• SHIELD
  • FOUNDERS CARDS, QUADRO CARDS
  • QUADRO SYNC CARDS
  • SLI Bridge
  • NVIDIA Jetson Developer Kits, Jetson modules, and Tegra SoCs
  • Bridges

ZAŠČITA NVIDIA

Ta omejena garancija je razširjena garancija proizvajalca, ki zagotavlja pravne pravice, ki jih poleg drugih pravnih pravic zagotavlja potrošniško pravo Evropske unije in držav članic EU.

 Kaj krije ta omejena garancija?

Vsakršne okvare zaradi proizvodnje ali napake komponent strojne opreme izdelka vaše strojne opreme SHIELD™ ter kakršnih koli dodatkov, ki jih prejmete z izdelkom strojne opreme (»izdelek, na katerega se garancija nanaša«), za katere veljajo ti garancijski pogoji. Za dodatke, ki se prodajajo ločeno, velja ustrezna garancija posameznega dodatka.

Nič v tej garanciji ne vpliva na vaše pravne pravice, vključno z vašo pravico do zahtevka v skladu s kakršnimi koli pravnimi garancijami glede izdelkov, na katere se garancija nanaša.

Kako dolgo velja garancija?

Ta garancija NVIDIA velja dve (2) leti od datuma nakupa vašega novega izdelka, na katerega se garancija nanaša (»garancijsko obdobje«), za izdelek strojne opreme SHIELD™ in eno (1) leto za dodatke, vključno z upravljalnikom, pokrovom, daljinskim upravljalnikom in pisalom.

 Katere storitve nudi Nvidia v okviru garancije?

NVIDIA popravi oz. zamenja okvarjeni izdelek, na katerega se garancija nanaša, če popravilo ni razumno možno. Nadomestni deli in/ali izdelki lahko vključujejo nove ali predelane dele oz. izdelke.

Česa ta garancija ne krije?

Družba NVIDIA ni odgovorna za nikakršne motnje interoperabilnosti oz. združljivosti, do katerih lahko pride zaradi (a) uporabe izdelkov, programske opreme ali možnosti, ki jih ne dobavi oz. podpira družba NVIDIA; (b) uporabe konfiguracij, ki jih družba NVIDIA ne podpira, zagotavlja oz. odobri; (c) namestitve delov, namenjenih za en sistem, v drug sistem, ki je drugačne izdelave oz. drugega modela.

Družba NVIDIA nima nobenih obveznosti v skladu s to garancijo, povezanih s: (a) strojno opremo izdelka, na katerega se garancija nanaša, ki je brez napak materialov oz. v izdelavi; (b) programsko opremo, igrami ali aplikacijami; (c) vizualno škodo; (d) običajno obrabo; (e) obrabljivimi ali potrošnimi deli [razen če jih dobavi družba NVIDIA v skladu s to garancijo]; (f) okvarami oz. škodo na izdelku, na katerega se garancija nanaša, ki izhaja iz oz. je povezana s: (1) kakršnimi koli modifikacijami, spremembami, posegi, popravili ali servisiranji s strani katere koli osebe, ki ne sodi k družbi NVIDIA oz. ni njen pooblaščeni predstavnik; (2) uporabo, prevozom, hranjenjem, namestitvijo, testiranjem, vzdrževanjem ali uporabo, ki ni v skladu z dokumentacijo izdelka, na katerega se garancija nanaša; (3) zlorabo, malomarnostjo, zanemarjanjem, nesrečami ali napačno uporabo; (4) programsko opremo tretjih oseb ali virusi oz. izgubo programske opreme ali podatkov, do katere lahko pride med popravilom ali menjavo; (5) požarom oz. razlitjem hrane ali tekočine, zunanjo okvaro oskrbe z električno energijo ali kakršno koli višjo silo (kot je npr. strela, vendar ne omejeno zgolj nanjo) oz. kakršnim koli drugim zunanjim dejavnikom, ki so zunaj našega razumnega nadzora.

DRUŽBA NVIDIA NI ODGOVORNA ZA ŠKODO ALI IZGUBO KAKRŠNIH KOLI PROGRAMOV, PODATKOV ALI PRENOSNIH MEDIJEV ZA SHRANJEVANJE. DRUŽBA NVIDIA NI ODGOVORNA ZA OBNOVO ALI PONOVNO NAMESTITEV KAKRŠNIH KOLI PROGRAMOV ALI PODATKOV, KI NISO PROGRAMSKA OPREMA, KI JO NAMESTI DRUŽBA NVIDIA PRI PROIZVODNJI IZDELKA.

Pred posredovanjem kakršnega koli izdelka, na katerega se garancija nanaša, priporočamo, da naredite varnostno kopijo podatkov in odstranite morebitne zaupne, zaščitene ali osebne podatke.

 Kaj storiti, če pride do težave?

