Medlemskapsvilkår for
GeForce NOW

MEDLEMSKAPSVILKÅR FOR GEFORCE NOW

Vennligst les NVIDIAs medlemskapsvilkår for tjenesten GeForce NOW (“GFN”) nedenfor.

Disse medlemskapsvilkårene kan bare samtykkes til av en voksen av myndig alder i det landet der GFN brukes. Hvis du er under myndig alder må du be foreldre eller verge om å samtykke til disse medlemskapsvilkårene. Hvis du ikke er gammel nok til å inngå disse medlemskapsvilkårene, eller hvis du ikke samtykker til alle vilkårene og betingelsene nedenfor, så ikke bruk GFN.

I. MEDLEMSKAP

a. GFN-medlemskap. En betalt gjentakende GFN- medlemskapsplan, som kan starte med en gratisperiode såfremt du er kvalifisert til det, vil automatisk bli fornyet fra måned til måned, med mindre du nedgraderer til en gratis medlemskapsplan. En gratis GFN-medlemskapsplan fornyes automatisk månedlig. Dagskortene fornyes ikke automatisk. Betalte og gratis medlemskapsplaner kan endres og avsluttes i henhold til disse medlemskapsvilkårene og GeForce NOW-bruksvilkårene.

Digital River, som opptrer som fakturerende part, fakturerer deg for den aktuelle månedlige medlemskontingenten for din gjentagende medlemskapsplan med en gyldig og akseptert betalingsmåte som du oppgir når det er nødvendig for å kunne bruke GFN ("Betalingsmetode"), som du kan oppdatere fra tid til annen. I disse medlemskapsvilkårene refererer "fra måned til måned" eller "månedlig" til faktureringssyklusen din, ikke kalendermånedene.

For å administrere medlemskapsplanen din, se neste faktureringssyklusdato eller oppdater betalingsmetoden din, logg inn på NVIDIA-kontoen din via account.nvidia.com eller via www.geforcenow.com. Du kan endre medlemskapsplanen din ved å logge deg inn på NVIDIA-kontoen din. Det vil kunne ta opptil 24 timer før en endring gjenspeiles i din konto. For at endringer skal tre i kraft for neste faktureringssyklus, må du oppdatere minst 24 timer før din neste faktureringssyklus begynner.

b. Medlemskapsplaner. NVIDIA kan tilby flere GFN-medlemskapsplaner eller kampanjer med forskjellige betingelser og begrensninger, og kan når som helst slutte å godta nye påmeldinger, endre eller avslutte en medlemskapsplan eller kampanje. Hver enkelt medlemskapsplan vil ha sine egne funksjoner - sjekk www.geforcenow.com - og her er definisjoner av viktige funksjoner:

  • i. Standardtilgang og grunnleggende rigg-typer. Medlemmer med standardtilgang vil bli plassert i en kø bak medlemmer med prioritert tilgang, og vil ha tilgang til GTX 1060 GPU-servere basert på tilgjengelig kapasitet. Disse medlemmene kan forvente å oppleve å få reklamer før spilleøktene, samt spillventetid av varierende lengde, basert på mengden brukere og tilgjengeligheten av GFN-servere i deres region.
  • ii. Prioritert tilgang og premium rigg-typer. Medlemmer vil ha prioritert tilgang til GFN RTX 2080- eller GTX 1080 GPU-serverne i deres region, og forflyttes til fremst i køen for raskere GFN-servertilgang. I de sjeldne tilfellene hvor RTX 2080/GTX 1080-spillrigger er utilgjengelige, vil prioritetsmedlemmer få prioritert tilgang til nest beste tilgjengelige grunnleggende rigg.
  • iii. Eksklusiv tilgang og ultimat rigg-typer: Medlemmer vil ha eksklusiv tilgang til de høyst-ytende GFN-serverne, som typisk er RTX 4080- eller RTX 3080-spillrigger, avhengig av tilgjengelighet. I de sjeldne tilfellene at RTX 4080- eller RTX 3080-spillrigger er utilgjengelige, vil ultimate medlemmer bli gitt prioritert tilgang til RTX 2080-servere.
  • iv. 1-times øktlengde. Gratismedlemmer har øktlengder på opptil 1 time. Etter at den nåværende økten har utløpt, kan disse medlemmene stille seg i køen igjen med standardtilgang (se ovenfor). Det er ingen fastsatt grense for hvor mange ganger et medlem kan starte en ny økt i løpet av en dag, med forbehold om vilkår for standardtilgang.
  • v. Utvidet øktlengde. Prioritetsmedlemmer har utvidede øktlengder på opptil 6 timer. Ultimate medlemmer har utvidede øktlengder på opptil 8 timer. Etter at den nåværende økten har utløpt kan disse medlemmene starte en ny økt med samme prioritet eller eksklusiv tilgang som definert over.
  • vi. RTX på. Strålesporing i sanntid levert fra skyen. Bare tilgjengelig for begrensede spill.
  • vii. Oppløsning. Faktisk oppløsning kan variere basert på mange faktorer, inkludert men ikke begrenset til din enhetstype, nettverkskvalitet, valgt spill og GPU-type.
  • viii. Bildefrekvenser (FPS). Faktiske bildefrekvenser kan variere basert på mange faktorer, inkludert men ikke begrenset til din enhetstype, nettverkskvalitet, valgt spill og GPU-type.
  • ix. Dagskort. Dette gir medlemmene en 24 timers sammenhengende spilletid for det valgte medlemsnivået fra betalingstidspunktet. Medlemmene får alle fordelene ved det valgte medlemsnivået inntil tiden utløper. Det er ingen begrensning på antall dagskort man kan kjøpe. Når 24-timersperioden er over, avsluttes alle pågående økter.

