PRIVACYBELEID VAN NVIDIA VOOR KINDEREN

Geldig vanaf 25 mei 2018

NVIDIA besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van kinderen. Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Wij verzamelen geen gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen ook geen gegevens indien hiervoor ouderlijke toestemming is vereist onder de relevante rechtspraak.

We hanteren redelijke technologische beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de lokale wetgeving en om te voorkomen dat minderjarige kinderen toegang hebben tot gebieden binnen onze diensten waar persoonlijke informatie kan worden verzameld. Minderjarige kinderen kunnen bijvoorbeeld niet deelnemen aan onze gebruikersforums, zich aanmelden voor een elektronische nieuwsbrief of meedoen aan onze prijstrekkingen of wedstrijden.

Neem contact met ons op als je verneemt dat je kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder je toestemming.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over het privacybeleid of het privacybeleid van NVIDIA voor kinderen, kun je een e-mail sturen naar onze gegevensbeschermingsfunctionaris op privacy@nvidia.com

Je kunt ook een brief sturen naar:

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051, Verenigde Staten

Updates van dit beleid worden beschikbaar gesteld op privacy.nvidia.com. Ons privacybeleid voor het algemeen publiek vind je hier.