• SHIELD
  • FOUNDERS CARDS, QUADRO CARDS
  • QUADRO SYNC CARDS
  • SLI Bridge
  • NVIDIA Jetson Developer Kits, Jetson modules, and Tegra SoCs
  • Bridges

NVIDIA SHIELD

Ez a korlátozott garancia a gyártó kibővített garanciája, amely az Európai Unió és annak tagállamainak fogyasztóvédelmi törvényei által biztosított jogokon túl további jogokat biztosít a felhasználóknak.

 A korlátozott garancia hatálya

A jogok és kötelességek a SHIELD™ hardverben és a vele együtt kapott tartozékokban („garanciális termékben”) előforduló gyártási hibákra és hardverproblémákra vonatkoznak. A külön értékesített tartozékok az adott tartozékra vonatkozó garancia hatálya alá tartoznak.

A garancia semmilyen tekintetben nem érinti az Ön jogait, ideértve a garanciális termékhez kapcsolódó jogi garanciák alapján érvényesíthető követeléseket sem.

A garancia időtartama

Ez az NVIDIA-garancia SHIELD™ hardvertermék esetén az új garanciális termék vásárlásának napjától kettő (2) évig, míg tartozékok, például vezérlő, burkolat, távvezérlő és érintőceruza esetén egy (1) évig érvényes; ez az időszak a „garancia-időszak”.

 Az NVIDIA kötelezettsége

A hibás garanciális terméket az NVIDIA megjavítja, vagy amennyiben a rendelkezésre álló keretek között a javítás nem lehetséges, kicseréli. Előfordulhat, hogy a cserealkatrészek és/vagy cseretermékek új vagy felújított alkatrészeket, illetve termékeket tartalmaznak.

A garancia hatályán kívül eső dolgok

Az NVIDIA nem felelős az olyan használhatósági és kompatibilitási problémákért, amelyek előfordulhatnak, amennyiben: (a) nem az NVIDIA által biztosított vagy általa nem támogatott termékeket, szoftvert vagy opciót használnak; (b) nem az NVIDIA által biztosított, általa nem támogatott vagy nem jóváhagyott konfigurációkat használnak; (c) egy adott rendszerhez készült alkatrészeket más fajtájú vagy más típusú rendszerbe szerelnek be.

Az NVIDIA ezen garancia tekintetében semmilyen kötelezettséget nem vállal a következőkért: (a) a garanciális hardvertermék anyag- és gyártási hibáktól való mentességéért; (b) a szoftverekért, a játékokért és az alkalmazásokért; (c) a felületi károsodásokért; (d) a rendeltetésszerű használatból eredő kopásért, elhasználódásért; (e) a fogyóeszközök és elhasználódó alkatrészekért (kivéve, ha azokat az NVIDIA biztosította, és garanciát is ad hozzájuk); (f) a garanciális termék következők miatt bekövetkező meghibásodása vagy károsodása: (1) nem az NVIDIA vagy annak hivatalos képviselője által végzett változtatások, módosítások, felnyitás, javítás vagy szerelés; (2) a garanciális termék dokumentációjában foglaltaknak meg nem felelő kezelés, szállítás, tárolás, telepítés, tesztelés, karbantartás, illetve használat; (3) nem rendeltetésszerű használat, figyelmetlenség, gondatlanság, balesetek vagy helytelen használat; (4) más gyártó szoftverei vagy vírusok, illetve a javítás vagy csere közben előforduló szoftver- vagy adatvesztés; (5) tűzeset, élelmiszer rákerülése vagy folyadék ráömlése, külső elektromos meghibásodás és a természeti csapások bármilyen esete (többek között villámlás), illetve bármilyen olyan külső tényező, amelyre érdemben befolyásunk nincsen.

AZ NVIDIA NEM FELELŐS A KÜLÖNFÉLE PROGRAMOK, ADATOK VAGY ELTÁVOLÍTHATÓ ADATHORDOZÓK KÁROSODÁSÁÉRT, ILLETVE AZOK ELVESZTÉSÉÉRT. AZ NVIDIA NEM FELELŐS A KÜLÖNFÉLE PROGRAMOK ÉS ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSÁÉRT VAGY ÚJRATELEPÍTÉSÉÉRT, KIVÉVE A GYÁRTÁSKOR AZ NVIDIA ÁLTAL A TERMÉKRE TELEPÍTETT SZOFTVEREK ESETÉBEN.

Mielőtt a garanciális terméket visszaküldené a szervizbe, javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a rajta lévő adatokról, és törölje róla az összes bizalmas, védjegyzett, illetve személyes adatot.