Če imate težavo ali menite, da je vaš izdelek okvarjen, stopite v stik s službo za stranke NVIDIA. Pomagali vam bomo odpraviti težavo, če pa menite, da je vaš izdelek okvarjen, vam bo služba za stranke NVIDIA svetovala, da izdelek vrnete tja, kjer ste ga kupili, da odpravijo okvaro. V tem primeru se lahko izvede zamenjavo. Tu lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA, kjer lahko v naši bazi znanja iščete rešitve za običajne težave ali se posvetujete z našim osebjem s pomočjo zavihkov »Postavi vprašanje« oz. »Klepet v živo«.

 Omejitve garancije

Ta garancija se nanaša samo na prvotne kupce izdelkov, na katere se garancija nanaša, pri tretjih osebah, ki jih pooblasti družba NVIDIA, ali na spletni strani www.nvidia.com; ta garancija ne velja za nobeno osebo, ki pridobi rabljeni izdelek, na katerega se garancija nanaša.

Čeprav se družba NVIDIA strinja, da bo popravila oz. zamenjala kakršen koli okvarjen izdelek, na katerega se garancija nanaša, kot je opisan v tej garanciji, družba NVIDIA ne jamči, da bo izdelek, na katerega se garancija nanaša, deloval brez motenj oz. napak. Družba NVIDIA lahko po lastni presoji uporabi nove ali preoblikovane dele oz. enote, da zadosti pogojem te garancije.

 Omejitev odgovornosti

DRUŽBA NVIDIA JE ODGOVORNA ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO UTRPITE IN PREDSTAVLJA PREDVIDLJIV REZULTAT KRŠITVE TE GARANCIJE OZ. NAŠE MALOMARNOSTI DO VIŠINE VSOTE, KI STE JO PLAČALI ZA IZDELEK, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA. POD NOBENIMI POGOJI NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NI PREDVIDLJIVA.

IZGUBA ALI ŠKODA JE PREDVIDLJIVA, ČE PREDSTAVLJA OČITNO POSLEDICO NAŠE NAPAKE ALI ČE STE IZGUBO ALI ŠKODO PREDVIDELI SAMI OZ. SMO JO PREDVIDELI MI OB NAKUPU IZDELKA, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA.

 Veljavno pravo in vaše pravice

Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Lahko imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo med posameznimi državami in na katere ta garancija ne vpliva.

To garancijo in vse spore, ki morda izhajajo iz nje, urejajo zakoni države, v kateri bivate. Strinjate se, da je podvržena neizključni pristojnosti sodišč te države.

Ločljivost. Vsak odstavek v tej garanciji velja ločeno. Če se za enega od odstavkov ugotovi, da je protipraven ali neizvršljiv, preostali deli te garancije ostanejo v celoti veljavni. Ta garancija je bila zadnjič posodobljena. septembra 2019.

KARTICE OBLIKOVALCEV, Quadro kartice

KAJ TA GARANCIJA KRIJE?
Vsakršne okvare zaradi proizvodnje ali napake komponent strojne opreme na vaši grafični kartici znamke NVIDIA® ter kakršnih koli dodatkov, ki jih prejmete (»izdelek, na katerega se garancija nanaša«), za katere veljajo ti garancijski pogoji. 

Nič v tej garanciji ne vpliva na vaše pravne pravice, vključno z vašo pravico do zahtevka v skladu s kakršnimi koli pravnimi garancijami glede izdelkov, na katere se garancija nanaša.

KAKO DOLGO VELJA GARANCIJA?
Tri (3) leta od datuma nakupa vašega novega izdelka, na katerega se garancija nanaša (»garancijsko obdobje«). 

KATERE STORITVE NUDI NVIDIA V OKVIRU GARANCIJE?
Popravi oz. zamenja okvarjeni izdelek, na katerega se garancija nanaša, če popravilo ni razumno možno. Nadomestni deli in/ali izdelki lahko vključujejo nove ali predelane dele oz. izdelke.

ČESA TA GARANCIJA NE KRIJE?
Kakršnih koli težav, ki niso posebej povezani z napako pri proizvodnji ali napako izdelka strojne opreme, vključno z, vendar ne omejeno na težave, ki jih povzroči zloraba, napačna uporaba, malomarnost, višja sila (npr. poplava), uporaba izdelka, na katerega se garancija nanaša, ki ni skladna z uporabo, opisano v katerem koli priročniku za uporabo ali drugih tehničnih dokumentih, dobavljenih z izdelkom, na katerega se garancija nanaša, ali uporaba izdelka, na katerega se garancija nanaša, s programsko opremo, ki ni dobavljena z izdelkom, na katerega se garancija nanaša.

