Lisens for kunders bruk av NVIDIA-programvare

VIKTIG MERKNAD – LES NØYE: Denne lisensen for kunders bruk av NVIDIA-programvare («LISENS») er avtalen som styrer bruk av programvaren til NVIDIA Corporation og dets datterselskaper («NVIDIA»), som kan lastes ned her, inkludert datamaskinprogramvare og tilknyttet papirdokumentasjon («PROGRAMVARE»). Hvis du laster ned, installerer, kopierer eller på annen måte bruker PROGRAMVAREN, godtar du å være bundet av vilkårene i denne LISENSEN. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne LISENSEN, må du ikke laste ned PROGRAMVAREN.

REDEGJØRELSE

    Bruk av NVIDIAs produkter krever tre elementer: PROGRAMVAREN, maskinvaren på et grafikkort og en datamaskin. PROGRAMVAREN er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett samt annen lovgivning om åndsverk. PROGRAMVAREN selges ikke og blir i stedet kun lisensiert for bruk, i samsvar med dette dokumentet. Maskinvaren er beskyttet av diverse patenter og selges, men denne LISENSEN dekker ikke dette salget, da maskinvaren ikke nødvendigvis selges som en pakke med PROGRAMVAREN. Denne LISENSEN beskriver kun vilkårene og betingelsene for bruk av PROGRAMVARELISENSEN.

1. DEFINISJONER

    1.1 Kunde. Kunde betyr enheten eller enkeltpersonen som laster ned PROGRAMVAREN.

2. TILDELING AV LISENS

    2.1 Rettigheter og begrensninger for tildeling. NVIDIA gir herved kunden følgende ikke-eksklusive, ikke-overførbare rett til å bruke PROGRAMVAREN, med følgende begrensninger:

        2.1.1 Rettigheter. Kunden kan installere og bruke flere kopier av PROGRAMVAREN på en delt datamaskin eller samtidig på flere datamaskiner, og ta flere sikkerhetskopier av PROGRAMVAREN, kun for bruk av kunden i kundens virksomhet. «Virksomhet» betyr individuell bruk av kunden eller enhver juridisk enhet (for eksempel en bedrift eller et universitet) og eventuelle datterorganisasjoner som eies med mer enn femti prosent (50 %).

        2.1.2 Unntak for Linux/FreeBSD. Uavhengig av de ovennevnte betingelsene i del 2.1.1 kan PROGRAMVARE som utelukkende er konstruert for bruk på Linux- eller FreeBSD-operativsystemer, eller andre operativsystemer avledet fra kildekoden til disse operativsystemene, kopieres og distribueres videre, forutsatt at binære filer av disse ikke er endret på noen måte (unntatt for utpakking av komprimerte filer).

        2.1.3 Begrensninger.

            Ingen omvendt utvikling. Kunden kan ikke endre (unntatt som beskrevet i del 2.1.2), foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere PROGRAMVAREN, eller på noen annen måte forsøke å få tak i kildekoden.

            Ingen oppdeling av bestanddeler. PROGRAMVAREN er lisensiert som ett enkelt produkt. Programvarens bestanddeler kan ikke deles opp for bruk på mer enn én datamaskin, eller på annen måte brukes separat fra andre deler.

            Ingen utleie. Kunden kan ikke leie ut eller lease PROGRAMVAREN til noen andre.

3. OPPHØR

    Denne LISENSEN vil automatisk opphøre hvis Kunden unnlater å overholde noen av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Under slike omstendigheter må kunden destruere alle kopier av PROGRAMVAREN og alle dens bestanddeler.

    Defensiv inndragelse. Hvis kunden starter eller deltar i eventuelle rettssaker mot NVIDIA, kan NVIDIA, etter eget skjønn, inndra eller avslutte alle lisenstildelinger og eventuelle andre rettigheter som gis under denne LISENSEN, så lenge en slik rettssak pågår.

4. OPPHAVSRETT

    All eiendomsrett og alle åndsverksrettigheter for PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke begrenset til alt av bilder, fotografier, animasjoner, videoer, lydklipp, musikk, tekst og annen informasjon innebygd i PROGRAMVAREN), medfølgende papirdokumentasjon og eventuelle kopier av PROGRAMVAREN eies av NVIDIA eller dets leverandører. PROGRAMVAREN er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler. Følgelig må kunden behandle PROGRAMVAREN som alle andre typer opphavsrettsbeskyttet materiale, med unntak av slik det er tillatt i henhold til denne LISENSEN, og at kunden kan lagre én kopi av PROGRAMVAREN for sikkerhetskopierings- eller arkiveringsformål.

