Linux için NVIDIA Sürücüsü Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ BİLDİRİM - LÜTFEN YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN VE KABUL EDİN.

Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan siz ("siz") ile NVIDIA Corporation ("NVIDIA") arasında yapılan yasal bir sözleşmedir ve NVIDIA sürücüsünü ve sağlanan tüm ek yazılım ve materyalleri ("YAZILIM") kullanımınızı düzenler.

Bu Sözleşmeyi imzalamak için gereken yaş veya yetkiye sahip değilseniz veya aşağıdaki koşulların tamamını kabul etmiyorsanız YAZILIM'ı kullanmayın.

YAZILIMI yalnızca bu Sözleşme ve ilgili yargı bölgelerinde geçerli herhangi yasa veya yönetmelik ile izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul edersiniz.

1. Lisans.

 • 1.1 Bu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, NVIDIA size aşağıdakiler için münhasır olmayan, iptal edilebilir, devredilemez ve alt lisansı verilemez (bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece) bir lisans verir:
  • a. YAZILIM'ın kopyalarını kurmak ve kullanmak,
  • b. NVIDIA tarafından kaynak kodu formatında teslim edilen YAZILIM'ın herhangi bir bölümünde değişiklik yapmak ve türev çalışmalarını oluşturmak,
  • c. YAZILIM'ı sahip olduğunuz veya kiraladığınız altyapı üzerinde kendi kullanımınız için dağıtmak ve
  • d. Sağlanan YAZILIM'ı, (i) bunların ikili dosyalarının hiçbir şekilde değiştirilmemesi (sıkıştırılmış dosyaların açılması hariç) ve (ii) bu Sözleşmenin her bir YAZILIM alıcısına sağlanması koşuluyla, Açık Kaynak Girişimi tarafından https://opensource.org adresinde sıralandığı üzere bir OSI onaylı açık kaynak lisansının koşullarına tabi olarak dağıtılan işletme sistemleriyle kullanılmak üzere dağıtmak.

2. Sınırlamalar.

YAZILIM'ı kullanımınız aşağıdaki lisans sınırlamalarına tabidir:

 • 2.1 YAZILIM'ın lisansı yalnızca (i) NVIDIA ve/veya iştirakleri tarafından tasarlanan ve (ii) NVIDIA ve/veya iştirakleri tarafından satılan (doğrudan veya dolaylı olarak) mikroişlemciler, SoC'ler ve GPU'lar ("NVIDIA Platformu") ile kullanılmak üzere verilmektedir. Donanım yazılımını yalnızca NVIDIA Platformlarında kullanabilirsiniz. Donanım yazılımını NVIDIA tarafından orijinal olarak sağlandığı mimariden veya dilden başka bir mimariye veya dile çeviremez veya çevrilmesine izin veremez veya neden olamazsınız.
 • 2.2 İkili biçimde sağlanan YAZILIM'da ters mühendislik uygulayamaz, YAZILIM'ı kaynak koda dönüştüremez veya parçalara ayıramaz veya bu YAZILIM'ın kaynak kodunu başka herhangi bir şekilde elde etmeye çalışamazsınız.
 • 2.3 İkili biçimde sağlanan YAZILIM'ı değiştiremez veya bundan türetilmiş çalışmalar oluşturamazsınız.
 • 2.4 Değiştirilmiş başlık dosyalarını dağıtamazsınız.
 • 2.5 YAZILIM'daki telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini değiştiremez veya kaldıramazsınız veya YAZILIMIN yazarını yanlış beyan edemezsiniz ve yapılan değişikliklerin yanlış bir şekilde, orijinal YAZILIM olarak sunulmasını önlemek için, değiştirilmiş dosyaların, dosyaları değiştirdiğinizi belirten dikkat çekici bildirimler içermesini sağlamalısınız.
 • 2.6 YAZILIM'daki herhangi bir teknik sınırlamayı, şifrelemeyi, güvenliği, dijital hak yönetimini veya kimlik doğrulama mekanizmasını atlayamaz, devre dışı bırakamaz veya atlatamazsınız.
 • 2.7 Bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, YAZILIM'ı satamaz, kiralayamaz, alt lisansını veremez, dağıtamaz veya devredemez veya YAZILIM ile birlikte ticari barındırma hizmetleri sağlayamazsınız.
 • 2.8 GeForce veya Titan YAZILIMI'nın lisansının: (i) yalnızca sahip olduğunuz GeForce veya Titan donanım ürünlerinde kullanım için verildiğini ve (ii) verimerkezi dağıtımı için verilmediğini kabul edersiniz.
 • 2.9 Aşağıdaki "Diğer Lisanslar Kapsamındaki Bileşenler" bölümünün koşullarına tabi olmak üzere, YAZILIM'ı, açık kaynaklı yazılım lisansına konu olmasına neden olacak herhangi bir şekilde kullanamazsınız.
 • 2.10 Teslim edilen YAZILIM'ın, YAZILIM ile geliştirilen sistem veya uygulamanın kullanımının veya arızasının yaralanma, ölüm veya ciddi hasarla sonuçlanabileceği herhangi bir sistem veya uygulamada (her biri, "Kritik Uygulama") kullanım açısından NVIDIA tarafından test edilmediğini veya onaylanmadığını kabul edersiniz. Kritik Uygulama örnekleri arasında havacılık elektroniği, navigasyon, otonom araç uygulamaları, otomotiv ürünleri, askeri, tıbbi, yaşam desteği veya diğer hayati önem taşıyan uygulamalar yer alır. Bu tür kullanımlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya zarardan dolayı NVIDIA size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. YAZILIM ile geliştirilen sistem ve uygulamaların yeterli güvenlik ve yedeklilik özelliklerini içermesini ve geçerli tüm yasal ve düzenleyici standartlara ve gereksinimlere uygun olmasını sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz.
 • 2.11 NVIDIA'yı ve iştiraklerini ve onların çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, görevlilerini ve yöneticilerini, YAZILIM ile birlikte geliştirilmiş ürün veya hizmetlerden veya YAZILIM'ın kullanımından (Kritik Uygulamalarda veya Kritik Uygulamalar için kullanım da dahil) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ve YAZILIM'ın Sözleşme kapsamı dışında veya Sözleşme hükümlerine uygun olmayarak kullanımına ilişkin her türlü talep, zarar, yükümlülük, kayıp, sorumluluk, maliyet veya borç, para cezası, tazminat ve giderler (tazminat hakkının tesis edilmesine ilişkin avukatlık ücretleri ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşısında savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz.

