GeForce NOW-lidmaatschapsvoorwaarden

GEFORCE NOW LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

Lees hieronder de NVIDIA-lidmaatschapsvoorwaarden voor de GeForce NOW-dienst ("GFN").

Deze lidmaatschapsvoorwaarden kunnen enkel worden aanvaard door een meerderjarige in het land waar GFN wordt gebruikt. Als u niet meerderjarig bent, moet u uw ouder of wettelijke voogd vragen in te stemmen met deze lidmaatschapsvoorwaarden. Als u niet oud genoeg bent om deze lidmaatschapsvoorwaarden aan te gaan of als u niet alle onderstaande voorwaarden aanvaardt, gebruik GFN dan niet.

I. LIDMAATSCHAP

a. Lidmaatschap voor GFN. Een betaald doorlopend lidmaatschapsplan voor GFN, dat met een gratis periode kan beginnen, als u daarvoor in aanmerking komt, zal automatisch elke maand worden verlengd, tenzij u downgradet naar een gratis lidmaatschapsplan. Een gratis lidmaatschapsplan voor GFN zal automatisch elke maand worden vernieuwd. Zogenoemde 'Day Passes' worden niet automatisch vernieuwd. Betaalde en gratis lidmaatschapsplannen zijn onderhevig aan verandering en beëindiging op grond van deze lidmaatschapsvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van GeForce NOW.

Digital River, handelend als erkende verkoper, zal de op dat moment geldende maandelijkse lidmaatschapskosten voor uw doorlopende lidmaatschapsplan factureren op een geldige en aanvaarde betaalmethode die u verplicht bent te verstrekken als u GFN wenst te gebruiken ("Betaalmethode") en die u van tijd tot tijd kunt bijwerken. In deze lidmaatschapsvoorwaarden verwijst ‘elke maand’ of ‘maandelijks’ naar uw factureringscyclus, niet naar kalendermaanden.

Om uw lidmaatschapsplan te beheren, de datum van uw volgende factureringscyclus te bekijken of uw Betaalmethode bij te werken, logt u in op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of op www.geforcenow.com. U kunt uw lidmaatschapsplan wijzigen door in te loggen op uw NVIDIA-account. Het kan tot 24 uur duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd in uw account. Om ervoor te zorgen dat wijzigingen van kracht worden bij de volgende factureringscyclus moet u deze minstens 24 uur van tevoren bijwerken voordat uw volgende factureringscyclus begint.

b. Lidmaatschapsplannen. NVIDIA kan verschillende GFN-lidmaatschapsplannen of -promoties aanbieden met verschillende voorwaarden en beperkingen en kan op elk moment stoppen met het accepteren van nieuwe aanmeldingen, een lidmaatschapsplan of promotie wijzigen of beëindigen. Elk lidmaatschapsplan heeft zijn eigen kenmerken. Kijk op www.geforcenow.com. Dit zijn definities van de belangrijkste kenmerken:

  • i. Standaardtoegang en Basic Rig-types. Leden met standaardtoegang worden in een wachtrij geplaatst achter leden met prioriteitstoegang en hebben toegang tot GTX 1060 GPU-servers op basis van de beschikbare capaciteit. Deze leden kunnen advertenties te zien krijgen voorafgaand aan de game en verschillende spelwachttijden ervaren op basis van het gebruikersvolume en de GFN-serverbeschikbaarheid in hun regio.
  • ii. Prioriteitstoegang en Premium Rig-types. Leden hebben prioriteitstoegang tot GFN RTX 2080- of GTX 1080 GPU-servers in hun regio en worden vooraan in de wachtrij geplaatst voor snellere GFN-servertoegang. In het uitzonderlijke geval dat RTX 2080/GTX 1080-gamingrigs niet beschikbaar zijn, zullen Prioriteitsleden toegang krijgen tot het volgende beste beschikbare Basic Rig-type.
  • iii. Exclusieve toegang & Ultimate Rig-types. Leden krijgen exclusieve toegang tot de best presterende GFN-servers, gewoonlijk RTX 4080- of RTX 3080-gamingrigs, afhankelijk van beschikbaarheid. In het uitzonderlijke geval dat RTX 4080- of RTX 3080-gamingrigs niet beschikbaar zijn, zullen Ultimate-leden Prioriteitstoegang tot RTX 2080-servers krijgen.
  • iv. Sessielengte van 1 uur. Gratis leden hebben een sessielengte van maximaal 1 uur. Nadat de huidige sessie is verlopen, kunnen deze leden weer aansluiten in de wachtrij met standaardtoegang (zie hierboven). Er is geen limiet voor het aantal keren dat een lid per dag een nieuwe sessie mag starten, behoudens de voorwaarden voor standaardtoegang.
  • v. Verlengde sessielengte. Prioriteitsleden hebben verlengde sessielengtes van maximaal 6 uur. Ultimate-leden hebben verlengde sessielengtes van maximaal 8 uur. Nadat de huidige sessie is verlopen, kunnen deze leden een nieuwe sessie starten met dezelfde Prioriteitstoegang of Exclusieve toegang zoals hierboven gedefinieerd.
  • vi. RTX aan. Real-time raytracing vanuit de cloud. Enkel beschikbaar voor beperkte games.
  • vii. Resolutie. De daadwerkelijke resoluties kunnen variëren naargelang meerdere factoren met inbegrip van maar niet beperkt tot uw apparaattype, netwerkkwaliteit, geselecteerd spel en GPU-type.
  • viii. Beeldsnelheden (FPS). De daadwerkelijke beeldsnelheden kunnen variëren naargelang meerdere factoren met inbegrip van maar niet beperkt tot uw apparaattype, netwerkkwaliteit, geselecteerd spel en GPU-type.
  • ix. Day Passes. Biedt leden 24 opeenvolgende uren speeltijd voor hun geselecteerde lidmaatschapsniveau, vanaf het moment van betalingsverwerking. Leden krijgen alle voordelen van het geselecteerde lidmaatschapsniveau totdat de tijd verloopt. Er is geen limiet aan het aantal Day Passes dat gekocht kan worden. Wanneer de periode van 24 uur voorbij is, worden alle lopende sessies beëindigd.

