Podmínky Členství Ve Službě GeForce NOW

Přečtěte si prosím následující podmínky členství ve službě GeForce NOW („GFN“) společnosti NVIDIA.

Svůj souhlas s těmito podmínkami může udělit pouze dospělá osoba, která dosáhla zletilosti v zemi, ve které službu GFN používá. Jestliže jste zletilosti nedosáhli, musíte o vyjádření souhlasu s těmito podmínkami členství požádat jednoho ze svých rodičů nebo opatrovníka. Pokud jste nedosáhli věku potřebného pro přijetí těchto podmínek členství nebo nepřijímáte všechny níže uvedené podmínky, službu GFN nepoužívejte.

I. Členství

a. Členství ve službě GFN. Placený plán členství ve službě GFN, který při splnění určitých podmínek začíná bezplatným obdobím, se bude automaticky na další zúčtovací období obnovovat, pokud neprovedete jeho downgrade na bezplatný plán členství. Bezplatný plán členství ve službě GFN se bude automaticky obnovovat na další zúčtovací období až do konce jeho platnosti. Placené a bezplatné plány členství se mohou měnit nebo zanikat v souladu s těmito podmínkami členství a podmínkami použití služby GeForce NOW.

Stanovený prodejce, tedy společnost Digital River, bude za další fakturační cyklus tvého předplatného účtovat členský poplatek v aktuální výši pomocí platného a přijímaného způsobu platby, který je nutné vybrat pro používání služby GFN („způsob platby“) a který můžeš čas od času aktualizovat. Příklad: měsíční členství jsou obecně účtována přibližně ve 30denním cyklu a šestiměsíční členství jsou obecně účtována přibližně ve 180denním cyklu. Mohou platit některé výjimky.

Chcete-li spravovat plány členství, zjistit datum následujícího zúčtovacího období nebo změnit způsob platby, přihlaste se k účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com. Svůj plán členství můžete změnit po přihlášení ke svému účtu NVIDIA. Jakákoli změna se ve vašem účtu projeví maximálně do 24 hodin. Pokud mají změny začít platit od příštího zúčtovacího období, proveďte je alespoň 24 hodin před jeho začátkem.

b. Plány členství. Společnost NVIDIA může v rámci služby GFN nabízet různé plány členství nebo propagační akce s různými podmínkami a omezeními a rovněž je může měnit či rušit nebo kdykoli zastavit přijímání nových registrovaných členů. Každý plán členství má své vlastní parametry, které najdete na adrese www.geforcenow.com, přičemž hlavní parametry jsou definovány takto:     

  • i. Standardní přístup a základní typy rigů. Členové se standardním přístupem se řadí do fronty za členy s Prioritním přístupem, přičemž získávají přístup k serveru GTX 1060 GPU podle aktuálně dostupné kapacity. Tito členové mohou čekat na hru po různou dobu dle počtu uživatelů a dostupnosti serverů GFN v jejich regionu.
  • ii. Prioritní přístup a prémiové typy rigů. Tito členové mají Prioritní přístup k serverům GFN RTX 2080 nebo GTX 1080 GPU ve svém regionu, takže jsou v čele fronty a mají rychlejší přístup k serveru GFN. Ve vzácných případech, kdy nejsou herní rigy RTX 2080/GTX 1080 k dispozici, získají Prioritní členové přednostní přístup k dalšímu nejlepšímu dostupnému typu základního rigu.
  • iii. Exkluzivní přístup: Členové programu GeForce NOW RTX 3080 mají exkluzivní přístup k novým herním rigům RTX 3080, který obvykle poskytuje okamžitý přístup k nejvýkonnějším platformám GeForce NOW. Ve vzácných případech, kdy nejsou herní rigy RTX 3080 k dispozici, získají členové RTX 3080 přednostní přístup k serverům RTX 2080.
  • iv. 1hodinová relace. Relace členů trvá maximálně 1 hodinu. Po vypršení aktuální relace se členové mohou znovu zařadit do fronty se standardním přístupem (viz výše). Podmínky standardního přístupu nekladou žádná omezení na počet relací, které člen spustí za jeden den.
  • v. Prodloužená relace. Prodloužená relace členů trvá maximálně 6 hodin. Členové programu RTX 3080 mají prodlouženou délku relace až 8 hodin. Po vypršení aktuální relace získají členové prioritní nebo exkluzivní přístup (viz výše).
  • vi. Zapnutá funkce RTX. Metoda sledování paprsku (ray tracing) v reálném čase zajišťovaná z cloudu. Tato možnost je k dispozici pro omezenou skupinu her.
  • vii. Rozlišení. Skutečné rozlišení se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na typu zařízení, kvalitě sítě, vybrané hře a typu grafického procesoru.
  • viii. Snímková frekvence (FPS). Skutečná snímková frekvence se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na typu zařízení, kvalitě sítě, zvolené hře a typu grafického procesoru.

