VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I GEFORCE NOW

Läs villkoren för NVIDIA-medlemskap i tjänsten GeForce NOW (“GFN”) nedan.

Det är endast personer som anses myndiga i det land där GFN används som kan godkänna dessa medlemskapsvillkor. Om du inte är myndig behöver du ha din förälders eller vårdnadshavares godkännande av dessa medlemskapsvillkor. Använd inte GFN om du inte är tillräckligt gammal för att vara medlem eller om du inte samtycker till alla villkor nedan.

I. MEDLEMSKAP

a. GFN-medlemskap. En betald GFN-medlemskapsplan, som ibland kan inledas med en gratis provperiod, kommer automatiskt att förnyas varje månad om du inte nedgraderar till en kostnadsfri medlemskapsplan. Ett kostnadsfritt GFN-medlemskap kommer automatiskt att förnyas varje månad. Betalda och kostnadsfria medlemskap är föremål för ändring och uppsägning i enlighet med dessa medlemskapsvillkor och användarvillkoren för GeForce NOW.

Betalningsleverantören Digital River kommer att fakturera dig för avgiften för det aktuella månatliga medlemskapet via en giltig och accepterad betalningsmetod som du tillhandahåller för att kunna använda GFN (“betalningsmetod”) och som du kan uppdatera när du vill. I dessa medlemskapsvillkor avser uttrycket månatlig din faktureringsperiod och inte en kalendermånad.

Logga in på ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.nvidia.com/geforce-now/ för att hantera din medlemskapsplan, se förfallodatum för din nästa faktura eller för att uppdatera din betalningsmetod. Du kan ändra din medlemskapsplan genom att logga in på ditt NVIDIA-konto. Det kan ta upp till 24 timmar för ändringen att synas på ditt konto. För att ändringarna ska börja gälla för nästa faktureringsperiod, bör du uppdatera minst 24 timmar innan din nästa faktureringsperiod börjar.

b. Medlemskapsplaner. NVIDIA kan erbjuda flera GFN-medlemskapsplaner eller -kampanjer med olika villkor och begränsningar, och kan upphöra att godkänna nya registreringar samt ändra eller avsluta en medlemskapsplan eller kampanj när som helst. Alla medlemskapsplaner har olika funktioner. Besök www.nvidia.com/geforce-now/ för mer information. Nedan definieras de främsta funktionerna:

  • i. Standardåtkomst. Medlemmar med standardåtkomst kommer att placeras i en kö bakom medlemmar med prioriterad åtkomst, och kommer att ha åtkomst till spel baserat på tillgänglig kapacitet. Dessa medlemmar kan uppleva varierande väntetider baserat på antalet användare och GFN-serverns tillgänglighet i respektive region.
  • ii. Prioriterad åtkomst. Medlemmar kommer att ha prioriterad åtkomst till GFN-servrarna i respektive region och hamna längst fram i kön för snabbare åtkomst till GFN-servern.
  • iii. Sessionslängd: 1 timme. Medlemmar kan delta i sessioner upp till 1 timme långa. Efter att den aktuella sessionen förfaller kan dessa medlemmar gå med i kön igen med standardåtkomst (se ovan). Det finns ingen fastställd gräns för hur många gånger en medlem kan inleda en ny session under en dag, enligt villkoren för standardåtkomst.
  • iv. Utökad sessionslängd. Medlemmar kan delta i sessioner upp till 6 timmar långa. Efter att den aktuella sessionen förfaller kan dessa medlemmar gå med i kön igen med prioriterad åtkomst (se ovan).
  • v. RTX på. Strålspårning i realtid från molnet. Endast tillgänglig för begränsade spel.

Villkoren för specifika medlemskapsplaner och kampanjer kommer att tillhandahållas i samband med registrering eller via andra kommunikationsvägar som är tillgängliga för dig. En gratis provperiod kan erbjudas innan den första faktureringen för vissa betalplaner, och sådana är begränsade till en per hushåll. Alla medlemskapsplaner eller kampanjer kanske inte är tillgängliga i ditt land eller på ditt språk. NVIDIA beslutar efter eget gottfinnande om du är berättigad till en medlemskapsplan eller kampanj, och huruvida dessa planer och kampanjer går att kombinera med varandra. Standardavgifter kommer att tillämpas efter att kampanjen upphör eller om du överskrider eller överträder användningsvillkoren för en kampanj. Du kan se specifika detaljer om din medlemskapsplan genom att logga in till ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.nvidia.com/geforce-now/.