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO TEŽAVE?
Če zaznate težave ali menite, da je vaš izdelek okvarjen, stopite v stik z lokalnim distributerjem/prodajalcem; če ste izdelek kupili neposredno pri družbi NVIDIA, stopite v stik s službo za stranke NVIDIA. Pomagali vam bomo pri odpravi vaše težave in izvedli menjavo, če ugotovimo, da je izdelek okvarjen. Tu lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA, kjer lahko v naši bazi znanja iščete rešitve za običajne težave ali se posvetujete z našim osebjem s pomočjo zavihkov »Postavi vprašanje« oz. »Klepet v živo«: www.nvidia.com/support. Če ste registrirali svoj izdelek NVIDIA, lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA neposredno prek brezplačne številke, ki smo vam jo posredovali ob registraciji. Če svojega izdelka NVIDIA niste registrirali, to storite tukaj

OMEJITVE GARANCIJE
Ta garancija se nanaša samo na prvotne kupce izdelkov, na katere se garancija nanaša, od tretje osebe, ki jo pooblasti družba NVIDIA, ali prek spletne strani www.nvidia.com; ta garancija ne velja za nobeno osebo, ki pridobi rabljeni izdelek, na katerega se garancija nanaša. 

Vaše izključno pravno sredstvo in edina obveznost ter odgovornost družbe NVIDIA v skladu s to garancijo glede kakršnega koli okvarjenega izdelka, na katerega se garancija nanaša, je omejeno(-a) na popravilo oz. zamenjavo takega izdelka, na katerega se garancija nanaša, kot je opisano v tej garanciji. To ne vpliva na vaše pravne pravice oz. pravna sredstva, vključno z vašo pravico do zavrnitve izdelka, na katerega se garancija nanaša, in/ali do znižanja cene, plačane za izdelek, na katerega se garancija nanaša, če tega izdelka ne moremo popraviti/zamenjati.

Nikakor ne izključujemo oz. omejujemo naše odgovornosti, če bi bilo to nezakonito, vključno s:

a)     smrtjo oz. telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost; ali

b)     goljufijo oz. goljufivo lažnivo navedbo.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA NVIDIA JE ODGOVORNA ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO UTRPITE IN PREDSTAVLJA PREDVIDLJIV REZULTAT KRŠITVE TE GARANCIJE OZ. NAŠE MALOMARNOSTI DO VIŠINE VSOTE, KI STE JO PLAČALI ZA IZDELEK, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA. POD NOBENIMI POGOJI NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NI PREDVIDLJIVA.

IZGUBA ALI ŠKODA JE PREDVIDLJIVA, ČE PREDSTAVLJA OČITNO POSLEDICO NAŠE NAPAKE ALI ČE STE IZGUBO ALI ŠKODO PREDVIDELI SAMI OZ. SMO JO PREDVIDELI MI OB NAKUPU IZDELKA, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA.

VELJAVNO PRAVO IN VAŠE PRAVICE
Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Lahko imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo med posameznimi državami in na katere ta garancija ne vpliva.

To garancijo in vse spore, ki morda izhajajo iz nje, urejajo zakoni države, v kateri bivate. Strinjate se, da je podvržena neizključni pristojnosti sodišč te države.

Ločljivost. Vsak odstavek v tej garanciji velja ločeno. Če se za enega od odstavkov ugotovi, da je protipraven ali neizvršljiv, preostali deli te garancije ostanejo v celoti veljavni. Ta garancija je bila zadnjič posodobljena. septembra 2019.

QUADRO KARTICE ZA SINHRONIZACIJO Z ZASLONOM

KAJ TA GARANCIJA KRIJE?
Vsakršne okvare zaradi proizvodnje ali napake komponent vaše strojne opreme na vaši kartici za sinhronizacijo znamke NVIDIA® ter kakršnih koli dodatkov, ki jih prejmete (»izdelek, na katerega se garancija nanaša«), za katere veljajo ti garancijski pogoji. 

Nič v tej garanciji ne vpliva na vaše pravne pravice, vključno z vašo pravico do zahtevka v skladu s kakršnimi koli pravnimi garancijami glede izdelkov, na katere se garancija nanaša.

KAKO DOLGO VELJA GARANCIJA?
Tri (3) leta od datuma nakupa vašega novega izdelka, na katerega se garancija nanaša (»garancijsko obdobje«). 

KATERE STORITVE NUDI NVIDIA V OKVIRU GARANCIJE?
Popravi oz. zamenja okvarjeni izdelek, na katerega se garancija nanaša, če popravilo ni razumno možno. Nadomestni deli in/ali izdelki lahko vključujejo nove ali predelane dele oz. izdelke.

