• NVIDIA SHIELD
  • GEFORCE FOUNDERSCARDS, QUADRO-KORT
  • QUADRO SYNC-KORT
  • NVIDIA Jetson-utvecklarsatser, Jetson-moduler och Tegra SoCs
  • NVIDIA SLI och NVLINK Bridges

Denna begränsade garanti är en förbättrad tillverkargaranti som ger lagliga rättigheter utöver de lagliga rättigheter som garanteras av konsumentlagar i europeiska unionen och dess medlemsländer.

Vad täcks av denna begränsade garanti?

Eventuella tillverkningsfel eller maskinvarukomponentfel i din SHIELD™-maskinvaruprodukt tillsammans med tillbehör som mottagits med maskinvaruprodukten (”Garanterad produkt”), med förbehåll för dessa villkor. Tillbehör som sålts separat täcks av den garanti som medföljer detta tillbehör.

Ingenting i denna garanti påverkar dina lagliga rättigheter, inklusive din rätt att göra en fordran under några rättsliga garantier avseende Garanterade produkter.

Hur länge?

Denna NVIDIA-garanti gäller i två (2) år från inköpsdatum av din nya Garanterade produkt (”Garantiperiod”) för en SHIELD™-maskinvaruprodukt och ett (1) år för tillbehören, inkusive Controller (kontroll), Cover (fodral) och Stylus (penna).

Vad kommer Nvidia att göra?

NVIDIA ska reparera, eller om en reparation inte är rimligen möjlig byta ut din defekta Garanterade produkt. Utbytesdelar och/eller utbytesprodukter kan inbegripa nya eller renoverade delar eller produkter och deras garanti gäller bara till slutet på den ursprungliga Garantiperioden.

Vad täcks inte av denna garanti?

NVIDIA är inte ansvarigt för några samverkans- eller kompatibilitetsproblem som kan uppstå när (a) produkter, programvara eller tillval som inte levererats eller stöds av NVIDIA används; (b) konfigurationer som inte stöds, tillhandahålls eller är godkända av NVIDIA används; (c) delar som är avsedda för ett system är installerade i ett annat system eller är av ett annat märke eller modell.

NVIDIA ska inte ha något ansvar under denna garanti avseende följande: (a) maskinvara för Garanterade produkter som inte har några defekter i material eller utförande; (b) programvara, spel eller program; (c) kosmetisk skada; (d) normalt slitage; (e) förbrukningsdelar [såvida de inte tillhandahålls av NVIDIA och är under garanti]; (f) defekter eller skada på den Garanterade produkten som uppstår från eller rör: (1) eventuella modifikationer, ändringar, bearbetningar, reparationer eller service av någon part annan än NVIDIA eller dess auktoriserade representanter; (2) hantering, transit, förvaring, installation, testning, underhåll eller användning som står i strid med den Garanterade produktens dokumentation; (3) grov hantering, oaktsamhet, försummelse, olyckor eller felanvändning; (4) tredje parts programvara eller virus; eller programvaruförluster eller dataförluster som kan uppstå under reparation eller byte; (5) brand eller spill av mat eller vätska, externa elektriska fel, eller någon force majeure (såsom, men inte begränsat till, blixtnedslag), eller någon annan extern faktor som ligger bortom vår rimliga möjlighet att kontrollera.

NVIDIA ÄR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV NÅGOT PROGRAM, NÅGRA DATA ELLER BORTTAGBARA LAGRINGSMEDIA. NVIDIA ÄR INTE ANSVARIGT FÖR ÅTERSTÄLLNING ELLER OMINSTALLATION AV NÅGRA PROGRAM ELLER DATA ANDRA ÄN PROGRAMVARA SOM INSTALLERATS AV NVIDIA NÄR PRODUKTEN TILLVERKAS.

Innan någon Garanterad produkt returneras för service rekommenderas att du säkerhetskopierar data och tar bort eventuell konfidentiell, proprietär eller personlig information.

Vad gör du om du har ett problem?

