PŘENESENÍ OBSAHU DO SHIELDU

Z PC můžeš získat přístup k internímu i připojenému externímu úložišti SHIELD TV.

PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTNÍ SÍTĚ

Tvůj SHIELD TV může být zjistitelný jako síťové adresovatelné zařízení.

  1. Povol následující položku: Nastavení   > Zařízení PředvolbyÚložiště > Přenos souborů prostřednictvím místní sítě.
  2. Na následující stránce budou uvedeny informace potřebné k přihlášení do SHIELD TV, aby se daly přenášet soubory do úložiště i z něj.