VELG TILBEHØRET DU PRØVER Å KOBLE TIL

VELG ENHETEN DU PRØVER Å KOBLE TILBEHØRET TIL

KOBLE TIL EN KONTROLLER

For å koble til et SHIELDTM-tilbehør må lyset på SHIELD blinke.

Hvis SHIELD-TV-lyset ikke blinker, kan du trykke på og holde inne strømknappen
på SHIELD til skjermen «koble til tilbehør» vises på TV-en din.

Next

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Sørg for at kontrolleren ikke er tilkoblet. Trykk på og hold NVIDIA-knappen inne
til det begynner å blinke. Kontrolleren bør koble seg til etter noen få sekunder.

Hvis knappen ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Med en eksisterende kontroller eller fjernkontroll, eller med din nye kontroller koblet
til SHIELDTM TV, åpner du «SHIELD-tilbehør»-appen på SHIELD-TV-forsiden og
velger «Par et tilbehør».

Next

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Sørg for at kontrolleren ikke er tilkoblet. Trykk på og hold NVIDIA-knappen inne
til det begynner å blinke. Kontrolleren bør koble seg til etter noen få sekunder.

Hvis knappen ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Kontroller at SHIELDTM-forsiden er synlig på TV-en din.

Hold SHIELD-kontrolleren maks. 30 cm unna SHIELD-TV-en. Trykk på og hold inne
NVIDIA-knappen på kontrolleren din til det blå LED-lyset blinker (rett over NVIDIA-knappen).

Kontrolleren bør koble seg til etter noen få sekunder.

Hvis LED-lyset ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

SHIELD-kontroller

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Hvis LED-lyset ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Kjør «SHIELDTM-tilbehør»-appen på ditt SHIELD-nettbrett.
Fra appen trykker du på det grønne «+»-ikonet.

Next

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Trykk på og hold inne NVIDIA-knappen på kontrolleren din til
det blå LED-lyset blinker (rett over NVIDIA-knappen).

Kontrolleren bør koble seg til etter noen få sekunder.

Hvis LED-lyset ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Kjør «SHIELDTM-tilbehør»-appen på ditt SHIELD-nettbrett.
Fra appen trykker du på det grønne «+»-ikonet.

Next

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Trykk på og hold inne NVIDIA-knappen til den blinker. Kontrolleren
bør koble seg til etter noen få sekunder.

Hvis knappen ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

KOBLE TIL EN KONTROLLER

For å koble til en GeForce-utstyrt PC kreves det for øyeblikket at du først
oppdaterer din SHIELDTM-kontrollerfastvare til versjon 1.0 eller nyere via en
SHIELD-TV eller et SHIELD-nettbrett.

Sørg for at den nyeste GeForce Experience-programvaren er installert på PC-en din.
Koble SHIELD-kontrolleren din til PC-en med den medfølgende USB-kabelen.

Støtte for trådløs Bluetooth-tilkobling kommer snart.

Last ned GeForce Experience-programvaren på http://www.geforce.co.uk/geforce-experience

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Hvis LED-lyset ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Sørg for at den nyeste GeForce Experience-programvaren er installert på PC-en din.
Koble SHIELDTM-kontrolleren din til PC-en med den medfølgende USB-kabelen.

Last ned GeForce Experience-programvaren på http://www.geforce.co.uk/geforce-experience

KOBLE TIL EN KONTROLLER

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Hvis LED-lyset ikke blinker, bør du lade opp kontrolleren din og prøve igjen.

KOBLE TIL EN FJERNKONTROLL

SHIELD-fjernkontroll

Kontroller at SHIELD-forsiden er synlig på TV-en din.

Hold SHIELD-fjernkontrollen maks 30 cm unna SHIELD-TV-en.

Hvis du parer en ny fjernkontroll, trykker du på og holder inne VELG-knappen på fjernkontrollen til fjernkontrollens lys blinker. Hvis fjernkontrollen har blitt paret med en annen SHIELD-enhet, trykker du på og holder inne HOME og BACK til lyset på fjernkontrollen blinker.

Fjernkontrollen bør koble seg til etter noen få sekunder. Hvis paringen mislyktes, klikker du på «PAR MANUELT» nedenfor.

Hvis LED-lyset ikke blinker, må du lade eller bytte ut batteriene og prøve igjen.

PAR MANUELT

KOBLE TIL EN FJERNKONTROLL

Med en eksisterende kontroller eller fjernkontroll, eller med din nye kontroller koblet til din SHIELDTM-TV, åpner du «SHIELD-tilbehør»-appen på SHIELD-TV-forsiden og velger «Par et tilbehør».

Trykk på og hold inne Velg-knappen på fjernkontrollen til fjernkontrollens lys blinker.

Fjernkontrollen bør koble seg til etter noen få sekunder.