GeForce Beyond: Speciální stream z konference GTC 2022 s Jensenem Huangem

Autor Andrew Burnes on 8. září 2022 | Doporučené články Události

Nadšenci do PC, nenechte si ujít speciální stream GeForce Beyond!

20. zá?í zakladatel a generální ?editel spole?nosti NVIDIA Jensen Huang zahájí sv?j keynote na konferenci GTC 2022 prost?ednictvím našich nejnov?jších milník? v hraní, tvorb? a grafických technologiích.

NVIDIA GTC je p?ední sv?tová technologická konference, v jejímž rámci spole?nost NVIDIA a její partne?i demonstrují, jak technologie NVIDIA pomáhají ?ešit ty nejnáro?n?jší výzvy na sv?t? v oblasti výpo?etních, v?deckých a technických odv?tví.

Jak sledovat speciální stream GeForce Beyond na konferenci GTC

Sleduj na našich oficiálních stránkách na Twitchi a kanálu GeForce na YouTube – 20. září 2022 od 17:00. 

Po skončení keynotu přejdi na stránku GeForce.com, na které nalezneš více informací. Mezitím sleduj naše stránky na Twitteru, FacebookuInstagramu