Bruksvilkår

NVIDIA GeForce Now, inkludert tilknyttet programvare, tilknyttet materiell og tilknyttede tjenester («GFN») er en nettskybasert tjeneste som lar brukerne bruke en virtuell PC til å spille på medlemskapsbasis via internett-tilkoblede enheter.

Disse vilkårene er en juridisk avtale mellom deg og NVIDIA Corporation («NVIDIA») for bruken din av GFN. Når du registrerer deg for eller bruker GFN, bekrefter du at du har lest og godtatt disse vilkårene.

Disse vilkårene kan kun godtas av personer som er myndige i landet der GFN skal brukes. Hvis du er under myndighetsalderen, må du be en forelder eller verge om å godta disse vilkårene. Hvis du ikke er gammel nok til å inngå avtalen i disse vilkårene eller ikke godtar vilkårene nedenfor, kan du ikke bruke GFN.

1. LISENS.

1.1. Tildeling. I henhold til disse vilkårene gir NVIDIA deg ikke-kommersiell, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til og bruke GFN under tjenesteperioden via en støttet enhet – én økt av gangen – for å spille videospill. Listen over enheter som støttes av GFN, er tilgjengelig på NVIDIA-nettsidene.

1.2 GFN-tjenesteleverandører. GFN-tjenesten leveres til deg av NVIDIA eller en GFN Alliance Partner, og parten som leverer tjenesten, bestemmer tilbudsdetaljene, vilkårene og medlemskapskostnadene som er gjeldende for din bruk av GFN samt betalingsvilkårene. Alle transaksjoner med en GFN Alliance Partner utføres kun mellom deg og den aktuelle GFN Alliance Partner. NVIDIA fraskriver seg eksplisitt alt ansvar for slike transaksjoner, og du godtar at all kompensasjon for slike transaksjoner (herunder GFN-belastninger og bankrelaterte belastninger) skal innhentes fra eller via GFN Alliance Partner. Hvis GFN-tjenesten din leveres av en GFN Alliance Partner, godtar du at NVIDIA og GFN Alliance Partner deler informasjon om din bruk av GFN og betalingen av aktuelle gebyrer.

1.3 Ytelse. Bruken din av GFN kan påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, og det kan oppstå problemer som forhindrer eller forstyrrer muligheten til å begynne eller fortsette å bruke GFN eller deler av innholdet, og som kan resultere i tap av data som lagring av fremgangen i spill, og du erkjenner at NVIDIA ikke er ansvarlig for følgende: (a) eventuelle faktorer eller omstendigheter utenfor NVIDIAs rimelige kontroll, herunder problemer med enheten din, telekommunikasjon, brannmurer, tjenesteleverandørene dine eller internett-tilgang, (b) typen enhet du har, plasseringen din og den tilgjengelige båndbredden eller hastigheten på internett-tilkoblingen din (og i enkelte tilfeller NVIDIA eller GFN Alliance Partner) kan redusere oppløsningen og bitraten på innholdet som strømmes til deg for å gi deg en bedre brukeropplevelse, og (c) andre rimelige tekniske årsaker, feil, uventet etterspørsel etter en tjeneste, eller båndbreddebegrensninger.

2. INNHOLD.

2.1 Innhold. NVIDIA eller en GFN Alliance Partner leier deg en virtuell PC for spilling, og det er ditt ansvar å ha tilstrekkelige rettigheter til å bruke innholdet (spill fra tredjeparter eller DLC (nedlastbart innhold)). Visse typer innhold fungerer kanskje bare på bestemte typer enheter. Du kan kanskje ikke bruke alt innholdet ditt når du strømmer fra GFN. Innhold kjøpt fra en digital butikk på GFN er kanskje ikke tilgjengelig for strømming fra GFN. Tilgjengeligheten av innhold på GFN kan variere over tid, for eksempel: Vilkårene til tjenesteleverandører eller spillutgivere kan endres, det samme innholdet er kanskje ikke tilgjengelig fra NVIDIA og hver Alliance Partner eller i bestemte regioner og på bestemte språk, og innhold som tidligere var tilgjengelig på GFN (inkludert den lagrede spillfremgangen din), kan bli utilgjengelig på GFN på et senere tidspunkt. Når du skaffer deg innhold, enten det er via GFN eller utenfor tjenesten, kan innholdsleverandører kreve at du godtar vilkårene deres, kreve at du oppretter en brukerkonto og/eller belaste deg for innholdet.