Vilkårene for spesifikke medlemskapsplaner og kampanjer vil bli oppgitt ved påmelding eller i annen kommunikasjon gjort tilgjengelig for deg. En periode med fri bruk kan tilbys før første fakturering for visse betalte medlemskapsplaner og er begrenset til én pr. husholdning. Alle medlemskapsplaner eller kampanjer er kanskje ikke tilgjengelige der du er eller på ditt språk. NVIDIA vil etter eget skjønn bestemme hvor kvalifisert du er for en medlemskapsplan eller kampanje, og hvorvidt planer og kampanjer kan kombineres eller ikke. Standardkostnader vil påløpe etter at kampanjen er avsluttet, eller hvis du overskrider eller bryter vilkårene for bruk av en kampanje. Du kan finne spesifikke detaljopplysninger angående medlemskapsplanen din ved å logge deg inn på NVIDIA-kontoen din via account.nvidia.com eller via www.geforcenow.com.

Dersom du ikke endrer medlemskapsplanen din før utløpet av en periode med fri bruk, vil fakturering av medlemskontingent settes i gang og automatisk fornyes fra måned til måned basert på den medlemskapsplanen som er tilknyttet kontoen din ved slutten av en periode med fri bruk. For klarhets skyld, tillatt bruk av en gratis medlemskapsplan vil ikke føre til fakturering.

Med en GFN-medlemskapsplan leier NVIDIA deg en virtuell PC for spill, og det er ditt ansvar å ha tilstrekkelige rettigheter til å bruke innholdet (dvs. tredjeparts videospill eller DLC (nedlastbart innhold)). Det kan hende visse typer innhold bare virker på bestemte typer enheter. Ikke alt innholdet du har kan brukes når du strømmer fra GFN. Innhold kjøpt fra en digital butikk på GFN er muligens ikke tilgjengelig for strømming fra GFN. Tilgjengeligheten av innhold på GFN kan variere over tid, som eksempelvis: Vilkår fra tjenesteleverandører eller selskaper som lanserer spill kan endres, innhold er ikke nødvendigvis tilgjengelig i samme eller i bestemte geografiske områder eller på bestemte språk, og innhold som tidligere har vært tilgjengelig på GFN (inkludert lagrede spill) vil senere kunne bli utilgjengelige på GFN. Når du skaffer deg innhold, enten gjennom GFN eller separat, kan innholdsleverandøren kreve at du godtar vilkårene deres, åpner en brukerkonto og/eller kan belaste deg for innholdet.

c. Endring i medlemskapsplan. Du kan endre medlemskapsplanen din, inkludert å endre medlemskontingent, ved å logge deg inn på NVIDIA-kontoen din via account.nvidia.com eller via www.geforcenow.com. Det vil kunne ta opptil 24 timer før en endring gjenspeiles i din konto. For at endringer skal tre i kraft i neste faktureringssyklus, må du oppdatere minst 24 timer før din neste faktureringssyklus begynner.

Hvis du nedgraderer til en gratis medlemskapsplan midt i faktureringssyklusen din, fortsetter den betalte medlemskapsplanen din å løpe til slutten av den nåværende faktureringssyklusen, deretter blir den endret til en gratis medlemskapsplan.

Du kan slette NVIDIA-kontoen din når som helst. Imidlertid vil denne handlingen stoppe tjenestene dine og fjerne tilgang til eventuelle betalte eller gratis medlemskapsplaner, samt avbryte eller avslutte andre tjenester tilknyttet din NVIDIA-konto. Finn ut mer om hvordan du sletter NVIDIA-kontoen din ved å gå til NVIDIAs Personvernsenter.

