AV-SYNKRONISERING

Hvis du bruger en AV-modtager med HDMI til video, kan det resultere i, at lyden er forsinket i forhold til videoen. Prøv først at bruge modtagerens AV-synkroniseringsindstillinger for at kalibrere. Hvis dette ikke virker, skal du bruge skyderværktøjet til AV-synkronisering i Indstillinger (Settings)   > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Skærm og lyd (Display & sound) > Avancerede indstillinger (Advanced settings) > Synkronisering af lyd og video (Audio video sync) for at kalibrere for lydforsinkelse. Med skyderen til AV-synkronisering kan du justere lyden med 1 sekund (i små intervaller af 10 ms) for at synkronisere lyd og video.

Bemærk, at dette værktøj kun er effektivt, når SHIELD er tilsluttet din AV-modtager via HDMI (dvs. lyd/video via HDMI). Det er ikke meningen, at det skal bruges, når et headset er tilsluttet en SHIELD-controller/SHIELD-fjernbetjening eller en Bluetooth-lydenhed.

Hvis videoen halter efter lyden (dvs. lyden er forud i forhold til videoen), skal du bruge AV-modtagerens indstillinger til at forsinke lyden.

JUSTER FOR OVERSCANNING

Til tv'er, der ikke selv har overscanningsindstillinger, kan du bruge denne indstilling til at justere billedstørrelsen, så den passer til skærmen.

Gå til Indstillinger (Settings)   > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Skærm og lyd (Display & Sound) Avancerede indstillinger (Advanced Settings) > Juster for overscanning (Adjust for overscan) for at ændre billedstørrelsen på tv'et eller skærmen. Brug knapperne OP og NED på fjernbetjeningens D-pad til at maksimere billedet på tv'et. Sørg for, at de grønne trekanter er helt synlige, så du undgår overscanning.