3. Yetkili Kullanıcılar.

Kuruluşunuzun veya bağlı kuruluşlarınızın çalışanlarının ve yüklenicilerinin, bu Sözleşmeyle izin verilen işleri sizin adınıza yapmak için güvenli ağınızdan YAZILIM'a erişmesine ve YAZILIM'ı kullanmasına izin verebilirsiniz.

Akademik bir kurumsanız, akademik kuruma kayıtlı veya bu kurumun istihdam ettiği kullanıcıların bu Sözleşme ile izin verilen şekilde güvenli ağınızdan YAZILIM'a erişmesine ve YAZILIM'ı kullanmasına izin verebilirsiniz.

Yetkili kullanıcılarınızın bu Sözleşmenin şartlarına uymasından siz sorumlusunuz. Sizin tarafınızdan gerçekleştirilmesi halinde bu Sözleşmenin ihlalini oluşturacak herhangi bir eylem veya ihmal, yetkili kullanıcılarınız tarafından gerçekleştirilmesi halinde de bu Sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir.

4. Ön Sürüm YAZILIMI.

Alfa, beta, önizleme veya başka şekilde ön sürüm olarak tanımlanan YAZILIM versiyonları tamamen çalışıyor durumda olmayabilir, hatalar veya tasarım kusurları içerebilir ve NVIDIA yazılımları ve materyallerinin ticari versiyonlarına kıyasla daha düşük veya farklı güvenlik, gizlilik, erişilebilirlik ve güvenilirlik standartlarına sahip olabilir.

Ön sürüm YAZILIM'ın üretimde veya iş açısından kritik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmadığını ve NVIDIA'nın herhangi bir ön sürüm YAZILIM'ın ticari sürümünü sunmamayı tercih edebileceğini kabul ederek, ön sürüm YAZILIM'ı riski size ait olmak üzere kullanabilirsiniz.

5. Destek ve Güncellemeler.

Bu amaçla yapılan ayrı bir sözleşme olmadığı takdirde, NVIDIA'nın herhangi bir YAZILIM'ı destekleme yükümlülüğü yoktur. NVIDIA, kendi seçimine bağlı olarak YAZILIM'a yönelik yamaları, geçici çözümleri veya diğer güncellemeleri sunabilir. Güncellemeler tabi oldukları ayrı koşullarla birlikte sağlanmadığı sürece, bu Sözleşmede belirtildiği şekilde size lisansı verilen YAZILIM'ın parçası olarak kabul edilir.

