• NVIDIA SHIELD
  • GEFORCE KARTY GRAFICZNE FOUNDERS EDITION, KARTY GRAFICZNE QUADRO
  • KARTY QUADRO SYNC
  • Zestawy programistyczne NVIDIA Jetson, moduły Jetson i układy SoC Tegra
  • NVIDIA SLI i NVLINK Mostki

Niniejsza ograniczona gwarancja jest rozszerzoną gwarancją producenta ustanawiającą przepisy prawne, będące uzupełnieniem przepisów prawnych wynikających z prawa konsumenta w Unii Europejskiej i krajach członkowskich.

 Co obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?

Twoje urządzenie SHIELD wraz ze wszystkimi akcesoriami dołączonymi do urządzenia ("produkt objęty gwarancją") w zakresie wad materiałowych i produkcyjnych,  z zastrzeżeniem niniejszych warunków i postanowień. Sprzedawane oddzielnie akcesoria objęte są odpowiednią gwarancją, dołączoną do akcesorium.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie wpływa na Twoje prawa, w tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji prawnych w odniesieniu do Produktów objętych Gwarancją.

Jaki jest okres gwarancji?

Niniejsza gwarancja NVIDIA udzielana jest w przypadku urządzenia SHIELD na okres dwóch (2) lat od daty zakupu Twojego nowego produktu objętego gwarancją („Okres gwarancji”) oraz na okres jednego (1) roku w przypadku akcesoriów, w tym kontrolera, pokrowca i rysika.

 Jakie działania podejmie firma Nvidia?

Firma NVIDIA naprawi lub, jeśli nie będzie to możliwe, wymieni wadliwy produkt objęty gwarancją. Wymienione części i/lub produkty mogą zawierać nowe lub odnowione części lub produkty.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z kompatybilnością lub zgodnością, które mogą pojawiać się gdy (a) wykorzystywane są produkty, oprogramowanie lub opcje, które nie zostały dostarczone przez firmę NVIDIA lub nie są przez nią obsługiwane; (b) wykorzystywane są konfiguracje, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez firmę NVIDIA; (c) części przeznaczone do jednego systemu są instalowane w systemie innej marki lub innego modelu.

Firma NVIDIA nie ponosi żadnych zobowiązań z tytułu niniejszej gwarancji w odniesieniu do następujących sytuacji: (a) objętego gwarancją produktu, który nie posiada żadnych wad materiałowych lub produkcyjnych, (b) oprogramowania, gier lub aplikacji, (c) drobnych uszkodzeń; (d) śladów normalnego używania produktu; (e) elementów eksploatacyjnych (z wyjątkiem tych, dostarczonych przez firmę NVIDIA i objętych gwarancją); (f) wad i uszkodzeń objętego gwarancją produktu, wynikających lub powiązanych z: (1) jakimikolwiek modyfikacjami, zmianami, ingerencjami, naprawami lub będących wynikiem serwisowania przez jakikolwiek podmiot inny niż firma NVIDIA lub jej autoryzowani przedstawiciele; (2) przenoszeniem, przewożeniem, przechowywaniem, instalacją, testowaniem, obsługiwaniem lub używaniem niezgodnie z dokumentacją dołączoną do objętego gwarancją produktu; (3) nadużyciem, zaniedbaniem, niedopatrzeniem, wypadkami lub niewłaściwym użytkowaniem; (4) oprogramowaniem lub wirusami stron trzecich; lub utratą oprogramowania lub danych, które mogą wystąpić podczas naprawy lub wymiany; (5) uszkodzeniami od ognia lub zalaniem płynami lub jedzeniem, zewnętrzną usterką elektryczną lub wszelkimi zdarzeniami losowymi (między innymi, ale nie tylko, wyładowaniami atmosferycznymi) lub jakimkolwiek innym czynnikiem zewnętrznym, na który nie mamy wpływu.

FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW, DANYCH LUB WYMIENNYCH NOŚNIKÓW DANYCH. FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYWRACANIE LUB PONOWNĄ INSTALACJĘ JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW LUB DANYCH INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE FABRYCZNIE ZAINSTALOWANE PRZEZ FIRMĘ NVIDIA.

Przed przekazaniem do serwisu jakiegokolwiek objętego gwarancją produktu, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych i usunięcie wszelkich poufnych, zastrzeżonych lub osobistych informacji.

 Co zrobić w razie problemu?

