Losovačka ke hře Minecraft s RTX – oficiální pravidla

Vyhraj úžasné ceny od společnosti NVIDIA. Společnost NVIDIA Corporation spolu s jejími spřízněnými společnostmi (dále jen „NVIDIA“) ve spolupráci s losovačkou ke hře Minecraft s RTX pořádají dárkovou akci, která podléhá oficiálním pravidlům losovačky uvedenými níže.

*********************************************************************

Losovačka ke hře Minecraft s RTX – oficiální pravidla

K ÚČASTI V TÉTO AKCI NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP ANI PLATBA. NÁKUPY ŠANCI NA VÝHRU NEZVYŠUJÍ. TATO AKCE JE NEPLATNÁ, POKUD SE NA NI VZTAHUJÍ ZÁKONNÉ ZÁKAZY. AKCE JE PŘÍSTUPNÁ POUZE PRO ZÁKONNÉ OBYVATELE AUSTRÁLIE, RAKOUSKA, BELGIE, BRAZÍLIE, KANADY (BEZ PROVINCIE QUEBEC), KOLUMBIE, CHORVATSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKA, FINSKA, FRANCIE, NĚMECKA, ŘECKA, IRSKA, JAPONSKA, NOVÉHO ZÉLANDU, NORSKA, PERU, POLSKA, JIŽNÍ KOREJE, ŠPANĚLSKA, ŠVÝCARSKA, TCHAJ-WANU, NIZOZEMSKA, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (S VÝJIMKOU PORTORIKA A DALŠÍCH TERITORIÍ A OVLÁDANÝCH ÚZEMÍ).

1. AKCE JE PŘÍSTUPNÁ POUZE PRO ZÁKONNÉ OBYVATELE AUSTRÁLIE, RAKOUSKA, BELGIE, BRAZÍLIE, KANADY (BEZ PROVINCIE QUEBEC), KOLUMBIE, CHORVATSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKA, FINSKA, FRANCIE, NĚMECKA, ŘECKA, IRSKA, JAPONSKA, NOVÉHO ZÉLANDU, NORSKA, PERU, POLSKA, JIŽNÍ KOREJE, ŠPANĚLSKA, ŠVÝCARSKA, TCHAJ-WANU, NIZOZEMSKA, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (S VÝJIMKOU PORTORIKA A DALŠÍCH TERITORIÍ A OVLÁDANÝCH ÚZEMÍ) starší osmnácti (18) let. Účast v akci je otevřena pouze fyzickým osobám. Tato akce nepřipouští účast týmů firem ani institucí. Zaměstnanci sponzora, jeho poboček a jejich příslušných dodavatelů, poskytovatelů služeb a odborných poradců majících vazbu na tuto akci, jakož i jejich nejbližší rodinní příslušníci a/nebo členové domácnosti NEJSOU způsobilí k účasti.

2. V této akci si až 510 (pět set deset) vítězů rozebere následující ceny: (a) GeForce RTX 2080 Ti (doporučená maloobchodní cena: 1 199 USD), (b) digitální kód dárkové karty služby Steam (doporučená maloobchodní cena: 50 USD), (c) digitální kód karty s Minecoiny (doporučená maloobchodní cena: 9,99 USD), (d) figurka Creeper s kývací hlavou (doporučená maloobchodní cena: 15,99 USD), (e) plyšák zombie ze hry Minecraft (doporučená maloobchodní cena: 7,99 USD). Pravděpodobnost výhry závisí na počtu platných soutěžních příspěvků, které byly obdrženy. Ceny není možné vyměnit za jejich ekvivalent v hotovosti. Společnost NVIDIA si vyhrazuje právo dle svého uvážení nahradit jakoukoliv cenu za jiný výrobek nebo službu v podobné nebo vyšší hodnotě. Ceny nesmí být přidělovány nebo přenášeny.

Množství a hodnota cen jsou zobrazeny níže:

10x (desetkrát) „GeForce RTX 2080 Ti“ – doporučená maloobchodní cena každé karty: 1 199 USD.
50x (padesátkrát) „dárková karta služby Steam v hodnotě 50 USD“ – doporučená maloobchodní cena každé karty: 50 USD.
100x (stokrát) „digitální kód na 1600 Minecoinů“ – doporučená maloobchodní cena každého kódu: 9,25 USD.
150x (stopadesátkrát) „karta s 1760 Minecoiny“ – doporučená maloobchodní cena každé karty: 9,99 USD.
150x (stopadesátkrát) „figurka Creeper s kývací hlavou“ – doporučená maloobchodní cena každé figurky: 15,99 USD.
150x (stopadesátkrát) „plyšák zombie ze hry Minecraft“ – doporučená maloobchodní cena každého plyšáka: 7,99 USD.