Om du inte i god tid ändrar din medlemskapsplan innan en gratis provperiod löper ut, kommer medlemskapsavgifter automatiskt att förnyas varje månad baserat på den medlemskapsplan som är kopplad till ditt konto i slutet av den kostnadsfria provperioden. Tillåten användning av en kostnadsfri medlemskapsplan kommer inte att faktureras.

I samband med en GFN-medlemskapsplan hyr NVIDIA ut en virtuell speldator till dig, och det är ditt ansvar att ha tillräckliga rättigheter för att använda innehållet (d.v.s. videospel från tredje part eller nedladdningsbart innehåll (DLC)). En del innehåll kanske endast fungerar med vissa enheter. Allt ditt innehåll kanske inte används under streaming från GFN. Du kanske inte kan streama allt innehåll från en digital GFN-källa. Tillgängligheten för innehåll från GFN kan variera med tiden, till exempel: villkor som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller spelleverantörer kan ändras, innehåll kanske inte är tillgängligt i alla länder eller på alla språk, och innehåll som tidigare var tillgängligt på GFN (inklusive dina sparade spel) kanske blir otillgängligt vid ett senare tillfälle. När du erhåller innehåll, oavsett om det är via GFN eller separat, kan innehållsleverantören begära att du godkänner deras villkor, öppnar ett konto och/eller betalar för innehållet.

c. Ändra medlemskapsplan. Du kan ändra din medlemskapsplan, inklusive medlemsavgifter, genom att logga in på ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.nvidia.com/geforce-now/. Det kan ta upp till 24 timmar för ändringen att synas på ditt konto. För att ändringarna ska börja gälla för nästa faktureringsperiod, bör du uppdatera minst 24 timmar innan din nästa faktureringsperiod börjar.

Om du nedgraderar till en gratis medlemskapsplan i mitten av din faktureringsperiod, kommer din betalplan att fortsätta tills slutet av den aktuella faktureringsperioden och sedan övergå till en gratis medlemskapsplan.

Du kan när som helst radera ditt NVIDIA-konto. Dock kommer en sådan åtgärd att göra alla tjänster otillgängliga för dig och störa eller avsluta andra tjänster som är kopplade till ditt NVIDIA-konto. Besök NVIDIA sekretesscenter för mer information om hur du kan radera ditt NVIDIA-konto.

II. FAKTURERING

a. Faktureringsbelopp. Den aktuella avgiften för GFN-medlemskapet faktureras månatligen i början av din faktureringsperiod, förutom för eventuell gratis provperiod, baserat på startdatumet för din medlemskapsplan om du inte nedgraderar till en kostnadsfri medlemskapsplan. “Fakturering” avser i dessa villkor en avgift, debitering eller annan betalning via din valda betalningsmetod.

NVIDIA kommer att indikera i vilka länder moms är inkluderad i medlemskapsavgiften. Förutom för länder där moms är inkluderad i medlemskapsavgiften, är priserna exklusive alla skatter, importavgifter eller andra liknande avgifter som du ansvarar för att betala. NVIDIA förbehåller sig rätten att justera medlemskapsavgifterna när som helst efter eget gottfinnande. Prisändringar kommer att träda i kraft efter en e-postavisering till dig, men inte tidigare än din nästa faktureringsperiod. Skattesatsändringar träder i kraft omedelbart, om inget annat beskrivs i dessa medlemskapsvillkor.

b. Godkännande av fakturering. Genom att påbörja en GFN-betalplan och ange en betalningsmetod, godkänner du att betalningsleverantören Digital River får fakturera dig för den motsvarande månatliga medlemskapsavgiften samt andra avgifter som kan uppstå i samband med din användning av GFN, t.ex. skatter eller möjliga transaktionsavgifter, i en eller flera omgångar.

Du är medveten om att beloppet kan variera från en månad till en annan p.g.a. pris- eller skattesatsändringar, kampanjer, ändrade medlemskapsplaner eller kalenderbegränsningar, i enlighet med avsnittet “Tidpunkt för fakturering” nedan.