ČESA TA GARANCIJA NE KRIJE?
Kakršnih koli težav, ki niso posebej povezani z napako pri proizvodnji ali napako izdelka strojne opreme, vključno z, vendar ne omejeno na težave, ki jih povzroči zloraba, napačna uporaba, malomarnost, višja sila (npr. poplava), uporaba izdelka, na katerega se garancija nanaša, ki ni skladna z uporabo, opisano v katerem koli priročniku za uporabo ali drugih tehničnih dokumentih, dobavljenih z izdelkom, na katerega se garancija nanaša, ali uporaba izdelka, na katerega se garancija nanaša, s programsko opremo, ki ni dobavljena z izdelkom, na katerega se garancija nanaša.

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO TEŽAVE?
Če zaznate težave ali menite, da je vaš izdelek okvarjen, stopite v stik z lokalnim distributerjem/prodajalcem; če ste izdelek kupili neposredno pri družbi NVIDIA, stopite v stik s službo za stranke NVIDIA. Pomagali vam bomo pri odpravi vaše težave in izvedli menjavo, če ugotovimo, da je izdelek okvarjen. Tu lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA, kjer lahko v naši bazi znanja iščete rešitve za običajne težave ali se posvetujete z našim osebjem s pomočjo zavihkov »Postavi vprašanje« oz. »Klepet v živo«: www.nvidia.com/support. Če ste registrirali svoj izdelek NVIDIA, lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA neposredno prek brezplačne številke, ki smo vam jo posredovali ob registraciji. Če svojega izdelka NVIDIA niste registrirali, to storite tukaj

OMEJITVE GARANCIJE
Ta garancija se nanaša samo na prvotne kupce izdelkov, na katere se garancija nanaša, pri tretjih osebah, ki jih pooblasti družba NVIDIA, ali na spletni strani www.nvidia.com; ta garancija ne velja za nobeno osebo, ki pridobi rabljeni izdelek, na katerega se garancija nanaša. 

Vaše izključno pravno sredstvo in edina obveznost ter odgovornost družbe NVIDIA v skladu s to garancijo glede kakršnega koli okvarjenega izdelka, na katerega se garancija nanaša, je omejeno(-a) na popravilo oz. zamenjavo takega izdelka, na katerega se garancija nanaša, kot je opisano v tej garanciji. To ne vpliva na vaše pravne pravice oz. pravna sredstva, vključno z vašo pravico do zavrnitve izdelka, na katerega se garancija nanaša, in/ali do znižanja cene, plačane za izdelek, na katerega se garancija nanaša, če tega izdelka ne moremo popraviti/zamenjati.

Nikakor ne izključujemo oz. omejujemo naše odgovornosti, če bi bilo to nezakonito, vključno s:

a)     smrtjo oz. telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost; ali

b)     goljufijo oz. goljufivo lažnivo navedbo.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA NVIDIA JE ODGOVORNA ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO UTRPITE IN PREDSTAVLJA PREDVIDLJIV REZULTAT KRŠITVE TE GARANCIJE OZ. NAŠE MALOMARNOSTI DO VIŠINE VSOTE, KI STE JO PLAČALI ZA IZDELEK, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA. POD NOBENIMI POGOJI NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NI PREDVIDLJIVA.

IZGUBA ALI ŠKODA JE PREDVIDLJIVA, ČE PREDSTAVLJA OČITNO POSLEDICO NAŠE NAPAKE ALI ČE STE IZGUBO ALI ŠKODO PREDVIDELI SAMI OZ. SMO JO PREDVIDELI MI OB NAKUPU IZDELKA, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA.

VELJAVNO PRAVO IN VAŠE PRAVICE
Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Lahko imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo med posameznimi državami in na katere ta garancija ne vpliva.

To garancijo in vse spore, ki morda izhajajo iz nje, urejajo zakoni države, v kateri bivate. Strinjate se, da je podvržena neizključni pristojnosti sodišč te države.

Ločljivost. Vsak odstavek v tej garanciji velja ločeno. Če se za enega od odstavkov ugotovi, da je protipraven ali neizvršljiv, preostali deli te garancije ostanejo v celoti veljavni. Ta garancija je bila zadnjič posodobljena. septembra 2019.

Most SLI

KAJ TA GARANCIJA KRIJE?
Vsakršne okvare zaradi proizvodnje ali napake komponent strojne opreme izdelka vaše strojne opreme NVIDIA GeForce GTX SLI Bridge ter kakršnih koli dodatkov, ki jih prejmete z izdelkom strojne opreme (»izdelek, na katerega se garancija nanaša«), za katere veljajo ti garancijski pogoji. 

Nič v tej garanciji ne vpliva na vaše pravne pravice, vključno z vašo pravico do zahtevka v skladu s kakršnimi koli pravnimi garancijami glede izdelkov, na katere se garancija nanaša.

KAKO DOLGO VELJA GARANCIJA?
Eno (1) leto od datuma nakupa vašega novega izdelka, na katerega se garancija nanaša (»garancijsko obdobje«). 