De voorwaarden van specifieke lidmaatschapsplannen en promoties worden verstrekt bij aanmelding of in andere communicaties die aan u beschikbaar worden gesteld. Er kan een gratis gebruiksperiode worden aangeboden voorafgaand aan de eerste facturering van bepaalde betaalde lidmaatschapsplannen en deze is beperkt tot één per huishouden. Niet alle lidmaatschapsplannen of promoties zijn beschikbaar in uw locatie of taal. NVIDIA zal naar eigen goeddunken beslissen of u in aanmerking komt voor een lidmaatschapsplan of promotie, en of plannen en promoties al dan niet kunnen worden gecombineerd. Er zijn standaardkosten van toepassing nadat een promotie is afgelopen of als u de gebruiksvoorwaarden van een promotie overschrijdt of overtreedt. U kunt specifieke details over uw lidmaatschapsplan vinden door in te loggen op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of op www.geforcenow.com.

Als u uw lidmaatschapsplan niet wijzigt voor het einde van een gratis gebruiksperiode, wordt de facturering van lidmaatschapsgelden gestart en automatisch elke maand verlengd op basis van het lidmaatschapsplan dat aan uw account is gekoppeld aan het einde van de gratis gebruiksperiode. Ter verduidelijking: het toegestane gebruik van een gratis lidmaatschapsplan zal niet resulteren in facturering.

Met een GFN-lidmaatschapsplan verhuurt NVIDIA u een virtuele pc voor gaming en het is uw verantwoordelijkheid om voldoende rechten te hebben om de inhoud te gebruiken (dat wil zeggen, videogames van derden of DLC (downloadbare inhoud)). Bepaalde content werkt mogelijk alleen op bepaalde soorten apparaten. Niet alle inhoud die u hebt, kan worden gebruikt bij het streamen vanaf GFN. Inhoud die gekocht is bij een digitale winkel op GFN is mogelijk niet beschikbaar om te streamen vanaf GFN. De beschikbaarheid van inhoud op GFN kan in de loop van de tijd variëren, bijvoorbeeld: voorwaarden van serviceproviders of uitgevers van games kunnen veranderen, content is mogelijk niet in gelijke mate of in bepaalde regio's of talen beschikbaar en inhoud die eerder beschikbaar was op GFN (inclusief uw opgeslagen games) is later mogelijk niet meer beschikbaar op GFN. Wanneer u inhoud verkrijgt, hetzij via GFN of afzonderlijk, kan de inhoudsprovider van u verlangen dat u zijn voorwaarden aanvaardt, een gebruikersaccount opent en/of kan zij aan u kosten in rekening brengen.

c. Lidmaatschapsplan wijzigen. U kunt uw lidmaatschapsplan wijzigen, inclusief het wijzigen van lidmaatschapskosten, door in te loggen op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of www.geforcenow.com. Het kan tot 24 uur duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd in uw account. Om ervoor te zorgen dat wijzigingen van kracht worden bij de volgende factureringscyclus, moet u deze minstens 24 uur van tevoren bijwerken voordat uw volgende factureringscyclus begint.

Als u in het midden van uw factureringscyclus een downgrade uitvoert naar een gratis lidmaatschapsplan, gaat uw betaalde lidmaatschapsplan door tot het einde van uw huidige factureringscyclus en wordt het lidmaatschapsplan vervolgens naar een gratis lidmaatschapsplan omgezet.