3. Požadavky pro vstup do této akce:

Tato losovačka bude složena z obsahu vytvořeného uživateli. Pro vstup musí mít uživatel staženou a nainstalovanou betu hry Minecraft s RTX. Uživatelé mohou získat další informace v našem článku. Poté si uživatelé musí stáhnout buďto oficiální BETU hry Minecraft s RTX, svět z tržiště NVIDIA, NEBO převést svět ze hry Minecraft JAVA Edition na BETU hry Minecraft s RTX (verze Bedrock pro Windows 10) a nahrát screenshot nebo video svého obsahu ze hry se zapnutou funkcí RTX do následujících služeb: Facebook, Twitter, Instagram, Fóra, Reddit, YouTube.

Facebook, Twitter, a Instagram:
Uživatelé musí přirozenou cestou nahrát obrázek, nebo video. Aby byl příspěvek platný vstup do soutěže, musí soutěžící použít hashtagy „#RTXOn“ A „#Minecraft“. Příspěvek musí obsahovat obrázek nebo video ze hry Minecraft s RTX. Příběhy na Facebooku a Instagramu nejsou platné vstupy do soutěže.

Fóra a Reddit:
Příspěvky musí obsahovat odkaz na účastníkův screenshot nebo video z Minecraftu se zapnutou funkcí RTX. Příspěvky také musí obsahovat hashtagy „#RTXOn“ A „#Minecraft“. Fóra se musí týkat GeForce nebo hry Minecraft. Uživatelé mohou také navštívit oficiální vlákno na fóru GeForce. Uživatelé Redditu musí přispět na jakýkoliv herní subreddit a přidat odkaz na jejich screenshot ze hry Minecraft s RTX se zapnutou funkcí RTX. Příspěvky musí obsahovat hashtagy „#RTXOn“ A „#Minecraft“.

YouTube:
Soutěžní video musí být nahráno přirozenou cestou a musí obsahovat záznam hraní ve světě z BETY hry Minecraft s RTX. Název nebo popis videa musí obsahovat hashtagy „#RTXON“ A „#MINECRAFT“. Příběhy na YouTube nejsou pro akci způsobilé.

Výzvy pro soutěžící:
NVIDIA GeForce bude vytvářet v průběhu losovačky různé výzvy a poptávky po uživateli vytvořeném obsahu na sociálních sítích GeForce a na webových stránkách GeForce. Účastníci losovačky by měli tyto výzvy sledovat spolu s výše zmíněnými pokyny pro maximalizaci své šance na vítězství.

PŘÍKLAD:
VÝZVA A: „Postav nějaké slavné místo z celého světa se zapnutým ray-tracingem! Sdílej svůj screenshot nebo video s hashtagy „#Minecraft“ A „#RTXON“.“

Účastníci mohou přidat více příspěvků. Veškeré soutěžní příspěvky musí být přijaty online, nebo poštou od 16. dubna v 15:00 do 31. srpna v 00:00 středoevropského letního času.

Vítězové budou zveřejněni na webu: https://contests.nvidia.com/en-us/winners do [30. září 2020]. Hmotné výhry mohou být odeslány výhercům až po konci losovačky.

Kvůli komplikacím týkajícím se pandemie onemocnění COVID-19 může dodání hmotných výher trvat déle, než je obvyklé. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom k vítězům dopravili hmotné výhry včas, ale očekávejte možné zpoždění.

4. Vítězové budou náhodně vylosováni ze všech příspěvků zástupcem společnosti NVIDIA, jehož rozhodnutí bude konečné a závazné ve všech směrech.

5. Zápisem do této propagační akce dáváte výslovný souhlas společnosti NVIDIA ke shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů, které poskytnete v souvislosti s touto propagační akcí (mimo jiné včetně zveřejnění vašeho jména a státu vašeho bydliště, na seznamu vítězů, který bude publikován veřejně), v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA, které lze zobrazit na adrese: https://www.nvidia.com/cs-cz/about-nvidia/privacy-policy/.