6. Diğer Lisanslar Kapsamındaki Bileşenler.

YAZILIM, açık kaynaklı yazılım lisansları ve diğer lisans koşulları ("Diğer Lisanslar") gibi bileşenlerle birlikte gelen ayrı yasal bildirimler veya koşullarla sağlanan bileşenleri içerebilir veya bu bileşenlerle birlikte dağıtılabilir. Bileşenler, her türlü mülkiyet bildirimi, sorumluluk reddi beyanı, gereksinimler ve genişletilmiş kullanım hakları dahil olmak üzere geçerli Diğer Lisanslara tabidir; ancak üçüncü taraf açık kaynak yazılım lisansı, kendi lisans koşullarının geçerli olmasını zorunlu kılmadığı sürece, üçüncü taraf açık kaynak yazılımının kullanımı konusunda bu Sözleşme geçerli olacaktır. Açık kaynak yazılım lisansı, Açık Kaynak Girişimi (https://opensource.org), Ücretsiz Yazılım Vakfı (Free Software Foundation) (https://www.fsf.org) veya diğer benzeri açık kaynak kuruluşları tarafından bir açık kaynak lisansı olarak belirlenen veya Linux Vakfı altındaki Yazılım Paketi Veri Değişimi (Software Package Data Exchange - SPDX) Çalışma Grubu (https://www.spdx.org) tarafından sıralanan herhangi bir lisansa tabi olan her türlü yazılım, veri veya belgeleri ifade eder.

Ses ve/veya video kodlayıcılar ve kod çözücüler ve teknik standartların uygulamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf yazılımını veya içeriğini içeren veya kapsayan ürünlerinizi veya hizmetlerinizi yapmak, yaptırmak, kullanmak, kullandırmak, satmak, ithal etmek ve satışa sunmak için gereken tüm ek üçüncü taraf lisanslarını almanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ve beyan edersiniz. NVIDIA, bu Sözleşme kapsamında size herhangi bir üçüncü taraf yazılımı ve içeriğiyle ilgili olarak standart temel patent hakları da dahil olmak üzere gerekli herhangi bir patenti veya diğer hakları vermemektedir.

7. Fesih.

Bu Sözleşmedeki şartlardan herhangi birine uymamanız veya YAZILIM ile ilgili olarak NVIDIA'ya karşı herhangi bir yasal işlem başlatmanız veya bu işleme katılmanız durumunda, bu Sözleşme, NVIDIA tarafından bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak feshedilecektir. Herhangi bir fesih durumunda YAZILIM'ın tüm kopyalarını kullanmayı bırakmalı ve imha etmelisiniz. Bu Sözleşmeyi, YAZILIM'ın kullanımını durdurarak ve YAZILIM'ın tüm kopyalarını imha ederek istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiğiniz önceki dağıtımlar fesihten etkilenmez. Size verilen lisanslar hariç olmak üzere, tüm hükümler fesihten sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

8. Mülkiyet.

YAZILIM, tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, yalnızca ve münhasıran NVIDIA'nın veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, (i) NVIDIA, YAZILIM ile bağlantılı tüm hakları, menfaatleri ve çözüm yollarını saklı tutar ve (ii) size zımnen, önceki beyanla çelişmeme ilkesi uyarınca veya başka bir şekilde başka hiçbir lisans veya hak verilmez. Bu Sözleşmeye uygunluğunuzu doğrulamak için NVIDIA ile işbirliği yapmayı ve makul olarak talep edilen bilgileri sağlamayı kabul edersiniz.

9. Geri Bildirim.

Zorunlu olmamakla birlikte, YAZILIM'a ilişkin öneriler, talepler, düzeltmeler, değişiklikler, geliştirmeler veya diğer geri bildirimleri (toplu olarak "Geri Bildirim") sağlayabilirsiniz. Geri bildirim, tarafınızca gizli olarak belirtilmiş olsa dahi, NVIDIA veya iştirakleri açısından herhangi bir gizlilik yükümlülüğü oluşturmayacaktır. Geri bildirim sağlamanız halinde, sizin fikri mülkiyet haklarınız kapsamında, geri bildirimi NVIDIA'nın takdirine bağlı olarak halka açık olarak gerçekleştirme, halka açık olarak gösterme, çoğaltma, kullanma, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma, dağıtma (birden fazla seviyede distribütör üzerinden), ithal etme, türev çalışmalarını oluşturma ve diğer şekilde ticarileştirme ve kullanmaya yönelik münhasır olmayan, daimi, geri alınamayan, alt lisansı verilemeyen, dünya çapında, telif hakkı bedeline tabi olmayan, tamamen ödenmiş ve devredilebilir bir lisansı NVIDIA, iştirakleri ve vekillerine vermiş olursunuz. (i) bu bölümde belirtilen hakkın kullanılmasına zarar verecek herhangi bir kısıtlamaya tabi olduğunu düşünmek için gerekçeniz olan veya (ii) söz konusu Geri bildirim kullanılarak geliştirilen veya Geri bildirimi içeren herhangi bir ürünün veya NVIDIA veya iştiraklerine ait diğer fikri mülkiyetin herhangi bir üçüncü tarafa lisanslanmasını veya başka bir şekilde paylaşılmasını gerektiren lisans koşullarına tabi olan Geri bildirimleri veremezsiniz.