Fra tid til annen kan du oppleve at innhold fra en innholdsleverandør er tilgjengelig fra NVIDIA eller en GFN Alliance Partner uten ekstra kostnader for utvalgte brukere avhengig av region, enhet, medlemsabonnement eller andre kampanjekriterier. Kampanjetilbud kan være tilgjengelige i en begrenset periode og kan endres eller avsluttes uten varsel. Aktiviteter og transaksjoner mellom deg og en innholdsleverandør (f.eks. innholdsinnstillinger, bruk, kjøp og relatert markedsføring) utføres kun mellom deg og innholdsleverandøren, selv om dette gjøres via GFN. NVIDIA støtter ikke og påtar seg ikke noe ansvar for innhold, informasjon, materiell, produkter eller tjenester som brukere mottar fra andre parter eller laster inn for bruk med GFN.

2.2 Innhold for forskjellige aldersgrupper. Du erkjenner at GFN gir deg tilgang som er vurdert for forskjellige aldersgrupper, og det er ditt ansvar å angi filtre for å gi de tillatte brukerne dine tilgang til passende innhold. Du må følge aldersgrensene og lovgivningen i landet ditt.

2.3 Innholdsadministrasjon. Du erkjenner og godtar at NVIDIA kan, men ikke er forpliktet til å blokkere, overvåke, skanne eller gjennomgå kommunikasjon og innhold som overføres via GFN, og at NVIDIA forbeholder seg retten til å stoppe kommunikasjon og fjerne innhold som beskrevet i avsnitt 10. NVIDIA påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for innhold fra andre parter (som tilhører deg eller innholdsleverandører) uavhengig av om slikt innhold overføres til eller av deg på en måte som bryter disse vilkårene.

3. BEGRENSNINGER.

3.1 Du kan ikke bruke GFN eller laste inn innhold til GFN for andre formål enn de som er beskrevet i avsnitt 1 ovenfor, og kun som tillatt i henhold til gjeldende lover, regler og retningslinjer for stedet du bruker tjenesten.

3.2 Du kan ikke kopiere, selge, leie, viderelisensiere, overføre eller distribuere noen deler av GFN, og du kan ikke bruke GFN kommersielt, for virtuell artikkel-mining, -botting eller -farming, for oppgradering av karakter-botting, eller for utvinning av kryptovaluta.

3.3 Du kan ikke foreta omvendt konstruksjon av, dekompilere, demontere, endre, skape avledede verker av eller fjerne merknader om opphavsrett og eiendomsrett fra noen som helst del av GFN.

3.4 Du kan ikke misbruke, forstyrre eller utnytte GFN- eller NVIDIA-servere for uautorisert bruk eller prøve å få tilgang til områder eller laste ned programvare eller materiell som ikke er tiltenkt for brukere (herunder bruk av GFN for å få tilgang til uautoriserte tredjepartsnettsteder), eller laste opp skadelig programvare (som virus, drop dead device, ormer, trojanske hester, feller, bakdører eller andre programvarerutiner av denne typen) til NVIDIA-servere eller forstyrre tilgjengeligheten av GFN for andre brukere.

4. FORHÅNDSTILGANG TIL TJENESTER og FUNKSJONER.

GFN-funksjoner og -versjoner kan identifiseres som alpha, beta, forhåndsversjon eller på andre måter angis som førversjoner, ha manglende funksjonalitet, inneholde feil eller designmangler og ha reduserte eller egne standarder for sikkerhet, personvern, tilgjengelighet og pålitelighet sammenlignet med NVIDIA-programvare, -materiell og -tjenester som er kommersielt tilgjengelige. Hvis du bruker en forhåndsversjon, kan det resultere i uventede følger, som tap av bruk eller tap av innhold. Du bruker forhåndsversjoner på egen risiko og kan stanse bruken når du vil.

