• NVIDIA SHIELD
  • GEFORCE FOUNDERS-KORT, QUADRO-KORT
  • QUADRO SYNC-KORT
  • NVIDIA Jetson-utviklersett, Jetson-moduler og Tegra SoC-er
  • NVIDIA SLI og NVLINK Broer

Den begrensede garantien er en forbedret produsentgaranti som gir juridiske rettigheter som kommer i tillegg til juridiske rettigheter som gis gjennom konsumentloven i Den europeiske union og dens medlemsstater.

Hva dekker denne begrensede garantien?

Eventuelle produksjonsfeil eller feil ved maskinvarekomponenter i SHIELD™-maskinvareproduktet, sammen med alt tilbehør som mottas med maskinvareproduktet («garantiproduktet») underlagt disse vilkårene og betingelsene. Tilbehør som selges separat, dekkes av den aktuelle garantien som medfølger tilbehøret.

Ingenting i denne garantien påvirker de juridiske rettighetene dine, herunder rettigheten din til å fremme et krav under enhver juridisk garanti hva gjelder garantiproduktene.

Hvor lenge?

Denne NVIDIA-garantien gjelder i to (2) år fra kjøpsdato for det nye garantiproduktet («garantiperioden») for et SHIELD™-maskinvareprodukt og ett (1) år for tilbehøret, inkludert kontroller, omslag, fjernkontroll og stylus.

 Hva vil Nvidia gjøre?

NVIDIA vil reparere, eller hvis reparasjon ikke er rimelig mulig, skifte ut det defekte garantiproduktet. Reservedeler og/eller -produkter kan omfatte nye eller renoverte deler eller produkter.

Hva dekker denne garantien ikke?

NVIDIA er ikke ansvarlig for noen mellombetjeningsevne eller kompatibilitetsproblemer som kan oppstå når (a) det brukes produkter, programvare eller alternativer som ikke leveres eller støttes av NVIDIA, (b) det brukes konfigurasjoner som ikke støttes, leveres eller godkjennes av NVIDIA, (c) det installeres deler som er beregnet til ett system i et annet system av et annet merke eller en annen modell.

NVIDIA har ingen forpliktelser under denne garantien når det gjelder følgende: (a) maskinvare for garantiprodukter, som ikke har noen defekter i material eller håndverk, (b) programvare, spill eller programmer, (c) kosmetisk skade, (d) normal slitasje, (e) forbruksvarer eller varer som kan erstattes [med mindre de er levert av NVIDIA og under garanti], (f) defekter eller skade på garantiproduktet som oppstår fra eller i tilknytning til: (1) eventuelle modifiseringer, endringer, tukling, reparasjon eller service som utføres av en annen part enn NVIDIA eller dets autoriserte representanter, (2) håndtering, overføring, oppbevaring, installasjon, testing, vedlikehold eller bruk som ikke er i samsvar med garantiproduktets dokumentasjon, (3) misbruk, uaktsomhet, forsømmelse, ulykker eller feilbruk, (4) tredjeparts programvare eller virus, eller programvaretap eller datatap som kan oppstå under reparasjon eller utskifting, (5) brann eller søl av mat eller væske, ekstern elektrisk feil eller force majeure (slik som for eksempel, men ikke begrenset til lyn) eller eventuell annen faktor som ligger utenfor vår rimelige kontroll.

NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ ELLER TAP AV NOEN PROGRAMMER, DATA ELLER AVTAKBARE LAGRINGSMEDIER. NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR GJENOPPRETTING ELLER REINSTALLERING AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA ENN PROGRAMVARE SOM ER INSTALLERT AV NVIDIA NÅR PRODUKTET PRODUSERES.

Før et garantiprodukt returneres for service, anbefales det at du sikkerhetskopierer data og fjerner eventuelle konfidensielle, opphavsrettslige eller personlige opplysninger.

Hva gjør du hvis du har et problem?

Hvis det oppstår et problem, eller hvis du mener at produktet er defekt, ta kontakt med NVIDIAs kundeserviceteam. Vi hjelper deg med å feilsøke problemet, og hvis det menes å være en defekt, vil NVIDIAs kundeserviceteam be deg om å returnere produktet til det stedet du kjøpte produktet for å få defekten bekreftet. En erstatning kan dermed behandles. NVIDIAs kundeservice kan nås her, der du kan søke i vår kunnskapsbase for løsninger på vanlige problemer eller få kontakt med vårt personale via fanene «Still et spørsmål» eller «Live Chat».

