SYNCHRONIZACE ZVUKU A VIDEA

Použití AV přijímače s HDMI pro přehrávání videa může mít za následek zpoždění zvuku za videem.Nejdříve zkus provést kalibraci pomocí nastavení synchronizace zvuku a videa AV přijímače.Pokud tento krok nepomůže, použij ke kalibraci zpoždění zvuku posuvník synchronizace zvuku a videa v části Nastavení   > Předvolby zařízení > Zobrazení a zvuk > Pokročilé nastavení > Synchronizace zvuku a videa.Posuvník synchronizace zvuku a videa ti umožňuje posunout zvuk o 1 sekundu (po malých přírůstcích 10 ms) a synchronizovat tak zvuk s videem.

Upozorňujeme, že tento nástroj je účinný pouze tehdy, když je SHIELD připojen k AV přijímači přes HDMI (tj. zvuk/video je připojen přes HDMI), a není určený k použití v situacích, když je do herního ovladače SHIELD / dálkového ovládání SHIELD nebo zvukového zařízení Bluetooth připojen headset.

Pokud se video zpožďuje za zvukem (tj. zvuk je před videem), nastav zpoždění zvuku v nastavení AV přijímače.

ÚPRAVA PRO FUNKCI OVERSCAN

U televizorů, které neposkytují své vlastní nastavení funkce Overscan, použij toto nastavení k úpravě velikosti obrazu tak, aby odpovídala obrazovce.

Změnu velikosti obrazu na televizoru nebo displeji můžeš provést v části Nastavení   > Předvolby zařízení > Zobrazení a zvuk Pokročilé nastavení > Úprava pro funkci Overscan.Maximalizaci obrazu na televizoru můžeš provést pomocí směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ na dálkovém ovládání.Zajisti, aby zelené trojúhelníky byly kompletně vidět a zabránilo se zobrazování obrazu mimo obrazovku.