Etický kodex NVIDIA GeForce

Pokyny a pravidla uvedená níže uvádí, jaké chování se očekává od vás a dalších v tomto komunitním prostoru a doplňují podmínky používání účtu NVIDIA.

Využívání tohoto prostoru je výsadou, nikoliv právem a společnost NVIDIA si vyhrazuje právo na odstranění nebo pozastavení členského přístupu do těchto fór a to kdykoliv. Porušení pravidel tohoto etického kodexu nebo neřízení se pokyny moderátora společnosti NVIDIA může vést k disciplinární akci na vašem účtu a to až do a včetně možnosti uzavření vašeho účtu NVIDIA. Veškeré moderování komunity GeForce.com je na uvážení zaměstnanců, moderátorů a členů komunitního týmu společnosti NVIDIA (společně „komunitní tým společnosti NVIDIA“) a všechna rozhodnutí jsou konečná.

Odpovědnost:

Společnost NVIDIA nemůže být považována za zodpovědnou za akce nebo komentáře provedené uživateli v různých oblastech fór nebo stránek sociálních médií. Společnost NVIDIA si vyhrazuje právo na odstranění jakéhokoliv obsahu publikovaného uživatelem bez předchozího varování nebo upozornění.

Naše vize komunity:

Věříme, že naše komunita má být místem, kam chodí hráči, technologičtí nadšenci, snílkové a vizionáři a zapojují se do zajímavé a zábavné diskuze, účastní se zajímavých komunitních programů a je jim poskytována pomoc od našich technických odborníků. Bez ohledu na to, zda navštěvujete naší komunitu na sociálních médiích nebo prostřednictvím našich fór zajistěte, abyste aktivně dodržovali následující etický kodex.

Zakázané chování:

Následující seznam zakázaného chování obsahuje příklady nepřijatelného chování, které povede k případnému zrušení účtu nebo přístupu na fórum. Tento seznam nelze považovat za úplný.  Pokud jste obtěžováni jiným členem komunity, nahlaste uživatele moderátorovi. Pokud jste obtěžování nebo máte pocit obtěžování, nezískáváte tím oprávnění k porušení etického kodexu a odvetě vůči ostatním uživatelům.

 • Jakékoliv podezření na porušení etického kodexu nebo podmínek používání povede k vyšetřování komunitním týmem NVIDIA a případnému pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu NVIDIA.
 • Od uživatelů se očekává, že budou dodržovat pokyny vydané komunitním týmem NVIDIA. Nedodržování pravidel uživatelem bude považováno za porušení etického kodexu a může vést k pozastavení nebo zrušení jeho účtu.
 • Při využívání služeb poskytovaných společností NVIDIA se uživatelé nesmí zapojovat do žádného nelegálního jednání či komunikace ani je podporovat.
 • Během aktivity na fóru a webové stránce NVIDIA souhlasíte, že budete dodržovat následující etický kodex.

Obtěžování:

Nečiňte následující:

 • Nepoužívejte hanlivá označení, obrázky nebo odkazy na webové stránky, které uráží, šikanují nebo haní jiné uživatele, komunitní tým NVIDIA nebo skupiny osob.
 • Nepoužívejte jazyk nebo obsah příspěvku považovaný za nelegální, nebezpečný, obscénní, zneužívající, vulgární, hanlivý, nenávistný, rasistický, sexistický, nacionalistický, etnicky urážlivý nebo takový, který představuje obtěžování.
 • Nepoužívejte jazyk nebo obsah příspěvku, odkazy na webové stránky nebo snímky, které podporují rasovou/etnickou nenávist, urážky s rasovým/etnickým podtextem či symboly rasové/etnické nenávisti nebudou tolerovány.
 • Nepoužívejte systém zasílání zpráv fóra NVIDIA k obtěžování, pronásledování nebo šikanování dalších uživatelů.
 • Nejednejte způsobem, který sexuálně či fyzicky obtěžuje komunitní tým NVIDIA nebo členy komunity.
 • Neobtěžujte další uživatele nebo komunitní tým NVIDIA prostřednictvím fóra NVIDIA nebo kanálů sociálních médií.

Odeslání příspěvku:

Nečiňte následující:

 • Nezveřejňujte vlákna příspěvků v konkrétních nadřazených fórech.

Duplikace a napodobování účtů:

Nečiňte následující:

 • Nevytvářejte duplicitní účty NVIDIA.
 • Nenapodobujte ani se nesnažte ukrást účty dalších komunitních členů NVIDIA nebo komunitního týmu NVIDIA.

Extrémní sexualita a násilí

Nečiňte následující:

 • Neodkazujte na extrémní a/nebo násilné sexuální chování.
 • Neodkazujte na velmi násilné jednání nebo události.
 • Nešiřte ani neodkazujte na pornografii.
 • Neprovádějte nevhodné odkazy na lidskou anatomii, sexualitu nebo tělesné funkce.
 • Nezapojujte se ani nevytvářejte zprávy nebo obsah, který šíří násilí nebo sexuální chování.

