PŘIPOJENÍ ÚLOŽIŠTĚ K SHIELDU

K SHIELDu lze připojit dodatečné úložiště v podobě karty microSD.  Připojené úložiště je automaticky připojeno jako „vyměnitelné úložiště“ a SHIELD může přímo z paměťového zařízení číst a zapisovat do něj.  Na „vyměnitelné úložiště“ nelze instalovat aplikace ani data aplikací.  Pokud chceš zvětšit úložiště pro instalaci aplikací, musí být připojené úložiště naformátováno jako „úložiště zařízení“.

Formátování paměťového zařízení jako „úložiště zařízení“ můžeš provést v části Nastavení   > Předvolby zařízení > Úložiště > [Paměťové zařízení] > Nastavit jako úložiště zařízení.  Tím dojde k naformátování a zašifrování paměťové zařízení.

SHIELD TV je kompatibilní se systémy souborů FAT32, exFAT, NTFS, a HFS+.

PŘIDÁNÍ SÍŤOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ

SHIELD TV umožňuje přidání NAS (Network Addressable Storage).To může být užitečné, pokud na síti sdílíš velké množství osobních médií, ke kterým chceš mít přístup ze SHIELD TV (např. k multimediálnímu serveru PLEX)

NAS přidáš následujícím způsobem:

  1. Vyber položku Nastavení   > Předvolby zařízení Úložiště > Síťové úložiště .
  2. Všechny disky, které lze zjistit v síti, budou umístěny v části „Dostupné síťové úložiště“.
  3. Pokud je tvé NAS úložiště skryté nebo nestreamuje, můžeš vybrat položku „Ručně přidat síťové úložiště“.