Hizmet Koşulları

Son Değiştirme Tarihi: 16 Şubat 2024

LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE BU KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

Bu Hizmet Koşulları (bu "Koşullar"); www.nvidia.com, rapids.ai, nventures.ai ve jetson-ai-lab.com ile bu tür web sitelerinde ve/veya bunların kopyalarında (toplu olarak "Site") sunulan her türlü içerik, işlev ve hizmet dahil olmak üzere bu Koşulların bağlantılı olduğu, NVIDIA tarafından işletilen diğer web sitelerine erişiminizi ve bunları kullanımınızı yönetir. Site NVIDIA Corporation ("NVIDIA", "bizim" veya "biz") tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak sağlanmaktadır ve Siteyi yalnızca NVIDIA ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapabilmeniz durumunda ve yalnızca bu Koşullara ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde kullanabilirsiniz. Bu Koşullar, Siteye erişen veya Siteyi kullanan tüm kişiler için geçerlidir.

Siteye erişerek ya da Siteyi kullanarak veya Siteden herhangi bir materyali indirerek bu Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş ve Gizlilik Bildirimimizi okuyup anlamış olduğunuzu teyit etmiş olursunuz. Bu Koşulları veya Gizlilik Bildirimini kabul etmiyorsanız Siteye erişemez, Siteyi kullanamaz veya Siteden herhangi bir materyal indiremezsiniz.

BU KOŞULLAR, BURADA BELİRTİLEN ÖZEL İSTİSNALARLA VEYA BURADAKİ TALİMATLARA BAĞLI OLARAK REDDETMEMENİZ DURUMUNDA, JÜRİLİ DURUŞMALAR VEYA TOPLU DAVALAR, KOLEKTİF DAVALAR, ÖZEL BAŞSAVCI DAVALARI VEYA TEMSİLCİ DAVALARINDAN ZİYADE, YALNIZCA İHTİLAFLARI ÇÖZMEK ADINA BİREYSEL TEMELDE NİHAİ VE BAĞLAYICI TAHKİMİN ÖZEL KULLANIMINI GEREKTİREN ZORUNLU BİR BİREYSEL TAHKİM ANLAŞMASI VE TOPLU DAVA/JÜRİLİ DURUŞMADAN FERAGAT HÜKMÜNÜ İÇERİR.

İleriye Dönük Beyanlar

Sitedeki (veya Siteyle bağlantılı) bilgiler, tarihsel gerçeklere ilişkin beyanlar veya tanımlamalar dışında ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu ileriye dönük beyanlar; sektörümüzle ilgili mevcut beklentilerimize, tahminlerimize ve öngörülerimize, yönetimin kanaatlerine ve tarafımızca yapılan belirli varsayımlara dayanmaktadır. Bu ileriye dönük beyanlar bir dizi önemli risk ve belirsizlik içerebilir ve gerçek sonuçlarımız önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Gelecekteki sonuçlarımızı ve işimizi etkileyebilecek faktörlere ilişkin bir tartışma için lütfen Form 10-K'daki Yıllık Raporumuza, Form 10-Q'daki Üç Aylık Raporlarımıza, Form 8-K'daki yakın zamanlı Güncel Raporlarımıza ve diğer Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başvurularına bakın. NVIDIA'nın ileriye dönük beyanları revize etme veya güncelleme yükümlülüğü yoktur.

Ticari Marka Bilgileri

© 2024 NVIDIA Corporation. Her hakkı saklıdır. NVIDIA ve NVIDIA logosu, NVIDIA Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer şirket ve ürün adları bağlantılı oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

NVIDIA'nın ticari markalarını, NVIDIA'nın önceden yazılı izni olmadan kullanamazsınız ve bu Koşullardaki hiçbir şey, bu tür bir iznin verildiği şeklinde yorumlanamaz. NVIDIA ticari markalarının, NVIDIA ürünlerinin reklam ve tanıtımlarında adil kullanımı için uygun şekilde onay alınması gerekir.

Performans Bilgileri

Performans testleri ve derecelendirmeleri, belirli bilgisayar sistemleri ve/veya bileşenleri kullanılarak ölçülür ve NVIDIA ürünlerinin bu testlerle ölçülen yaklaşık performansını yansıtır. Sistem donanımı veya yazılım tasarımı veya yapılandırmasındaki herhangi bir farklılık, gerçek performansı etkileyebilir.