KATERE STORITVE NUDI NVIDIA V OKVIRU GARANCIJE?
Popravi oz. zamenja okvarjeni izdelek, na katerega se garancija nanaša, če popravilo ni razumno možno. Nadomestni deli in/ali izdelki lahko vključujejo nove ali predelane dele oz. izdelke.

ČESA TA GARANCIJA NE KRIJE?
Družba NVIDIA ne jamči, da bo izdelek, na katerega se garancija nanaša, deloval brez motenj oz. napak. Družba NVIDIA ni odgovorna za nikakršne motnje interoperabilnosti oz. združljivosti, do katerih lahko pride zaradi (a) uporabe izdelkov, programske opreme ali možnosti, ki jih družba NVIDIA ne podpira; (b) uporabe konfiguracij, ki jih družba NVIDIA ne podpira, zagotavlja oz. odobri; (c) namestitve delov, namenjenih za en sistem, v drug sistem, ki je drugačne izdelave oz. drugega modela. Družba NVIDIA nima nobenih garancijskih obveznosti, povezanih s: (a) strojno opremo izdelka, na katerega se garancija nanaša, ki je brez napak materialov oz. v izdelavi; (b) programsko opremo, igrami ali aplikacijami; (c) vizualno škodo; (d) običajno obrabo; (e) obrabljivimi ali potrošnimi deli; (f) okvarami oz. škodo na izdelku, na katerega se garancija nanaša, ki izhaja iz oz. je povezana s: (1) kakršnimi koli modifikacijami, spremembami, posegi, popravili ali servisiranji s strani katere koli osebe, ki ne sodi k družbi NVIDIA oz. ni njen pooblaščeni predstavnik; (2) uporabo, prevozom, hranjenjem, namestitvijo, testiranjem, vzdrževanjem ali uporabo, ki ni v skladu z dokumentacijo izdelka, na katerega se garancija nanaša; (3) zlorabo, malomarnostjo, zanemarjanjem, nesrečami ali napačno uporabo; (4) programsko opremo tretjih oseb ali virusi oz. izgubo programske opreme ali podatkov, do katere lahko pride med popravilom ali menjavo; (5) požarom oz. razlitjem hrane ali tekočine, zunanjo okvaro oskrbe z električno energijo ali kakršno koli višjo silo (kot je npr. strela, vendar ne omejeno zgolj nanjo) oz. kakršnim koli drugim zunanjim dejavnikom.

DRUŽBA NVIDIA NI ODGOVORNA ZA ŠKODO ALI IZGUBO KAKRŠNIH KOLI PROGRAMOV, PODATKOV ALI PRENOSNIH MEDIJEV ZA SHRANJEVANJE. DRUŽBA NVIDIA NI ODGOVORNA ZA OBNOVO ALI PONOVNO NAMESTITEV KAKRŠNIH KOLI PROGRAMOV ALI PODATKOV, KI NISO PROGRAMSKA OPREMA, KI JO NAMESTI DRUŽBA NVIDIA PRI PROIZVODNJI IZDELKA.

Pred posredovanjem kakršnega koli izdelka, na katerega se garancija nanaša, priporočamo, da naredite varnostno kopijo podatkov in odstranite morebitne zaupne, zaščitene ali osebne podatke.

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO TEŽAVE?
Če imate težavo ali menite, da je vaš izdelek okvarjen, stopite v stik s službo za stranke NVIDIA. Pomagali vam bomo pri odpravi vaše težave in izvedli menjavo, če ugotovimo, da je izdelek okvarjen. Tu lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA, kjer lahko v naši bazi znanja iščete rešitve za običajne težave ali se posvetujete z našim osebjem s pomočjo zavihkov »Postavi vprašanje« oz. »Klepet v živo«: www.nvidia.com/support.


OMEJITVE GARANCIJE
Ta garancija se nanaša samo na prvotne kupce izdelkov, na katere se garancija nanaša, pri tretjih osebah, ki jih pooblasti družba NVIDIA, ali na spletni strani www.nvidia.com; ta garancija ne velja za nobeno osebo, ki pridobi rabljeni izdelek, na katerega se garancija nanaša. 

Vaše izključno pravno sredstvo in edina obveznost ter odgovornost družbe NVIDIA v skladu s to garancijo glede kakršnega koli okvarjenega izdelka, na katerega se garancija nanaša, je omejeno(-a) na popravilo oz. zamenjavo takega izdelka, na katerega se garancija nanaša, kot je opisano v tej garanciji. To ne vpliva na vaše pravne pravice oz. pravna sredstva, vključno z vašo pravico do zavrnitve izdelka, na katerega se garancija nanaša, in/ali do znižanja cene, plačane za izdelek, na katerega se garancija nanaša, če tega izdelka ne moremo popraviti/zamenjati.