U kunt uw NVIDIA-account op elk moment verwijderen. Door deze actie worden uw diensten echter gestopt en wordt de toegang tot betaalde of gratis lidmaatschapsplannen verwijderd en worden andere diensten die aan uw NVIDIA-account zijn gekoppeld, onderbroken of beëindigd. Ga naar het NVIDIA Privacy Center voor meer informatie over het verwijderen van uw NVIDIA-account.

II. FACTURERING

a. Factuurbedrag. De GFN-lidmaatschapskosten voor een betaald lidmaatschapsplan worden maandelijks gefactureerd (i) aan het begin van uw factureringscyclus, tegen de op dat moment geldende prijs, behalve voor een gratis gebruiksperiode, op basis van de startdatum van het lidmaatschapsplan, of (ii) op het tijdstip dat NVIDIA uw bestelling voltooit, behalve voor een gratis gebruiksperiode, op basis van de prijs op het moment van aankoop. Zoals in deze voorwaarden wordt gebruikt, betekent "facturering" een afschrijving, debitering of andere betaalopdracht ten laste van uw Betaalmethode. Als u een lidmaatschapsplan vooraf bestelt, mag u op elk moment annuleren voordat NVIDIA uw bestelling voltooit en er worden geen kosten in rekening gebracht voor een lidmaatschap voordat het van start gaat.

NVIDIA geeft aan in welke landen btw is inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap. Met uitzondering van landen waar btw is inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap, zijn de prijzen exclusief belastingen, heffingen of andere soortgelijke kosten en bent u verantwoordelijk voor de betaling ervan. NVIDIA behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsprijzen op elk gewenst moment aan te passen naar goeddunken van NVIDIA. Prijswijzigingen worden van kracht na kennisgeving per e-mail maar niet eerder dan in uw volgende factureringscyclus en wijzigingen in belastingtarieven worden onmiddellijk van kracht, behoudens anders beschreven in deze lidmaatschapsvoorwaarden.

b. Factureringsautorisatie. Door uw betaalde doorlopende GFN-lidmaatschapsplan te starten en een Betaalmethode aan te geven, machtigt u Digital River, handelend als erkende verkoper, om de overeenkomstige maandelijkse lidmaatschapskosten in rekening te brengen tegen de op dat moment geldende prijs, en alle andere kosten die u kunt maken in verband met uw gebruik van GFN, zoals belastingen of mogelijke transactiekosten, ten laste van uw Betaalmethode in een of meer rekeningen.

U erkent dat het maandelijks gefactureerde bedrag kan variëren als gevolg van prijs- of belastingwijzigingen, promoties, wijziging van het lidmaatschapsplan of kalenderbeperkingen, zoals toegelicht in het onderdeel 'Factureringstijdstip' hieronder.

NVIDIA kan uw Betaalmethode autoriseren in afwachting van lidmaatschaps- of service gerelateerde kosten. NVIDIA kan facturering ten laste van uw Betaalmethode autoriseren via verschillende methoden, waaronder autorisatie tot ongeveer één maand factuurbetaling vanaf het moment dat u registreert. In sommige gevallen kan uw beschikbare saldo of kredietlimiet worden verlaagd om de autorisatie tijdens een gratis gebruiksperiode weer te geven.

c. Factureringstijdstip. Digital River, handelend als erkende verkoper, factureert uw Betaalmethode automatisch maandelijks voor elk doorlopende GFN-lidmaatschapsplan, aanvankelijk op of rond de datum waarop u uw betaalde lidmaatschapsplan start en nadien gewoonlijk op of rond de kalenderdag die overeenkomt met de dag van de factuurdatum van uw betaald lidmaatschapsplan, behalve voor elke gratis gebruiksperiode die gekoppeld is aan een betaald lidmaatschap. NVIDIA behoudt zich het recht voor om het tijdstip van de facturering te wijzigen, met name vanwege tijdzoneverschillen, kalenderbeperkingen of als uw Betaalmethode niet met succes is verwerkt. Een voorbeeld van een kalenderbeperking: als u op 31 januari een betaald lidmaatschapsplan start, begint uw eerste factureringscyclus op diezelfde 31 januari en is uw volgende facturering waarschijnlijk op 28 februari op een doorlopende basis en uw Betaalmethode wordt op of rond die data in rekening gebracht. Ga naar account.nvidia.com en log in op uw account om uw huidige factuurdatum te bekijken. Voor Day Pass-factureringsvoorwaarden, zie sectie 1b.ix.