Tek Kopya Lisans

Sitedeki materyaller, NVIDIA'nın veya lisans verenlerinin telif haklarına ve diğer fikri mülkiyet haklarına ve diğer mülkiyet haklarına tabidir ve Sitedeki herhangi bir materyalin izinsiz kullanımı, telif hakkını, ticari markayı ve diğer fikri mülkiyet haklarını veya diğer hakları ve geçerli yasaları ihlal edebilir.

Sitede bulunan yazılımın ve materyallerin ("Materyaller") bir kopyasını, NVIDIA tarafından yazılı olarak aksi yönde özel olarak lisans verilmesi veya ayrı ayrı Materyallerle birlikte verilen veya sağlanan herhangi bir lisans koşuluna göre izin verilmesi haricinde, yalnızca ticari olmayan, kişisel dahili kullanımınız için tek bir bilgisayara indirme seçeneğiniz olabilir. Bu, mülkiyet devri değil, lisanstır.

Sitenin kullanımı şu kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi değiştiremez veya bunu herhangi bir ticari amaç için ya da halka açık herhangi bir gösterim, performans, satış veya kiralama amacıyla kullanamazsınız; (b) yalnızca yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde olması veya NVIDIA tarafından yazılı olarak aksi yönde bir lisans verilmesi veya Materyallerle birlikte ayrıca verilen veya sağlanan herhangi bir lisans koşulunun izin vermesi durumları dışında Siteyi kaynak koda dönüştüremez, Siteye tersine mühendislik yapamaz veya kaynak kodunu oluşturamazsınız; (c) Siteden herhangi bir telif hakkını veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldıramazsınız; (d) Siteyi başka bir kişiye veya kuruluşa devredemezsiniz; (e) Siteyi yasa dışı olan veya bu Koşullar tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanamazsınız; (f) Sitenin herhangi bir bölümüne erişmek, bu bölümü ele geçirmek, kopyalamak veya izlemek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı, toplayıcı, veri madenciliği aracı, veri toplama veya ayıklama aracı veya başka herhangi bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji ya da benzer veya eşdeğer herhangi bir manuel işlem kullanamaz veya Site aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan herhangi bir yöntemle herhangi bir materyali, belgeyi veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek için Sitenin gezinme yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltamaz veya atlatamazsınız; (g) Sitenin altyapısına veya NVIDIA'nın sistemlerine veya ağlarına veya Siteye veya NVIDIA'ya bağlı herhangi bir sistem veya ağa makul olmayan veya orantısız derecede büyük yük getiren hiçbir işlem yapamazsınız; (h) Sitenin düzgün çalışmasına veya Sitede yürütülen herhangi bir işleme veya başka herhangi bir kişinin Siteyi kullanımına müdahale etmek veya müdahale etmeye teşebbüs etmek için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız; (i) Sitenin herhangi bir kısmına veya özelliğine veya Siteye veya herhangi bir NVIDIA sunucusuna bağlı diğer sistem veya ağlara veya Site üzerinde veya Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden herhangi birine, korsanlık veya parola "madenciliği" veya meşru olmayan başka herhangi bir yöntemle yetkisiz erişmeye teşebbüs edemezsiniz veya (j) Sitenin veya Siteye bağlı herhangi bir ağın güvenlik açığını araştıramaz, tarayamaz veya test edemezsiniz veya Sitenin veya Siteye bağlı herhangi bir ağın güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Sitenin izinsiz kopyalanmasını engellemeyi kabul edersiniz. Bu Bölümün ihlalinin, bu Koşulların esaslı ihlalini teşkil edeceğini kabul edersiniz.

Sitenin Mülkiyeti

Sitenin telif hakkı saklıdır ve Site dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşma hükümlerinin koruması kapsamındadır. NVIDIA'nın önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. Burada açıkça belirtilmediği sürece, NVIDIA ve tedarikçileri size herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya başka herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkı kapsamında açık veya zımni hiçbir hak vermez.

Telif Hakkı İhlali İddiaları

NVIDIA ve bağlı şirketleri herkesin fikri mülkiyet haklarına saygı duyar. Çalışmanızın, telif hakkı ihlali oluşturacak bir şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız lütfen Telif Hakkı İhlali İddiaları İçin Bildirim ve Prosedür başlıklı belgedeki talimatları izleyin. 