 Teendő probléma esetén

Ha problémát tapasztal, vagy felmerül a gyanú, hogy a termék meghibásodott, kérje az NVIDIA ügyfélszolgálati csapatának segítségét. Segítséget nyújtunk a probléma hibaelhárításában, és amennyiben felmerül a gyanú, hogy a termék meghibásodott, az NVIDIA ügyfélszolgálati csapata javaslatot tesz az ügyfélnek, hogy a meghibásodás feltárása érdekében küldje vissza a terméket a vásárlás helyére. Ezt követően kerülhet sor cserére. Az NVIDIA internetes ügyfélszolgálatának tudásbázisában megoldást kereshet a gyakran előforduló problémákra, illetve az „Ask a Question”, továbbá a „Live Chat” lapon lehetősége van kérdést feltenni vagy élőben csevegni szakembereinkkel.

 A garanciára vonatkozó korlátozások

A garancia csak a garanciális terméket hivatalos NVIDIA-partnertől vagy a www.nvidia.com webhelyről megvásároló eredeti tulajdonosra terjed ki, és nem terjed ki senkire, aki használtan megvásárolja a garanciális terméket.

Bár a garanciában foglaltak szerint az NVIDIA vállalja a meghibásodott garanciális termék javítását vagy cseréjét, azt nem szavatolja, hogy a garanciális termék megszakításoktól mentesen vagy hibátlanul fog működni. A garancia feltételeinek teljesítése érdekében az NVIDIA – saját belátása szerint – új és felújított alkatrészeket vagy egységeket is felhasználhat.

 A felelősség korlátozása

AZ NVIDIA A GARANCIÁLIS TERMÉK ELLENÉRTÉKÉIG VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK ELŐRE LÁTHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI AZ NVIDIA GARANCIASZEGÉSÉNEK VAGY GONDATLANSÁGÁNAK. AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

A VESZTESÉGEK ÉS KÁROK AKKOR MINŐSÜLNEK ELŐRE LÁTHATÓNAK, HA AZOK SAJÁT HIBÁNK NYILVÁNVALÓ KÖVETKEZMÉNYÉNEK TEKINTHETŐK, ILLETVE HA A VESZTESÉG VAGY KÁR A GARANCIÁLIS TERMÉK ÜGYFÉL ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSAKOR ÁLTALUNK VAGY ÖN ÁLTAL ELŐRE MEGJÓSOLHATÓ VOLT.

Az irányadó joggal és a vásárló jogaival kapcsolatos tudnivalók

A garancia bizonyos jogokkal ruházza fel Önt. Az adott országtól függően előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyekre ez a garancia nincsen hatással.

A garanciára, valamint a vele kapcsolatban felmerülő vitás ügyekre egyaránt az Ön tartózkodási helyének megfelelő ország jogszabályai és törvényei vonatkoznak, Ön pedig elfogadja az érintett ország bíróságainak nem kizárólagos hatáskörét.

Elválaszthatóság A garancia minden bekezdése külön-külön érvényes. Amennyiben bármely bekezdés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a garancia többi része ettől függetlenül még érvényben marad. A garancia legutóbbi frissítésének dátuma: 2019. szeptember.

FOUNDERS VIDEOKÁRTYÁK, Quadro videokártyák

A GARANCIA HATÁLYA
A jogok és kötelességek az NVIDIA® márkájú videokártyában és a vele együtt kapott tartozékokban („garanciális termékben”) előforduló gyártási hibákra és hardverproblémákra vonatkoznak. 

A garancia semmilyen tekintetben nem érinti az Ön jogait, ideértve a garanciális termékhez kapcsolódó jogi garanciák alapján érvényesíthető követeléseket sem.

A GARANCIA IDŐTARTAMA
Az új garanciális termék vásárlásának napjától számított három (3) év; ez az időszak a „garancia-időszak”. 

AZ NVIDIA KÖTELEZETTSÉGE
A hibás garanciális terméket megjavítja, vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, kicseréli. Előfordulhat, hogy a cserealkatrészek és/vagy cseretermékek új vagy felújított alkatrészeket, illetve termékeket tartalmaznak. 

A GARANCIA HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ DOLGOK
A gyártási hibától és a hardverhibától eltérő bármilyen probléma, többek között a nem rendeltetésszerű használat, a helytelen használat, a gondatlanság, a természeti csapások (például árvíz) miatti, a garanciális termékhez kapott felhasználói kézikönyvben vagy más műszaki útmutatóban foglaltakkal ellentétes alkalmazásból vagy a garanciális terméknek nem a termékhez kapott szoftverrel való használatából eredő meghibásodás.

TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN
Ha problémát tapasztal, vagy meggyőződése, hogy a termék meghibásodott, kérje a helyi márkakereskedő vagy viszonteladó segítségét. Ha pedig a terméket közvetlenül az NVIDIA cégtől vásárolta, forduljon az NVIDIA ügyfélszolgálati csapatához. Segítséget nyújtunk a probléma hibaelhárításában, és amennyiben a termék meghibásodott, gondoskodunk a cseréről is. Az NVIDIA internetes ügyfélszolgálatának tudásbázisában megoldást kereshet a gyakran előforduló problémákra, illetve az „Ask a Question”, továbbá a „Live Chat” lapon lehetősége van kérdést feltenni vagy élőben csevegni szakembereinkkel. Az elérhetőség: www.nvidia.com/support. Amennyiben regisztrálta NVIDIA termékét, a regisztráláskor kapott díjmentes telefonszámon közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal. Ha még nem regisztrálta NVIDIA termékét, itt megteheti. 

A GARANCIÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
A garancia csak a garanciális terméket hivatalos NVIDIA-partnertől vagy a www.nvidia.com webhelyről megvásároló eredeti tulajdonosra terjed ki, és nem terjed ki senkire, aki használtan megvásárolja a garanciális terméket. 

A garancia értelmében a meghibásodott garanciális termékre vonatkozóan az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, valamint az NVIDIA kizárólagos kötelezettsége és felelőssége az érintett garanciális termék garanciában ismertetettek szerinti javítására vagy cseréje korlátozódik. Mindez nincs hatással az Ön jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, ideértve természetesen a garanciális termék visszautasításának jogát és/vagy a garanciális termék vételárának csökkentését is, amennyiben nem tudjuk megjavítani vagy kicserélni a garanciális terméket.

Semmilyen módon nem korlátozzuk és zárjuk ki felelősségünket azokban az esetekben, ahol az jogtalan lenne, ideértve a következőket:

a)     gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés, vagy

b)     csalás vagy csalárd megtévesztés.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
AZ NVIDIA A GARANCIÁLIS TERMÉK ELLENÉRTÉKÉIG VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK ELŐRE LÁTHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI AZ NVIDIA GARANCIASZEGÉSÉNEK VAGY GONDATLANSÁGÁNAK. AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

A VESZTESÉGEK ÉS KÁROK AKKOR MINŐSÜLNEK ELŐRE LÁTHATÓNAK, HA AZOK SAJÁT HIBÁNK NYILVÁNVALÓ KÖVETKEZMÉNYÉNEK TEKINTHETŐK, ILLETVE HA A VESZTESÉG VAGY KÁR A GARANCIÁLIS TERMÉK ÜGYFÉL ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSAKOR ÁLTALUNK VAGY ÖN ÁLTAL ELŐRE MEGJÓSOLHATÓ VOLT.

AZ IRÁNYADÓ JOGGAL ÉS A VÁSÁRLÓ JOGAIVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A garancia bizonyos jogokkal ruházza fel Önt. Az adott országtól függően előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyekre ez a garancia nincsen hatással.

A garanciára, valamint a vele kapcsolatban felmerülő vitás ügyekre egyaránt az Ön tartózkodási helyének megfelelő ország jogszabályai és törvényei vonatkoznak, Ön pedig elfogadja az érintett ország bíróságainak nem kizárólagos hatáskörét.

Elválaszthatóság A garancia minden bekezdése külön-külön érvényes. Amennyiben bármely bekezdés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a garancia többi része ettől függetlenül még érvényben marad. A garancia legutóbbi frissítésének dátuma: 2019. szeptember. 

QUADRO SYNC VIDEOKÁRTYÁK

A GARANCIA HATÁLYA
A jogok és kötelességek az NVIDIA® márkájú Sync videokártyában és a vele együtt kapott tartozékokban („garanciális termékben”) előforduló gyártási hibákra és hardverproblémákra vonatkoznak.

A garancia semmilyen tekintetben nem érinti az Ön jogait, ideértve a garanciális termékhez kapcsolódó jogi garanciák alapján érvényesíthető követeléseket sem.

A GARANCIA IDŐTARTAMA
Az új garanciális termék vásárlásának napjától számított három (3) év; ez az időszak a „garancia-időszak”. 

AZ NVIDIA KÖTELEZETTSÉGE
A hibás garanciális terméket megjavítja, vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, kicseréli. Előfordulhat, hogy a cserealkatrészek és/vagy cseretermékek új vagy felújított alkatrészeket, illetve termékeket tartalmaznak. 

