Gedragscode NVIDIA GeForce

De onderstaande richtlijnen en regels beschrijven welk gedrag van u en anderen wordt verwacht in deze communityruimte en vormen een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden voor NVIDIA-accounts.

Het gebruik van deze ruimte wordt niet als een recht beschouwd, maar als een privilege. NVIDIA behoudt zich het recht voor om ledentoegang tot deze forums op elk gewenst moment te verwijderen of op te schorten. Het niet naleven van deze Gedragscode of de instructie van een NVIDIA-moderator kan ertoe leiden dat er een disciplinaire maatregel met betrekking tot uw account wordt uitgevoerd, tot en met de beëindiging van uw NVIDIA-account. De volledige moderatie van de GeForce.com-community valt onder goeddunken van de werknemers, moderators en leden van het communityteam van NVIDIA (gezamenlijk 'NVIDIA-communityteam') en alle beslissingen zijn definitief.

Verantwoordelijkheid:

NVIDIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de acties of opmerkingen van gebruikers in de diverse gebieden van de forums of uitingen op sociale media. NVIDIA behoudt zich het recht voor om inhoud die door een gebruiker is gepubliceerd zonder voorafgaande waarschuwing of melding te verwijderen.

Onze visie op de community:

Wij zijn van mening dat onze community een plek moet zijn waar gamers, technologieliefhebbers, dromers en visionairs terechtkunnen en om met elkaar interessante en leuke discussies te voeren, om deel te nemen aan spannende communityprogramma's en om hulp te krijgen van onze technische experts. Of u onze community nu op sociale media of via onze forums bezoekt: zorg ervoor dat u de volgende Gedragscode actief respecteert.

Niet-toegestaan gedrag:

In de volgende lijst met niet-toegestaan gedrag staan voorbeelden van onacceptabel gedrag dat zal leiden tot een mogelijke ban van account of forum. Deze lijst is niet volledig.  Als u door een ander communitylid wordt lastiggevallen, dient u de gebruiker aan een moderator te rapporteren. Indien u bent lastiggevallen of het gevoel hebt dat u wordt lastiggevallen, geeft u dit geen toestemming om de Gedragscode te schenden om uzelf te vergelden tegen andere gebruikers.

 • Eender welke veronderstelde schending van de Gedragscode of gebruiksvoorwaarden zal leiden tot een onderzoek door het NVIDIA-communityteam en een mogelijke opschorting of verbanning van het NVIDIA-account van een gebruiker.
 • Van gebruikers wordt verwacht dat zij de volgende door het NVIDIA-communityteam gegeven instructies navolgen. Niet-naleving door de gebruiker wordt beschouwd als schending van de Gedragscode en kan ertoe leiden dat een account wordt opgeschort of verbannen.
 • Wanneer gebruikers de door NVIDIA geleverde services gebruiken, mogen zij geen illegaal gedrag of illegale communicatie vertonen of anderen hiertoe aanzetten.
 • Door uw deelname aan het forum en alle andere NVIDIA-websites gaat u ermee akkoord dat u zich aan de volgende Gedragscode zult houden.

Intimidatie:

U mag niet:

 • Kwetsende taal, afbeeldingen of koppelingen naar websites gebruiken waarmee andere gebruikers, het NVIDIA-team of groepen mensen worden beledigd, gepest of belasterd;
 • Taal gebruiken of inhoud plaatsen die als illegaal, gevaarlijk, obsceen, kwetsend, vulgair, belastend, haatdragend, racistisch, seksistisch, nationalistisch of etnisch aanstootgevend wordt beschouwd of waarbij sprake is van intimidatie;
 • Taal gebruiken of inhoud plaatsen, koppelingen naar websites of afbeeldingen gebruiken die aanzetten tot haat of belastering op basis van ras/etnische achtergrond. Ook symbolen van haat op basis van ras/etnische achtergrond worden niet getolereerd;
 • Het systeem voor directe berichten van het NVIDIA-forum gebruiken om andere gebruikers te belasteren, stalken of pesten;
 • Acties ondernemen die een lid van het NVIDIA-communityteam of een lid van de community seksueel of fysiek belasteren;
 • Andere gebruikers of het NVIDIA-communityteam belasteren via een NVIDIA-forum of social media-kanalen.

Berichten plaatsen:

U mag niet:

 • Threads in specifieke hoofdforums plaatsen die niets met het onderwerp te maken hebben.

Accountduplicatie en imitatie:

U mag niet:

 • Dubbele NVIDIA-accounts aanmaken;
 • De accounts van andere NVIDIA-communityleden of het NVIDIA-communityteam imiteren of kapen.

Extreme seksualiteit en geweld

U mag niet:

 • Verwijzingen plaatsen naar extreme en/of gewelddadige seksuele handelingen;
 • Verwijzingen plaatsen naar extreem gewelddadige acties of gebeurtenissen;
 • Pornografie verspreiden of naar pornografie verwijzen;
 • Ongepaste verwijzingen plaatsen naar het menselijk lichaam, seksualiteit of lichamelijke functies;
 • Berichten of inhoud maken die geweld of seksuele handelingen verspreiden of hieraan deelnemen.