d. Lidmaatschapscadeaubonnen. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het vermelde aantal maanden en het vermelde lidmaatschapsniveau, indien beschikbaar als betaalmethode, alleen voor bepaalde NVIDIA GFN-lidmaatschapsplannen. Wanneer u een cadeaubon koopt, wordt het overeenkomende bedrag volledig in rekening gebracht. Op het moment van gebruik moet de inwisselaar een GeForce NOW-account hebben en zal hij gedurende het opgegeven aantal maanden en lidmaatschapsniveau dezelfde lidmaatschapsvoordelen ontvangen als maandelijks betalende GFN-leden. Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in de beperkte regio's waar maandelijks betaalde NVIDIA-lidmaatschapsplannen worden verkocht, zoals van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Een cadeaubon is geen kredietkaart of debetkaart, kan niet worden herladen en is niet inwisselbaar voor contant geld, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bewaar de cadeaubon goed. Hij wordt niet vervangen bij verlies, diefstal of gebruik zonder toestemming. Cadeaubonnen kunnen in hun geheel slechts één keer worden ingewisseld en kunnen niet worden gedeeld tussen GeForce NOW-accounts. De inwisselaar van de cadeaubon krijgt na inwisseling op zijn accountpagina die beschikbaar is via de instellingenpagina van de GeForce NOW-app te zien dat de van toepassing zijnde lidmaatschapsduur is verlengd met het volledige aantal maanden van de cadeaubon.

e. Digital River. Digital River is de erkende verkoper van NVIDIA, inclusief voor cadeaubonnen. Alle transacties met Digital River zijn onderworpen aan zijn verkoopvoorwaarden en privacybeleid. NVIDIA wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor dergelijke transacties af en u stemt ermee in dat uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot dergelijke transacties (inclusief GFN-kosten en bank gerelateerde kosten) van of via Digital River is. Als uw transactie met Digital River niet succesvol is, wordt uw aankoop niet uitgevoerd door NVIDIA of kan NVIDIA het gebruik van GFN onmiddellijk beëindigen.

f. Geen terugbetalingen. BETALINGEN ZIJN NIET TERUGBETAALBAAR EN ER ZIJN GEEN TERUGBETALINGEN OF KREDIETEN VOOR GEDEELTELIJK GEBRUIKTE PERIODES. Als NVIDIA uw gebruik beëindigt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van GeForce NOW, kan uw gebruik van GFN onmiddellijk worden beëindigd, maar betaalde lidmaatschapskosten worden niet terugbetaald en aan het einde van uw op dat moment geldende factureringscyclus zal NVIDIA stoppen met factureren. Als blijkt dat NVIDIA u een terugbetaling, korting of andere vergoeding biedt, zijn de beslissing, het bedrag en de vorm van dergelijke vergoedingen naar inzicht van NVIDIA. Als u een terugbetaling, korting of andere vergoeding hebt ontvangen, betekent dit niet dat u deze opnieuw zult ontvangen, zelfs onder vergelijkbare omstandigheden.

g. Betaalmethode. Om uw Betaalmethode te bewerken, dient u in te loggen op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of op www.geforcenow.com. Eventuele wijzigingen van de Betaalmethode doorgevoerd buiten NVIDIA's accountportaal, bijvoorbeeld een update van een creditcard, worden mogelijk niet automatisch weergegeven in uw NVIDIA-account. Als een betaling niet succesvol is afgerond wegens het verstrijken van een vervaldatum, onvoldoende saldo of anderszins, en u wijzigt uw gegevens van de Betaalmethode of uw lidmaatschapsplan op het NVIDIA-accountportaal niet (zie het onderdeel "Lidmaatschapsplan wijzigen"), blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet geïnde bedragen en geeft u NVIDIA of Digital River toestemming om door te gaan met het factureren ten laste van de Betaalmethode, naargelang deze kan worden bijgewerkt. Dit kan leiden tot een wijziging van uw factuurdata. NVIDIA of Digital River kan uw Betaalmethode bijwerken met informatie van de betreffende betalingsserviceprovider en u geeft toestemming om de op dat moment geldende maandelijkse lidmaatschapskosten te blijven afschrijven ten laste van de bijgewerkte Betaalmethode. Voor bepaalde Betaalmethoden kan de aanbieder van uw Betaalmethode u buitenlandse transactiekosten of andere kosten in rekening brengen. Neem contact op met de serviceprovider van uw Betaalmethode voor meer informatie.

III. TOEPASBAARHEID VAN VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP

Wanneer GFN-services worden geleverd in combinatie met NVIDIA-lidmaatschapsplannen, zijn de bovenstaande lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen in en vormen ze een integraal onderdeel van uw GeForce NOW-gebruiksvoorwaarden bij NVIDIA Corporation.

GFN-services zijn ook beschikbaar op bepaalde locaties van GFN Alliance Partners die hun eigen lidmaatschapsplannen hebben en deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn niet van toepassing op GFN Alliance Partners-lidmaatschapsplannen (waar van toepassing).

De gebruiksvoorwaarden van GeForce NOW zijn te vinden op https://www.nvidia.com/nl-nl/geforce-now/terms-of-use/.

(v. 27 februari 2024)