A GARANCIA HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ DOLGOK
A gyártási hibától és a hardverhibától eltérő bármilyen probléma, többek között a nem rendeltetésszerű használat, a helytelen használat, a gondatlanság, a természeti csapások (például árvíz) miatti, a garanciális termékhez kapott felhasználói kézikönyvben vagy más műszaki útmutatóban foglaltakkal ellentétes alkalmazásból vagy a garanciális terméknek nem a termékhez kapott szoftverrel való használatából eredő meghibásodás.

TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN
Ha problémát tapasztal, vagy meggyőződése, hogy a termék meghibásodott, kérje a helyi márkakereskedő vagy viszonteladó segítségét. Ha pedig a terméket közvetlenül az NVIDIA cégtől vásárolta, forduljon az NVIDIA ügyfélszolgálati csapatához. Segítséget nyújtunk a probléma hibaelhárításában, és amennyiben a termék meghibásodott, gondoskodunk a cseréről is. Az NVIDIA internetes ügyfélszolgálatának tudásbázisában megoldást kereshet a gyakran előforduló problémákra, illetve az „Ask a Question”, továbbá a „Live Chat” lapon lehetősége van kérdést feltenni vagy élőben csevegni szakembereinkkel. Az elérhetőség: www.nvidia.com/support. Amennyiben regisztrálta NVIDIA termékét, a regisztráláskor kapott díjmentes telefonszámon közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal. Ha még nem regisztrálta NVIDIA termékét, itt megteheti. 

A GARANCIÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
A garancia csak a garanciális terméket hivatalos NVIDIA-partnertől vagy a www.nvidia.com webhelyről megvásároló eredeti tulajdonosra terjed ki, és nem terjed ki senkire, aki használtan megvásárolja a garanciális terméket.

A garancia értelmében a meghibásodott garanciális termékre vonatkozóan az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, valamint az NVIDIA kizárólagos kötelezettsége és felelőssége az érintett garanciális termék garanciában ismertetettek szerinti javítására vagy cseréje korlátozódik. Mindez nincs hatással az Ön jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, ideértve természetesen a garanciális termék visszautasításának jogát és/vagy a garanciális termék vételárának csökkentését is, amennyiben nem tudjuk megjavítani vagy kicserélni a garanciális terméket.

Semmilyen módon nem korlátozzuk és zárjuk ki felelősségünket azokban az esetekben, ahol az jogtalan lenne, ideértve a következőket:

a)     gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés, vagy

b)     csalás vagy csalárd megtévesztés.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
AZ NVIDIA A GARANCIÁLIS TERMÉK ELLENÉRTÉKÉIG VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK ELŐRE LÁTHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI AZ NVIDIA GARANCIASZEGÉSÉNEK VAGY GONDATLANSÁGÁNAK. AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

A VESZTESÉGEK ÉS KÁROK AKKOR MINŐSÜLNEK ELŐRE LÁTHATÓNAK, HA AZOK SAJÁT HIBÁNK NYILVÁNVALÓ KÖVETKEZMÉNYÉNEK TEKINTHETŐK, ILLETVE HA A VESZTESÉG VAGY KÁR A GARANCIÁLIS TERMÉK ÜGYFÉL ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSAKOR ÁLTALUNK VAGY ÖN ÁLTAL ELŐRE MEGJÓSOLHATÓ VOLT.

AZ IRÁNYADÓ JOGGAL ÉS A VÁSÁRLÓ JOGAIVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A garancia bizonyos jogokkal ruházza fel Önt. Az adott országtól függően előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyekre ez a garancia nincsen hatással.

A garanciára, valamint a vele kapcsolatban felmerülő vitás ügyekre egyaránt az Ön tartózkodási helyének megfelelő ország jogszabályai és törvényei vonatkoznak, Ön pedig elfogadja az érintett ország bíróságainak nem kizárólagos hatáskörét.

Elválaszthatóság A garancia minden bekezdése külön-külön érvényes. Amennyiben bármely bekezdés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a garancia többi része ettől függetlenül még érvényben marad. A garancia legutóbbi frissítésének dátuma: 2019. szeptember. 

SLI híd

A GARANCIA HATÁLYA
A jogok és kötelességek az NVIDIA GeForce GTX SLI híd hardvertermékben és a vele együtt kapott tartozékokban („garanciális termékben”) előforduló gyártási hibákra és hardverproblémákra vonatkoznak. 

A garancia semmilyen tekintetben nem érinti az Ön jogait, ideértve a garanciális termékhez kapcsolódó jogi garanciák alapján érvényesíthető követeléseket sem.

A GARANCIA IDŐTARTAMA
Az új garanciális termék vásárlásának napjától számított egy (1) év; ez az időszak a „garancia-időszak”. 

