VYBERTE PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ SE POKOUŠÍTE PŘIPOJIT

VYBERTE ZAŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE
POKOUŠÍTE PŘIPOJIT PŘÍSLUŠENSTVÍ.

VYBERTE ZAŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE
POKOUŠÍTE PŘIPOJIT PŘÍSLUŠENSTVÍ.

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Chcete-li připojit příslušenství SHIELDTM, měla by kontrolka na jednotce SHIELD blikat.

Pokud kontrolka jednotky SHIELD TV nebliká, stiskněte a podržte tlačítko napájení na
jednotce SHIELD, dokud se na televizoru neobjeví obrazovka "Connect accessory"
(Připojit příslušenství).

Další

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Ověřte, zda je ovladač odpojen, a potom stiskněte a podržte tlačítko NVIDIA,
dokud nezačne blikat. Ovladač by se měl během chvíle připojit.

Pokud tlačítko neblikalo, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Pomocí stávajícího ovladače nebo dálkového ovládání, případně pomocí nového ovladače
zapojeného do zařízení SHIELDTM TV otevřete aplikaci "SHIELD Accessories" na domovské
obrazovce zařízení SHIELD TV a vyberte možnost "Pair an accessory" (Spárovat příslušenství).

Další

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Ověřte, zda je ovladač odpojen, a potom stiskněte a podržte tlačítko NVIDIA,
dokud nezačne blikat. Ovladač by se měl během chvíle připojit.

Pokud tlačítko neblikalo, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Ověřte, zda je domovská obrazovka zařízení SHIELDTM viditelná na televizoru.

Podržte ovladač SHIELD ve vzdálenosti 30 centimetrů od zařízení SHIELD TV. Stiskněte a
podržte tlačítko NVIDIA na ovladači, dokud nezačne blikat modrá kontrolka LED (přímo nad tlačítkem NVIDIA).

Ovladač by se měl během chvíle připojit.

Pokud kontrolka LED nebliká, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

Ovladač SHIELD

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Pokud kontrolka LED nebliká, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Spusťte aplikaci "SHIELDTM Accessories" na svém tabletu SHIELD.
V aplikaci stiskněte zelenou ikonu "+".

Další

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Stiskněte a podržte tlačítko NVIDIA na ovladači, dokud nezačne
blikat modrá kontrolka LED (přímo nad tlačítkem NVIDIA).

Ovladač by se měl během chvíle připojit.

Pokud kontrolka LED nebliká, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Spusťte aplikaci "SHIELDTM Accessories" na svém tabletu SHIELD.
V aplikaci stiskněte zelenou ikonu "+".

Další

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Klepněte na tlačítko NVIDIA a podržte ho, dokud nezačne blikat. Ovladač
by se měl během chvíle připojit.

Pokud tlačítko neblikalo, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Připojení k počítači vybavenému kartou GeForce momentálně vyžaduje, abyste
nejprve aktualizovali firmware svého ovladače SHIELD pomocí zařízení SHIELD TV
nebo SHIELD Tablet na verzi 1.0 nebo novější.

Ověřte, zda máte v počítači nainstalovanou poslední verzi softwaru GeForce Experience.
Zapojte svůj Ovladač SHIELD do počítače pomocí dodaného USB kabelu.

Podpora bezdrátového Bluetooth připojení bude již brzy dostupná.

Software GeForce Experience si stáhněte na webu https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce/geforce-experience/

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Pokud kontrolka LED nebliká, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Ověřte, zda máte v počítači nainstalovanou poslední verzi softwaru GeForce Experience.
Zapojte svůj Ovladač SHIELDTM do počítače pomocí dodaného USB kabelu.

Software GeForce Experience si stáhněte na webu https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce/geforce-experience/

PŘIPOJOVÁNÍ OVLADAČE

Wait until you see a "SHIELD controller connected" notification appear

Pokud kontrolka LED nebliká, nabijte ovladač a zkuste to znovu.

PŘIPOJOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání SHIELD

Ověř, zda je domovská obrazovka zařízení SHIELD viditelná na televizoru.

Podrž dálkové ovládání SHIELD ve vzdálenosti 30 centimetrů od zařízení SHIELD TV.

Chceš-li spárovat nové dálkové ovládání, stiskni a podrž tlačítko Select na dálkovém ovládání, dokud kontrolka na ovládání nezačne blikat. Pokud je dálkové ovládání spárováno s jiným zařízením SHIELD, stiskni a podrž tlačítka Home a Back, dokud kontrolka na dálkovém ovládání nezačne blikat.

Dálkové ovládání by se mělo během chvíle připojit. V případě, že se párování nedokončí, klikni níže na položku "Párovat ručně".

Pokud LED dioda nebliká, nabij nebo vyměň baterie a zkus to znovu.

PÁROVAT RUČNĚ

PŘIPOJOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pomocí stávajícího ovladače nebo dálkového ovládání, případně pomocí nového ovladače zapojeného do zařízení SHIELDTM TV otevřete aplikaci "SHIELD Accessories" na domovské obrazovce zařízení SHIELD TV a vyberte možnost "Pair an accessory" (Spárovat příslušenství).

Stiskněte a podržte tlačítko Vybrat na dálkovém ovládání, dokud bliká kontrolka dálkového ovládání.

Dálkové ovládání by se mělo během chvíle připojit.