VILLKOR FÖR PC GAME PASS-PAKETET.

Specialerbjudandet gäller endast för nya betalda 6-månaders GeForce NOW Ultimate-medlemskap. Specialerbjudandet gäller inte för, och går inte att använda tillsammans med, andra kampanjer eller medlemskapserbjudanden från NVIDIA. Användaren får koden när medlemskapet blir tillgängligt för användaren och faktureringen har börjat.

Fakturering för GeForce NOW börjar omedelbart vid registrering för en aktuell medlemsplan. 

Betalda medlemskapsplaner faktureras månadsvis, halvårsvis eller årligen, beroende på den valda planen, och förnyas automatiskt baserat på den valda faktureringsperioden för medlemskapsplanen. Medlemskapet avslutas vid uppsägning. Användare kan när som helst avsluta GeForce NOW och fortsätta att spela fram till slutet av den aktuella faktureringsperioden. Medlemskapen debiteras fullt ut för hela perioden vid inköpstillfället, med inställda annulleringar när nästa debiteringsperiod börjar gälla. Moms och avgifter för medlemskap tillkommer till månadspriser, om tillämpligt. Presentkort är inte giltiga för rabatterade priser via kampanjer eller flermånadsprenumerationer och gäller endast för det angivna antalet månader och medlemskapsplanen som valts vid inlösen. Serviceprestanda och åtkomsttid för spel varierar beroende på internetfunktion och/eller andra servicefördröjningar. GeForce NOW använder serverklassade GPU:er och andra systemkomponenter. Användare kan uppleva en skillnad i prestanda jämfört med användning av GPU i konsumentklass. Läs information om systemkrav för specifik enhetskompatibilitet. GeForce NOW-tjänsten är inte tillgänglig i alla regioner. Alla GeForce NOW-medlemskap omfattas av GeForce NOW-användarvillkoren och GeForce NOW-medlemsvillkoren.

Hämta senast 08/01/2024. Lös in på microsoft.com/redeem senast 22/01/2024. PC Game Pass-koden gäller endast för nya Xbox Game Pass-medlemmar. Giltig betalningsmetod krävs. Om du inte avbryter debiteras du det då gällande ordinarie medlemspriset när kampanjperioden löper ut. Högst 1 per person/konto. Omfattas av Microsofts tjänsteavtal, Game Pass-villkor och systemkrav på: xbox.com/subscriptionterms. Tillgängligt i alla PC Game Pass-regioner, förutom Libyen och Ryssland, se xbox.com/regions.