AZ NVIDIA KÖTELEZETTSÉGE
A hibás garanciális terméket megjavítja, vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, kicseréli. Előfordulhat, hogy a cserealkatrészek és/vagy cseretermékek új vagy felújított alkatrészeket, illetve termékeket tartalmaznak. 

A GARANCIA HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ DOLGOK
Az NVIDIA nem szavatolja, hogy a garanciális termék megszakításoktól mentesen vagy hibátlanul fog működni. Az NVIDIA nem felelős az olyan használhatósági és kompatibilitási problémákért, amelyek előfordulhatnak, amennyiben: (a) az NVIDIA által nem támogatott termékeket, szoftvert vagy opciót használnak; (b) nem az NVIDIA által biztosított, általa nem támogatott vagy nem jóváhagyott konfigurációkat használnak; (c) egy adott rendszerhez készült alkatrészeket más fajtájú vagy más típusú rendszerbe szerelnek be. Az NVIDIA ezen garancia tekintetében semmilyen kötelezettséget nem vállal a következőkért: (a) a garanciális hardvertermék anyag- és gyártási hibáktól való mentességéért; (b) a szoftverekért, a játékokért és az alkalmazásokért; (c) a felületi károsodásokért; (d) a rendeltetésszerű használatból eredő kopásért, elhasználódásért; (e) a fogyóeszközök és elhasználódó alkatrészekért; (f) a garanciális termék következők miatt bekövetkező meghibásodása vagy károsodása: (1) nem az NVIDIA vagy annak hivatalos képviselője által végzett változtatások, módosítások, felnyitás, javítás vagy szerelés; (2) a garanciális termék dokumentációjában foglaltaknak meg nem felelő kezelés, szállítás, tárolás, telepítés, tesztelés, karbantartás, illetve használat; (3) nem rendeltetésszerű használat, figyelmetlenség, gondatlanság, balesetek vagy helytelen használat; (4) más gyártó szoftverei vagy vírusok, illetve a javítás vagy csere közben előforduló szoftver- vagy adatvesztés; (5) tűzeset, élelmiszer rákerülése vagy folyadék ráömlése, külső elektromos meghibásodás és a természeti csapások bármilyen esete (többek között villámlás), illetve bármilyen más külső tényező.

AZ NVIDIA NEM FELELŐS A KÜLÖNFÉLE PROGRAMOK, ADATOK VAGY ELTÁVOLÍTHATÓ ADATHORDOZÓK KÁROSODÁSÁÉRT, ILLETVE AZOK ELVESZTÉSÉÉRT. AZ NVIDIA NEM FELELŐS A KÜLÖNFÉLE PROGRAMOK ÉS ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSÁÉRT VAGY ÚJRATELEPÍTÉSÉÉRT, KIVÉVE A GYÁRTÁSKOR AZ NVIDIA ÁLTAL A TERMÉKRE TELEPÍTETT SZOFTVEREK ESETÉBEN.

Mielőtt a garanciális terméket visszaküldené a szervizbe, javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a rajta lévő adatokról, és törölje róla az összes bizalmas, védjegyzett, illetve személyes adatot.

TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN
Ha problémát tapasztal, vagy felmerül a gyanú, hogy a termék meghibásodott, kérje az NVIDIA ügyfélszolgálati csapatának segítségét. Segítséget nyújtunk a probléma hibaelhárításában, és amennyiben a termék meghibásodott, gondoskodunk a cseréről is. Az NVIDIA internetes ügyfélszolgálatának tudásbázisában megoldást kereshet a gyakran előforduló problémákra, illetve az „Ask a Question”, továbbá a „Live Chat” lapon lehetősége van kérdést feltenni vagy élőben csevegni szakembereinkkel: www.nvidia.com/support.


A GARANCIÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
A garancia csak a garanciális terméket hivatalos NVIDIA-partnertől vagy a www.nvidia.com webhelyről megvásároló eredeti tulajdonosra terjed ki, és nem terjed ki senkire, aki használtan megvásárolja a garanciális terméket.

A garancia értelmében a meghibásodott garanciális termékre vonatkozóan az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, valamint az NVIDIA kizárólagos kötelezettsége és felelőssége az érintett garanciális termék garanciában ismertetettek szerinti javítására vagy cseréje korlátozódik. Mindez nincs hatással az Ön jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, ideértve természetesen a garanciális termék visszautasításának jogát és/vagy a garanciális termék vételárának csökkentését is, amennyiben nem tudjuk megjavítani vagy kicserélni a garanciális terméket.

