NVIDIA Yazılımı Müşteri Kullanım Lisansı

ÖNEMLİ UYARI -- DİKKATLE OKUYUN: İşbu NVIDIA Yazılımı Müşteri Kullanım Lisansı ("LİSANS"), bilgisayar yazılımı ve ilgili basılı materyaller ("YAZILIM") dahil olmak üzere buradan indirilebilen ve NVIDIA Corporation ile yan kuruluşlarına ("NVIDIA") ait olan yazılımın kullanımını düzenleyen sözleşmedir. YAZILIMI indirerek, yükleyerek, kopyalayarak veya başka bir şekilde kullanarak işbu LİSANS koşullarını kabul etmiş olursunuz. İşbu LİSANS koşullarını kabul etmiyorsanız YAZILIMI indirmeyin.

BEYANLAR

    NVIDIA ürünlerinin kullanımı üç ögenin bir arada bulunmasını gerektirir: YAZILIM, grafik kontrol kartı üzerindeki donanım ve bir kişisel bilgisayar. YAZILIM, telif hakkı kanunları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. YAZILIM satılmaz, yalnızca işbu belgeye tamamen uygun bir biçimde kullanılması için lisansı verilir. Donanım çeşitli patentlerle korunmakta ve satılmaktadır, ancak donanımın YAZILIM ile paket halinde satılması zorunlu olmadığından işbu LİSANS donanımın satışını kapsamaz. İşbu LİSANS yalnızca YAZILIM LİSANSININ hüküm ve koşullarını düzenler.

1. TANIMLAR

    1.1 Müşteri. Müşteri ile kastedilen, YAZILIMI indiren kurum ya da kişidir.

2. LİSANSIN VERİLMESİ

    2.1 Lisansın Verilmesine İlişkin Hak ve Sınırlamalar. NVIDIA, aşağıdaki sınırlamalara tabi olmak üzere yazılımı kullanması için Müşteriye aşağıdaki gayri münhasır, devredilemez hakkı verir:

        2.1.1 Haklar. Müşteri, paylaşılan bir bilgisayarda ya da farklı bilgisayarlarda eş zamanlı olacak şekilde YAZILIMIN birden fazla kopyasını yükleyebilir ve kullanabilir ve sadece Müşteri tarafından Müşterinin Kuruluşu dahilinde kullanılması için YAZILIMIN birden fazla yedek kopyasını oluşturabilir. "Kuruluş" ile kastedilen, Müşteri ya da tüzel kişilikler (bir kurum ya da üniversite gibi) ve bunların yüzde ellisinden (%50) fazlasına sahip olduğu yan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bireysel kullanımdır.

        2.1.2 Linux/FreeBSD İstisnası. Bölüm 2.1.1'in yukarıdaki koşullarına halel gelmeksizin, sadece Linux ya da FreeBSD işletim sistemi ya da bu işletim sistemlerinin kaynak kodundan türetilmiş diğer işletim sistemleri üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan YAZILIM, ilgili iki bileşenli dosyaları herhangi bir şekilde değiştirilmediği sürece (sıkıştırılmış dosyaları açma haricinde) kopyalanabilir ve yeniden dağıtılabilir.

        2.1.3 Sınırlamalar.

            Tersine Mühendislik uygulanamaz. Müşteri, YAZILIM üzerinde tersine mühendislik işlemi yapamaz, YAZILIMIN derlemesini açamaz veya ayrıştıramaz ve kaynak kodu elde etmeye hiçbir şekilde teşebbüs edemez.

            Bileşenler Ayrılamaz. YAZILIM tek bir ürün olarak lisanslanır. Bileşen parçalar birden fazla bilgisayarda kullanılmak üzere ayrılamaz veya herhangi bir şekilde diğer parçalardan ayrı olarak kullanılamaz.

            Kiralama Yapılamaz. Müşteri YAZILIMI başkasına kiralayamaz veya kiraya veremez.

3. SONLANDIRMA

    Müşteri burada belirtilen hüküm ve koşulların herhangi birine uymadığı takdirde işbu LİSANS kendiliğinden sonlanır. Böyle bir durumda, Müşteri YAZILIMIN tüm kopyalarını ve bileşenlerini yok etmelidir.

    Savunma Amaçlı Askıya Alma. Müşteri, NVIDIA aleyhine herhangi bir yasal süreç başlatır ya da herhangi bir kanuni takibe katılırsa, NVIDIA tek taraflı olarak verilen tüm lisansları ya da işbu LİSANS altında sağlanan diğer tüm hakları söz konusu yasal süreç devam ettiği sürece askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

4. TELİF HAKKI

    YAZILIMIN (YAZILIMA entegre edilmiş tüm resimler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, ses, müzik, metinler ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yazılıma eşlik eden basılı materyallerin ve YAZILIMIN tüm kopyalarının mülkiyet ve telif hakları, NVIDIA ya da tedarikçilerine aittir. YAZILIM, telif hakkı kanunları ve uluslararası anlaşma hükümlerince korunmaktadır. Buna göre, bu LİSANS koşulları uyarınca izin verilmediği sürece Müşteri, YAZILIMI diğer telifli ürünler gibi kullanmalıdır ve YAZILIMIN bir kopyasını yalnızca yedekleme veya arşiv amacıyla alabilir.

