Wereldwijde prijstrekking Minecraft met RTX - Officiële regels

Win geweldige prijzen van NVIDIA. In verband met de Wereldwijde prijstrekking Minecraft met RTX organiseert NVIDIA Corporation namens zichzelf en haar aangesloten maatschappijen ('NVIDIA') een give-away, onder voorbehoud van de officiële regels voor prijstrekkingen die hieronder worden uiteengezet.

*********************************************************************

Wereldwijde prijstrekking Minecraft met RTX - Officiële regels

AANKOPEN OF BETALINGEN ZIJN NIET NODIG OM MEE TE DOEN AAN DEZE PROMOTIE OF TE WINNEN. AANKOPEN HEBBEN GEEN INVLOED OP JE WINKANSEN. DE PROMOTIE KOMT TE VERVALLEN INDIEN DEZE WETTELIJK IS VERBODEN. ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEGALE INWONERS VAN AUSTRALIË, BELGIË, BRAZILIË, CANADA (MET UITZONDERING VAN DE PROVINCIE QUEBEC), COLOMBIA, DENEMARKEN, DUITSLAND, FINLAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, IERLAND, JAPAN, KROATIË, NEDERLAND, NIEUW-ZEELAND, NOORWEGEN, OOSTENRIJK, POLEN, SPANJE, TAIWAN, TSJECHISCHE REPUBLIEK, VERENIGD KONINKRIJK, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (MET UITZONDERING VAN PUERTO RICO EN HAAR ANDERE GEBIEDEN EN BEZITTINGEN), ZWITSERLAND, ZUID-KOREA.

1. Je moet een legale inwoner zijn van AUSTRALIË, BELGIË, BRAZILIË, CANADA (MET UITZONDERING VAN DE PROVINCIE QUEBEC), COLOMBIA, DENEMARKEN, DUITSLAND, FINLAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, IERLAND, JAPAN, KROATIË, NEDERLAND, NIEUW-ZEELAND, NOORWEGEN, OOSTENRIJK, POLEN, SPANJE, TAIWAN, TSJECHISCHE REPUBLIEK, VERENIGD KONINKRIJK, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (MET UITZONDERING VAN PUERTO RICO EN HAAR ANDERE GEBIEDEN EN BEZITTINGEN), ZWITSERLAND, ZUID-KOREA en je moet achttien (18) jaar of ouder zijn om deel te nemen. Deze promotie is alleen toegankelijk voor individuen. Teams, bedrijven en instellingen worden niet tot deze promotie toegelaten. Werknemers van de Sponsor, haar aangesloten maatschappijen en hun respectieve aannemers, dienstverleners en beroepsmatige adviseurs die betrokken zijn bij deze promotie, evenals hun directe familieleden en/of leden van hun huishouden, komen NIET in aanmerking voor deelname.

2. De prijs van deze promotie bestaat uit het volgende: maximaal 510 (vijfhonderdtien) winnaars winnen elk een van de volgende prijzen: a) een GeForce RTX 2080 Ti (adviesprijs van $ 1199); b) een digitale code voor een Steam-cadeaukaart (adviesprijs van $ 50); c) een digitale code voor een Minecoin Card (adviesprijs van $ 9,99); (d) een fysieke Minecraft Creeper Mega Bobble (adviesprijs van $ 15,99); of (e) een fysieke Minecraft Zombie Pluche (adviesprijs van $ 7,99). De kans om te winnen is afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen. De winnaar van elke prijs mag deze niet inruilen voor zijn kasequivalent. NVIDIA behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een of meerdere van de prijzen te vervangen door een artikel of dienst van vergelijkbare of grotere waarde. Prijzen mogen niet worden toegewezen of overgedragen.

Bedrag en waarde van de prijzen worden hieronder vermeld:

x10 (tien) 'GeForce RTX 2080 Ti' ter waarde van $ 1199 (adviesprijs) per stuk.
x50 (vijftig) 'Steam-cadeaukaart van $ 50' ter waarde van $ 50 (adviesprijs) per stuk.
x100 (honderd) 'Digital 1600 Minecoin Code' ter waarde van ~ $ 9,25 (adviesprijs) per stuk.
x150 (honderdvijftig) '1760 Minecoin Card' ter waarde van $ 9,99 (adviesprijs) per stuk.
x150 (honderdvijftig) 'Minecraft Creeper Mega Bobble' ter waarde van $ 15,99 (adviesprijs) per stuk.
x150 (honderdvijftig) 'Minecraft Zombie Pluche' ter waarde van $ 7,99 (adviesprijs) per stuk.