Fesih

NVIDIA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Koşulları veya Siteyi kullanımınızla ilişkili olabilecek diğer koşulları ihlal ettiğinizi tespit ederse herhangi bir zamanda Siteye erişiminizi ve Siteyi kullanımınızı sonlandırabilir. Feshin ardından Materyalleri derhal imha etmeniz ve bunu yaptığınızı NVIDIA'ya belgelemeniz gerekir.

Sorumluluk Reddi

SİTE VE SİTE ÜZERİNDE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA SUNULAN DİĞER İÇERİKLER "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR OLDUĞU ÖLÇÜDE" SAĞLANIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, NVIDIA, BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ VEYA BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN UNVAN, HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARİ UYGULAMA VE HUSUSLARIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI KONUSUNDAKİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE SINIR OLMAKSIZIN AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL TÜM GARANTİLERİ VE TEMSİLLERİ REDDEDER. 

NVIDIA YA DA NVIDIA İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR KİŞİ SİTENİN EKSİKSİZ OLMASI, DOĞRULUĞU, GÜVENLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ VEYA KULLANILABİLİRLİĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAZ. YUKARIDAKİLERE SINIRLAMA OLMAKSIZIN, NVIDIA VEYA NVIDIA İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR KİŞİ SİTENİN, İÇERİĞİNİN YA DA SİTE ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA ÖĞENİN DOĞRU, GÜVENİLİR, HATASIZ YA DA KESİNTİSİZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ, SİTE VEYA BUNU KULLANIMA SUNAN SUNUCUNUN, VİRÜSLER YA DA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEYECEĞİNİ VEYA SİTENİN YA DA SİTE ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA ÖĞENİN, İHTİYAÇLARINIZI VEYA BEKLENTİLERİNİZİ BAŞKA BİR ŞEKİLDE KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ. NVIDIA, SİTEDE VEYA BURADA AÇIKLANAN ÜRÜNLERDE HERHANGİ BİR ZAMAN ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMADAN DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR ANCAK SİTEYİ GÜNCELLEME KONUSUNDA HİÇBİR TAAHHÜT VERMEZ (VE HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR).

Bloglarda Bahsedilen Yazılım Ürünleri İçin Sorumluluk Reddi

NVIDIA blogları, çeşitli geliştirme veya kullanılabilirlik aşamalarındaki yazılım ürünlerine ve özelliklerine atıfta bulunabilir. NVIDIA yazılım ürünleri ve özellikleri, mevcut olması durumunda sunulacaktır. Bir blogda yer alan bilgiler bağlayıcı olmayan bir temelde sağlanır ve NVIDIA için herhangi bir garanti veya yasal yükümlülük oluşturmaz. Herhangi bir yazılım ürünü veya özelliğine ilişkin geliştirme, sürüm, zamanlama ve koşullar, tamamen NVIDIA'nın takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle değişebilir. NVIDIA'nın bir blogda yer alan beyanlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NVIDIA VEYA BAĞLI KURULUŞLARI VEYA LİSANS VERENLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, GÖREVLİLERİ VEYA YÖNETİCİLERİ, HERHANGİ BİR YASAL TEORİ KAPSAMINDA, ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SİTEYİ KULLANIMINIZ VEYA KULLANAMAMANIZLA BAĞLANTILI OLARAK AŞAĞIDAKİLERİ İÇEREN ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HİÇBİR DURUMDA SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE MEYDANA GELMİŞ VE NVIDIA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VE HATTA BİR TARAFIN TELAFİLERİ ESAS AMAÇLARINDA BAŞARISIZ OLMUŞ OLSA BİLE SORUMLU OLMAYACAKTIR: (I) DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR VEYA (II) (A) İKAME MALLARIN TEDARİK MALİYETİ VEYA (B) BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİLİ KÂR, GELİR, KULLANIM, VERİ VEYA İYİ NİYET KAYBINDAN OLUŞAN ZARARLAR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NVIDIA'NIN BU KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU KOŞULLARA İLİŞKİN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER, SORUMLULUKLAR VEYA DAVALAR İÇİN TOPLAM KÜMÜLATİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜZ ABD DOLARINI (100 ABD Doları) AŞMAYACAKTIR.