 Garantibegrensninger

Denne garantien gjelder kun for de opprinnelige kjøperne av garantiproduktene fra en NVIDIA-autorisert tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garantien vil ikke gjelde for noen person som kjøper et garantiprodukt som bruktvare.

Selv om NVIDIA godtar reparasjonen eller erstatningen av et defekt garantiprodukt slik som beskrevet i denne garantien, garanterer ikke NVIDIA at driften av garantiproduktet vil være uavbrutt eller feilfri. NVIDIA kan, etter eget skjønn, bruke nye eller renoverte deler eller enheter for å oppfylle betingelsene i denne garantien.

Begrensninger av ansvar

NVIDIA VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE DU PÅFØRES SOM ER EN FORUTSIGBAR FØLGE AV VÅRT BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER VÅR UAKTSOMHET OPP TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR GARANTIPRODUKTET. VI KOMMER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET TIL Å VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER FORUTSIGBAR.

TAP ELLER SKADE ER FORUTSIGBAR HVIS TAPET ELLER SKADEN VAR EN OPPLAGT KONSEKVENS AV VÅR SVIKT ELLER HVIS TAPET ELLER SKADEN BLE FORSKYLDT AV DEG OG OSS PÅ DET TIDSPUNKTET DU KJØPTE GARANTIPRODUKTET.

Gjeldende lov og dine rettigheter

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land, og denne garantien påvirker ikke disse rettighetene.

Denne garantien og alle tvister som kan oppstå fra denne, skal reguleres av lovene i det landet du bor i, og du godtar å følge det ikke-eksklusive rettsområdet for domstolene i dette landet.

Delvis ugyldighet, utfylling. Hver av paragrafene i denne garantien virker separat. Hvis noen paragraf anses å være ulovlig eller umulig å håndheve, skal resten av denne garantien fortsatt gjelde fullt ut. Denne garantien ble sist oppdatert September 2019.

HVA DEKKER GARANTIEN?
Eventuelle produksjonsfeil eller feil ved maskinvarekomponenter i NVIDIA®-merkede grafikkort sammen med alt tilbehør du har mottatt («garantiproduktet»), underlagt disse vilkårene og betingelsene. 

Ingenting i denne garantien påvirker de juridiske rettighetene dine, herunder rettigheten din til å fremme et krav under enhver juridisk garanti hva gjelder garantiproduktene.

HVOR LENGE?
Tre (3) år fra kjøpsdato for ditt nye garantiprodukt («garantiperioden»). 

HVA VIL NVIDIA GJØRE?
Reparere, eller hvis reparasjon ikke er mulig, skifte ut det defekte garantiproduktet. Reservedeler og/eller -produkter kan omfatte nye eller renoverte deler eller produkter. 

HVA DEKKER DENNE GARANTIEN IKKE?
Eventuelle problemer som ikke er spesielt knyttet til en defekt eller maskinvarefeil, inkludert, men ikke begrenset til problemer forårsaket av misbruk, feilbruk, uaktsomhet, force majeure (for eksempel flom), bruk av garantiproduktet annet enn i samsvar med eventuelle bruksanvisninger eller annen teknisk dokumentasjon som følger med garantiproduktet, eller bruk av garantiproduktet med programvare som ikke følger med garantiproduktet.

HVA GJØR DU HVIS DU HAR ET PROBLEM?
Hvis det oppstår et problem, eller hvis du mener at produktet er defekt, ta kontakt med din lokale distributør/forhandler. Hvis du kjøpte produktet direkte fra NVIDIA, kan du kontakte NVIDIAs kundestøtteteam. Vi hjelper deg med å feilsøke problemet og sørge for en erstatning hvis produktet er defekt. NVIDIAs kundestøtte kan nås her, der du kan søke i vår kunnskapsbase for løsninger på vanlige problemer eller få kontakt med vårt personale via fanene «Still et spørsmål» eller «Live Chat»: www.nvidia.com/support

GARANTIBEGRENSNINGER
Denne garantien gjelder kun for de opprinnelige kjøperne av garantiproduktene fra en NVIDIA-autorisert tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garantien vil ikke gjelde for noen person som kjøper et garantiprodukt som bruktvare. 