3. Om deel te nemen aan deze promotie:

Deze prijstrekking is op basis van inhoud die door de gebruiker wordt gegenereerd. Om mee te doen, moet een gebruiker Minecraft met RTX-bèta gedownload en geïnstalleerd hebben. Gebruikers kunnen meer informatie vinden in ons artikel. Gebruikers moeten vervolgens de officiële NVIDIA Marketplace-werelden voor Minecraft met RTX-bèta downloaden OF een wereld van Minecraft JAVA Edition converteren naar Minecraft met RTX-bèta (Bedrock Windows 10), en een in-game screenshot of direct feed-video van hun inhoud met RTX ingeschakeld uploaden naar de volgende kanalen: Facebook, Twitter, Instagram, Forums, Reddit, YouTube.

Facebook, Twitter en Instagram:
Gebruikers moeten een afbeelding of video native uploaden. Om de upload in aanmerking te laten komen voor deelname, moeten deelnemers de hashtag '#RTXOn' EN '#Minecraft' in hun post gebruiken. De post moet een afbeelding of video van Minecraft met RTX bevatten. Verhalen op Facebook en Instagram komen niet in aanmerking voor deelname.

Forums en Reddit:
Posts moeten een link bevatten naar de screenshot of video van Minecraft met RTX, met RTX ingeschakeld. Posts moeten '#RTXOn' EN '#Minecraft' bevatten. Forums moeten aan GeForce of Minecraft gerelateerd zijn. Gebruikers kunnen ook naar de officiële thread op de GeForce Forums gaan. Voor Reddit moeten gebruikers op een gaminggerelateerde subreddit posten met een link naar hun eigen screenshot of video van Minecraft met RTX, met RTX ingeschakeld. Hun post moet "#RTXOn" EN "#Minecraft" bevatten.

YouTube:
De video voor deelname moet native worden geüpload en gameplay van Minecraft met de RTX-bètawereld bevatten. De titel of beschrijving van de video moet '#RTXON' EN '#MINECRAFT' bevatten. YouTube Stories komen niet in aanmerking voor deelname.

Aanwijzingen voor deelname:
NVIDIA GeForce zal gedurende de prijstrekking verschillende aanwijzingen en calls-to-action voor de door de gebruiker gegenereerde inhoud creëren op de sociale kanalen en website van GeForce sociale kanalen. Deelnemers aan de prijstrekking worden aangemoedigd om deze aanwijzingen inclusief de bovenstaande richtlijnen te volgen om hun winkans te maximaliseren.

VOORBEELD:
AANWIJZING A: 'Bouw een beroemde plek in de wereld na met raytracing ingeschakeld! Deel je screenshot of video met #Minecraft EN #RTXON'

Meerdere inzendingen per deelnemer zijn toegestaan. Alle inzendingen, online of per post, moeten uiterlijk tussen 6:00 uur op 16 april, Pacific Daylight Time en 17:00 uur op 30 augustus, Pacific Daylight Time zijn ontvangen.

De winnaars worden uiterlijk [30 september 2020] bekendgemaakt op https://contests.nvidia.com/en-us/winners. Fysieke prijzen kunnen pas naar de winnaars worden verzonden nadat de prijstrekking is afgelopen.

Als gevolg van complicaties vanwege COVID-19 kan het langer dan normaal duren om fysieke prijzen te versturen. Houd rekening met vertragingen, maar we doen ons best om ervoor te zorgen dat winnaars hun fysieke prijzen z.s.m. ontvangen.

4. De winnaars worden willekeurig uit alle inzendingen getrokken door een vertegenwoordiger van NVIDIA, wiens beslissing in alle opzichten definitief en bindend zal zijn.