Bedreigingen

U mag niet:

Verbale of fysieke bedreigingen van geweld tegen een andere gebruiker opstellen of verzenden of hieraan deelnemen; Referenties plaatsen naar koppelingen, websites of taal waarin:

 • Wordt verwezen naar geweld tegen een gebruiker, lid van het NVIDIA-communityteam of personen buiten onze community. Dergelijke referenties worden niet getolereerd.

Imitatie en distributie van privégegevens

U mag niet:

 • Een NVIDIA-moderator, het NVIDIA-communityteam of andere communityleden imiteren;
 • Privégegevens over NVIDIA-gebruikers of het NVIDIA-team openbaar maken.

Promotie en advertenties

U mag niet:

 • Zonder voorafgaande goedkeuring spamberichten plaatsen, mensen overhalen of adverteren op deze forums. Elke vorm van overhalen zal leiden tot uw directe verwijdering van het forum;
 • Adverteren voor andere forums, websites of bedrijven;
 • Proberen steun te krijgen voor een niet door NVIDIA gesponsorde petitie of poll waarin inhoud wordt verspreid die niet relevant is voor de NVIDIA-community;
 • Via piraterij verkregen of illegale video's, films of tv-programma's.

Hacks, schadelijke inhoud en virussen

U mag niet:

 • Koppelingen, afbeeldingen of inhoud plaatsen waarin wordt verwezen naar hacks, schadelijke virussen of programma's;
 • Informatie of lekken met betrekking tot NVIDIA-technologie of -inhoud plaatsen;
 • Hacks, scripts of andere beschikbare methoden gebruiken om het forum of de functionaliteit daarvan te kapen.

Religie, religieuze figuren en religieuze concepten

U mag niet:

 • Discrimineren op basis van religie, religieuze figuren of concepten of deze negatief verbeelden.

Nationale identiteit

U mag niet:

 • Nationalistische haat, belasteringen, symbolen of inhoud aanmoedigen die haat vertegenwoordigen.

Trollen

U mag niet:

 • Overmatig veel spamberichten plaatsen, ridiculiseren of onrust veroorzaken op de forums;
 • Overmatig nietszeggende bewoordingen, afbeeldingen of tekst gebruiken met als doel ophef of verwarring in threads te veroorzaken;
 • Problemen of verstoring in de community veroorzaken zoals: threads kapen, andere gebruikers beledigen, niet-constructieve berichten plaatsen, de rapportfunctie misbruiken of nietszeggende berichten of afbeeldingen maken;
 • Threads als lokaas inzetten, threads verwisselen of koppelingen plaatsen naar inhoud waarmee de NVIDIA-gedragscode wordt geschonden;
 • Materiaal plaatsen waarmee andere gebruikers of het NVIDIA-team in diskrediet worden gebracht, worden zwartgemaakt of geïntimideerd.

Dubbele threads, threads die naar elkaar verwijzen en threads met 'clickbait'

U mag niet:

 • Dubbele threads maken met het doel om te verstoren;
 • Koppelingen plaatsen naar threads van andere forums buiten GeForce.com;
 • Threads maken met als enige doel een koppeling naar een ander bericht te plaatsen;
 • 'Clickbait' plaatsen naar verwijzingswebsites, polls, advertenties of externe inhoud die niet relevant is voor NVIDIA.

Handelsgeheimen en lekken

U mag niet:

 • Berichten plaatsen, verwijzen of koppelen naar een concurrent of handelsgeheimen van NVIDIA;
 • Vertrouwelijke informatie plaatsen op onze forums of sociale media;
 • Informatie lekken van andere bedrijven, concurrenten of NVIDIA;
 • Materiaal plaatsen waardoor gebruikers software van NVIDIA kunnen omzeilen.

Verbanning en disciplinaire maatregelen

U mag niet:

 • Berichten of threads plaatsen om disciplinaire maatregelen die voor een andere forumgebruiker zijn getroffen te bespreken;
 • Berichten of threads plaatsen die verbanningen van accounts betwisten;
 • Berichten of threads plaatsen waarin schermafbeeldingen, afbeeldingen of andere inhoudsvormen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een verbanning wordt opgeheven.

Disciplinaire maatregelen

We stimuleren onze community om elkaar te respecteren en de Gedragscode te volgen zoals hierboven uiteen is gezet. Als blijkt dat u de Gedragscode hebt geschonden, zal het NVIDIA-communityteam een verbanning van uw forumaccount instellen.

Het NVIDIA-communityteam behoudt zich het recht voor om op welk moment en voor welke reden dan ook disciplinaire maatregelen te treffen voor eender welk NVIDIA-forumaccount.