BEGRENSET GARANTI

 

Den begrensede garantien er en forbedret produsentgaranti som gir juridiske rettigheter som kommer i tillegg til juridiske rettigheter som gis gjennom konsumentloven i Den europeiske union og dens medlemsstater.

HVA DEKKER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN?
Denne begrensede NVIDIA-garantien dekker ditt SHIELD maskinvareprodukt i tillegg til eventuelle tilbehørsdeler som ble mottatt sammen med maskinvareproduktet ("Garantiprodukt") under normale bruksforhold for produksjonsdefekter eller maskinvarekomponentfeil i garantiproduktet som fortsatt befinner seg innenfor garantien. Tilbehør som selges separat, dekkes av den aktuelle garantien som medfølger tilbehøret. Denne garantien er kun gyldig for den opprinnelige eieren og kan ikke overføres til noen annen part (inkludert en kjøper av brukt garantiprodukt). Hvis du gir bort eller selger garantiproduktet, vil denne begrensede garantien opphøre, selv om dette ikke påvirker noen rettigheter som den nye eieren har under gjeldende konsumentlover.

Denne garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter og er kun gyldig innenfor EU-land og Norge. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

HVOR LENGE?
Denne NVIDIA-garantien gjelder i to (2) år fra kjøpsdato for det nye garanterte produktet ("garantiperioden") for et SHIELD™ maskinvareprodukt og ett (1) år for tilbehør, inkludert controller, deksel, fjernkontroll og stylus.

HVA KOMMER NVIDIA TIL Å GJØRE?
NVIDIA vil reparere, eller hvis reparasjon ikke er rimelig mulig, skifte ut det defekte garantiproduktet. Erstatningsdeler og/eller -produkter kan inkludere nye eller gjenbrukte deler eller produkter og garanteres kun inntil utløpet av den opprinnelige garantiperioden.

Dette påvirker ingen rettigheter som du har under gjeldende konsumentlover, inkludert rettigheten til å kreve en refusjon.

HVA DEKKER DENNE GARANTIEN IKKE?
NVIDIA er ikke ansvarlig for noen mellombetjeningsevne eller kompatibilitetsproblemer som kan oppstå når (a) det brukes produkter, programvare eller alternativer som ikke leveres eller støttes av NVIDIA, (b) det brukes konfigurasjoner som ikke støttes, forsynes eller godkjennes av NVIDIA, (c) det installeres deler som er beregnet til ett system i et annet system av et annet merke eller modell.

NVIDIA vil ikke ha noen forpliktelser under denne garantien med hensyn til følgende: (A) Garantiproduktmaskinvare som ikke har noen defekter i materiale eller utførelse, (b) programvare, spill eller applikasjoner, (c) kosmetisk skade, (d) normal slitasje, (e) betalbare varer eller forbruksvarer [med mindre de leveres av NVIDIA og dekkes av garanti], (f) defekter eller skade på garantiproduktet som oppstår fra eller er relatert til: (1) eventuelle modifiseringer, endringer, tukling, reparasjon eller service som utføres av en annen part en NVIDIA eller dets autoriserte representanter, (2) håndtering, overføring, oppbevaring, installasjon, testing, vedlikehold eller bruk som ikke er i samsvar med garantiproduktets dokumentasjon, (3) misbruk, uaktsomhet, forsømmelse, ulykker eller feilbruk, (4) tredjeparts programvare eller virus, eller programvaretap eller datatap som kan oppstå under reparasjon eller utskiftning, (5) brann eller søl av mat eller væske, ekstern elektrisk feil eller force majeure (slik som for eksempel, men ikke begrenset til lyn) eller eventuell annen faktor som ligger utenfor vår rimelige kontroll.

NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ ELLER TAP AV NOEN PROGRAMMER, DATA ELLER AVTAKBARE LAGRINGSMEDIER. NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR GJENOPPRETTING ELLER REINSTALLERING AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA ENN PROGRAMVARE SOM ER INSTALLERT AV NVIDIA NÅR PRODUKTET PRODUSERES.

Før et garantiprodukt returneres for service, anbefales det at du sikkerhetskopierer data og fjerner eventuelle konfidensielle, opphavsrettslige eller personlige opplysninger.

HVA GJØR DU HVIS DU HAR ET PROBLEM?
Hvis du opplever et problem, eller hvis du mener at produktet er defekt, ta kontakt med NVIDIAs kundeserviceteam. Vi hjelper deg til å feilsøke problemet, og hvis det menes å være en defekt, vil NVIDIAs kundeserviceteam be deg om å returnere produktet til det stedet du kjøpte produktet for å få defekten bekreftet. En erstatning kan dermed behandles. NVIDIAs kundeservice kan nås her, der du kan søke i vår kunnskapsbase for løsninger på vanlige problemer eller oppnå kontakt med vårt personale via fanene "Still et spørsmål" eller "Live Chat".

GARANTIBEGRENSNINGER
Denne begrensede garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av garantiproduktene fra en forhandler, postordrefirma, eller en onlinebutikk, denne garantien vil ikke omfatte en person som har skaffet seg et garantiprodukt på bruktbasis.

Selv om NVIDIA godtar reparasjonen eller erstatningen av et defekt garantiprodukt slik som beskrevet i denne garantien, garanterer ikke NVIDIA at driften av garantiproduktet vil være uavbrutt eller feilfri. NVIDIA kan, etter eget skjønn, bruke nye eller resirkulerte deler eller enheter for å oppfylle betingelsene i denne garantien.

BEGRENSET ANSVAR
NVIDIA VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE DU LIDER SOM ER EN FORUTSIGBAR FØLGE AV VÅRT BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER VÅR UAKTSOMHET OPP TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR GARANTIPRODUKTET. VI KOMMER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET TIL Å VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER FORUTIGBAR.

TAP ELLER SKADE ER FORUTSIGBAR HVIS TAPET ELLER SKADEN VAR EN OPPLAGT KONSEKVENS AV VÅR SVIKT ELLER HVIS TAPET ELLER SKADEN BLE FORSKYLDT AV DEG OG OSS PÅ DET TIDSPUNKTET DU KJØPTE GARANTIPRODUKTET.

GJELDENDE LOV OG DINE RETTIGHETER
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land, og denne garantien påvirker ikke disse rettighetene.

Denne garantien og alle tvister som kan oppstå fra denne, skal reguleres av lovene i det landet du bor i, og du godtar å følge det ikke-eksklusive rettsområdet for domstolene i dette landet.

Delvis ugyldighet, utfylling. Hver av paragrafene i denne garantien virker separat. Hvis noen paragraf anses å være ulovlig eller umulig å håndheve, skal resten av denne garantien fortsatt gjelde fullt ut.