BAZI YARGI BÖLGELERİ ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VE/VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNALAR VE/VEYA SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU KOŞULLAR SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERİR VE YARGI BÖLGESİNDEN YARGI BÖLGESİNE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BU KOŞULLAR KAPSAMINDAKİ SORUMLULUK REDDİ, İSTİSNALAR VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARI, GEÇERLİ YASALARIN YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

Tazminat

Bu Koşulları ihlal etmenizden veya bu Koşullarda açıkça yetki verilenler haricinde Siteyi kullanmanızdan kaynaklanan her türlü iddia veya dava, yükümlülük, zarar, hüküm, ödül, kayıp, maliyet, harcama veya ücrete (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı NVIDIA'yı, bağlı şirketlerini, lisans verenlerini ve hizmet sağlayıcılarını ve bunların ilgili görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini, haleflerini ve vekillerini ("Tazmin Edilen Taraflar") tazmin etmeyi ve masun tutmayı ve NVIDIA'nın seçimine göre Tazmin Edilen Tarafları savunmayı kabul edersiniz.

ABD Hükümetinin Kısıtlı Hakları

Yazılım ve belgeler ("Korunan Öğeler"), söz konusu terimlerin sırasıyla 48 C.F.R. Bölüm 12.212 ve 48 C.F.R. Bölüm 227.7202 ve 252.227-7014(a)(1)'de kullanıldığı şekliyle "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri"nden oluşan ve 48 C.F.R. Bölüm 2.101'de tanımlandığı şekliyle "Ticari ürün/ürünler" veya "Ticari hizmet/hizmetler"dir.  Korunan Öğeler özel olarak geliştirilmiştir ve bu Koşullara tabi olarak sağlanır.  ABD Hükümeti NVIDIA tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmadığı sürece hiçbir durumda Korunan Öğeler üzerinde 48 C.F.R. Bölüm 52.227-19(b)(1)-(2) veya Bölüm 252.227-7013(c)'de belirtilenlerin ötesinde hak elde etmeyecektir.

Kullanıcı Gönderimleri

Siteye ilettiğiniz veya yayınladığınız her türlü materyal, bilgi veya diğer iletişimler ("İletişimler") gizli ve tescilli olmayan olarak kabul edilecektir. İletişimlerden yalnızca siz sorumlusunuz ve NVIDIA'nın İletişimlerle ilgili hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. NVIDIA ve görevlendirdiği kişiler, İletişimleri ve burada yer alan tüm verileri, görüntüleri, sesleri, metinleri ve diğer şeyleri her türlü ticari veya ticari olmayan amaçlarla kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, dahil etmek ve başka şekilde kullanmakta özgür olacaktır. Yasadışı, tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, pornografik veya herhangi bir yargı bölgesindeki herhangi bir yasayı ihlal edecek diğer materyalleri Siteye göndermeniz veya Siteden iletmeniz yasaktır. Gönüllü olarak paylaşılan herhangi bir İletişimin riskinin tamamen size ait olduğunu, buna erişimi olan herhangi biri tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini, kullanılabileceğini ve değiştirilebileceğini, NVIDIA'nın gizlilik haklarınız, mülkiyet haklarınız veya yasa ve mevzuata uyumluluğunuz da dahil olmak üzere bu tip İletişimlerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını anlar ve kabul edersiniz. NVIDIA'nın, NVIDIA sunucuları aracılığıyla yüklediğiniz, eriştiğiniz, sakladığınız veya dağıttığınız İletişimleri yönetmediğini veya kontrol etmediğini ve söz konusu İletişimin bu Koşulları ihlal edecek şekilde tarafınıza veya tarafınızca iletilmesine bakılmaksızın bu bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğini kabul edersiniz. İletişimleri göndermek ve yukarıda belirtilen hakları vermek için yeterli haklara sahip olduğunuzu veya bu hakların sizin mülkiyetinizde olduğunu ve İletişimlerin başka hiç kimsenin haklarını ihlal etmediğini ve geçerli herhangi bir yasayı ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz.