5. GJELDENDE LOVGIVNING

    LISENSEN skal anses å være opprettet, og skal tolkes, i henhold til lovene i delstaten Delaware. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke.

6. FRASKRIVELSE AV GARANTIER OG BEGRENSNING AV ANSVAR

    6.1 Ingen garantier. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, LEVERES PROGRAMVAREN «SOM DEN ER» («AS IS»), OG NVIDIA OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV ENHVER ART ELLER NATUR, ENTEN DE ER UTTRYKTE, IMPLISITTE ELLER LOVFESTEDE, SOM ER KNYTTET TIL ELLER STAMMER FRA PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET. Uten å begrense det foregående har kunden eneansvar for å fastsette og bekrefte at PROGRAMVAREN som kunden får og installerer, er den riktige versjonen for kundens grafikkortmodell, operativsystem og maskinvare på datamaskinen.

    6.2 Intet ansvar for følgeskader. I DEN GRAD DET ER TILATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE NVIDIA ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIGE FOR SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAP) SOM RESULTAT AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM NVIDIA HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

7. SYSTEMOPPDATERINGER

    7.1 Kunden samtykker herved i og erkjenner at PROGRAMVAREN kan få tilgang til og samle inn anonymisert informasjon om, oppdatere og konfigurere kundens system for å optimalisere et slikt system for bruk med PROGRAMVAREN. I den grad kunden bruker PROGRAMVAREN, samtykker kunden herved i alt det foregående, og representerer og garanterer at kunden har rett til å gi slikt samtykke. I tillegg samtykker kunden i at kunden har eneansvar for å opprettholde tilstrekkelige datasikkerhetskopier og systemgjenopprettingspunkter for kundens system, og at NVIDIA ikke vil ha noe ansvar for eventuelle skader eller tap for et slikt system (inkludert tap av data eller tilgang) som oppstår fra eller er relatert til (a) endringer i konfigurasjonen, programinnstillinger, miljøvariabler, registeret, drivere, BIOS eller andre attributter for systemet (eller noen del av et slikt system) initiert via PROGRAMVAREN, eller (b) installasjon av eventuelle oppdateringer av PROGRAMVAREN eller tredjeparts programvare gjennom NVIDIAs oppdateringstjeneste. PROGRAMVAREN kan inneholde koblinger til nettsteder og tjenester. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernerklæringene for de aktuelle nettstedene og tjenestene du velger å bruke, slik at du kan se hvordan de samler inn, bruker og deler den personlige informasjonen din. NVIDIA er ikke ansvarlig for personvernerklæringene eller praksisene til nettsteder og tjenester som styres av andre selskaper eller organisasjoner.

    7.2 Registrering og kundeopplysninger. Kunden representerer og garanterer at den anonymiserte informasjonen som kunden har oppgitt i forbindelse med registreringen for PROGRAMVAREN, er fullstendig og nøyaktig. Kunden erkjenner også at NVIDIA fra tid til annen kan samle inn, bruke og videreformidle slik informasjon om kunden og/eller kundens system i forbindelse med PROGRAMVAREN, i samsvar med NVIDIAs retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på https://www.nvidia.com/nb-no/about-nvidia/privacy-policy/. Hvis kunden ikke ønsker at PROGRAMVAREN skal gi systemoppdateringer som beskrevet i denne del 7, fjerner du avkrysningen for «Søk etter oppdateringer automatisk» i «Preferanser»-fanen for det gjeldende kontrollpanelet for NVIDIA-oppdateringer for PROGRAMVAREN.

8. DIVERSE

    Hvis noen av bestemmelsene i denne LISENSEN er uforenlige med eller ikke kan håndheves i sin helhet under loven, vil en slik bestemmelse tolkes som begrenset til den grad det er nødvendig for å være i samsvar med og fullstendig rettskraftig i henhold til loven. Denne LISENSEN er den endelige, fullstendige og eksklusive avtalen mellom partene i forbindelse med dette emnet, og den erstatter alle tidligere eller samtidige overenskomster og avtaler i forbindelse med slikt emne, uansett om de er muntlige eller skriftlige. Denne LISENSEN kan bare endres skriftlig, signert av en autorisert person i ledende stilling hos NVIDIA. Kunden samtykker i at vedkommende ikke vil sende, overføre eller eksportere PROGRAMVAREN til noe land, eller bruke PROGRAMVAREN på noen måte som er forbudt av Bureau of Industry and Security i USA eller eventuelle gjeldende eksportlover, -restriksjoner eller -forskrifter.