Ditt eneste rettsmiddel og NVIDIAs eneste forpliktelse og ansvar under denne garantien med hensyn til eventuelle defekte garantiprodukter, er begrenset til reparasjon eller utskifting av slikt garantiprodukt som beskrevet i denne garantien. Dette påvirker ikke de juridiske rettighetene eller rettsmidlene dine, inkludert rettigheten din til å avvise garantiproduktet og/eller få en reduksjon i prisen betalt for et garantiprodukt hvis vi ikke kan reparere/erstatte garantiproduktet.

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar der det ville være ulovlig for oss å gjøre det, inkludert for:

a)  død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller

b)  bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling.


BEGRENSNINGER AV ANSVAR
NVIDIA VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE DU PÅFØRES SOM ER EN FORUTSIGBAR FØLGE AV VÅRT BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER VÅR UAKTSOMHET OPP TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR GARANTIPRODUKTET. VI KOMMER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET TIL Å VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER FORUTSIGBAR.

TAP ELLER SKADE ER FORUTSIGBAR HVIS TAPET ELLER SKADEN VAR EN OPPLAGT KONSEKVENS AV VÅR SVIKT ELLER HVIS TAPET ELLER SKADEN BLE FORSKYLDT AV DEG OG OSS PÅ DET TIDSPUNKTET DU KJØPTE GARANTIPRODUKTET.

GJELDENDE LOV OG DINE RETTIGHETER
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land, og denne garantien påvirker ikke disse rettighetene.

Denne garantien og alle tvister som kan oppstå fra denne, skal reguleres av lovene i det landet du bor i, og du godtar å følge det ikke-eksklusive rettsområdet for domstolene i dette landet.

Delvis ugyldighet, utfylling. Hver av paragrafene i denne garantien virker separat. Hvis noen paragraf anses å være ulovlig eller umulig å håndheve, skal resten av denne garantien fortsatt gjelde fullt ut. Denne garantien ble sist oppdatert September 2019.  

HVA DEKKER GARANTIEN?
Eventuelle produksjonsfeil eller feil ved maskinvarekomponenter i NVIDIA®-merkede Sync-kort sammen med alt tilbehør du har mottatt («garantiproduktet»), underlagt disse vilkårene og betingelsene. 

Ingenting i denne garantien påvirker de juridiske rettighetene dine, herunder rettigheten din til å fremme et krav under enhver juridisk garanti hva gjelder garantiproduktene.

HVOR LENGE?
Tre (3) år fra kjøpsdato for ditt nye garantiprodukt («garantiperioden»). 

HVA VIL NVIDIA GJØRE?
Reparere, eller hvis reparasjon ikke er mulig, skifte ut det defekte garantiproduktet. Reservedeler og/eller -produkter kan omfatte nye eller renoverte deler eller produkter. 

HVA DEKKER DENNE GARANTIEN IKKE?
Eventuelle problemer som ikke er spesielt knyttet til en defekt eller maskinvarefeil, inkludert, men ikke begrenset til problemer forårsaket av misbruk, feilbruk, uaktsomhet, force majeure (for eksempel flom), bruk av garantiproduktet annet enn i samsvar med eventuelle bruksanvisninger eller annen teknisk dokumentasjon som følger med garantiproduktet, eller bruk av garantiproduktet med programvare som ikke følger med garantiproduktet.

HVA GJØR DU HVIS DU HAR ET PROBLEM?
Hvis det oppstår et problem, eller hvis du mener at produktet er defekt, ta kontakt med din lokale distributør/forhandler. Hvis du kjøpte produktet direkte fra NVIDIA, kan du kontakte NVIDIAs kundestøtteteam. Vi hjelper deg med å feilsøke problemet og sørge for en erstatning hvis produktet er defekt. NVIDIAs kundestøtte kan nås her, der du kan søke i vår kunnskapsbase for løsninger på vanlige problemer eller få kontakt med vårt personale via fanene «Still et spørsmål» eller «Live Chat»: www.nvidia.com/support

GARANTIBEGRENSNINGER
Denne garantien gjelder kun for de opprinnelige kjøperne av garantiproduktene fra en NVIDIA-autorisert tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garantien vil ikke gjelde for noen person som kjøper et garantiprodukt som bruktvare. 