Nikakor ne izključujemo oz. omejujemo naše odgovornosti, če bi bilo to nezakonito, vključno s:

a)     smrtjo oz. telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost; ali

b)     goljufijo oz. goljufivo lažnivo navedbo.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA NVIDIA JE ODGOVORNA ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO UTRPITE IN PREDSTAVLJA PREDVIDLJIV REZULTAT KRŠITVE TE GARANCIJE OZ. NAŠE MALOMARNOSTI DO VIŠINE VSOTE, KI STE JO PLAČALI ZA IZDELEK, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA. POD NOBENIMI POGOJI NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NI PREDVIDLJIVA.

IZGUBA ALI ŠKODA JE PREDVIDLJIVA, ČE PREDSTAVLJA OČITNO POSLEDICO NAŠE NAPAKE ALI ČE STE IZGUBO ALI ŠKODO PREDVIDELI SAMI OZ. SMO JO PREDVIDELI MI OB NAKUPU IZDELKA, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA.

VELJAVNO PRAVO IN VAŠE PRAVICE
Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Lahko imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo med posameznimi državami in na katere ta garancija ne vpliva.

To garancijo in vse spore, ki morda izhajajo iz nje, urejajo zakoni države, v kateri bivate. Strinjate se, da je podvržena neizključni pristojnosti sodišč te države.

Ločljivost. Vsak odstavek v tej garanciji velja ločeno. Če se za enega od odstavkov ugotovi, da je protipraven ali neizvršljiv, preostali deli te garancije ostanejo v celoti veljavni. Ta garancija je bila zadnjič posodobljena. septembra 2019.

Kompleti za razvijalce NVIDIA Jetson, moduli Jetson in Tegra SoCs

KAJ TA GARANCIJA KRIJE?
Vsakršne okvare zaradi proizvodnje ali napake komponent strojne opreme izdelka vaše strojne opreme Tegra K1, Jetson TK1, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson AGX Xavier ali Jetson Nano ter kakršnih koli dodatkov, ki jih prejmete z izdelkom strojne opreme (»izdelek, na katerega se garancija nanaša«), za katere veljajo ti garancijski pogoji. 

Nič v tej garanciji ne vpliva na vaše pravne pravice, vključno z vašo pravico do zahtevka v skladu s kakršnimi koli pravnimi garancijami glede izdelkov, na katere se garancija nanaša.

KAKO DOLGO VELJA GARANCIJA?
Z izjemo spodnjih določb ta garancija NVIDIA velja eno (1) leto od datuma nakupa vašega novega izdelka, na katerega se garancija nanaša (»garancijsko obdobje«). Garancijska doba za module Jetson TX2i in Tegra K1 Industrial SoCs znaša tri (3) leta.

KATERE STORITVE NUDI NVIDIA V OKVIRU GARANCIJE?
Popravi oz. zamenja okvarjeni izdelek, na katerega se garancija nanaša, če popravilo ni razumno možno. Nadomestni deli in/ali izdelki lahko vključujejo nove ali predelane dele oz. izdelke.

ČESA TA GARANCIJA NE KRIJE?
Družba NVIDIA ne jamči, da bo izdelek, na katerega se garancija nanaša, deloval brez motenj oz. napak. Družba NVIDIA ni odgovorna za nikakršne motnje interoperabilnosti oz. združljivosti, do katerih lahko pride zaradi (a) uporabe izdelkov, programske opreme ali možnosti, ki jih družba NVIDIA ne podpira; (b) uporabe konfiguracij, ki jih družba NVIDIA ne podpira, zagotavlja oz. odobri; (c) namestitve delov, namenjenih za en sistem, v drug sistem, ki je drugačne izdelave oz. drugega modela. Družba NVIDIA nima nobenih garancijskih obveznosti, povezanih s: (a) strojno opremo izdelka, na katerega se garancija nanaša, ki je brez napak materialov oz. v izdelavi; (b) programsko opremo, igrami ali aplikacijami; (c) vizualno škodo; (d) običajno obrabo; (e) obrabljivimi ali potrošnimi deli; (f) okvarami oz. škodo na izdelku, na katerega se garancija nanaša, ki izhaja iz oz. je povezana s: (1) kakršnimi koli modifikacijami, spremembami, posegi, popravili ali servisiranji s strani katere koli osebe, ki ne sodi k družbi NVIDIA oz. ni njen pooblaščeni predstavnik; (2) uporabo, prevozom, hranjenjem, namestitvijo, testiranjem, vzdrževanjem ali uporabo, ki ni v skladu z dokumentacijo izdelka, na katerega se garancija nanaša; (3) zlorabo, malomarnostjo, zanemarjanjem, nesrečami ali napačno uporabo; (4) programsko opremo tretjih oseb ali virusi oz. izgubo programske opreme ali podatkov, do katere lahko pride med popravilom ali menjavo; (5) požarom oz. razlitjem hrane ali tekočine, zunanjo okvaro oskrbe z električno energijo ali kakršno koli višjo silo (kot je npr. strela, vendar ne omejeno zgolj nanjo) oz. kakršnim koli drugim zunanjim dejavnikom.