Om du får problem eller om du tror att produkten är defekt kan du kontakta NVIDIAs kundtjänst. Vi hjälper dig med att lösa ditt problem och om det tros vara en defekt kommer NVIDIAs kundtjänst att råda dig att returnera produkten till inköpsstället för att få defekten bekräftad. Ett utbyte av produkten kan då behandlas. NVIDIAs kundtjänst kan nås här, där du kan söka i vår kunskapsbas för lösningar till vanliga problem eller interagera med vår personal via flikarna Ställ en fråga eller Direktchatt.

 Garantins begränsningar

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen av de Garanterade produkterna från en NVIDIA-auktoriserad tredje part eller www.nvidia.com. Denna garanti kommer inte att utsträckas till någon person som förvärvar en Garanterad produkt på en begagnad basis.

Trots att NVIDIA åtar sig att reparera eller byta ut en defekt Garanterad produkt enligt beskrivningen i denna garanti garanterar NVIDIA inte att användningen av den Garanterade produkten kommer att vara varken oavbruten eller felfri. NVIDIA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande använda nya eller renoverade delar eller enheter för att uppfylla villkoren i denna garanti.

Ansvarsbegränsningar

NVIDIA ÄR ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR DU LIDER SOM ÄR ETT FÖRUTSEBART RESULTAT AV VÅRT BROTT MOT DENNA GARANTI ELLER FÖRSUMMELSE, UPP TILL DEN SUMMA DU BETALADE FÖR DEN GARANTERADE PRODUKTEN. VI KOMMER INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM INTE ÄR FÖRUTSEBARA.

FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR FÖRUTSEBARA OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR EN SJÄLVKLAR FÖLJD AV VÅRT FEL ELLER OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN TOGS I BEAKTANDE AV DIG OCH OSS VID TILLFÄLLET DÅ DU KÖPTE DEN GARANTERADE PRODUKTEN.

Gällande lag och dina rättigheter

Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka kan variera från land till land och denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Denna garanti och oenigheter som kan uppstå från den är föremål för lagarna i landet där du bor och du binder dig till att åtlyda den icke exklusiva jurisdiktionen för domstolar i detta land.

Avskiljbarhet. Var och en av paragraferna i denna garanti gäller separat. Om någon paragraf kan påvisas vara illegal eller inte verkställbar kommer återstoden av garantin att fortsätta gälla. Denna garanti uppdaterades senast den September 2019.

VAD TÄCKER DENNA GARANTI?
Eventuella tillverkningsfel eller maskinvarukomponentfel i ditt NVIDIA®-märkta Grafikkort tillsammans med alla tillbehör du har fått (”Garanterad produkt”), med förbehåll för dessa villkor. 

Ingenting i denna garanti påverkar dina lagliga rättigheter, inklusive din rätt att göra en fordran under några rättsliga garantier avseende Garanterade produkter.

HUR LÄNGE?
Tre (3) år från inköpsdatumet för din nya Garanterade produkt (”Garantiperioden”). 

VAD KOMMER NVIDIA ATT GÖRA?
Reparera, eller om en reparation inte är möjlig byta ut din defekta Garanterade produkt. Utbytesdelar och/eller utbytesprodukter kan inbegripa nya eller renoverade delar eller produkter och deras garanti gäller bara till slutet på den ursprungliga Garantiperioden. 

VAD TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI?
Eventuella problem som inte specifikt rör ett tillverkningsfel eller maskinvarufel, inklusive men inte begränsat till problem som orsakats av missbruk, felanvändning, vårdslöshet, force majeure (t.ex. översvämning), användning av Garanterad produkt annat än i enlighet med bruksanvisningar eller annan teknisk litteratur som tillhandahålls med den Garanterade produkten, eller användning av den Garanterade produkten med programvara som inte levereras med den Garanterade produkten.

VAD GÖR DU OM DU HAR PROBLEM?
Om du får problem eller om du tror att produkten är defekt kan du kontakta din lokala distributör/återförsäljare, eller om du köpt produkten direkt från NVIDIA kan du kontakta NVIDIAs kundtjänst. Vi hjälper dig med felsökning och ersätter produkten med en ny om det visar sig att den är defekt. NVIDIAs kundtjänst kan nås här, där du kan söka i vår kunskapsbas för att hitta lösningar på vanliga problem eller interagera med vår personal via flikarna Ställ en fråga eller Direktchatt: www.nvidia.com/support.