Podmínky konkrétních plánů členství a propagačních akcí jsou uvedeny při registraci nebo v dalších sděleních, ke kterým budete mít přístup. V některých plánech členství může být před první platbou nabídnuto bezplatné období s omezením na jednu domácnost. Některé plány členství nebo propagační akce nemusejí být k dispozici ve vašem jazyce nebo zemi. Společnost NVIDIA svrchovaně rozhodne, zda splňujete podmínky plánu členství nebo propagační akce a zda lze či nelze plány a propagační akce kombinovat. Po skončení propagační akce nebo pokud překročíte limity či porušíte podmínky propagační akce začnou být účtovány standardní poplatky. Podrobnější informace o vašem plánu členství zjistíte po přihlášení k účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com.

Jestliže plán členství nezměníte před koncem bezplatného období, začnou vám být účtovány poplatky za členství, které se budou automaticky obnovovat podle zúčtovacího období plánu členství přiřazeného k vašemu účtu na konci bezplatného období. Pro upřesnění dodáváme, že při povoleném užívání bezplatného plánu členství vám nebude nic účtováno.

Prostřednictvím členství ve službě GFN vám společnost NVIDIA pronajímá virtuální osobní počítač pro hraní her, přičemž je na vás, zda máte příslušná práva k užívání tohoto obsahu (tj. videoher třetích stran nebo DLC (obsahu ke stažení)). Některé druhy obsahu mohou fungovat jen na zařízení určitých typů. Služba GFN nezaručuje streamování veškerého obsahu, který vlastníte. Obsah zakoupený v elektronickém obchodu služby GFN nemusí být k dispozici pro streamování v rámci služby GFN. Obsah ve službě GFN může být v průběhu času dostupný v různém rozsahu: může dojít ke změně podmínek poskytovatelů služeb nebo vydavatelů her, obsah nemusí být dostupný rovnoměrně nebo na všech územích či ve všech jazycích, případně obsah, který byl ve službě GFN dostupný, nemusí být později ve službě GFN dostupný vůbec (včetně vašich uložených herních pozic). Při pořizování obsahu – ať už prostřednictvím služby GFN nebo samostatně – po vás může jeho poskytovatel vyžadovat přijetí jeho podmínek, založení uživatelského účtu nebo platbu za daný obsah.

c. Změna plánu členství. Po přihlášení ke svému účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com můžete upravit svůj plán členství, včetně poplatků za členství. Jakákoli změna se ve vašem účtu projeví maximálně do 24 hodin. Pokud mají změny začít platit od příštího zúčtovacího období, proveďte je alespoň 24 hodin před jeho začátkem.

Jestliže v průběhu zúčtovacího období provedete downgrade plánu na bezplatný plán členství, placený plán členství bude pokračovat až do konce aktuálního zúčtovacího období a teprve poté se změní na bezplatný plán členství.

Účet NVIDIA můžete kdykoli odstranit. Tímto krokem však dojde k zastavení služeb a odebrání přístupu k placeným i bezplatným plánům členství, stejně jako k narušení nebo ukončení ostatních služeb přidružených k účtu NVIDIA. Informace, jak odstranit účet NVIDIA, najdete ve středisku ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA.