II. FAKTURERING

a. Faktureringsbeløp. GFN-medlemskontingenten for en betalt medlemskapsplan vil bli fakturert (i) månedlig ved begynnelsen av faktureringssyklusen, eller (ii) på det tidspunktet NVIDIA fullbyrder ordren din, til den gjeldende prisen, bortsett fra en hvilken som helst periode med gratis bruk, basert på startdatoen for medlemskapsplanen. Som brukt i disse vilkårene, betyr "fakturering" en belastning, debet eller annen betalingsklarering mot betalingsmåten din. Hvis du forhåndsbestiller en medlemsskapsplan, kan du avbryte når som helst før NVIDIA fullbyrder ordren din, og du vil ikke belastes for et medlemsskap før det starter.

NVIDIA vil angi i hvilke land MVA er inkludert i medlemskapsprisen. Med unntak av land hvor MVA er inkludert i medlemskapsprisen, er prisene eksklusive alle skatter, avgifter eller andre liknende avgifter, og du er ansvarlig for å betale disse. NVIDIA forbeholder seg retten til å justere medlemskapsplanprisene når som helst etter NVIDIAs eget valg. Prisendringer vil tre i kraft etter e-postvarsel til deg, men ikke tidligere enn i din neste faktureringssyklus og endringer i avgiftssatsen vil tre i kraft umiddelbart, med mindre annet er beskrevet i disse medlemskapsvilkårene.

b. Faktureringsgodkjenning. Ved å sette i gang din betalte gjentagende GFN- medlemskapsplan og angi betalingsmåte, gir du Digital River, som opptrer som fakturerende part, godkjennelse til å belaste deg for den aktuelle månedlige medlemsavgiften til den på det tidspunktet gjeldende prisen, samt eventuelle andre gebyrer du måtte pådra deg i forbindelse med din bruk av GFN, for eksempel skatt eller mulige transaksjonsgebyrer, med din betalingsmetode i en eller flere trekk.

Du erkjenner at beløpet som faktureres månedlig vil kunne variere grunnet pris- eller avgiftsendringer, kampanjer, endring av medlemskapsplan eller kalenderbegrensninger som forklart i avsnittet "Faktureringstidspunkt" nedenfor.

NVIDIA vil kunne godkjenne betalingsmetoden din i påvente av medlemskaps- eller servicerelaterte kostnader. NVIDIA vil kunne godkjenne fakturering med din betalingsmetode på forskjellige måter, inkludert autorisasjon av den opp til omtrent en måneds tjeneste så snart du registrerer deg. I noen tilfeller kan din tilgjengelige saldo eller kredittgrense reduseres for å gjenspeile godkjenningen i løpet av en periode med gratis bruk.

c. Faktureringstidspunkt. Digital River, som opptrer som fakturerende part, fakturerer automatisk betalingsmåten din i begynnelsen av faktureringssyklusen for alle GFN-abonnementer med gjentagende medlemskap, opprinnelig på, eller rundt den datoen du starter din betalte medlemskapsplan og etter vanligvis på eller rundt den kalenderdagen som tilsvarer årsdagen for faktureringsdato for din betalte medlemskapsplan, bortsett fra en hvilken som helst periode med gratis bruk knyttet til en betalt medlemskapsplan. NVIDIA forbeholder seg retten til å endre tidspunktet for fakturering, og da spesielt på grunn av tidsforskjeller, kalenderbegrensninger eller hvis betalingsmåten din ikke er avgjort. Som et eksempel på en kalenderbegrensning, vil den første faktureringssyklusen hvis du begynner på en betalt medlemskapsplan den 31. januar, starte samme dag, den 31. januar, og neste fakturering vil trolig skje den 28. februar osv. i tiden framover, og betalingsmetoden vil bli fakturert etter på eller rundt slike datoer. Gå inn på account.nvidia.com og logg inn på kontoen din for å sjekke aktuell faktureringsdato. Se avsnittet 1b.ix for tidspunkt for fakturering av Dagskort.