GARANTINS BEGRÄNSNINGAR
Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen av de Garanterade produkterna från en NVIDIA-auktoriserad tredje part eller www.nvidia.com. Denna garanti kommer inte att utsträckas till någon person som förvärvar en Garanterad produkt på en begagnad basis. 

Din exklusiva gottgörelse, och Nvidias enda skyldighet och ansvar enligt denna garanti med avseende på en defekt Garanterad produkt, är begränsad till reparation eller utbyte av sådan Garanterad produkt som beskrivs i denna garanti. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter eller gottgörelser, inklusive din rätt att avvisa den Garanterade produkten och/eller få ett rabatterat pris som betalats för en Garanterad produkt om vi inte kan reparera/ersätta den Garanterade produkten.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar om det skulle vara illegalt för oss att göra det, inklusive för följande:

a)     Dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet.

b)     Bedrägeri eller bedräglig framställning.


GARANTIBEGRÄNSNING
NVIDIA ÄR ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR DU LIDER SOM ÄR ETT FÖRUTSEBART RESULTAT AV VÅRT BROTT MOT DENNA GARANTI ELLER FÖRSUMMELSE, UPP TILL DEN SUMMA DU BETALADE FÖR DEN GARANTERADE PRODUKTEN. VI KOMMER INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM INTE ÄR FÖRUTSEBARA.

FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR FÖRUTSEBARA OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR EN SJÄLVKLAR FÖLJD AV VÅRT FEL ELLER OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN TOGS I BEAKTANDE AV DIG OCH OSS VID TILLFÄLLET DÅ DU KÖPTE DEN GARANTERADE PRODUKTEN.

GÄLLANDE LAG OCH DINA RÄTTIGHETER
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka kan variera från land till land och denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Denna garanti och oenigheter som kan uppstå från den är föremål för lagarna i landet där du bor och du binder dig till att åtlyda den icke exklusiva jurisdiktionen för domstolar i detta land.

Avskiljbarhet. Var och en av paragraferna i denna garanti gäller separat. Om någon paragraf kan påvisas vara illegal eller inte verkställbar kommer återstoden av garantin att fortsätta gälla. Denna garanti uppdaterades senast den September 2019.  

VAD TÄCKER DENNA GARANTI?
Eventuella tillverkningsfel eller maskinvarukomponentfel i ditt NVIDIA®-märkta Sync-kort tillsammans med alla tillbehör du har fått (”Garanterad produkt”), med förbehåll för dessa villkor. 

Ingenting i denna garanti påverkar dina lagliga rättigheter, inklusive din rätt att göra en fordran under några rättsliga garantier avseende Garanterade produkter.

HUR LÄNGE?
Tre (3) år från inköpsdatumet för din nya Garanterade produkt (”Garantiperioden”). 

VAD KOMMER NVIDIA ATT GÖRA?
Reparera, eller om en reparation inte är möjlig byta ut din defekta Garanterade produkt. Utbytesdelar och/eller utbytesprodukter kan inbegripa nya eller renoverade delar eller produkter och deras garanti gäller bara till slutet på den ursprungliga Garantiperioden. 

VAD TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI?
Eventuella problem som inte specifikt rör ett tillverkningsfel eller maskinvarufel, inklusive men inte begränsat till problem som orsakats av missbruk, felanvändning, vårdslöshet, force majeure (t.ex. översvämning), användning av Garanterad produkt annat än i enlighet med bruksanvisningar eller annan teknisk litteratur som tillhandahålls med den Garanterade produkten, eller användning av den Garanterade produkten med programvara som inte levereras med den Garanterade produkten.

VAD GÖR DU OM DU HAR PROBLEM?
Om du får problem eller om du tror att produkten är defekt kan du kontakta din lokala distributör/återförsäljare, eller om du köpt produkten direkt från NVIDIA kan du kontakta NVIDIAs kundtjänst. Vi hjälper dig med felsökning och ersätter produkten med en ny om det visar sig att den är defekt. NVIDIAs kundtjänst kan nås här, där du kan söka i vår kunskapsbas för att hitta lösningar på vanliga problem eller interagera med vår personal via flikarna Ställ en fråga eller Direktchatt: www.nvidia.com/support

GARANTINS BEGRÄNSNINGAR
Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen av de Garanterade produkterna från en NVIDIA-auktoriserad tredje part eller www.nvidia.com. Denna garanti kommer inte att utsträckas till någon person som förvärvar en Garanterad produkt på en begagnad basis. 