Ditt eneste rettsmiddel og NVIDIAs eneste forpliktelse og ansvar under denne garantien med hensyn til eventuelle defekte garantiprodukter, er begrenset til reparasjon eller utskifting av slikt garantiprodukt som beskrevet i denne garantien. Dette påvirker ikke de juridiske rettighetene eller rettsmidlene dine, inkludert rettigheten din til å avvise garantiproduktet og/eller få en reduksjon i prisen betalt for et garantiprodukt hvis vi ikke kan reparere/erstatte garantiproduktet.

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar der det ville være ulovlig for oss å gjøre det, inkludert for:

a)     død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller

b)     bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling.


BEGRENSNINGER AV ANSVAR
NVIDIA VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE DU PÅFØRES SOM ER EN FORUTSIGBAR FØLGE AV VÅRT BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER VÅR UAKTSOMHET OPP TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR GARANTIPRODUKTET. VI KOMMER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET TIL Å VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER FORUTSIGBAR.

TAP ELLER SKADE ER FORUTSIGBAR HVIS TAPET ELLER SKADEN VAR EN OPPLAGT KONSEKVENS AV VÅR SVIKT ELLER HVIS TAPET ELLER SKADEN BLE FORSKYLDT AV DEG OG OSS PÅ DET TIDSPUNKTET DU KJØPTE GARANTIPRODUKTET.

GJELDENDE LOV OG DINE RETTIGHETER
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land, og denne garantien påvirker ikke disse rettighetene.

Denne garantien og alle tvister som kan oppstå fra denne, skal reguleres av lovene i det landet du bor i, og du godtar å følge det ikke-eksklusive rettsområdet for domstolene i dette landet.

Delvis ugyldighet, utfylling. Hver av paragrafene i denne garantien virker separat. Hvis noen paragraf anses å være ulovlig eller umulig å håndheve, skal resten av denne garantien fortsatt gjelde fullt ut. Denne garantien ble sist oppdatert September 2019.  

HVA DEKKER GARANTIEN?
Eventuelle produksjonsfeil eller feil ved maskinvarekomponenter i Tegra K1-, Jetson TK1-, Jetson TX1-, Jetson TX2-, Jetson AGX Xavier- eller Jetson Nano-maskinvareproduktet, sammen med alt tilbehør som mottas med maskinvareproduktet («garantiproduktet») underlagt disse vilkårene og betingelsene. 

Ingenting i denne garantien påvirker de juridiske rettighetene dine, herunder rettigheten din til å fremme et krav under enhver juridisk garanti hva gjelder garantiproduktene.

HVOR LENGE?
Med unntak av det som er angitt nedenfor, gjelder denne NVIDIA-garantien i ett (1) år fra kjøpsdatoen for det nye garantiproduktet («garantiperioden»). Jetson TX2i-moduler og Tegra K1 Industrial SoC-er har en treårig (3) garantiperiode.

HVA VIL NVIDIA GJØRE?
Reparere, eller hvis reparasjon ikke er mulig, skifte ut det defekte garantiproduktet. Reservedeler og/eller -produkter kan omfatte nye eller renoverte deler eller produkter. 