10. Geçerli Yasalar ve Yargı Bölgesi.

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na bakılmaksızın, her bakımdan Amerika Birleşik Devletleri ve Delaware Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Kaliforniya'nın Santa Clara İlçesinde mukim eyalet mahkemeleri veya federal mahkemeler, bu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık veya talep üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Taraflar söz konusu mahkemelerin kişisel yargı yetkisine ve yargı yeri olmalarına geri dönülemez şekilde rıza göstermekle birlikte, taraflardan her birinin herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir veya eşdeğer türdeki acil yasal çözüm yolları için başvuruda bulunması mümkündür.

11. Garantilerin Reddi.

YAZILIM NVIDIA TARAFINDAN OLDUĞU GİBİ VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLANMAKTADIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NVIDIA, MÜLKİYET, İHLAL ETMEME, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARET VE İŞLEMLERDE KULLANIM GARANTİLERİ DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BU SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN VE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL HER TÜRLÜ TÜM GARANTİYİ REDDEDER. YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, NVIDIA YAZILIMIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA; HER TÜRLÜ KUSUR VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE; HERHANGİ BİR BELİRLİ İÇERİĞİN MEVCUT OLACAĞINA VEYA YAZILIMIN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNE DAİR BİR GARANTİ SUNMAMAKTADIR.

Ayrıca, YAZILIM'ı içeren sistemler için uygun veri yedeklemelerinin ve sistem geri yükleme noktalarının korunmasından yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu ve (a) YAZILIM üzerinden başlatılan, sistemin (veya söz konusu sistemin herhangi bir bölümünün) konfigürasyonunda, uygulama ayarlarında, ortam değişkenlerinde, kayıt defterinde, sürücülerde, BIOS'unda veya diğer özelliklerinde yapılan herhangi bir değişiklikten veya (b) NVIDIA güncelleme hizmeti üzerinden herhangi bir YAZILIMIN veya üçüncü taraf yazılım yamalarının yüklenmesinden kaynaklı veya bunlarla ilgili olarak söz konusu sistemlerde meydana gelen hiçbir zarar veya kayıptan (veri veya erişim kaybı dahil) NVIDIA'nın sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

NVIDIA TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYE, BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA VERİLEN BİR GARANTİ KAPSAMINI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ARTIRMAYACAKTIR. YAZILIM sürümünün NVIDIA ürün modelinize, işletim sisteminize ve bilgisayar donanımınıza uygun olduğunu kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

12. Sorumluluk Sınırlamaları.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NVIDIA SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ VE BİR TARAFIN ÇÖZÜM YOLLARI ESAS AMAÇLARINI YERİNE GETİREMESE DAHİ, SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞUNA DAYALI VEYA BAŞKA ŞEKİLDE OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA İLGİLİ HİÇBİR (I) DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN VEYA (A) İKAME ÜRÜN TEMİN ETME MALİYETİNE, VEYA (B) KAR, GELİR, KULLANIM, VERİ VEYA İTİBAR KAYIPLARINA İLİŞKİN ZARLARDAN HİÇBİR DURUMDA NVIDIA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

AYRICA, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NVIDIA'NIN BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUKLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER VEYA TALEPLERE İLİŞKİN TOPLAM KÜMÜLATİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEŞ ABD DOLARINI (5 ABD Doları) AŞMAYACAKTIR.

13. Veri toplama.

YAZILIM'ı bir Windows işletim sisteminde kullanıyorsanız, YAZILIM kurulumu sırasında NVIDIA'nın (a) sistemi YAZILIM ile birlikte kullanılmak üzere uygun şekilde yapılandırmak ve optimize etmek; (b) YAZILIM üzerinden içerik veya hizmet sunmak ve (c) NVIDIA ürün ve hizmetlerini iyileştirmek için verilere erişeceğini ve verileri toplayacağını kabul edersiniz: Toplanan bilgiler GPU ve CPU gibi yapılandırma verilerini ve işletim sistemini içerebilir.