Din exklusiva gottgörelse, och Nvidias enda skyldighet och ansvar enligt denna garanti med avseende på en defekt Garanterad produkt, är begränsad till reparation eller utbyte av sådan Garanterad produkt som beskrivs i denna garanti. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter eller gottgörelser, inklusive din rätt att avvisa den Garanterade produkten och/eller få ett rabatterat pris som betalats för en Garanterad produkt om vi inte kan reparera/ersätta den Garanterade produkten.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar om det skulle vara illegalt för oss att göra det, inklusive för följande:

a) Dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet.

b) Bedrägeri eller bedräglig framställning.


ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
NVIDIA ÄR ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR DU LIDER SOM ÄR ETT FÖRUTSEBART RESULTAT AV VÅRT BROTT MOT DENNA GARANTI ELLER FÖRSUMMELSE, UPP TILL DEN SUMMA DU BETALADE FÖR DEN GARANTERADE PRODUKTEN. VI KOMMER INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM INTE ÄR FÖRUTSEBARA.

FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR FÖRUTSEBARA OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR EN SJÄLVKLAR FÖLJD AV VÅRT FEL ELLER OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN TOGS I BEAKTANDE AV DIG OCH OSS VID TILLFÄLLET DÅ DU KÖPTE DEN GARANTERADE PRODUKTEN.

GÄLLANDE LAG OCH DINA RÄTTIGHETER
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka kan variera från land till land och denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Denna garanti och oenigheter som kan uppstå från den är föremål för lagarna i landet där du bor och du binder dig till att åtlyda den icke exklusiva jurisdiktionen för domstolar i detta land.

Avskiljbarhet. Var och en av paragraferna i denna garanti gäller separat. Om någon paragraf kan påvisas vara illegal eller inte verkställbar kommer återstoden av garantin att fortsätta gälla. Denna garanti uppdaterades senast den September 2019.  

VAD TÄCKER DENNA GARANTI?
Eventuella tillverkningsfel eller maskinvarukomponentfel i din Tegra K1-, Jetson TK1-, Jetson TX1-, Jetson TX2-, Jetson AGX Xavier- eller Jetson Nano-maskinvaruprodukt tillsammans med tillbehör som mottagits med maskinvaruprodukten (”Garanterad produkt”), med förbehåll för dessa villkor. 

Ingenting i denna garanti påverkar dina lagliga rättigheter, inklusive din rätt att göra en fordran under några rättsliga garantier avseende Garanterade produkter.

HUR LÄNGE?
Med undantag för vad som anges nedan gäller denna NVIDIA-garanti i ett (1) år från inköpsdatumet för din nya Garanterade produkt (”Garantiperioden”). Jetson TX2i-moduler och Tegra K1 Industrial SoCs har en Garantiperiod på tre (3) år.

VAD KOMMER NVIDIA ATT GÖRA?
Reparera, eller om en reparation inte är möjlig byta ut din defekta Garanterade produkt. Utbytesdelar och/eller utbytesprodukter kan inbegripa nya eller renoverade delar eller produkter och deras garanti gäller bara till slutet på den ursprungliga Garantiperioden. 

