GeForce Beyond: Jensen Huang ile GTC 2022'de Özel Bir Yayın

Yükleyen Andrew Burnes on 8 Eyl 2022 | Başlıca Uygulamalar Etkinlikler

PC tutkunlar?, GeForce Beyond özel yay?n?n? sak?n kaç?rmay?n!

20 Eylül'de NVIDIA'n?n kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, GTC 2022 aç?l?? konu?mas?na oyun, içerik olu?turma ve grafik teknolojilerindeki en son geli?melerimizle ba?layacak.

NVIDIA ve i? ortaklar?n?n, NVIDIA teknolojilerinin dünyadaki en zorlu bilgi i?lem, bilim ve mühendislik sorunlar?n? çözmeye nas?l yard?mc? oldu?unu gösterdi?i NVIDIA GTC, dünyan?n önde gelen teknoloji konferans?d?r.

GTC'de GeForce Beyond Özel Yayını Nasıl İzlenir?

20 Eylül 2022'de 18.00'den (buradan kendi saat diliminize dönüştürebilirsiniz) itibaren resmi Twitch ve GeForce YouTube sayfalarımızdan takip edin.  

Açılış konuşmasının ardından daha fazla bilgi edinmek için GeForce.com adresine gidin. Bu sırada Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarımızı takip etmeyi de unutmayın.