DRUŽBA NVIDIA NI ODGOVORNA ZA ŠKODO ALI IZGUBO KAKRŠNIH KOLI PROGRAMOV, PODATKOV ALI PRENOSNIH MEDIJEV ZA SHRANJEVANJE. DRUŽBA NVIDIA NI ODGOVORNA ZA OBNOVO ALI PONOVNO NAMESTITEV KAKRŠNIH KOLI PROGRAMOV ALI PODATKOV, KI NISO PROGRAMSKA OPREMA, KI JO NAMESTI DRUŽBA NVIDIA PRI PROIZVODNJI IZDELKA.

Pred posredovanjem kakršnega koli izdelka, na katerega se garancija nanaša, priporočamo, da naredite varnostno kopijo podatkov in odstranite morebitne zaupne, zaščitene ali osebne podatke.

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO TEŽAVE?
Če imate težavo ali menite, da je vaš izdelek okvarjen, stopite v stik s službo za stranke NVIDIA. Pomagali vam bomo pri odpravi vaše težave in izvedli menjavo, če ugotovimo, da je izdelek okvarjen. Tu lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA, kjer lahko v naši bazi znanja iščete rešitve za običajne težave ali se posvetujete z našim osebjem s pomočjo zavihkov »Postavi vprašanje« oz. »Klepet v živo«: www.nvidia.com/support.

OMEJITVE GARANCIJE
Ta garancija se nanaša samo na prvotne kupce izdelkov, na katere se garancija nanaša, pri tretjih osebah, ki jih pooblasti družba NVIDIA, ali na spletni strani www.nvidia.com; ta garancija ne velja za nobeno osebo, ki pridobi rabljeni izdelek, na katerega se garancija nanaša. 

Vaše izključno pravno sredstvo in edina obveznost ter odgovornost družbe NVIDIA v skladu s to garancijo glede kakršnega koli okvarjenega izdelka, na katerega se garancija nanaša, je omejeno(-a) na popravilo oz. zamenjavo takega izdelka, na katerega se garancija nanaša, kot je opisano v tej garanciji. To ne vpliva na vaše pravne pravice oz. pravna sredstva, vključno z vašo pravico do zavrnitve izdelka, na katerega se garancija nanaša, in/ali do znižanja cene, plačane za izdelek, na katerega se garancija nanaša, če tega izdelka ne moremo popraviti/zamenjati.

Nikakor ne izključujemo oz. omejujemo naše odgovornosti, če bi bilo to nezakonito, vključno s:

a)     smrtjo oz. telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost; ali

b)     goljufijo oz. goljufivo lažnivo navedbo.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA NVIDIA JE ODGOVORNA ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO UTRPITE IN PREDSTAVLJA PREDVIDLJIV REZULTAT KRŠITVE TE GARANCIJE OZ. NAŠE MALOMARNOSTI DO VIŠINE VSOTE, KI STE JO PLAČALI ZA IZDELEK, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA. POD NOBENIMI POGOJI NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NI PREDVIDLJIVA.

IZGUBA ALI ŠKODA JE PREDVIDLJIVA, ČE PREDSTAVLJA OČITNO POSLEDICO NAŠE NAPAKE ALI ČE STE IZGUBO ALI ŠKODO PREDVIDELI SAMI OZ. SMO JO PREDVIDELI MI OB NAKUPU IZDELKA, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA.

VELJAVNO PRAVO IN VAŠE PRAVICE
Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Lahko imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo med posameznimi državami in na katere ta garancija ne vpliva.

To garancijo in vse spore, ki morda izhajajo iz nje, urejajo zakoni države, v kateri bivate. Strinjate se, da je podvržena neizključni pristojnosti sodišč te države.

Ločljivost. Vsak odstavek v tej garanciji velja ločeno. Če se za enega od odstavkov ugotovi, da je protipraven ali neizvršljiv, preostali deli te garancije ostanejo v celoti veljavni. Ta garancija je bila zadnjič posodobljena. septembra 2019.

Mostovi

KAJ TA GARANCIJA KRIJE?
Vsakršne okvare zaradi proizvodnje ali napake komponent strojne opreme na vaših mostovih SLI in NVLink znamke NVIDIA® (»izdelek, na katerega se garancija nanaša«), za katere veljajo ti garancijski pogoji. 

Nič v tej garanciji ne vpliva na vaše pravne pravice, vključno z vašo pravico do zahtevka v skladu s kakršnimi koli pravnimi garancijami glede izdelkov, na katere se garancija nanaša.