5. EIERSKAP.

GFN, herunder alle immaterielle rettigheter, forbeholdes eksklusivt for NVIDIA eller deres lisensgivere. Med unntak av det som er uttrykkelig nevnt i disse vilkårene, forbeholder NVIDIA seg alle rettigheter, andeler og rettsmidler tilknyttet GFN. Du samtykker i å samarbeide med NVIDIA og oppgi eventuell rimelig informasjon du blir bedt om for å bekrefte at du overholder disse vilkårene.

6. OPPDATERINGER.

NVIDIA kan endre, avslutte eller fjerne alle deler av eller hele GFN-tjenesten, og kan endre eller fjerne funksjoner, funksjonalitet og innhold (herunder spill) som er tilgjengelige, og din fortsatte bruk av GFN anses som godtakelse av disse endringene. I tillegg godtar du å motta automatisk vedlikehold, automatiske oppdateringer og/eller automatiske oppgraderinger uten varsel, og du gir NVIDIA tillatelse til å laste ned og installere disse for deg. GFN-tjenesten kan være midlertidig nede, utilgjengelig eller treg mens NVIDIA utfører vedlikehold eller oppgraderinger, samt på andre tidspunkter av årsaker som er utenfor NVIDIAs rimelige kontroll.

7. PÅLOGGINGSINFORMASJON.

Du er ansvarlig for å beskytte påloggingsinformasjonen din og påse at den kun brukes av deg. Du er også ansvarlig for all aktivitet på kontoen din. Du samtykker i å varsle NVIDIA om eventuell uautorisert bruk av NVIDIA-kontoen din.

8. VIKTIG SIKKERHETS- OG HELSEVARSEL.

NVIDIA håper du har glede av GFN-tjenesten. For enkelte personer kan imidlertid bruk av GFN (eller innhold på GFN) ha skadevirkning på helsen eller sikkerheten din under bestemte omstendigheter. For eksempel kan en liten prosentandel av personer oppleve epilepsianfall eller blackouts når de utsettes for bestemte lysmønstre eller blinkende lys. Du må også slutte å bruke GFN (eller innhold på GFN) hvis du opplever helseproblemer eller symptomer som inkluderer (men ikke er begrenset til) ørhet, svimmelhet eller andre typer ubehag, smerter eller helseproblemer, og ta kontakt med en lege hvis nødvendig. Du er selv ansvarlig for å håndtere helserisikoene dine og velge om du vil bruke GFN eller ikke. Du godtar å holde NVIDIA skadeløse for alt erstatningsansvar og alle tap, skader, kostnader og utgifter som oppstår som følge av disse risikoene.

9. PROGRAMVARE FRA TREDJEPARTER.

GNF kan leveres med, eller inkludere eller distribueres med, tredjepartsprogramvare som er lisensiert av en NVIDIA-leverandør og/eller åpen kildekode-programvare som leveres under en åpen kildekode-lisens. Bruk av tredjepartsprogramvare er underlagt lisensvilkårene for tredjeparten, og i tilfeller der denne er i konflikt med disse vilkårene, skal tredjepartsvilkårene være gjeldende.

10. SUSPENSJON/AVSLUTNING.

NVIDIA kan suspendere eller avslutte tilgangen din til GFN eller innhold på GFN etter eget forgodtbefinnende, herunder (men ikke begrenset til) som følge av manglende betaling av aktuelle gebyrer eller hvis NVIDIA har skjellig grunn til å mistenke at en bruker ikke overholder disse vilkårene, andres rettigheter eller gjeldende lovgivning og bestemmelser.

NVIDIA kan undersøke brudd på disse vilkårene eller misbruk av GFN og kan rapportere aktiviteter til myndighetene eller andre parter.

Alle bestemmelsene i disse vilkårene, som basert på sin natur skal forbli gjeldende ved avslutning, forblir gjeldende ved avslutning, herunder, uten begrensninger, eierskapsbestemmelser, fraskrivelsesklausuler for garantier og begrensninger av erstatningsansvar.