YAZILIM, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. NVIDIA, verilerinizi nasıl toplayabileceklerini, kullanabileceklerini ve paylaşabileceklerini anlamak için, ziyaret etmeyi seçtiğiniz site ve hizmetlerdeki gizlilik bildirimlerini incelemenizi tavsiye eder. NVIDIA, üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin gizlilik beyanlarından veya uygulamalarından sorumlu değildir.

Lütfen https://www.nvidia.com/tr-tr/about-nvidia/privacy-policy/ adresinde bulunan ve NVIDIA'nın veri toplama ve kullanımına ilişkin politikasını açıklayan NVIDIA Gizlilik Politikasını inceleyin.

14. Devir.

NVIDIA, bu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini herhangi bir yolla veya kanuni işlemle devredebilir, delege edebilir veya aktarabilir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, NVIDIA'nın önceden yazılı izni olmadan, hiçbir şekilde veya kanun gereği devredemez, delege edemez veya aktaramazsınız ve bu amaçla yapılacak tüm girişimler geçersiz ve hükümsüzdür.

15. Ticari Uyumluluk.

ABD İhracat İdaresi Yönetmelikleri ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi düzenlemeleri dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ihracat, ithalat, ticari ve ekonomik yaptırım yasa ve düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Söz konusu yasalar varış yerleri, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin kısıtlamaları içerir.

16. Devlet Tarafından Kullanım.

İlgili belgeler ("Korunan Öğeler") de dahil olmak üzere YAZILIM, terimin 48 C.F.R. 2.101'de tanımlandığı şekliyle, terimlerin sırasıyla 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202 & 252.227- 7014(a)(1)'de kullanılan şekilleriyle, "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri"nden oluşan bir "Ticari Öğe" niteliğindedir. Herhangi bir Korunan Öğe ABD Hükümetine tedarik edilmeden önce, (i) Korunan Öğelerin özel harcamalarla geliştirilen ticari bilgisayar yazılımı ve ticari bilgisayar yazılımı belgeleri olarak değerlendirildiği ve değerlendirilmesi gerektiği konusunda ABD Hükümetini yazılı olarak bilgilendirecek; (ii) Korunan Öğelerin bu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak sağlandığını ABD Hükümetine bildirecek ve (iii) Korunan Öğeleri özel harcamalarla geliştirilen ticari bilgisayar yazılımı ve ticari bilgisayar yazılımı belgeleri olarak işaretleyeceksiniz. NVIDIA tarafından açıkça yazılı olarak onaylanmadıkça, ABD Hükümetinin, Korunan Öğeler üzerinde 48 CFR 52.227-19(b)(1)-(2) veya 252.227-7013(c)'de belirtilenlerin ötesinde haklar elde etmesine hiçbir durumda izin vermeyeceksiniz.

17. Bildirimler.

Lütfen yasal bildirimlerinizi veya diğer yazışmalarınızı şu adrese iletin: NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, Amerika Birleşik Devletleri, Attention: Legal Department. NVIDIA'nın YAZILIM ile ilgili olarak sizinle iletişim kurması gerekirse, bildirimleri e-posta yoluyla almayı ve söz konusu bildirimlerin yasal iletişimle ilgili tüm gereksinimleri karşılayacağını kabul edersiniz.

18. Sözleşmenin Bütünlüğü.

Bu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak taraflar (i) bu Sözleşmenin, taraflar arasında varılan tüm ve münhasır anlaşmayı teşkil ettiğini ve daha önce ve mevcut durumda yapılan tüm görüşmelerin yerine geçtiğini ve (ii) satın alma emirlerinde, sipariş kabullerinde, faturalarda veya diğer belgelerde yer alsın veya almasın hiçbir ek veya farklı hüküm ve koşulun alıcı taraf üzerinde bağlayıcı olmayacağını ve hükümsüz olacağını kabul eder. Bu Sözleşme yalnızca her iki tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalanan yazılı bir belgeyle değiştirilebilir.

Yetkili bir mahkemenin bu Sözleşmenin bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, bu hüküm, uygulanabilir hale getirmek için gereken ölçüde değiştirilmiş sayılacak ve bu Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

19. Feragat Reddi.

Bir tarafın herhangi bir Sözleşme şartını veya yükümlülüğünü gerçekleştirememesi veya gerçekleştirmede gecikmesi, söz konusu tarafın feragati anlamına gelmeyecek veya söz konusu şartın veya yükümlülüğün daha sonra gerçekleştirilmesini engellemeyecektir.

20. Lisanslama.

Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız için lütfen .driver-licensing@nvidia.com adresinden NVIDIA ile iletişime geçin.

(s. 27 Şubat 2023)