Diğer Materyallerle Bağlantılar

Bağlantılı siteler NVIDIA'nın kontrolü altında değildir ve NVIDIA, bağlantılı herhangi bir sitenin içeriğinden veya bağlantılı sitede yer alan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. NVIDIA herhangi bir bağlantıyı veya bağlantı programını herhangi bir zamanda sonlandırma hakkını saklı tutar. NVIDIA, bağlantı verdiği şirketleri veya ürünleri tasdik etmez ve web sayfalarında bu şekilde belirtme hakkını saklı tutar. Siteye bağlı üçüncü taraf sitelerden herhangi birine erişmeye karar verirseniz bunu tamamen kendi sorumluluğunuzda yaparsınız.

Tabi Olunan Hukuk; İhtilafların Çözümü

BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN, ÇÜNKÜ TARAFLARIN İHTİLAFLARININ TAHKİMDE ÇÖZÜLMESİNİ GEREKTİRİR VE BİZDEN TELAFİ İSTEME ŞEKLİNİZİ SINIRLANDIRIR.

Geçerli Yasa

Siteyle veya bu Koşullarla ilgili tüm konular ve (aşağıda tanımlandığı gibi) her türlü İhtilaf, kanunlar ihtilafı ilkelerine veya Uluslararası Mal Satışı Sözleşmelerine İlişkin Antlaşma veya Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine bakılmaksızın, her bakımdan Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına ve Delaware Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Taraflar, bu Koşulların eyaletler arası ticareti içeren bir işlemi kanıtladığını kabul eder. Bu Koşulları düzenleyen maddi hukuka ilişkin önceki cümlelere bakılmaksızın, Federal Tahkim Yasası (9 U.S.C. Bölüm 1-16) (değiştirilebileceği şekliyle, "FAA") aşağıdaki Bağlayıcı Tahkim hükmünün yorumlanmasını ve uygulanmasını yönetir ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde tüm eyalet yasalarını (ve diğer yargı bölgelerinin yasalarını) öncelikli kılar. FAA'in, Bağlayıcı Tahkim hükmünden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir sorun için geçerli olmadığı tespit edilirse o zaman bu sorun, yaşadığınız ABD eyaletinin (varsa) kanunları veya taraflarca yazılı olarak karşılıklı olarak mutabakata varılan yargı yetkisi kapsamında çözülecek ve bu kanunlara tabi olacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışı Sözleşmelerine İlişkin Antlaşmanın uygulanması açıkça hariç tutulmuştur. Aşağıdaki Bağlayıcı Tahkim hükmünde belirtildiği üzere, onarılamaz zararları önlemek için gereken her türlü geçici tedbir de dahil olmak üzere, veri güvenliğimizin, fikri mülkiyet haklarımızın veya diğer mülkiyet haklarımızın ihlali, kötüye kullanılması veya ihlali tehdidi, fiili veya ortaya çıkma tehdidi bulunan bir eylemi önlemek amacıyla yetkili bir mahkemeden ihtiyati tedbir veya diğer adil tedbir talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuz tüm eylemler için, Santa Clara County, Kaliforniya'da bulunan federal ve eyalet mahkemelerinin münhasır kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz. Bir tahkim kararına ilişkin itirazlar veya aşağıdaki Bağlayıcı Tahkim hükmünün uygulanamaz bulunması durumunda mahkeme işlemleri için Santa Clara County, Kaliforniya'nın uygun ve münhasır forum olduğunu kabul edersiniz.

Bu Koşulların İngilizce ve İngilizce olmayan sürümleri arasında bir çelişki olması durumunda siz ve NVIDIA, bu Koşulların İngilizce sürümünün, bulunduğunuz yargı bölgesindeki yerel yasalarca yasaklanmadığı ölçüde geçerli olacağını kabul edersiniz.

Gayri Resmi Çözüm

Siz veya NVIDIA'nın Site veya bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlığı, iddiası veya ihtilafı ("İhtilaf") varsa her birimiz İhtilafı gayri resmi olarak çözmek için iyi niyetle çalışmayı kabul ederiz. Bir İhtilafınız varsa önce NVIDIA ile iletişime geçmeli ve NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 adresinden posta yoluyla NVIDIA ile iletişime geçerek NVIDIA'ya sorunu çözme fırsatı vermelisiniz. Asliye mahkemesinin tüm gereklilikleri yerine getirilirse siz veya NVIDIA, bir İhtilafın asliye mahkemesinde çözülmesini isteyebilirsiniz. Siz veya NVIDIA, bir hakem atanmadan önce herhangi bir zamanda, ikamet ettiğiniz ilçedeki asliye mahkemesinde veya ikamet ettiğiniz yere en yakın asliye mahkemesinde bir İhtilafın çözülmesini isteyebilir ve ayrıca Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Santa Clara Bölgesi'ndeki asliye mahkemelerine de İhtilaf ile ilgili başvurabilirsiniz.