5. Door deel te nemen aan deze promotie geef je uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens die je verstrekt in verband met deze promotie (inclusief, maar niet beperkt tot, openbaarmaking van je naam en woonplaats op een winnaarslijst en het beschikbaar stellen van een dergelijke lijst voor het publiek) en onder de voorwaarden van het privacybeleid van NVIDIA, dat kan worden geraadpleegd op https://www.nvidia.com/da-dk/about-nvidia/privacy-policy/.

6. NVIDIA geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de prijzen en is niet aansprakelijk als je technische problemen ondervindt als gevolg van redenen die niet aan NVIDIA kunnen worden toegeschreven, inclusief maar niet beperkt tot fabricagefouten, incompatibiliteit van modellen en door de fabrikant opgelegde beperkingen.

7. NVIDIA behoudt zich het recht voor om deze promotie te beëindigen als fraude, technische storingen of enige andere factor buiten de redelijke controle van NVIDIA de integriteit van de promotie schaden, zoals naar eigen goeddunken door NVIDIA bepaald. Online inzendingen die met meerdere e-mailadressen, onder meerdere identiteiten of door het gebruik van een ander apparaat of artifice zijn gemaakt om meerdere keren deel te nemen, worden als ongeldig beschouwd. Als de winnaar een online deelnemer is, wordt de winnende online inzending geacht te zijn ingediend door de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres van waaruit de inzending is gedaan. De geautoriseerde e-mailaccounthouder wordt beschouwd als de natuurlijke persoon die is toegewezen aan een e-mailadres door een internetprovider, serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen of het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres. NVIDIA is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige transcriptie van deelname-informatie, technische storingen, verloren/vertraagde gegevensoverdracht, weglating, onderbreking, verwijdering, defecten, lijnstoringen van een telefoonnetwerk, computerapparatuur of software, onvermogen om toegang te krijgen tot een online service of website, onvermogen om het online deelnameformulier in te dienen of enige andere fout of storing, enig(e) letsel of schade aan de computer van de deelnemer of een andere persoon met betrekking tot of als gevolg van deelname aan of het downloaden van materiaal in deze prijstrekking, of voor late, verloren, gestolen, onvoldoende gefrankeerde, onleesbare of verkeerd gerichte inzendingen. Als deze prijstrekking of een website die daaraan verbonden is (of een onderdeel daarvan), beschadigd raakt of anderszins toegang niet mogelijk maakt, of als, naar het eigen inzicht van NVIDIA, infectie door een computervirus, computerfouten, wijzigingen, ongeautoriseerde interventie, handelingen door deelnemers, fraude, technische mankementen, of eventuele andere oorzaken, het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of de juiste uitvoering van deze contest in het geding brengen, dan houdt NVIDIA zich, geheel naar eigen inzicht en voor zover dat door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, het recht voor elk individu dat bij dergelijk handelen betrokken is, te diskwalificeren en/of deze prijstrekking, geheel of gedeeltelijk, te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten. Elke poging door een deelnemer of enig ander individu om opzettelijk een online dienstverlening of website te schaden of de rechtsgeldige uitvoering van deze prijstrekking te ondermijnen, is een schending van het burgerlijk en strafrecht. Mocht een dergelijke poging worden ondernomen, dan behoudt NVIDIA zich het recht voor om volgens de toepasselijke wetgeving maximale schadevergoeding van een dergelijk persoon te eisen en/of andere rechtsmiddelen te hanteren.

8. De winnaar van deze promotie is uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele en alle belastingen en overheidspremies die voortvloeien uit de ontvangst en/of het gebruik van de prijs. NVIDIA behoudt zich het recht voor dergelijke belastingen en premies van de prijs in te houden en af te trekken en noodzakelijke documentatie op te vragen als en in zoverre dat wettelijk vereist is.

9. De sponsor van deze promotie is NVIDIA Corporation namens zichzelf en haar aangesloten ondernemingen.

10. Deze regels worden beheerst door de wetgeving van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, zonder wetsconflicten ten uitvoer te brengen. Deelnemers onderwerpen zichzelf hierbij aan de exclusieve jurisdictiebevoegdheid van de staat en het federale gerechtshof dat zitting heeft in Santa Clara, CA.

NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) is wereldwijd marktleider op het gebied van technologieën voor programmeerbare grafische processors. Bezoek NVIDIA online op: http://www.nvidia.com/nl-nl/.