II. Účtování

a. Účtovaná částka. Poplatek za členství ve službě GFN je u placených plánů členství účtován (i) na začátku zúčtovacího období dle aktuální sazby od počátečního data plánu členství (s výjimkou bezplatného období), nebo (ii) v okamžiku, kdy NVIDIA vyřídí vaši objednávku v případě členství, které si můžete předobjednat, s výjimkou období bezplatného používání, na základě ceny v den předobjednávky, pokud neprovedete downgrade na bezplatný plán členství. Výraz „účtování“ v těchto podmínkách použití znamená zaúčtování platby, odepsání platby z účtu nebo jiné zúčtování platby vybraným způsobem platby. Pokud si předobjednáte členství, můžete ho kdykoliv zrušit před tím, než NVIDIA vyřídí vaši objednávku, a nebude vám nic účtováno před tím, než začne členství.

b. Souhlas s účtováním. Aktivací placeného plánu členství ve službě GFN a výběrem způsobu platby dáváte společnosti Digital River jako registrovanému obchodníkovi souhlas s účtováním příslušného poplatku za členství v každém zúčtovacím období v aktuálně platné výši a také se všemi dalšími případnými poplatky, které jste povinni hradit v souvislosti s užíváním služby GFN, jako jsou daně nebo transakční poplatky, prostřednictvím vybraného způsobu platby v jedné či více částkách.

Berete na vědomí, že se částka účtovaná za každé zúčtovací období může měnit v důsledku změny cen nebo výše daní, změny propagačních akcí nebo plánu členství či omezení vyplývajících z kalendáře, jak uvádí oddíl „Časový rozvrh účtování“ níže.

Pokud společnost NVIDIA očekává uhrazení poplatku za členství nebo službu, může provést autorizaci vámi vybraného způsobu platby. Bezprostředně po vaší registraci může společnost NVIDIA různými způsoby autorizovat účtování poplatku vybraným způsobem platby, včetně autorizace částky za přibližně jedno zúčtovací období používání služby. V některých případech může v důsledku této autorizace dojít ke snížení vašeho zůstatku nebo úvěrového limitu i během bezplatného období.

c. Časový rozvrh účtování. Společnost Digital River jako registrovaný obchodník automaticky účtuje poplatky vybraným způsobem platby na počátku vašeho zúčtovacího období, počínaje datem nebo kolem data aktivace placeného plánu členství, a dále ke kalendářnímu dni nebo kolem kalendářního dne, který je výročím data účtování placeného plánu členství, s výjimkou případného bezplatného období v rámci placeného plánu členství. Společnost NVIDIA má právo změnit časový rozvrh účtování, zejména při rozdílech mezi časovými pásmy, při omezeních vyplývajících z kalendáře nebo pokud nedošlo k úhradě vybraným způsobem platby. Příkladem omezení vyplývajícího z kalendáře může být situace, kdy 31. ledna aktivujete placený měsíční plán členství, počáteční datum prvního zúčtovacího období připadá na týž den a datum vašeho dalšího účtování tak zřejmě připadá na 28. února, přičemž autorizace částky vybraným způsobem platby proběhne v těchto datech nebo okolo nich. Na stránce account.nvidia.com se můžete přihlásit ke svému účtu a zkontrolovat aktuální datum účtování.

d. Členské dárkové poukazy. Dárkové poukazy lze uplatnit pouze tehdy, jsou-li dovoleným způsobem platby za určené placené plány členství ve službě GFN NVIDIA, a to na uvedený počet měsíců a částku. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze po dobu jeho platnosti. Když zakoupíte dárkový poukaz, bude se vám příslušná částka účtovat v plné výši. V době uplatnění musí mít držitel poukazu zřízený účet ve službě GeForce NOW a tento držitel získá na určený počet měsíců a typ členství stejné výhody členství jako při měsíčním placeném členství ve službě GFN. Dárkové poukazy jsou dostupné na aktuálně platných geograficky omezených územích, kde lze zakoupit placené měsíční plány členství NVIDIA. Dárkový poukaz není kreditní ani debetní karta, nelze jej znovu nabít a nelze jej směnit za hotovost, pokud to nevyžaduje zákon. Dárkový poukaz bezpečně uschovejte. Při ztrátě, krádeži nebo neoprávněném použití za něj nelze získat náhradu. Dárkové poukazy lze uplatnit pouze jednou, v plné výši a nelze je sdílet na více účtech služby GeForce NOW. Držiteli dárkového poukazu, který jej uplatní, bude následně prodloužen příslušný plán členství o plný počet měsíců uvedený na dárkovém poukazu, a to na stránce jeho účtu dostupné ze stránky nastavení v aplikaci GeForce NOW.