11. INNSAMLING AV DATA.

Du erkjenner herved at du for å bruke GFN, og avhengig av personverninnstillingene dine, gir GFN tilgang til og tillatelse til å samle inn data for følgende formål: (a) korrekt konfigurasjon og optimalisering av enheten som GFN installeres på for bruk med enheten, (b) levering av innhold eller tjenesten via GFN, (c) forbedring av NVIDIA-produkter og -tjenester og (d) levering av automatiske oppdateringer.

For å forbedre ytelsen og kvaliteten for strømming av spill via GFN til maskinen din og kjøring og oppdatering av programvare og materiell på enheten din, må NVIDIA behandle systemdata som programvareversjonnumre, geografisk område, internett-hastighet, spill som er spilt, øktdata og systeminformasjon som CPU, GPU, enhetens serienummer og systemminne.

Hvis du velger å dele tekniske spesifikasjoner fra enheten din for å hjelpe NVIDIA med å finne og rette opp i feil eller forbedre kvaliteten på tjenesten, deler du enhets- og tilbehørsinformasjon, programvare (herunder innstillinger, bruk og hvor godt programvaren fungerer), funksjonsbruk, feillogger og geografisk informasjon. Hvis du velger å motta anbefalinger, kan NVIDIA informere deg om spill, apper og belønninger vi tror du kommer til å like.

Hvis GFN-tjenesten leveres av en GFN Alliance Partner, kan NVIDIA dele bruks- og kvalitetsdata med den aktuelle GFN Alliance Partner slik at de kan tilby deg en bedre tjeneste.

Alle data blir samlet inn, brukt og delt av NVIDIA i henhold til NVIDIAs retningslinjer for personvern som er tilgjengelige på https://www.nvidia.com/nb-no/about-nvidia/privacy-policy/. Du kan også se gjennom dataene som GFN samler inn, og endre personverninnstillingene dine når som helst på privacy.nvidia.com.

GFN kan inneholde koblinger til nettsteder og tjenester. NVIDIA støtter ikke og påtar seg ikke noe ansvar for tredjepartsnettsteder, -produkter, -tjenester eller -informasjon. Hvis du åpner et nettsted eller en tjeneste fra en tredjepart, herunder (uten begrensninger) tilhørende GFN Alliance Partners, gjør du dette på egen risiko og erkjenner at disse vilkårene og NVIDIAs retningslinjer for personvern ikke er gjeldende. NVIDIA oppfordrer deg til å lese gjennom personvernerklæringene for de aktuelle nettstedene og tjenestene du velger å bruke, slik at du kan se hvordan de samler inn, bruker og deler informasjonen din.

12. INGEN GARANTIER.

GFN LEVERES AV NVIDIA «SOM DEN ER» («AS IS») og «MED EVENTUELLE FEIL». NVIDIA FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV ENHVER ART ELLER NATUR, ENTEN DE ER UTTRYKTE, IMPLISITTE ELLER LOVFESTEDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET. INGEN GARANTIER GIS FOR HANDELSBRUK, HANDEL ELLER ANVENDELSE AV SALG. UTEN Å BEGRENSE NOE AV DET OVENNEVNTE GIR NVIDIA INGEN GARANTIER FOR AT TILGANGEN TIL GFN ER UTEN AVBRUDD, AT GFN OPPFYLLER KRAVENE DINE, AT GFN ER TILGJENGELIG PÅ BESTEMTE TIDSPUNKT ELLER PLASSERINGER, AT EVENTUELLE FEIL ELLER MANGLER RETTES OPP I, AT BESTEMT INNHOLD ER TILGJENGELIG, ELLER AT GFN ER FRI FOR VIRUS OG ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

