantören tillhandahåller, och du samtycker till fortsatt månatlig fakturering av det avtalade beloppet till den uppdaterade Betalningsmetoden. För vissa Betalningsmetoder kan utfärdaren av din Betalningsmetod ta ut en avgift för utlandsbetalning eller andra avgifter. Kontrollera detta med din betalningsleverantör.

III. TILLÄMPLIGHET FÖR MEDLEMSKAPSVILLKOREN

När GFN-tjänster tillhandahålls genom en NVIDIA-medlemskapsplan, ska villkoren ovan gälla och utgöra en integral del av dina användningsvillkor för NVIDIA Corporation GeForce NOW.

I vissa regioner finns GFN-tjänster tillgängliga via GFN Alliance Partners, som har egna medlemskapsplaner, vilka inte omfattas av dessa medlemskapsplaner.

Besök https://www.nvidia.com/sv-se/geforce-now/terms-of-use/ för användningsvillkoren för GeForce NOW.

(v. 27 februari 2024)