Bağlayıcı Tahkim

Siz ve NVIDIA, tüm İtilafların, o sırada JAMS için geçerli olan Kapsamlı Tahkim Kuralları ve Prosedürleri kapsamında Adli Tahkim ve Arabuluculuk Hizmetleri ("JAMS") ofisi tarafından yönetilen tahkim yoluyla çözüleceğini kabul edersiniz. İhtilafın tutarı 10.000 ABD Dolarından azsa JAMS'ın İsteğe Bağlı Hızlandırılmış Tahkim Kuralları ve Prosedürleri geçerli olacaktır. İhtilaf (iddia edilen iddiaların tahkime elverişli olup olmadığı dahil) JAMS Uluslararası Tahkim Kurallarına uygun olarak tahkime götürülecek ve nihai olarak tahkim yoluyla karara bağlanacaktır. Bu bölüm ile yönetici tarafından yayınlanan prosedür veya diğer kurallar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda bu bölüm geçerli olacaktır. Yürürlükteki yasa veya mahkeme kararının gerektirdiği durumlar haricinde, siz ve NVIDIA tahkimin tüm yönleri ve sonuçlarına ilişkin gizliliği korumayı (ve hakemden gizliliği korumasını talep etmeyi) kabul edersiniz; ancak bir taraf tahkime ilişkin bilgileri (i) bu maddeyi veya bir tahkim kararını uygulamak veya (ii) yetkili bir mahkemeden geçici çözüm yolları aramak için ifşa edebilir. Hakem, hükmedilen tazminatın hesaplanması da dahil olmak üzere, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı düzenleyecektir. Hakemin, bu Sözleşmenin izin verdiği tutarın üzerinde veya türlerinin dışında tazminata hükmetme yetkisi olmayacaktır. Hakemin kararına ilişkin yargı, yetkili herhangi bir mahkeme tarafından verilebilir. Siz ve NVIDIA, geçerli yasaların izin verdiği durumlar dışında, tahkim kararının temyiz veya inceleme olmaksızın nihai ve bağlayıcı olacağını kabul edersiniz. Tahkim işlemleri Kaliforniya'nın Santa Clara İlçesinde gerçekleştirilecek ve İngilizce olarak yürütülecektir. Siz ve NVIDIA, bu bölümdeki hiçbir şeyin, taraflardan herhangi birinin herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir veya eşdeğer türde acil yasal telafiye başvurma hakkını sınırlamayacağını kabul edersiniz.

Bu tahkim hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz, uygulanamaz veya hukuka aykırı olduğu tespit edilirse geçersiz, uygulanamaz veya hukuka aykırı olan hüküm kısmen veya tamamen iptal edilecektir. Geçersiz, uygulanamaz veya hukuka aykırı hükmün kısmen veya tamamen feshedilmesi, tahkim hükmünün yürürlükte kalacak olan geri kalan hükümleri veya tarafların tahkim uyarınca bireysel olarak kalan talepler için tahkime başvurma kabiliyeti üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, aşağıdaki Grup Davası, Temsili Dava ve Jüri Davası Feragatnamesi'nin, kamuya ait ihtiyati tedbir talebinde bulunmanızı engelleyeceği için kısmen veya tamamen geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı bulunması halinde, söz konusu telafi (ve yalnızca bu telafi) hakkına ilişkin herhangi bir ihtilaf tahkimden ayrılmalı ve yetkili bir hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Bu tahkim hükmü uyarınca tahkime tabi olan diğer tüm telafi talepleri, bu tahkim hükmü uyarınca tahkime götürülecektir ve taraflar, kamu ihtiyati tedbir hakkına ilişkin herhangi bir ihtilafa ilişkin davanın, tahkimdeki bireysel iddiaların sonucuna kadar erteleneceğini kabul eder.