Hrozby

Nečiňte následující:

Neúčastněte se, nevytvářejte ani neposílejte slovní či fyzické hrozby násilím dalším uživatelům. Nedoporučujte odkazy, webové stránky nebo jazyk, které:

 • Vyvolávají násilí vůči uživateli, členu komunitního týmu NVIDIA nebo osobám mimo komunitu nebudou tolerovány.

Napodobování a distribuce osobních údajů

Nečiňte následující:

 • Nenapodobujte moderátory NVIDIA, komunitní tým NVIDIA nebo kolegy komunitní členy.
 • Zveřejňování osobních údajů o dalších uživatelích NVIDIA nebo týmu NVIDIA.

Propagace a reklamy

Nečiňte následující:

 • Neodesílejte spam, nenabízejte ani nepropagujte na těchto fórech bez předchozího souhlasu. Jakýkoliv typ nabízení zboží či služeb povede k vašemu okamžitému odstranění z fóra.
 • Nepropagujte další fóra, webové stránky či společnosti.
 • Nepokoušejte se získat podporu pro petici či hlasování nesponzorované společností NVIDIA, které propagují obsah, který se netýká komunity NVIDIA.
 • Nevystavujte pirátská nebo nelegální videa, filmy, televizní pořady

Hackování, škodlivý obsah a viry

Nečiňte následující:

 • Nepište odkazy, snímky nebo obsah, který odkazuje na hackování, škodlivé viry či programy.
 • Nepište informace nebo uniklé informace týkající se technologií nebo obsahu NVIDIA.
 • Nepoužívejte hacky, skripty nebo další metody dostupné k ovládnutí fóra a jeho funkcí.

Náboženské vyznání, náboženské postavy a náboženské koncepty

Nečiňte následující:

 • Nediskriminujte ani negativně nevykreslujte žádná náboženství, náboženské postavy či koncepty.

Národní identita

Nečiňte následující:

 • Nepodporujte národní nenávist, nenávistné výkřiky, symboly nebo obsah, který představuje nenávist.

Trolling

Nečiňte následující:

 • Nadměrně nespamujte, nezesměšňujte ani nevytvářejte nepokoje na fórech.
 • Nadměrně nepoužívejte nesmyslné vyjadřování, obrázky či fráze ke způsobení narušení či zmatení ve vláknech.
 • Nezpůsobujte problémy či nepokoje v komunitě, například ovládnutím vláken, urážením dalších uživatelů, psaním nekonstruktivních příspěvků, zneužíváním funkce hlášení nebo vytvářením nesmyslných zpráv či snímků.
 • Nelákejte a nepřepínejte vlákna ani nepište odkazy na obsah, které porušují etický kodex NVIDIA
 • Nevystavujte materiály, které ponižují, haní nebo obtěžují další uživatele nebo komunitní tým NVIDIA.

Duplikace, vzájemné odkazování a lákání na kliknutí na vlákna

Nečiňte následující:

 • Nevytvářejte duplicitní vlákna úmyslně rušícím způsobem
 • Neodkazujte na vlákna z dalších fór mimo stránky GeForce.com
 • Nevytvářejte vlákna pro výhradní účely odkazování na jiné příspěvky
 • Nevystavujte „Příspěvky lákající ke kliknutí“ na doporučující stránky, ankety, reklamní stránky, externí obsah, který se netýká společnosti NVIDIA

Obchodní tajemství a jejich zveřejňování

Nečiňte následující:

 • Nevystavujte, neodkazujte ani nepište odkazy na konkurenty nebo obchodní tajemství společnosti NVIDIA
 • Nepište důvěrné informace na naše fóra nebo na sociální sítě.
 • Neuvolňujte důvěrné informace dalších společností, konkurentů nebo společnosti NVIDIA
 • Nevystavujte materiály, které umožňují uživatelům obejít software NVIDIA

Zákazy a disciplinární akce

Nečiňte následující:

 • Nevytvářejte příspěvky nebo vlákna za účelem diskuze disciplinárních akcí provedených proti jinému členovi fóra.
 • Nevytvářejte příspěvky nebo vlákna, která rozporují zákazy účtů.
 • Nevytvářejte příspěvky nebo vlákna, která využívají snímky obrazovky, obrázky nebo další formy obsahu k obhájení zrušení zákazu.

Disciplinární akce

Podporujeme naši komunitu, aby se vzájemně respektovala a dodržovala etický kodex uvedený výše. Pokud se zjistí, že jste porušili etický kodex, komunitní tým NVIDIA zakáže váš účet na fóru.

Komunitní tým NVIDIA si vyhrazuje právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu provést disciplinární akci týkající se libovolného účtu fóra NVIDIA.