6. Společnost NVIDIA neposkytuje žádné záruky, či prohlášení o kterékoliv z cen a nenese zodpovědnost za technické potíže, na které nemá vliv, včetně např. výrobních vad, nekompatibility modelů a omezení vynucovaných výrobcem.

7. Společnost NVIDIA si vyhrazuje právo na zrušení této propagační akce, jestliže dle výhradního uvážení společnosti NVIDIA dojde k narušení integrity této akce následkem podvodu, technické poruchy nebo jakéhokoliv jiného faktoru mimo rozumnou kontrolu společnosti NVIDIA. Soutěžní příspěvky zaslané online z různých e-mailových adres, pod různými identitami, nebo skrz jiná zařízení za účelem vícenásobného vstupu do soutěže budou považovány za neplatné. Pokud zvítězí soutěžní příspěvek zaslaný online, tak bude považován za zaslaný oprávněným držitelem e-mailové adresy, ze které byl soutěžní příspěvek zaslán. Ověřený držitel e-mailové adresy je považován za fyzickou osobu, které byla tato adresa přidělena poskytovatelem přístupu na internet, poskytovatelem služeb, nebo jinou organizací zodpovědnou za přidělování e-mailových adres, nebo doménou spojovanou se zaslanou e-mailovou adresou. Společnost NVIDIA nenese odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné přepisy vstupních údajů, technické potíže, ztrátu/opoždění dat při přenosu, opomenutí, přerušení, smazání, vady, přerušení linek jakékoliv telefonní sítě, poškození vybavení počítače, softwaru, neschopnost se připojit k jakékoliv online službě či webové stránce, neschopnost zaslat vstupní formulář online, nebo jakoukoliv jinou chybu či závadu, zranění, nebo poškození počítače účastníka či jakékoliv jiné osoby v souvislosti s účastí, nebo stahováním jakýchkoliv materiálů v této losovačce, nebo za zpoždění či ztrátu pří doručení, nečitelné a nesprávně zaslané soutěžní příspěvky. Dojde-li k narušení této losovačky nebo jakékoliv webové stránky s ní spojené (či její části) nebo bude-li jiným způsobem znemožněno podávání soutěžních příspěvků nebo dojde-li dle výhradního uvážení společnosti NVIDIA k narušení či ovlivnění správy, zabezpečení, poctivosti, integrity nebo řádného běhu této soutěže v důsledku infekce počítačovým virem, chyb, neoprávněné manipulace, neoprávněného zásahu, jednání účastníků, podvodu, technických závad nebo jakékoliv jiné příčiny, společnost NVIDIA si vyhrazuje právo dle vlastního výhradního uvážení vyloučit jakoukoliv osobu, která se na takovém jednání podílí, a/nebo zcela či zčásti ukončit, upravit nebo pozastavit tuto losovačku. Jakýkoliv pokus účastníka či libovolné jiné osoby o úmyslné poškození jakékoliv on-line služby či webové stránky nebo o narušení legitimního průběhu této losovačky je porušením trestního a občanského práva, a pokud k takovému pokusu dojde, společnost NVIDIA si vyhrazuje právo vymáhat od každé takové osoby náhradu škody a/nebo jiné nápravné prostředky v celém rozsahu přípustném dle platných právních předpisů.

8. Výherce této akce nese výhradní odpovědnost za veškeré příslušné daně a státní poplatky, které vyplývají z přijetí a/nebo užívání ceny tímto výhercem. Společnost NVIDIA si vyhrazuje právo tyto daně a poplatky strhnout a odečíst z ceny a vyžádat si nezbytnou dokumentaci, a to vyžadují-li to právní předpisy a v rozsahu vyžadovaném právními předpisy.

9. Sponzor této akce je společnost NVIDIA Corporation spolu s jejími spřízněnými společnostmi.

10. Tato pravidla se řídí zákony státu Delaware, USA, aniž by se uplatnily jeho kolizní normy. Účastníci se tímto podrobují výlučné pravomoci státních a federálních soudů se sídlem ve městě Santa Clara v Kalifornii.

Společnost NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) je celosvětová vedoucí společnost v oblasti technologie programovatelných grafických procesorů. Navštiv společnost NVIDIA online na webu: http://www.nvidia.com/cs-cz/.