13. BEGRENSNING AV ANSVAR.

I DEN GRAD DET ER TILATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE NVIDIA ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER HOLDES ANSVARLIGE FOR SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, ELLER FOR ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV BRUK, TAP AV DATA ELLER TAP AV GOODWILL, ELLER KOSTNADENE TILKNYTTET ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSPRODUKTER SOM RESULTAT AV ELLER TILKNYTTET DISSE VILKÅRENE ELLER BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL GFN, UAVHENGIG AV OM DETTE ERSTATNINGSANSVARET OPPSTÅR SOM FØLGE AV KRAV BASERT PÅ KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD (HERUNDER UAKTSOMHET), ERSTATNINGANSVAR FOR PRODUKTET ELLER ANDRE SAKSGRUNNLAG ELLER ANSVARSTEORIER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL NVIDIAS TOTALE KUMULATIVE ANSVAR, UNDER ELLER SOM RESULTAT AV DISSE VILKÅRENE, OVERSKRIDE BELØPET BETALT FOR BRUK AV GFN I DE TRE FOREGÅENDE MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM FØRTE TIL ERSTATNINGSANSVARET. ANSVARETS NATUR ELLER ANTALLET KRAV ELLER SØKSMÅL SKAL IKKE FORSTØRRE ELLER UTVIDE DENNE GRENSEN. DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE SKAL GJELDE UANSETT OM NVIDIA ELLER DERES LISENSGIVERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG UAVHENGIG AV OM EVENTUELL KOMPENSASJON IKKE OPPFYLLER DET GRUNNLEGGENDE FORMÅLET. Unntakene og begrensningene for ansvar i disse vilkårene former et viktig grunnlag for avtalen mellom partene, og, uten slike fraskrivelser eller begrensninger, vil vilkårene, herunder de økonomiske vilkårene, være vesentlig annerledes.

14. GJELDENDE LOV, TVISTELØSNING

Gjeldende lov. Disse vilkårene og alle tvister som oppstår fra dem eller som følge av bruk av GFN i handel mellom stater, skal være underlagt Federal Arbitration Act, i tillegg til interne materielle lover i delstaten Delaware og USA, uten hensyn til eller bruk av motstridende lover, regler eller prinsipper. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke. Du godtar disse vilkårene på engelsk med mindre NVIDIA har sendt deg vilkårene på et annet språk.

Voldgift. For eventuelle krav mot eller tvister med NVIDIA tilknyttet disse vilkårene eller din bruk av GFN, må du gi NVIDIA sjansen til å løse kravet eller tvisten og ta kontakt med NVIDIA via det amerikanske postvesenet på NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051. For eventuelle tvister som ikke kan løses uformelt, er du og NVIDIA enige om å løse en slik tvist (ekskludert eventuelle NVIDIA-krav om pålegg eller annet rettferdig rettsmiddel) via en bindende voldgift foran en voldgiftsdommer fra Judicial Mediation and Arbitration Services («JAMS») i Santa Clara County i California under de valgfrie fremskyndede voldgiftsprosedyrene som da gjelder for JAMS, unntatt som det fremgår heri. Voldgiften vil bli utført i Santa Clara County i California (eller nærmeste JAMS-kontor til Santa Clara County), med mindre du ber om en personlig høring i din hjemby, eller du og NVIDIA blir enige om noe annet. Ingenting i disse vilkårene skal forhindre én av partene i å søke pålegg eller annet rettferdig rettsmiddel fra domstolene i noen som helst jurisdiksjon for å hindre det faktiske eller truede bruddet på den partens datasikkerhet, åndsverk eller andre immaterielle rettigheter. Hvis denne avtalen om voldgift av noen grunn finnes å ikke være gjeldende for en tvist, og dette fører til at en tvist går videre i retten i stedet for i voldgift, skal tvisten utelukkende fremsettes i delstatlig eller føderal domstol i Santa Clara County i California.

Gruppesøksmåls- og lagrettfraskrivelse. ALLE KRAV MÅ FREMSETTES I PARTENES INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER ET KLASSEMEDLEM I ET ANGIVELIGE KLASSE- ELLER FELLESSØKSMÅL. DENNE FRASKRIVELSEN GJELDER FOR GRUPPEVOLDGIFT, MED MINDRE SLIK VOLDGIFT ER NØDVENDIG FOR Å EFFEKTUERE HÅNDHEVELSEN AV GRUPPESØKSMÅLSFRASKRIVELSEN, ELLER HVIS NVIDIA UTTRYKKELIG GODTAR GRUPPEVOLDGIFTEN. DU SAMTYKKER I AT BÅDE DU OG NVIDIA, VED Å INNGÅ I DENNE LISENSEN, FRASKRIVER SEG RETTIGHETEN TIL EN RETTSSAK MED JURY ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL.