Toplu Dava, Temsili Dava ve Jüri Davası Feragatnamesi

TÜM KİŞİ VE KURULUŞLAR AÇISINDAN, SİTEYİ KİŞİSEL, TİCARİ VEYA DİĞER AMAÇLARLA ELDE ETMİŞ VEYA KULLANMIŞ OLMALARINA BAKILMAKSIZIN, TÜM İHTİLAFLAR TARAFLARIN BİREYSEL YETKİLERİ İLE AÇILMALIDIR VE HERHANGİ BİR SÖZDE TOPLU DAVA, ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASI VEYA DİĞER TEMSİLCİ DAVASINDA HERHANGİ BİR MÜŞTEKİ VEYA TOPLU DAVA ÜYESİ OLARAK AÇILAMAZ. BU FERAGAT GRUP TAHKİMİ İÇİN GEÇERLİDİR VE NVIDIA AKSİ KABUL ETMEDİĞİ SÜRECE, HAKEM BİRDEN FAZLA KİŞİNİN İHTİLAFLARINI BİRLEŞTİREMEZ. SİZ VE NVIDIA, HAKEMİN YALNIZCA BİREYSEL BİR DAVACIYA VE YALNIZCA BİREYSEL İHTİLAFLAR ÜZERİNDE ÇÖZÜM SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜDE TELAFİ HÜKMÜ VEREBİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. HÜKMEDİLEN HERHANGİ BİR TELAFİ DİĞER KULLANICILARI ETKİLEYEMEZ. SİZ VE NVIDIA, BU KOŞULLARI KABUL EDEREK, HEPİNİZİN VE NVIDIA'NIN JÜRİ TARAFINDAN YARGILANMA VEYA TOPLU DAVAYA, KOLEKTİF DAVAYA, ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASINA VEYA HER TÜRLÜ DİĞER TEMSİLCİ DAVASINA KATILMA HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ.

Feragat Hakkı

Siteyi kullanmaya başladıktan sonraki 30 gün içinde veya NVIDIA'nın gelecekte bu Koşullardaki tahkim hükümlerinde yapabileceği herhangi bir değişiklikten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunarak yukarıda belirtilen jüri duruşması, toplu dava, tahkim ve kolektif ya da birleştirilmiş dava feragat hükümlerinden vazgeçebilirsiniz. Bu tür yazılı bildirimler NVIDIA Corporation, Attn: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 adresine posta yoluyla gönderilmeli ve (1) adınızı, (2) adresinizi, (3) bildirimin ilişkili olduğu NVIDIA web sitesine referansı ve (4) ihtilafları tahkim yoluyla çözmek istemediğinizi belirten ve vazgeçmeye yönelik 30 günlük süre sınırına uyduğunuzu gösteren açık bir beyan içermelidir. Feragat son tarihinden sonra alınan veya önceki cümlede (1)-(4)'te belirtilen gerekli hususları içermeyen herhangi bir feragat bildirimi geçerli olmayacak ve İhtilafınızı tahkim veya asliye mahkemesinde takip etmeniz gerekecektir. Bu ihtilaf çözümü prosedürünün dışında kalmak, bu Koşulların sizin için hâlâ geçerli olan hüküm ve koşullarını etkilemeyecektir. NVIDIA'nın bu Koşullardaki tahkim hükümlerinde gelecekte yapabileceği herhangi bir değişikliğin kapsamı dışında kalırsanız söz konusu değişikliğin reddettiğiniz değişiklikten önceki en son sürümü geçerli olacaktır.

Uyumluluk

Bu Site NVIDIA tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinden kontrol edilmektedir. NVIDIA, Sitenin başka yerlerde kullanıma uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve içeriklerinin yasadışı olduğu bölgelerden Siteye erişimin yasak olduğunu beyan eder. Siteye başka konumlardan erişmeyi seçerseniz bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve geçerli tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olursunuz. Materyalleri ABD ihracat yasalarını ve düzenlemelerini ihlal edecek şekilde kullanamaz veya ihraç edemezsiniz.

Genel

NVIDIA, söz konusu Koşulları bu açıklamayı güncelleyerek dilediği zaman değiştirebilir. O sırada geçerli olan Koşulları incelemek için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmelisiniz çünkü bunlar sizin için bağlayıcıdır ve Sitenin herhangi bir şekilde kullanılması burada yer alan koşulların kabul edildiği anlamına gelir. Bu Koşulların belirli hükümleri, açıkça belirtilen yasal bildirimler veya Sitenin belirli sayfalarında yer alan koşullarla geçersiz kılınabilir.