Semmilyen módon nem korlátozzuk és zárjuk ki felelősségünket azokban az esetekben, ahol az jogtalan lenne, ideértve a következőket:

a)     gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés, vagy

b)     csalás vagy csalárd megtévesztés.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
AZ NVIDIA A GARANCIÁLIS TERMÉK ELLENÉRTÉKÉIG VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK ELŐRE LÁTHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI AZ NVIDIA GARANCIASZEGÉSÉNEK VAGY GONDATLANSÁGÁNAK. AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

A VESZTESÉGEK ÉS KÁROK AKKOR MINŐSÜLNEK ELŐRE LÁTHATÓNAK, HA AZOK SAJÁT HIBÁNK NYILVÁNVALÓ KÖVETKEZMÉNYÉNEK TEKINTHETŐK, ILLETVE HA A VESZTESÉG VAGY KÁR A GARANCIÁLIS TERMÉK ÜGYFÉL ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSAKOR ÁLTALUNK VAGY ÖN ÁLTAL ELŐRE MEGJÓSOLHATÓ VOLT.

AZ IRÁNYADÓ JOGGAL ÉS A VÁSÁRLÓ JOGAIVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A garancia bizonyos jogokkal ruházza fel Önt. Az adott országtól függően előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyekre ez a garancia nincsen hatással.

A garanciára, valamint a vele kapcsolatban felmerülő vitás ügyekre egyaránt az Ön tartózkodási helyének megfelelő ország jogszabályai és törvényei vonatkoznak, Ön pedig elfogadja az érintett ország bíróságainak nem kizárólagos hatáskörét.

Elválaszthatóság A garancia minden bekezdése külön-külön érvényes. Amennyiben bármely bekezdés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a garancia többi része ettől függetlenül még érvényben marad. A garancia legutóbbi frissítésének dátuma: 2019. szeptember. 

NVIDIA Jetson fejlesztői készletek, Jetson modulok és Tegra egylapkás rendszerek

A GARANCIA HATÁLYA
A jogok és kötelességek a Tegra K1, Jetson TK1, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson AGX Xavier, illetve Jetson Nano hardvertermékben és a vele együtt kapott tartozékokban („garanciális termékben”) előforduló gyártási hibákra és hardverproblémákra vonatkoznak.

A garancia semmilyen tekintetben nem érinti az Ön jogait, ideértve a garanciális termékhez kapcsolódó jogi garanciák alapján érvényesíthető követeléseket sem.

A GARANCIA IDŐTARTAMA
A lentebb ismertetett feltételek kivételével ez az NVIDIA-garancia az új garanciális termék vásárlásának napjától számított egy (1) évig érvényes; ez az időszak a „garancia-időszak”. A Jetson TX2i modulokra és az ipari célú Tegra K1 egylapkás rendszerekre három (3) év hosszúságú garancia-időszak vonatkozik.

AZ NVIDIA KÖTELEZETTSÉGE
A hibás garanciális terméket megjavítja, vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, kicseréli. Előfordulhat, hogy a cserealkatrészek és/vagy cseretermékek új vagy felújított alkatrészeket, illetve termékeket tartalmaznak. 

A GARANCIA HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ DOLGOK
Az NVIDIA nem szavatolja, hogy a garanciális termék megszakításoktól mentesen vagy hibátlanul fog működni. Az NVIDIA nem felelős az olyan használhatósági és kompatibilitási problémákért, amelyek előfordulhatnak, amennyiben: (a) az NVIDIA által nem támogatott termékeket, szoftvert vagy opciót használnak; (b) nem az NVIDIA által biztosított, általa nem támogatott vagy nem jóváhagyott konfigurációkat használnak; (c) egy adott rendszerhez készült alkatrészeket más fajtájú vagy más típusú rendszerbe szerelnek be. Az NVIDIA ezen garancia tekintetében semmilyen kötelezettséget nem vállal a következőkért: (a) a garanciális hardvertermék anyag- és gyártási hibáktól való mentességéért; (b) a szoftverekért, a játékokért és az alkalmazásokért; (c) a felületi károsodásokért; (d) a rendeltetésszerű használatból eredő kopásért, elhasználódásért; (e) a fogyóeszközök és elhasználódó alkatrészekért; (f) a garanciális termék következők miatt bekövetkező meghibásodása vagy károsodása: (1) nem az NVIDIA vagy annak hivatalos képviselője által végzett változtatások, módosítások, felnyitás, javítás vagy szerelés; (2) a garanciális termék dokumentációjában foglaltaknak meg nem felelő kezelés, szállítás, tárolás, telepítés, tesztelés, karbantartás, illetve használat; (3) nem rendeltetésszerű használat, figyelmetlenség, gondatlanság, balesetek vagy helytelen használat; (4) más gyártó szoftverei vagy vírusok, illetve a javítás vagy csere közben előforduló szoftver- vagy adatvesztés; (5) tűzeset, élelmiszer rákerülése vagy folyadék ráömlése, külső elektromos meghibásodás és a természeti csapások bármilyen esete (többek között villámlás), illetve bármilyen más külső tényező.