Retten til å fravelge. DU KAN FRAVELGE DEN FOREGÅENDE BESTEMMELSEN OM VOLDGIFT OG GRUPPESØKSMÅLS-/LAGRETTEFRASKRIVELSE I DENNE LISENSEN VED Å VARSLE NVIDIA SKRIFTLIG INNEN 30 DAGER ETTER START AV BRUK AV GFN. SLIK SKRIFTLIG VARSLING MÅ SENDES TIL ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051, USA, OG MÅ INKLUDERE (1) DITT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) REFERANSEN TIL GFN SOM TJENESTEN VARSLINGEN GJELDER FOR, OG (4) EN TYDELIG DEKLARASJON SOM INDIKERER AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER GJENNOM VOLDGIFT OG DEMONSTRERER OVERHOLDELSE AV TIDSGRENSEN PÅ 30 DAGER TIL Å FRAVELGE DET.

15. GENERELT

Du samtykker i at du ikke skal overføre eller tilordne disse vilkårene eller rettighetene og forpliktelsene dine til andre under noen omstendigheter eller med noen juridiske midler med mindre du har innhentet tillatelse fra NVIDIA. Disse vilkårene gir deg ingen rettigheter som begunstiget tredjepart.

Hvis NVIDIA trenger å kontakte deg angående GFN eller innhold i tjenesten, godtar du å motta varslinger via e-post eller programvaregrensesnittet, og du godtar at elektronisk varsling tilfredsstiller eventuelle lovbestemte krav om kommunikasjon. Juridiske merknader og annen korrespondanse må sendes til NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, United States of America, Attention: Legal.

Du kan, men må ikke, sende NVIDIA bruksinformasjon og forslag, funksjonsforespørsler og andre tilbakemeldinger om GFN og tjenestens innhold, herunder mulige forbedringer eller endringer i GFN. For eventuelle tilbakemeldinger du frivillig sender inn, gir du herved NVIDIA og dets tilknyttede selskaper en løpende, ikke-eksklusiv, verdensomspennende og ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, endre, lisensiere, underlisensiere (gjennom flere nivåer med underlisenshavere) og distribuere (gjennom flere nivåer med distributører) tilbakemeldingen uten å betale deg noen form for godtgjørelser eller gebyrer. NVIDIA avgjør om tilbakemeldinger svares på, når dette eventuelt gjøres, og om tilbakemeldinger innlemmes i GFN.

Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du ikke for øyeblikket eller vanligvis er bosatt i et land eller område som er underlagt eksport- eller importforbud i USA, og at du ikke av andre grunner har forbud (f.eks. SDN, DPL) mot å samhandle med amerikanske selskaper.

Disse vilkårene utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og NVIDIA angående GFN. Hvis det viser seg at noen som helst bestemmelser i disse vilkårene ikke kan håndheves, begrenses den aktuelle bestemmelsen i den grad det er nødvendig for å overholde og være fullstendig håndhevbar under gjeldende lovgivning og de andre bestemmelsene forblir gjeldende uten begrensninger. Ingen avkall på eller manglende håndheving av rettigheter i disse vilkårene skal anses som et fremtidig eller vedvarende avkall på slike rettigheter eller eventuelle andre rettigheter. Med mindre annet er angitt, er rettsmidlene kumulative.

NVIDIA kan endre disse vilkårene fra tid til annen. NVIDIA publiserer de nye vilkårene på https://www.nvidia.com/nb-no/about-nvidia/nvidia-geforce-now-for-pc-terms-of-use. De oppdatere vilkårene trer i kraft når de publiseres. Les gjennom vilkårene for bruk med jevne mellomrom. Når du uttrykkelig er enig i de oppdaterte vilkårene eller bruker GFN etter datoen for publisering, forstår og erkjenner du at dette anses som at du godtar de oppdaterte vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar de oppdaterte vilkårene, må du slutte å bruke GFN.

(v. 31. august 2021)