VAD TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI?
NVIDIA garanterar inte att användningen av den Garanterade produkten kommer att vara varken oavbruten eller felfri. NVIDIA är inte ansvarigt för några samverkans- eller kompatibilitetsproblem som kan uppstå när (a) produkter, programvara eller tillval som inte levererats eller stöds av NVIDIA används; (b) konfigurationer som inte stöds, tillhandahålls eller är godkända av NVIDIA används; (c) delar som är avsedda för ett system är installerade i ett annat system eller är av ett annat märke eller modell. NVIDIA ska inte ha något ansvar under denna garanti avseende följande: (a) maskinvara för Garanterade produkter som inte har några defekter i material eller utförande; (b) programvara, spel eller program; (c) kosmetisk skada; (d) normalt slitage; (e) förbrukningsdelar; (f) defekter eller skada på den Garanterade produkten som uppstår från eller rör: (1) eventuella modifikationer, ändringar, bearbetningar, reparationer eller service av någon part annan än NVIDIA eller dess auktoriserade representanter; (2) hantering, transit, förvaring, installation, testning, underhåll eller användning som står i strid med den Garanterade produktens dokumentation; (3) grov hantering, oaktsamhet, försummelse, olyckor eller felanvändning; (4) tredje parts programvara eller virus; eller programvaruförluster eller dataförluster som kan uppstå under reparation eller byte; (5) brand eller spill av mat eller vätska, externa elektriska fel, eller någon force majeure (såsom, men inte begränsat till, blixtnedslag), eller någon annan extern faktor.

NVIDIA ÄR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV NÅGOT PROGRAM, NÅGRA DATA ELLER BORTTAGBARA LAGRINGSMEDIA. NVIDIA ÄR INTE ANSVARIGT FÖR ÅTERSTÄLLNING ELLER OMINSTALLATION AV NÅGRA PROGRAM ELLER DATA ANDRA ÄN PROGRAMVARA SOM INSTALLERATS AV NVIDIA NÄR PRODUKTEN TILLVERKAS.

Innan någon Garanterad produkt returneras för service rekommenderas att du säkerhetskopierar data och tar bort eventuell konfidentiell, proprietär eller personlig information.

VAD GÖR DU OM DU HAR ETT PROBLEM?
Om du får problem eller om du tror att produkten är defekt kan du kontakta NVIDIAs kundtjänst. Vi hjälper dig med felsökning och ersätter produkten med en ny om det visar sig att den är defekt. NVIDIAs kundtjänst kan nås här, där du kan söka i vår kunskapsbas för att hitta lösningar på vanliga problem eller interagera med vår personal via flikarna Ställ en fråga eller Direktchatt: www.nvidia.com/support.

GARANTINS BEGRÄNSNINGAR
Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen av de Garanterade produkterna från en NVIDIA-auktoriserad tredje part eller www.nvidia.com. Denna garanti kommer inte att utsträckas till någon person som förvärvar en Garanterad produkt på en begagnad basis. 

Din exklusiva gottgörelse, och Nvidias enda skyldighet och ansvar enligt denna garanti med avseende på en defekt Garanterad produkt, är begränsad till reparation eller utbyte av sådan Garanterad produkt som beskrivs i denna garanti. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter eller gottgörelser, inklusive din rätt att avvisa den Garanterade produkten och/eller få ett rabatterat pris som betalats för en Garanterad produkt om vi inte kan reparera/ersätta den Garanterade produkten.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar om det skulle vara illegalt för oss att göra det, inklusive för följande:

a)  Dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet.

b)  Bedrägeri eller bedräglig framställning.


ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
NVIDIA ÄR ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR DU LIDER SOM ÄR ETT FÖRUTSEBART RESULTAT AV VÅRT BROTT MOT DENNA GARANTI ELLER FÖRSUMMELSE, UPP TILL DEN SUMMA DU BETALADE FÖR DEN GARANTERADE PRODUKTEN. VI KOMMER INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM INTE ÄR FÖRUTSEBARA.

FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR FÖRUTSEBARA OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR EN SJÄLVKLAR FÖLJD AV VÅRT FEL ELLER OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN TOGS I BEAKTANDE AV DIG OCH OSS VID TILLFÄLLET DÅ DU KÖPTE DEN GARANTERADE PRODUKTEN.

GÄLLANDE LAG OCH DINA RÄTTIGHETER
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka kan variera från land till land och denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Denna garanti och oenigheter som kan uppstå från den är föremål för lagarna i landet där du bor och du binder dig till att åtlyda den icke exklusiva jurisdiktionen för domstolar i detta land.

Avskiljbarhet. Var och en av paragraferna i denna garanti gäller separat. Om någon paragraf kan påvisas vara illegal eller inte verkställbar kommer återstoden av garantin att fortsätta gälla. Denna garanti uppdaterades senast den September 2019.  