AZ NVIDIA NEM FELELŐS A KÜLÖNFÉLE PROGRAMOK, ADATOK VAGY ELTÁVOLÍTHATÓ ADATHORDOZÓK KÁROSODÁSÁÉRT, ILLETVE AZOK ELVESZTÉSÉÉRT. AZ NVIDIA NEM FELELŐS A KÜLÖNFÉLE PROGRAMOK ÉS ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSÁÉRT VAGY ÚJRATELEPÍTÉSÉÉRT, KIVÉVE A GYÁRTÁSKOR AZ NVIDIA ÁLTAL A TERMÉKRE TELEPÍTETT SZOFTVEREK ESETÉBEN.

Mielőtt a garanciális terméket visszaküldené a szervizbe, javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a rajta lévő adatokról, és törölje róla az összes bizalmas, védjegyzett, illetve személyes adatot.

TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN
Ha problémát tapasztal, vagy felmerül a gyanú, hogy a termék meghibásodott, kérje az NVIDIA ügyfélszolgálati csapatának segítségét. Segítséget nyújtunk a probléma hibaelhárításában, és amennyiben a termék meghibásodott, gondoskodunk a cseréről is. Az NVIDIA internetes ügyfélszolgálatának tudásbázisában megoldást kereshet a gyakran előforduló problémákra, illetve az „Ask a Question”, továbbá a „Live Chat” lapon lehetősége van kérdést feltenni vagy élőben csevegni szakembereinkkel: www.nvidia.com/support.

A GARANCIÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
A garancia csak a garanciális terméket hivatalos NVIDIA-partnertől vagy a www.nvidia.com webhelyről megvásároló eredeti tulajdonosra terjed ki, és nem terjed ki senkire, aki használtan megvásárolja a garanciális terméket.

A garancia értelmében a meghibásodott garanciális termékre vonatkozóan az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, valamint az NVIDIA kizárólagos kötelezettsége és felelőssége az érintett garanciális termék garanciában ismertetettek szerinti javítására vagy cseréje korlátozódik. Mindez nincs hatással az Ön jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, ideértve természetesen a garanciális termék visszautasításának jogát és/vagy a garanciális termék vételárának csökkentését is, amennyiben nem tudjuk megjavítani vagy kicserélni a garanciális terméket.

Semmilyen módon nem korlátozzuk és zárjuk ki felelősségünket azokban az esetekben, ahol az jogtalan lenne, ideértve a következőket:

a)     gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés, vagy

b)     csalás vagy csalárd megtévesztés.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
AZ NVIDIA A GARANCIÁLIS TERMÉK ELLENÉRTÉKÉIG VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK ELŐRE LÁTHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI AZ NVIDIA GARANCIASZEGÉSÉNEK VAGY GONDATLANSÁGÁNAK. AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

A VESZTESÉGEK ÉS KÁROK AKKOR MINŐSÜLNEK ELŐRE LÁTHATÓNAK, HA AZOK SAJÁT HIBÁNK NYILVÁNVALÓ KÖVETKEZMÉNYÉNEK TEKINTHETŐK, ILLETVE HA A VESZTESÉG VAGY KÁR A GARANCIÁLIS TERMÉK ÜGYFÉL ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSAKOR ÁLTALUNK VAGY ÖN ÁLTAL ELŐRE MEGJÓSOLHATÓ VOLT.

AZ IRÁNYADÓ JOGGAL ÉS A VÁSÁRLÓ JOGAIVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A garancia bizonyos jogokkal ruházza fel Önt. Az adott országtól függően előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyekre ez a garancia nincsen hatással.

A garanciára, valamint a vele kapcsolatban felmerülő vitás ügyekre egyaránt az Ön tartózkodási helyének megfelelő ország jogszabályai és törvényei vonatkoznak, Ön pedig elfogadja az érintett ország bíróságainak nem kizárólagos hatáskörét.

Elválaszthatóság A garancia minden bekezdése külön-külön érvényes. Amennyiben bármely bekezdés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a garancia többi része ettől függetlenül még érvényben marad. A garancia legutóbbi frissítésének dátuma: 2019. szeptember.

Hidak

A GARANCIA HATÁLYA
A jogok és kötelességek az NVIDIA® márkájú SLI és NVLink hidakban és a velük együtt kapott tartozékokban („garanciális termékben”) előforduló gyártási hibákra és hardverproblémákra vonatkoznak.