HVA DEKKER DENNE GARANTIEN IKKE?
NVIDIA garanterer ikke at driften av garantiproduktet vil være uavbrutt eller feilfri. NVIDIA er ikke ansvarlig for noen mellombetjeningsevne eller kompatibilitetsproblemer som kan oppstå når (a) det brukes produkter, programvare eller alternativer som ikke støttes av NVIDIA, (b) det brukes konfigurasjoner som ikke støttes, leveres eller godkjennes av NVIDIA, (c) det installeres deler som er beregnet til ett system i et annet system av et annet merke eller en annen modell. NVIDIA har ingen garantiforpliktelser når det gjelder følgende: (a) maskinvare for garantiprodukter, som ikke har noen defekter i material eller håndverk, (b) programvare, spill eller programmer, (c) kosmetisk skade, (d) normal slitasje, (e) forbruksvarer eller varer som kan erstattes, (f) defekter eller skade på garantiproduktet som oppstår fra eller i tilknytning til: (1) eventuelle modifiseringer, endringer, tukling, reparasjon eller service som utføres av en annen part enn NVIDIA eller dets autoriserte representanter, (2) håndtering, overføring, oppbevaring, installasjon, testing, vedlikehold eller bruk som ikke er i samsvar med garantiproduktets dokumentasjon, (3) misbruk, uaktsomhet, forsømmelse, ulykker eller feilbruk, (4) tredjeparts programvare eller virus, eller programvaretap eller datatap som kan oppstå under reparasjon eller utskifting, (5) brann eller søl av mat eller væske, ekstern elektrisk feil eller force majeure (slik som for eksempel, men ikke begrenset til lyn) eller eventuell annen ekstern faktor.

NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ ELLER TAP AV NOEN PROGRAMMER, DATA ELLER AVTAKBARE LAGRINGSMEDIER. NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR GJENOPPRETTING ELLER REINSTALLERING AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA ENN PROGRAMVARE SOM ER INSTALLERT AV NVIDIA NÅR PRODUKTET PRODUSERES.

Før et garantiprodukt returneres for service, anbefales det at du sikkerhetskopierer data og fjerner eventuelle konfidensielle, opphavsrettslige eller personlige opplysninger.

HVA GJØR DU HVIS DU HAR ET PROBLEM?
Hvis det oppstår et problem, eller hvis du mener at produktet er defekt, ta kontakt med NVIDIAs kundeserviceteam. Vi hjelper deg med å feilsøke problemet og sørge for en erstatning hvis produktet er defekt. NVIDIAs kundestøtte kan nås her, der du kan søke i vår kunnskapsbase for løsninger på vanlige problemer eller oppnå kontakt med vårt personale via fanene «Still et spørsmål» eller «Live Chat»: www.nvidia.com/support.

GARANTIBEGRENSNINGER
Denne garantien gjelder kun for de opprinnelige kjøperne av garantiproduktene fra en NVIDIA-autorisert tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garantien vil ikke gjelde for noen person som kjøper et garantiprodukt som bruktvare. 

Ditt eneste rettsmiddel og NVIDIAs eneste forpliktelse og ansvar under denne garantien med hensyn til eventuelle defekte garantiprodukter, er begrenset til reparasjon eller utskifting av slikt garantiprodukt som beskrevet i denne garantien. Dette påvirker ikke de juridiske rettighetene eller rettsmidlene dine, inkludert rettigheten din til å avvise garantiproduktet og/eller få en reduksjon i prisen betalt for et garantiprodukt hvis vi ikke kan reparere/erstatte garantiproduktet.

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar der det ville være ulovlig for oss å gjøre det, inkludert for:

a)  død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller

b)  bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling.


BEGRENSNINGER AV ANSVAR
NVIDIA VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE DU PÅFØRES SOM ER EN FORUTSIGBAR FØLGE AV VÅRT BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER VÅR UAKTSOMHET OPP TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR GARANTIPRODUKTET. VI KOMMER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET TIL Å VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER FORUTSIGBAR.

TAP ELLER SKADE ER FORUTSIGBAR HVIS TAPET ELLER SKADEN VAR EN OPPLAGT KONSEKVENS AV VÅR SVIKT ELLER HVIS TAPET ELLER SKADEN BLE FORSKYLDT AV DEG OG OSS PÅ DET TIDSPUNKTET DU KJØPTE GARANTIPRODUKTET.

GJELDENDE LOV OG DINE RETTIGHETER
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land, og denne garantien påvirker ikke disse rettighetene.

Denne garantien og alle tvister som kan oppstå fra denne, skal reguleres av lovene i det landet du bor i, og du godtar å følge det ikke-eksklusive rettsområdet for domstolene i dette landet.

Delvis ugyldighet, utfylling. Hver av paragrafene i denne garantien virker separat. Hvis noen paragraf anses å være ulovlig eller umulig å håndheve, skal resten av denne garantien fortsatt gjelde fullt ut. Denne garantien ble sist oppdatert September 2019.  