e. Digital River. Společnost Digital River je registrovaný obchodník společnosti NVIDIA, a to i pro dárkové poukazy. Na všechny transakce se společností Digital River se vztahují její Prodejní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Společnost NVIDIA se výslovně zříká zodpovědnosti za jakékoli takové transakce, přičemž souhlasíte, že jedinou nápravu ve vztahu k těmto transakcím (zahrnující poplatky za službu GFN a bankovní poplatky) může zajistit společnost Digital River. Pokud vaše transakce se společností Digital River neproběhne úspěšně, společnost NVIDIA nebude plnit svůj závazek z prodeje, případně okamžitě zruší možnost užívat službu GFN.

f. Platby se nevrací. PROVEDENÉ PLATBY JSOU NEVRATNÉ A ROVNĚŽ SE NEVRACÍ PENÍZE ANI ÚČTOVANÉ ČÁSTKY ZA ČÁSTEČNĚ VYUŽITÁ OBDOBÍ. Jestliže společnost NVIDIA ukončí vaši možnost užívání služby GeForce Now vyplývající z jejích podmínek použití, užívání služby GFN může skončit okamžitě, ale uhrazené poplatky za členství se nevrací, přičemž na konci aktuálního zúčtovacího období přestane společnost NVIDIA dané poplatky účtovat. Jestliže vám společnost NVIDIA vrátí nějakou uhrazenou částku, poskytne slevu či jiné plnění, bude toto rozhodnutí, výše částky a forma poskytnutých výhod na vůli společnosti NVIDIA. Pokud vám byla nějaká částka vrácena, obdrželi jste slevu nebo jiné plnění, neznamená to, že je v podobné situaci dostanete znovu.

g. Způsob platby. Chcete-li změnit způsob platby, přihlaste se ke svému účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com. Jestliže v důsledku vypršení platnosti, nedostatku finančních prostředků nebo z jiného důvodu nedojde k úhradě, a pokud neupravíte informace o způsobu platby ani nezměníte svůj plán členství (viz oddíl „Změna plánu členství“), máte i nadále povinnost uhradit veškeré neuhrazené částky a zároveň souhlasíte, aby společnost NVIDIA nebo Digital River nadále účtovala poplatky aktualizovaným způsobem platby. Následkem toho se mohou změnit data účtování. Společnost NVIDIA nebo Digital River může s použitím informací od příslušného poskytovatele platebních služeb aktualizovat váš způsob platby a tímto souhlasíte s následným účtováním aktuálních poplatků za členství takto aktualizovaným způsobem platby. U některých způsobů platby vám může poskytovatel způsobu platby účtovat poplatky za transakce do zahraničí nebo jiné poplatky. Příslušné informace vám sdělí daný poskytovatel způsobu platby.

III. Platnost Podmínek Členství

V případě poskytování služeb GFN ve spojení s plány členství společnosti NVIDIA jsou výše uvedené podmínky členství součástí podmínek použití služby GeForce NOW společnosti NVIDIA Corporation a tvoří jejich nedílnou součást.

V některých zemích jsou služby GFN dostupné také prostřednictvím partnerů skupiny GFN Alliance s vlastními plány členství, přičemž tyto podmínky členství se na takové plány nevztahují.

Podmínky použití služby GeForce NOW jsou dostupné na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce-now/terms-of-use/.

(platnost od 31. srpna 2021)