d. Gavekort for medlemskap. Gavekort kan innløses i antall måneder og balansebeløp som er oppgitt i medlemsnivå, der det bare er tilgjengelig som betalingsmåte for spesifiserte, betalte NVIDIA GFN-medlemsabonnementer. Når du kjøper et gavekort, blir det tilsvarende beløpet fakturert i sin helhet. På tidspunktet for bruk må innløseren ha en GeForce NOW-konto og vil motta de samme medlemsfordelene som månedlig betalte GFN-medlemmer, for det angitte antall måneder og medlemsnivå. Gavekort er tilgjengelige i de begrensede geografiene der månedlig betalte NVIDIA-medlemsabonnementer selges, som oppdateres fra tid til annen. Et gavekort er ikke et kreditt- eller debetkort, kan ikke lastes om og kan ikke innløses for kontanter, med mindre det kreves ved lov. Beskytt gavekortet. Det vil ikke bli erstattet hvis det blir tapt, stjålet eller brukt uten autorisasjon. Gavekort kan bare løses inn én gang, i sin helhet, og kan ikke deles mellom GeForce NOW-kontoer. Gavekortinnløseren vil se gjeldende medlemskapsplanvarighet forlenget med hele antallet måneder av gavekortet, etter innløsning, på kontosiden som er tilgjengelig via innstillingssiden i GeForce NOW-appen.

e. Digital River. Digital River er NVIDIAs fakturerende part. Alle transaksjoner i forhold til Digital River er underlagt dette selskapets Salgsvilkår og Personvernerklæring. NVIDIA fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for slike transaksjoner, og du samtykker i at ditt eneste middel når det gjelder slike transaksjoner (inkludert GFN-gebyrer og bankrelaterte gebyrer) er fra eller gjennom Digital River. Hvis transaksjonen din med Digital River ikke lykkes, vil kjøpet ikke bli innvilget av NVIDIA, eller NVIDIA kan umiddelbart avslutte bruken av GFN.

f. Ingen refusjon. BETALINGER ER IKKE-REFUNDERBARE, OG DET VIL IKKE BLI INNVILGET REFUSJON ELLER KREDITT FOR DELVIS BRUKTE PERIODER. Hvis NVIDIA avslutter din bruk i henhold til GeForce NOWs bruksvilkår, kan din bruk av GFN bli avsluttet umiddelbart, men eventuelle medlemskontingenter som blir betalt vil ikke bli tilbakebetalt og når den nåværende faktureringssyklusen er over, vil NVIDIA stanse fakturering. Hvis det viser seg at NVIDIA gir deg refusjon, rabatt eller annet vederlag, er avgjørelsen, beløpet og hvordan slike fordeler vil bli gitt etter NVIDIAs eget valg. Hvis du har mottatt refusjon, rabatt eller andre vederlag, betyr det ikke at du vil motta slike igjen, selv under liknende omstendigheter.

g. Betalingsmetode. For å redigere betalingsmetoden din, logg deg inn på NVIDIA-kontoen din via account.nvidia.com eller via www.geforcenow.com. Endringer i betalingsmetoder, som oppdatering av et kredittkort, gjort utenfor NVIDIAs brukerportal blir kanskje ikke automatisk reflektert i din NVIDIA-konto. Hvis en betaling ikke blir gjort opp på grunn av betalingsfrist, utilstrekkelige midler eller av annen årsak, og du ikke redigerer betalingsmetodeopplysningene dine eller endrer medlemskapsplanen din i NVIDIA-brukerportalen (se avsnittet "Endring i medlemskapsplan"), er du fortsatt ansvarlig for eventuelle ikke innbetalte beløp og gir NVIDIA eller Digital River fullmakt til å fortsette å fakturere etter betalingsmetoden, ettersom den vil kunne oppdateres. Dette vil kunne resultere i endring av faktureringsdato for betaling. NVIDIA eller Digital River vil kunne oppdatere betalingsmetoden din med informasjon gitt av gjeldende betalingstjenesteleverandør, og du gir autorisasjon til at du fortsatt vil bli belastet for den gjeldende månedlige medlemsavgiften etter den oppdaterte betalingsmetoden. For bruk av visse betalingsmetoder vil leverandøren av betalingsmetoden din kunne belaste deg for et utenlandsk transaksjonsgebyr eller andre gebyrer. Kontakt leverandøren av betalingsmetode for nærmere opplysninger.

III. MEDLEMSKAPSVILKÅRENES GYLDIGHET

Når GFN-tjenester leveres i forbindelse med NVIDIA-medlemskapsplaner, blir de ovennevnte medlemskapsvilkårene innlemmet i og utgjør en integrert del av GeForce NOW-bruksvilkårene dine hos NVIDIA Corporation.

GFN-tjenester er også tilgjengelige på visse steder via GFNs alliansepartnere som har egne medlemskapsplaner, og disse medlemskapsvilkårene gjelder ikke for GFNs alliansepartneres medlemskapsplaner (der dette måtte være aktuelt).

Vilkårene for bruk av GeForce NOW finner du på https://www.nvidia.com/nb-no/geforce-now/terms-of-use/.

(v. 27. februar 2024)