5. GEÇERLİ YASA

    İşbu LİSANSIN Delaware Eyaleti yasaları uyarınca düzenlenmiş olduğu farz edilir ve işbu yasalar uyarınca yorumlanır. Malların Uluslararası Satışına ilişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli değildir.

6. GARANTİLERİN REDDİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

    6.1 Garanti yoktur. GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" TEDARİK EDİLİR VE NVIDIA İLE TEDARİKÇİLERİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIM İLE İLGİLİ YA DA YAZILIMINDAN KAYNAKLANAN SARİH, ZIMNİ YA DA KANUNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. Yukarıda anılanları sınırlamaksızın, edindiğiniz ve yüklediğiniz YAZILIM sürümünün; kullandığınız grafik kontrol kartı modeli, işletim sistemi ve bilgisayar donanımı için uygun sürüm olduğunu belirlemekten ve doğrulamaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

    6.2 Netice Kabilinden Doğan Zararlarda Sorumluluk Kabul Edilmez. GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, NVIDIA VEYA TEDARİKÇİLERİ YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN HİÇBİR ZARARDAN (İŞLETME KÂRI KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, İŞ BİLGİSİ KAYBI VEYA HERHANGİ BİR DİĞER MADDİ KAYIP DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN), NVIDIA SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

7. SİSTEM GÜNCELLEMELERİ

    7.1 Müşteri, YAZILIMIN, ilgili sistemin YAZILIM ile birlikte kullanımını uygun şekilde optimize etmek için Müşterinin sistemi ile ilişkili kişisel olarak tanımlanamaz bilgilere erişip bu bilgileri toplayabileceğini ve Müşterinin sistemini güncelleyip yapılandırabileceğini işbu vesileyle kabul eder ve onaylar. Müşterinin YAZILIMI kullanması ölçüsünde, Müşteri işbu vesileyle yukarıda belirtilenlerin tümünü onaylar ve Müşterinin söz konusu onayı verme hakkına sahip olduğunu beyan ve garanti eder. Buna ilave olarak Müşteri, kendi sistemi için uygun veri yedeklemelerinin ve sistem geri yükleme noktalarının sürdürülmesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu ve (a) herhangi bir yapılandırma, uygulama ayarı, ortam değişkeni, kayıt defteri, sürücüde, BIOS’ta veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN diğer niteliklerinde (veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN herhangi bir bölümünde) YAZILIM nedeniyle meydana gelen herhangi bir değişiklikten veya (b) NVIDIA Güncelleme Hizmeti üzerinden yüklenen herhangi bir YAZILIMDAN veya üçüncü taraf yazılım yamalarından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak ilgili sistem üzerinde meydana gelen herhangi bir hasar veya kayıptan (veri veya erişim kaybı dahil) NVIDIA'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. YAZILIM; web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar içerebilir. Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını anlayabilmeniz için ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz site ve hizmetlerin gizlilik bildirimlerini gözden geçirmenizi öneririz. NVIDIA diğer şirketler ve kuruluşlar tarafından kontrol edilen siteler ve hizmetlerin gizlilik bildirimleri veya uygulamalarından sorumlu değildir.

    7.2 Kayıt ve Müşteri Bilgileri. Müşteri, Müşteri tarafından YAZILIM kaydıyla ilişkili olarak sağlanan kişisel olarak tanımlanamaz bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ve garanti eder. Müşteri ayrıca NVIDIA'nın zaman zaman https://www.nvidia.com/tr-tr/about-nvidia/privacy-policy/ adresindeki NVIDIA'nın gizlilik politikası uyarınca YAZILIMLA bağlantılı olarak Müşteri ve/veya Müşteri sistemi hakkındaki bilgileri toplayabileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul eder. Müşteri işbu Bölüm 7'de açıklanan biçimde, YAZILIMIN sistem güncellemeleri sağlamasını istemiyorsa YAZILIMIN geçerli NVIDIA Güncellemesi kontrol panelinin "Tercihler" sekmesinde "Güncellemeleri otomatik olarak denetle" seçeneğindeki onay işareti kaldırılmalıdır.

8. DİĞER

    İşbu LİSANSIN herhangi bir hükmü kanun ile uyumlu değilse ya da kanun icabı tamamen yerine getirilemiyorsa, söz konusu hüküm kanun ile uyumlu olması ve kanun icabı tamamen yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçü ile sınırlı olarak yorumlanır. Bu LİSANS buradaki mevzu ile ilişkili olarak taraflar arasında imzalanan nihai, eksiksiz ve özel anlaşmadır ve söz konusu mevzu ile ilişkili önceki veya eş zamanlı tüm sözlü ya da yazılı mutabakat ve anlaşmaların yerine geçer. İşbu LİSANS sadece NVIDIA’nın yetkilisi tarafından yazılı olarak imzalanarak değiştirilebilir. Müşteri YAZILIMI herhangi bir ülkeye göndermemeyi, aktarmamayı veya ihraç etmemeyi ya da YAZILIMI Birleşik Devletler Sanayi ve Güvenlik Dairesi tarafından veya herhangi bir ihracat kanunu, kısıtlaması ya da düzenlemesi ile yasaklanmış olan herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul eder.