HVA DEKKER GARANTIEN?
Eventuelle produksjonsfeil eller feil ved maskinvarekomponenter i NVIDIA®-merkede SLI- og NVLink-broer («garantiproduktet»), underlagt disse vilkårene og betingelsene. 

Ingenting i denne garantien påvirker de juridiske rettighetene dine, herunder rettigheten din til å fremme et krav under enhver juridisk garanti hva gjelder garantiproduktene.

HVOR LENGE?
Tre (3) år fra kjøpsdato for ditt nye garantiprodukt («garantiperioden»). 

HVA VIL NVIDIA GJØRE?
Reparere, eller hvis reparasjon ikke er mulig, skifte ut det defekte garantiproduktet. Reservedeler og/eller -produkter kan omfatte nye eller renoverte deler eller produkter. 

HVA DEKKER DENNE GARANTIEN IKKE?
Eventuelle problemer som ikke er spesielt knyttet til en defekt eller maskinvarefeil, inkludert, men ikke begrenset til problemer forårsaket av misbruk, feilbruk, uaktsomhet, force majeure (for eksempel flom), bruk av garantiproduktet annet enn i samsvar med eventuelle bruksanvisninger eller annen teknisk dokumentasjon som følger med garantiproduktet, eller bruk av garantiproduktet med programvare som ikke følger med garantiproduktet.

HVA GJØR DU HVIS DU HAR ET PROBLEM?
Hvis det oppstår et problem, eller hvis du mener at produktet er defekt, ta kontakt med din lokale distributør/forhandler. Hvis du kjøpte produktet direkte fra NVIDIA, kan du kontakte NVIDIAs kundestøtteteam. Vi hjelper deg med å feilsøke problemet og sørge for en erstatning hvis produktet er defekt. NVIDIAs kundestøtte kan nås her, der du kan søke i vår kunnskapsbase for løsninger på vanlige problemer eller få kontakt med vårt personale via fanene «Still et spørsmål» eller «Live Chat»: www.nvidia.com/support

GARANTIBEGRENSNINGER
Denne garantien gjelder kun for de opprinnelige kjøperne av garantiproduktene fra en NVIDIA-autorisert tredjepart eller www.nvidia.com. Denne garantien vil ikke gjelde for noen person som kjøper et garantiprodukt som bruktvare. 

Ditt eneste rettsmiddel og NVIDIAs eneste forpliktelse og ansvar under denne garantien med hensyn til eventuelle defekte garantiprodukter, er begrenset til reparasjon eller utskifting av slikt garantiprodukt som beskrevet i denne garantien. Dette påvirker ikke de juridiske rettighetene eller rettsmidlene dine, inkludert rettigheten din til å avvise garantiproduktet og/eller få en reduksjon i prisen betalt for et garantiprodukt hvis vi ikke kan reparere/erstatte garantiproduktet.

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar der det ville være ulovlig for oss å gjøre det, inkludert for:

a)  død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller

b)  bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling.


BEGRENSNINGER AV ANSVAR
NVIDIA VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE DU PÅFØRES SOM ER EN FORUTSIGBAR FØLGE AV VÅRT BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER VÅR UAKTSOMHET OPP TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR GARANTIPRODUKTET. VI KOMMER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET TIL Å VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER FORUTSIGBAR.

TAP ELLER SKADE ER FORUTSIGBAR HVIS TAPET ELLER SKADEN VAR EN OPPLAGT KONSEKVENS AV VÅR SVIKT ELLER HVIS TAPET ELLER SKADEN BLE FORSKYLDT AV DEG OG OSS PÅ DET TIDSPUNKTET DU KJØPTE GARANTIPRODUKTET.

GJELDENDE LOV OG DINE RETTIGHETER
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land, og denne garantien påvirker ikke disse rettighetene.

Denne garantien og alle tvister som kan oppstå fra denne, skal reguleres av lovene i det landet du bor i, og du godtar å følge det ikke-eksklusive rettsområdet for domstolene i dette landet.

Delvis ugyldighet, utfylling. Hver av paragrafene i denne garantien virker separat. Hvis noen paragraf anses å være ulovlig eller umulig å håndheve, skal resten av denne garantien fortsatt gjelde fullt ut. Denne garantien ble sist oppdatert September 2019.