Jeśli masz problem lub jeśli uważasz, że Twój produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy NVIDIA. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem, a jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, dział obsługi klienta NVIDIA doradzi Ci zwrot produktu do miejsca, gdzie został zakupiony, w celu potwierdzenia uszkodzenia. Następnie można rozpocząć procedurę wymiany. Z działem obsługi klienta NVIDIA możesz skontaktować się tutaj. Możesz tu również zapoznać się z naszą bazą wiedzy, zawierającą rozwiązania najczęstszych problemów lub porozmawiać z naszymi pracownikami w zakładce "Pytania i odpowiedzi" lub "Czat na żywo".

 Ograniczenia gwarancji

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu objętego gwarancją produktu u sprzedawców autoryzowanych przez firmę NVIDIA lub za pośrednictwem strony internetowej www.nvidia.com; niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nabycia używanego produktu objętego gwarancją.

Choć firma NVIDIA zobowiązuje się naprawić lub wymienić wszelkie wadliwe produkty objęte gwarancją na zasadach opisanych w niniejszej gwarancji, nie gwarantuje jednak, że objęty gwarancją produkt będzie działał bez zakłóceń lub błędów. Firma NVIDIA może według własnego uznania korzystać z nowych lub odnowionych części lub jednostek, by wywiązać się z obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji.

 Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA NVIDIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRATY LUB SZKODY, WYNIKAJĄCE Z NASZEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB ZANIEDBANIA, DO WYSOKOŚCI KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OBJĘTY GWARANCJĄ PRODUKT. FIRMA NVIDIA POD ŻADNYM POZOREM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, KTÓRE NIE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

STRATA LUB USZKODZENIE JEST MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, GDY STANOWI OCZYWISTE NASTĘPSTWO NASZEGO ZANIEDBANIA LUB BYŁO OMAWIANE Z NAMI W MOMENCIE ZAKUPU OBJĘTEGO GWARANCJĄ PRODUKTU.

 Prawo właściwe i prawa konsumenta

Niniejsza gwarancja daje określone prawa. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju, a niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Niniejsza gwarancja i wszelkie roszczenia z niej wynikające powinny być regulowane przez przepisy prawne obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz i zgadzasz się podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tych krajach.

Rozdzielność. Każdy z paragrafów niniejszej gwarancji obowiązuje oddzielnie. Jeśli któryś z paragrafów okaże się niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostała część niniejszej gwarancji będzie nadal w pełni obowiązywać. Ostatnia aktualizacja niniejszej gwarancji miała miejsce września 2019.

CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Wszelkie wady fabryczne lub awarie komponentów sprzętowych Twojej karty graficznej marki NVIDIA® oraz wszystkich dołączonych do niej akcesoriów („Produkt objęty Gwarancją”), z zastrzeżeniem niniejszych warunków i postanowień.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie wpływa na Twoje prawa, w tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji prawnych w odniesieniu do Produktów objętych Gwarancją.

JAKI JEST OKRES GWARANCJI?
Trzy (3) lata od daty zakupu nowego produktu objętego gwarancją („Okres gwarancji”). 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMIE FIRMA NVIDIA?
Naprawi lub, jeśli nie będzie to możliwe, wymieni wadliwy produkt objęty gwarancją. Wymienione części i/lub produkty mogą zawierać nowe lub odnowione części lub produkty.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Wszelkich problemów niezwiązanych z wadami produkcyjnymi i awariami komponentów sprzętowych, w tym również ale nie wyłącznie wynikających z nadużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, działania siły wyższej (na przykład powódź), korzystania z produktu objętego gwarancją w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub inną dokumentacją techniczną dostarczoną wraz z produktem objętym gwarancją lub używania produktu objętego gwarancją z oprogramowaniem, które nie zostało dołączone do produktu objętego gwarancją.

CO ZROBIĆ W RAZIE PROBLEMU?
Jeśli masz problem lub jeśli uważasz, że Twój produkt jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą/dystrybutorem produktu. W przypadku zakupu bezpośrednio od firmy NVIDIA prosimy o kontakt z działem obsługi klienta NVIDIA. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem i dokonamy wymiany, jeśli produkt okaże się wadliwy. Z działem obsługi klienta NVIDIA możesz skontaktować się tutaj. Możesz tu również zapoznać się z naszą bazą wiedzy, zawierającą rozwiązania najczęstszych problemów lub porozmawiać z naszymi pracownikami w zakładce „Zadaj pytanie” lub „Czat na żywo”: www.nvidia.com/pl-pl/support/

OGRANICZENIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu produktów objętych gwarancją od autoryzowanych przez firmę NVIDIA stron trzecich lub za pośrednictwem strony internetowej www.nvidia.com. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nabycia używanego produktu objętego gwarancją.

Wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika oraz jedynym zobowiązaniem i odpowiedzialnością firmy NVIDIA w odniesieniu do jakiegokolwiek wadliwego produktu objętego gwarancją jest naprawa lub wymiana takiego produktu objętego gwarancją zgodnie z opisem w niniejszej gwarancji. Nie wpływa to na Twoje prawa ani środki prawne, w tym na prawo do zwrotu produktu objętego gwarancją i/lub otrzymania obniżki ceny na produkt objęty gwarancją, jeśli nie będziemy w stanie naprawić/wymienić produktu objętego gwarancją.

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w przypadkach, gdy byłoby to niezgodne z prawem, w tym odpowiedzialności za:

a) śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub

b) oszustwa, bądź świadomego wprowadzenia w błąd.


 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 FIRMA NVIDIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRATY LUB SZKODY, WYNIKAJĄCE Z NASZEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB ZANIEDBANIA, DO WYSOKOŚCI KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OBJĘTY GWARANCJĄ PRODUKT. FIRMA NVIDIA POD ŻADNYM POZOREM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, KTÓRE NIE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

STRATA LUB USZKODZENIE JEST MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, GDY STANOWI OCZYWISTE NASTĘPSTWO NASZEGO ZANIEDBANIA LUB BYŁO OMAWIANE Z NAMI W MOMENCIE ZAKUPU OBJĘTEGO GWARANCJĄ PRODUKTU.

PRAWO WŁAŚCIWE I PRAWA KONSUMENTA
 Niniejsza gwarancja daje Ci określone uprawnienia. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju, a niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Niniejsza gwarancja i wszelkie roszczenia z niej wynikające powinny być regulowane przez przepisy prawne obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz i zgadzasz się podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tych krajach.

Rozdzielność. Każdy z paragrafów niniejszej gwarancji obowiązuje oddzielnie. Jeśli któryś z paragrafów okaże się niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostała część niniejszej gwarancji będzie nadal w pełni obowiązywać. Ostatnia aktualizacja niniejszej gwarancji miała miejsce września, 2019.  

CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Wszelkie wady fabryczne lub awarie komponentów sprzętowych Twojej karty Sync marki NVIDIA® oraz wszystkich dołączonych do niej akcesoriów („Produkt objęty Gwarancją”), z zastrzeżeniem niniejszych warunków i postanowień.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie wpływa na Twoje prawa, w tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji prawnych w odniesieniu do Produktów objętych Gwarancją.

JAKI JEST OKRES GWARANCJI?
Trzy (3) lata od daty zakupu nowego produktu objętego gwarancją („Okres gwarancji”). 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMIE FIRMA NVIDIA?
Naprawi lub, jeśli nie będzie to możliwe, wymieni wadliwy produkt objęty gwarancją. Wymienione części i/lub produkty mogą zawierać nowe lub odnowione części lub produkty.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Wszelkich problemów niezwiązanych z wadami produkcyjnymi i awariami komponentów sprzętowych, w tym również ale nie wyłącznie wynikających z nadużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, działania siły wyższej (na przykład powódź), korzystania z produktu objętego gwarancją w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub inną dokumentacją techniczną dostarczoną wraz z produktem objętym gwarancją lub używania produktu objętego gwarancją z oprogramowaniem, które nie zostało dołączone do produktu objętego gwarancją.

CO ZROBIĆ W RAZIE PROBLEMU?
Jeśli masz problem lub jeśli uważasz, że Twój produkt jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą/dystrybutorem produktu. W przypadku zakupu bezpośrednio od firmy NVIDIA prosimy o kontakt z działem obsługi klienta NVIDIA. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem i dokonamy wymiany, jeśli produkt okaże się wadliwy. Z działem obsługi klienta NVIDIA możesz skontaktować się tutaj. Możesz tu również zapoznać się z naszą bazą wiedzy, zawierającą rozwiązania najczęstszych problemów lub porozmawiać z naszymi pracownikami w zakładce „Zadaj pytanie” lub „Czat na żywo”: www.nvidia.com/pl-pl/support/

OGRANICZENIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu objętego gwarancją produktu u autoryzowanych przez firmę NVIDIA stron trzecich lub za pośrednictwem strony internetowej www.nvidia.com; niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nabycia używanego produktu objętego gwarancją.

Wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika oraz jedynym zobowiązaniem i odpowiedzialnością firmy NVIDIA w odniesieniu do jakiegokolwiek wadliwego produktu objętego gwarancją jest naprawa lub wymiana takiego produktu objętego gwarancją zgodnie z opisem w niniejszej gwarancji. Nie wpływa to na Twoje prawa ani środki prawne, w tym na prawo do zwrotu produktu objętego gwarancją i/lub otrzymania obniżki ceny na produkt objęty gwarancją, jeśli nie będziemy w stanie naprawić/wymienić produktu objętego gwarancją.

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w przypadkach, gdy byłoby to niezgodne z prawem, w tym odpowiedzialności za:

a) śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub

b) oszustwa, bądź świadomego wprowadzenia w błąd.


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA NVIDIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRATY LUB SZKODY, WYNIKAJĄCE Z NASZEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB ZANIEDBANIA, DO WYSOKOŚCI KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OBJĘTY GWARANCJĄ PRODUKT. FIRMA NVIDIA POD ŻADNYM POZOREM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, KTÓRE NIE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

STRATA LUB USZKODZENIE JEST MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, GDY STANOWI OCZYWISTE NASTĘPSTWO NASZEGO ZANIEDBANIA LUB BYŁO OMAWIANE Z NAMI W MOMENCIE ZAKUPU OBJĘTEGO GWARANCJĄ PRODUKTU.

PRAWO WŁAŚCIWE I PRAWA KONSUMENTA
Niniejsza gwarancja daje określone uprawnienia. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju, a niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Niniejsza gwarancja i wszelkie roszczenia z niej wynikające powinny być regulowane przez przepisy prawne obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz i zgadzasz się podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tych krajach.

Rozdzielność. Każdy z paragrafów niniejszej gwarancji obowiązuje oddzielnie. Jeśli któryś z paragrafów okaże się niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostała część niniejszej gwarancji będzie nadal w pełni obowiązywać. Ostatnia aktualizacja niniejszej gwarancji miała miejsce września, 2019.  

CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Wszelkie wady fabryczne lub awarie komponentów sprzętowych Twojego urządzenia Tegra K1, Jetson TK1, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson AGX Xavier lub Jetson Nano oraz wszystkich dołączonych do niego akcesoriów („Produkt objęty Gwarancją”), z zastrzeżeniem niniejszych warunków i postanowień.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie wpływa na Twoje prawa, w tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji prawnych w odniesieniu do Produktów objętych Gwarancją.

 JAKI JEST OKRES GWARANCJI?
 Za wyjątkiem produktów podanych poniżej, niniejsza gwarancja NVIDIA udzielana jest na okres jednego (1) roku od daty zakupu Twojego nowego produktu objętego gwarancją („Okres gwarancji”). Moduły Jetson TX2i oraz przemysłowe układy SoC Tegra K1 objęte są trzyletnim (3) okresem gwarancyjnym.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMIE FIRMA NVIDIA?
Naprawi lub, jeśli nie będzie to możliwe, wymieni wadliwy produkt objęty gwarancją. Wymienione części i/lub produkty mogą zawierać nowe lub odnowione części lub produkty.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Firma NVIDIA nie gwarantuje, że produkt objęty gwarancją będzie działał bez zakłóceń lub błędów. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z kompatybilnością lub zgodnością, które mogą pojawiać się gdy (a) wykorzystywane są produkty, oprogramowanie lub opcje, które nie są obsługiwane przez firmę NVIDIA; (b) wykorzystywane są konfiguracje, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez firmę NVIDIA; (c) części przeznaczone do jednego systemu są instalowane w systemie innej marki lub innego modelu. Firma NVIDIA nie ponosi żadnych zobowiązań z tytułu niniejszej gwarancji w odniesieniu do następujących sytuacji: (a) objętego gwarancją produktu, który nie posiada żadnych wad materiałowych lub produkcyjnych, (b) oprogramowania, gier lub aplikacji, (c) drobnych uszkodzeń; (d) śladów normalnego używania produktu; (e) elementów eksploatacyjnych; (f) wad i uszkodzeń objętego gwarancją produktu, wynikających lub powiązanych z: (1) jakimikolwiek modyfikacjami, zmianami, ingerencjami, naprawami lub będących wynikiem serwisowania przez jakikolwiek podmiot inny niż firma NVIDIA lub jej autoryzowani przedstawiciele; (2) przenoszeniem, przewożeniem, przechowywaniem, instalacją, testowaniem, obsługiwaniem lub używaniem niezgodnie z dokumentacją dołączoną do objętego gwarancją produktu; (3) nadużyciem, zaniedbaniem, niedopatrzeniem, wypadkami lub niewłaściwym użytkowaniem; (4) oprogramowaniem lub wirusami stron trzecich; lub utratą oprogramowania lub danych, które mogą wystąpić podczas naprawy lub wymiany; (5) uszkodzeniami od ognia lub zalaniem płynami lub jedzeniem, zewnętrzną usterką elektryczną lub wszelkimi zdarzeniami losowymi (między innymi, ale nie tylko, wyładowaniami atmosferycznymi) lub jakimkolwiek innym czynnikiem zewnętrznym.

FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW, DANYCH LUB WYMIENNYCH NOŚNIKÓW DANYCH. FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYWRACANIE LUB PONOWNĄ INSTALACJĘ JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW LUB DANYCH INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE FABRYCZNIE ZAINSTALOWANE PRZEZ FIRMĘ NVIDIA.

Przed przekazaniem do serwisu jakiegokolwiek objętego gwarancją produktu, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych i usunięcie wszelkich poufnych, zastrzeżonych lub osobistych danych.

CO ZROBIĆ W RAZIE PROBLEMU?
Jeśli masz problem lub jeśli uważasz, że Twój produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy NVIDIA. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem i dokonamy wymiany, jeśli produkt okaże się wadliwy. Z działem obsługi klienta NVIDIA możesz skontaktować się tutaj. Możesz tu również zapoznać się z naszą bazą wiedzy, zawierającą rozwiązania najczęstszych problemów lub porozmawiać z naszymi pracownikami w zakładce „Zadaj pytanie” lub „Czat na żywo”: www.nvidia.com/pl-pl/support/.

OGRANICZENIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu objętego gwarancją produktu u autoryzowanych przez firmę NVIDIA stron trzecich lub za pośrednictwem strony internetowej www.nvidia.com; niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nabycia używanego produktu objętego gwarancją.

Wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika oraz jedynym zobowiązaniem i odpowiedzialnością firmy NVIDIA w odniesieniu do jakiegokolwiek wadliwego produktu objętego gwarancją jest naprawa lub wymiana takiego produktu objętego gwarancją zgodnie z opisem w niniejszej gwarancji. Nie wpływa to na Twoje prawa ani środki prawne, w tym na prawo do zwrotu produktu objętego gwarancją i/lub otrzymania obniżki ceny na produkt objęty gwarancją, jeśli nie będziemy w stanie naprawić/wymienić produktu objętego gwarancją.

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w przypadkach, gdy byłoby to niezgodne z prawem, w tym odpowiedzialności za:

a) śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub

b) oszustwa, bądź świadomego wprowadzenia w błąd.


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA NVIDIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRATY LUB SZKODY, WYNIKAJĄCE Z NASZEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB ZANIEDBANIA, DO WYSOKOŚCI KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OBJĘTY GWARANCJĄ PRODUKT. FIRMA NVIDIA POD ŻADNYM POZOREM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, KTÓRE NIE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

STRATA LUB USZKODZENIE JEST MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, GDY STANOWI OCZYWISTE NASTĘPSTWO NASZEGO ZANIEDBANIA LUB BYŁO OMAWIANE Z NAMI W MOMENCIE ZAKUPU OBJĘTEGO GWARANCJĄ PRODUKTU.

PRAWO WŁAŚCIWE I PRAWA KONSUMENTA
Niniejsza gwarancja daje Ci określone uprawnienia. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju, a niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Niniejsza gwarancja i wszelkie roszczenia z niej wynikające powinny być regulowane przez przepisy prawne obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz i zgadzasz się podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tych krajach.

Rozdzielność. Każdy z paragrafów niniejszej gwarancji obowiązuje oddzielnie. Jeśli któryś z paragrafów okaże się niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostała część niniejszej gwarancji będzie nadal w pełni obowiązywać. Ostatnia aktualizacja niniejszej gwarancji miała miejsce września, 2019.  

CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Wszelkie wady fabryczne lub awarie komponentów sprzętowych Twoich mostków SLI lub NVLink marki NVIDIA® oraz wszystkich dołączonych do nich akcesoriów („Produkt objęty Gwarancją”), z zastrzeżeniem niniejszych warunków i postanowień.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie wpływa na Twoje prawa, w tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji prawnych w odniesieniu do Produktów objętych Gwarancją.

JAKI JEST OKRES GWARANCJI?
Trzy (3) lata od daty zakupu nowego produktu objętego gwarancją („Okres gwarancji”). 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMIE FIRMA NVIDIA?
Naprawi lub, jeśli nie będzie to możliwe, wymieni wadliwy produkt objęty gwarancją. Wymienione części i/lub produkty mogą zawierać nowe lub odnowione części lub produkty.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Wszelkich problemów niezwiązanych z wadami produkcyjnymi i awariami komponentów sprzętowych, w tym również ale nie wyłącznie wynikających z nadużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, działania siły wyższej (na przykład powódź), korzystania z produktu objętego gwarancją w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub inną dokumentacją techniczną dostarczoną wraz z produktem objętym gwarancją lub używania produktu objętego gwarancją z oprogramowaniem, które nie zostało dołączone do produktu objętego gwarancją.

CO ZROBIĆ W RAZIE PROBLEMU?
Jeśli masz problem lub jeśli uważasz, że Twój produkt jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą/dystrybutorem produktu. W przypadku zakupu bezpośrednio od firmy NVIDIA prosimy o kontakt z działem obsługi klienta NVIDIA. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem i dokonamy wymiany, jeśli produkt okaże się wadliwy. Z działem obsługi klienta NVIDIA możesz skontaktować się tutaj. Możesz tu również zapoznać się z naszą bazą wiedzy, zawierającą rozwiązania najczęstszych problemów lub porozmawiać z naszymi pracownikami w zakładce „Zadaj pytanie” lub „Czat na żywo”: www.nvidia.com/pl-pl/support/.

OGRANICZENIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu objętego gwarancją produktu u autoryzowanych przez firmę NVIDIA stron trzecich lub za pośrednictwem strony internetowej www.nvidia.com; niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nabycia używanego produktu objętego gwarancją.

Wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika oraz jedynym zobowiązaniem i odpowiedzialnością firmy NVIDIA w odniesieniu do jakiegokolwiek wadliwego produktu objętego gwarancją jest naprawa lub wymiana takiego produktu objętego gwarancją zgodnie z opisem w niniejszej gwarancji. Nie wpływa to na Twoje prawa ani środki prawne, w tym na prawo do zwrotu produktu objętego gwarancją i/lub otrzymania obniżki ceny na produkt objęty gwarancją, jeśli nie będziemy w stanie naprawić/wymienić produktu objętego gwarancją.

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w przypadkach, gdy byłoby to niezgodne z prawem, w tym odpowiedzialności za:

a) śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub

b) oszustwa, bądź świadomego wprowadzenia w błąd.


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA NVIDIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRATY LUB SZKODY, WYNIKAJĄCE Z NASZEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB ZANIEDBANIA, DO WYSOKOŚCI KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OBJĘTY GWARANCJĄ PRODUKT. FIRMA NVIDIA POD ŻADNYM POZOREM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, KTÓRE NIE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

STRATA LUB USZKODZENIE JEST MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, GDY STANOWI OCZYWISTE NASTĘPSTWO NASZEGO ZANIEDBANIA LUB BYŁO OMAWIANE Z NAMI W MOMENCIE ZAKUPU OBJĘTEGO GWARANCJĄ PRODUKTU.

PRAWO WŁAŚCIWE I PRAWA KONSUMENTA
Niniejsza gwarancja daje Ci określone uprawnienia. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju, a niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Niniejsza gwarancja i wszelkie roszczenia z niej wynikające powinny być regulowane przez przepisy prawne obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz i zgadzasz się podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tych krajach.

Rozdzielność. Każdy z paragrafów niniejszej gwarancji obowiązuje oddzielnie. Jeśli któryś z paragrafów okaże się niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostała część niniejszej gwarancji będzie nadal w pełni obowiązywać. Ostatnia aktualizacja niniejszej gwarancji miała miejsce września, 2019.