KAKO DOLGO VELJA GARANCIJA?
Tri (3) leta od datuma nakupa vašega novega izdelka, na katerega se garancija nanaša (»garancijsko obdobje«). 

KATERE STORITVE NUDI NVIDIA V OKVIRU GARANCIJE?
Popravi oz. zamenja okvarjeni izdelek, na katerega se garancija nanaša, če popravilo ni razumno možno. Nadomestni deli in/ali izdelki lahko vključujejo nove ali predelane dele oz. izdelke. 

ČESA TA GARANCIJA NE KRIJE?
Kakršnih koli težav, ki niso posebej povezani z napako pri proizvodnji ali napako izdelka strojne opreme, vključno z, vendar ne omejeno na težave, ki jih povzroči zloraba, napačna uporaba, malomarnost, višja sila (npr. poplava), uporaba izdelka, na katerega se garancija nanaša, ki ni skladna z uporabo, opisano v katerem koli priročniku za uporabo ali drugih tehničnih dokumentih, dobavljenih z izdelkom, na katerega se garancija nanaša, ali uporaba izdelka, na katerega se garancija nanaša, s programsko opremo, ki ni dobavljena z izdelkom, na katerega se garancija nanaša.

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO TEŽAVE?
Če zaznate težave ali menite, da je vaš izdelek okvarjen, stopite v stik z lokalnim distributerjem/prodajalcem; če ste izdelek kupili neposredno pri družbi NVIDIA, stopite v stik s službo za stranke NVIDIA. Pomagali vam bomo pri odpravi vaše težave in izvedli menjavo, če ugotovimo, da je izdelek okvarjen. Tu lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA, kjer lahko v naši bazi znanja iščete rešitve za običajne težave ali se posvetujete z našim osebjem s pomočjo zavihkov »Postavi vprašanje« oz. »Klepet v živo«: www.nvidia.com/support. Če ste registrirali svoj izdelek NVIDIA, lahko stopite v stik s službo za stranke NVIDIA neposredno prek brezplačne številke, ki smo vam jo posredovali ob registraciji. Če svojega izdelka NVIDIA niste registrirali, to storite tukaj

OMEJITVE GARANCIJE
Ta garancija se nanaša samo na prvotne kupce izdelkov, na katere se garancija nanaša, pri tretjih osebah, ki jih pooblasti družba NVIDIA, ali na spletni strani www.nvidia.com; ta garancija ne velja za nobeno osebo, ki pridobi rabljeni izdelek, na katerega se garancija nanaša. 

Vaše izključno pravno sredstvo in edina obveznost ter odgovornost družbe NVIDIA v skladu s to garancijo glede kakršnega koli okvarjenega izdelka, na katerega se garancija nanaša, je omejeno(-a) na popravilo oz. zamenjavo takega izdelka, na katerega se garancija nanaša, kot je opisano v tej garanciji. To ne vpliva na vaše pravne pravice oz. pravna sredstva, vključno z vašo pravico do zavrnitve izdelka, na katerega se garancija nanaša, in/ali do znižanja cene, plačane za izdelek, na katerega se garancija nanaša, če tega izdelka ne moremo popraviti/zamenjati.

Nikakor ne izključujemo oz. omejujemo naše odgovornosti, če bi bilo to nezakonito, vključno s:

a)     smrtjo oz. telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost; ali

b)     goljufijo oz. goljufivo lažnivo navedbo.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA NVIDIA JE ODGOVORNA ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO UTRPITE IN PREDSTAVLJA PREDVIDLJIV REZULTAT KRŠITVE TE GARANCIJE OZ. NAŠE MALOMARNOSTI DO VIŠINE VSOTE, KI STE JO PLAČALI ZA IZDELEK, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA. POD NOBENIMI POGOJI NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NI PREDVIDLJIVA.

IZGUBA ALI ŠKODA JE PREDVIDLJIVA, ČE PREDSTAVLJA OČITNO POSLEDICO NAŠE NAPAKE ALI ČE STE IZGUBO ALI ŠKODO PREDVIDELI SAMI OZ. SMO JO PREDVIDELI MI OB NAKUPU IZDELKA, NA KATEREGA SE GARANCIJA NANAŠA.

VELJAVNO PRAVO IN VAŠE PRAVICE
Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Lahko imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo med posameznimi državami in na katere ta garancija ne vpliva.

To garancijo in vse spore, ki morda izhajajo iz nje, urejajo zakoni države, v kateri bivate. Strinjate se, da je podvržena neizključni pristojnosti sodišč te države.

Ločljivost. Vsak odstavek v tej garanciji velja ločeno. Če se za enega od odstavkov ugotovi, da je protipraven ali neizvršljiv, preostali deli te garancije ostanejo v celoti veljavni. Ta garancija je bila zadnjič posodobljena. septembra 2019.