NVIDIA kan godkänna din betalningsmetod inför dina medlemskaps- eller servicerelaterade avgifter. NVIDIA kan godkänna fakturering till din betalningsmetod på olika sätt, inklusive auktorisering för upp till cirka en månads tjänst så snart du registrerat dig. Ditt saldo eller din kreditgräns kan i vissa fall sänkas i samband med denna auktorisering under en gratis provperiod.

c. Tidpunkt för fakturering. Betalningsleverantören Digital River fakturerar dig månatligen automatiskt via din valda betalningsmetod från det datum din medlemskapsplan börjar gälla, med undantag för eventuell gratis provperiod som inleder betalplanen. NVIDIA förbehåller sig rätten att ändra tidpunkt för fakturering, särskilt med hänsyn till tidszoner, kalenderbegränsningar eller om din betalningsmetod inte är godkänd. Följande är ett exempel på en kalenderbegränsning: om du påbörjar din medlemskapsplan den 31:a januari, och din första faktureringscykel inleds samma dag, lär din nästa faktureringshändelse förmodligen infalla den 28:e februari. Besök account.nvidia.com och logga in på ditt konto för att se ditt aktuella faktureringsdatum.

d. Digital River. Digital River är NVIDIA:s betalningsleverantör. Alla transaktioner med Digital River är föremål för dess försäljningsvillkor och integritetspolicy. NVIDIA avsäger sig uttryckligen allt ansvar för sådana transaktioner, och du samtycker till att din enda möjlighet till prövning gällande sådana transaktioner (inklusive avgifter för GFN och bankrelaterade avgifter) ska ske via Digital River. Ditt köp hos NVIDIA kommer inte att slutföras eller så kan NVIDIA omedelbart avsluta ditt GFB-medlemskap om din transaktion med Digital River inte lyckas.

e. Inga återbetalningar. BETALNINGAR ÄR INTE ÅTERBETALNINGSBARA OCH VI GÖR INGA ÅTERBETALNINGAR/GER INGEN KREDIT FÖR AVBRUTNA PERIODER. Om NVIDIA avslutar din användning i enlighet med villkoren för GeForce NOW, kommer din användning av GFN att avslutas omedelbart utan att din redan betalda medlemskapsavgift betalas tillbaka. Du kommer sedan inte att få några fler fakturor. Om NVIDIA väljer att ge dig en återbetalning, rabatt eller liknande, är det NVIDIA som avgör vilken summa/fördel som ska erbjudas och hur. Får du en återbetalning, rabatt eller liknande innebär det inte att du kommer att få det igen, inte ens under liknande omständigheter.

f. Betalningsmetod. Logga in på ditt NVIDIA-konto via account.nvidia.com eller www.nvidia.com/geforce-now/ för att ändra din betalningsmetod. Om en betalning misslyckas p.g.a. ett förfallet betalkort, otillräckliga tillgångar eller liknande, och du inte ändrar din betalningsinformation eller medlemskapsplan (se avsnittet “Ändra medlemskapsplan”), förblir du ansvarig för alla obetalda avgifter och samtycker till att NVIDIA eller Digital River fortsätter att fakturera dig via samma betalningsmetod. Detta kan påverka dina faktureringsdatum. NVIDIA eller Digital River kan uppdatera din betalningsmetod med information som den tillämpliga betalningstjänstleverantören tillhandahåller, och du samtycker till fortsatt månatlig fakturering av det avtalade beloppet till den uppdaterade betalningsmetoden. Vissa utfärdare av betalningsmetoder kan ta ut en avgift för utlandsbetalning eller andra avgifter. Kontrollera detta med din betalningsleverantör.

III. TILLÄMPLIGHET FÖR MEDLEMSKAPSVILLKOREN

När GFN-tjänster tillhandahålls genom en NVIDIA-medlemskapsplan, ska villkoren ovan gälla och utgöra en integral del av dina användningsvillkor för NVIDIA Corporation GeForce NOW.

I vissa regioner finns GFN-tjänster tillgängliga via GFN Alliance Partners, som har egna medlemskapsplaner, vilka inte omfattas av dessa användningsvillkor.

Besök https://www.nvidia.com/sv-se/geforce-now/terms-of-use/ för användningsvillkoren för GeForce NOW.

(v. 21 januari 2020)