VAD TÄCKER DENNA GARANTI?
Eventuella tillverkningsfel eller maskinvarukomponentfel i dina NVIDIA®-märkta SLI och NVLink Bridges (”Garanterad produkt”), med förbehåll för dessa villkor. 

Ingenting i denna garanti påverkar dina lagliga rättigheter, inklusive din rätt att göra en fordran under några rättsliga garantier avseende Garanterade produkter.

HUR LÄNGE?
Tre (3) år från inköpsdatumet för din nya Garanterade produkt (”Garantiperioden”). 

VAD KOMMER NVIDIA ATT GÖRA?
Reparera, eller om en reparation inte är möjlig byta ut din defekta Garanterade produkt. Utbytesdelar och/eller utbytesprodukter kan inbegripa nya eller renoverade delar eller produkter och deras garanti gäller bara till slutet på den ursprungliga Garantiperioden. 

VAD TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI?
Eventuella problem som inte specifikt rör ett tillverkningsfel eller maskinvarufel, inklusive men inte begränsat till problem som orsakats av missbruk, felanvändning, vårdslöshet, force majeure (t.ex. översvämning), användning av Garanterad produkt annat än i enlighet med bruksanvisningar eller annan teknisk litteratur som tillhandahålls med den Garanterade produkten, eller användning av den Garanterade produkten med programvara som inte levereras med den Garanterade produkten.

VAD GÖR DU OM DU HAR PROBLEM?
Om du får problem eller om du tror att produkten är defekt kan du kontakta din lokala distributör/återförsäljare, eller om du köpt produkten direkt från NVIDIA kan du kontakta NVIDIAs kundtjänst. Vi hjälper dig med felsökning och ersätter produkten med en ny om det visar sig att den är defekt. NVIDIAs kundtjänst kan nås här, där du kan söka i vår kunskapsbas för att hitta lösningar på vanliga problem eller interagera med vår personal via flikarna Ställ en fråga eller Direktchatt: www.nvidia.com/support

GARANTINS BEGRÄNSNINGAR
Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen av de Garanterade produkterna från en NVIDIA-auktoriserad tredje part eller www.nvidia.com. Denna garanti kommer inte att utsträckas till någon person som förvärvar en Garanterad produkt på en begagnad basis. 

Din exklusiva gottgörelse, och Nvidias enda skyldighet och ansvar enligt denna garanti med avseende på en defekt Garanterad produkt, är begränsad till reparation eller utbyte av sådan Garanterad produkt som beskrivs i denna garanti. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter eller gottgörelser, inklusive din rätt att avvisa den Garanterade produkten och/eller få ett rabatterat pris som betalats för en Garanterad produkt om vi inte kan reparera/ersätta den Garanterade produkten.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar om det skulle vara illegalt för oss att göra det, inklusive för följande:

a)  Dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet.

b)  Bedrägeri eller bedräglig framställning.


ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
NVIDIA ÄR ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR DU LIDER SOM ÄR ETT FÖRUTSEBART RESULTAT AV VÅRT BROTT MOT DENNA GARANTI ELLER FÖRSUMMELSE, UPP TILL DEN SUMMA DU BETALADE FÖR DEN GARANTERADE PRODUKTEN. VI KOMMER INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM INTE ÄR FÖRUTSEBARA.

FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR FÖRUTSEBARA OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR EN SJÄLVKLAR FÖLJD AV VÅRT FEL ELLER OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN TOGS I BEAKTANDE AV DIG OCH OSS VID TILLFÄLLET DÅ DU KÖPTE DEN GARANTERADE PRODUKTEN.

GÄLLANDE LAG OCH DINA RÄTTIGHETER
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka kan variera från land till land och denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Denna garanti och oenigheter som kan uppstå från den är föremål för lagarna i landet där du bor och du binder dig till att åtlyda den icke exklusiva jurisdiktionen för domstolar i detta land.

Avskiljbarhet. Var och en av paragraferna i denna garanti gäller separat. Om någon paragraf kan påvisas vara illegal eller inte verkställbar kommer återstoden av garantin att fortsätta gälla. Denna garanti uppdaterades senast den September 2019.