A garancia semmilyen tekintetben nem érinti az Ön jogait, ideértve a garanciális termékhez kapcsolódó jogi garanciák alapján érvényesíthető követeléseket sem.

A GARANCIA IDŐTARTAMA
Az új garanciális termék vásárlásának napjától számított három (3) év; ez az időszak a „garancia-időszak”. 

AZ NVIDIA KÖTELEZETTSÉGE
A hibás garanciális terméket megjavítja, vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, kicseréli. Előfordulhat, hogy a cserealkatrészek és/vagy cseretermékek új vagy felújított alkatrészeket, illetve termékeket tartalmaznak. 

A GARANCIA HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ DOLGOK
A gyártási hibától és a hardverhibától eltérő bármilyen probléma, többek között a nem rendeltetésszerű használat, a helytelen használat, a gondatlanság, a természeti csapások (például árvíz) miatti, a garanciális termékhez kapott felhasználói kézikönyvben vagy más műszaki útmutatóban foglaltakkal ellentétes alkalmazásból vagy a garanciális terméknek nem a termékhez kapott szoftverrel való használatából eredő meghibásodás.

TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN
Ha problémát tapasztal, vagy meggyőződése, hogy a termék meghibásodott, kérje a helyi márkakereskedő vagy viszonteladó segítségét. Ha pedig a terméket közvetlenül az NVIDIA cégtől vásárolta, forduljon az NVIDIA ügyfélszolgálati csapatához. Segítséget nyújtunk a probléma hibaelhárításában, és amennyiben a termék meghibásodott, gondoskodunk a cseréről is. Az NVIDIA internetes ügyfélszolgálatának tudásbázisában megoldást kereshet a gyakran előforduló problémákra, illetve az „Ask a Question”, továbbá a „Live Chat” lapon lehetősége van kérdést feltenni vagy élőben csevegni szakembereinkkel. Az elérhetőség: www.nvidia.com/support. Amennyiben regisztrálta NVIDIA termékét, a regisztráláskor kapott díjmentes telefonszámon közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal. Ha még nem regisztrálta NVIDIA termékét, itt megteheti. 

A GARANCIÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
A garancia csak a garanciális terméket hivatalos NVIDIA-partnertől vagy a www.nvidia.com webhelyről megvásároló eredeti tulajdonosra terjed ki, és nem terjed ki senkire, aki használtan megvásárolja a garanciális terméket.

A garancia értelmében a meghibásodott garanciális termékre vonatkozóan az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, valamint az NVIDIA kizárólagos kötelezettsége és felelőssége az érintett garanciális termék garanciában ismertetettek szerinti javítására vagy cseréje korlátozódik. Mindez nincs hatással az Ön jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, ideértve természetesen a garanciális termék visszautasításának jogát és/vagy a garanciális termék vételárának csökkentését is, amennyiben nem tudjuk megjavítani vagy kicserélni a garanciális terméket.

Semmilyen módon nem korlátozzuk és zárjuk ki felelősségünket azokban az esetekben, ahol az jogtalan lenne, ideértve a következőket:

a)     gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés, vagy

b)     csalás vagy csalárd megtévesztés.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
AZ NVIDIA A GARANCIÁLIS TERMÉK ELLENÉRTÉKÉIG VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK ELŐRE LÁTHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI AZ NVIDIA GARANCIASZEGÉSÉNEK VAGY GONDATLANSÁGÁNAK. AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

A VESZTESÉGEK ÉS KÁROK AKKOR MINŐSÜLNEK ELŐRE LÁTHATÓNAK, HA AZOK SAJÁT HIBÁNK NYILVÁNVALÓ KÖVETKEZMÉNYÉNEK TEKINTHETŐK, ILLETVE HA A VESZTESÉG VAGY KÁR A GARANCIÁLIS TERMÉK ÜGYFÉL ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSAKOR ÁLTALUNK VAGY ÖN ÁLTAL ELŐRE MEGJÓSOLHATÓ VOLT.

AZ IRÁNYADÓ JOGGAL ÉS A VÁSÁRLÓ JOGAIVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A garancia bizonyos jogokkal ruházza fel Önt. Az adott országtól függően előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyekre ez a garancia nincsen hatással.

A garanciára, valamint a vele kapcsolatban felmerülő vitás ügyekre egyaránt az Ön tartózkodási helyének megfelelő ország jogszabályai és törvényei vonatkoznak, Ön pedig elfogadja az érintett ország bíróságainak nem kizárólagos hatáskörét.

Elválaszthatóság A garancia minden bekezdése külön-külön érvényes. Amennyiben bármely bekezdés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a garancia többi része ettől függetlenül még érvényben marad. A garancia legutóbbi frissítésének dátuma: 2019. szeptember.