How we Protect Your Privacy

We promise to protect your privacy and your data.

Our NVIDIA Privacy Policy explains what data we collect and what we do with it. We never sell your data.

If you have a registered NVIDIA account, you can change your privacy settings at any time.

* If you have a registered NVIDIA account, you can change your privacy settings at any time.

GEFORCE

GeForce Experience

Oprogramowanie GeForce Experience pomaga Ci konfigurować Twoją kartę graficzną pod kątem najwyższej wydajności w grach i podczas tworzenia treści oraz zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i nowych funkcji, takich jak narzędzia umożliwiające rejestrowanie i transmitowanie przebiegu rozgrywki. Za jego pośrednictwem możesz również realizować kody na bezpłatne gry.

Aby było to możliwe, musimy posiadać informacje na temat Twojego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do gier i tworzenia treści (w tym informacje dotyczące ustawień, sposobu użytkowania i działania), sposobu użytkowania funkcji oprogramowania GeForce Experience oraz informacje na temat regionu geograficznego.

Jeśli zgodzisz się na wyświetlanie rekomendacji, będziemy prezentować Ci gry, aplikacje i nagrody, które mogą Cię zainteresować. Jeśli zgodzisz się udostępniać nam dane techniczne, przesyłane będą do nas Twoje raporty o awariach, co pomoże nam wyszukiwać i naprawiać błędy. Swoje ustawienia dotyczące gromadzenia i wykorzystania Twoich danych możesz skonfigurować w Ustawieniach Prywatności.

GeForce Graphics Drivers

GeForce Graphics Drivers is an essential software that controls the graphics card – it is the operating system of your GeForce graphics card.

If you opt-in to send us technical and error data from your driver, you help us find and fix bugs. This data includes your hardware, software for gaming (including their settings, usage, and how well they run), driver feature usage, error logs, and geographical region.

You can choose to send us this data when you install the drivers, or through the NVIDIA Control Panel by selecting Help from the menu bar, then clicking on ‘Send technical and error data to NVIDIA’ so that the check mark is showing. You can opt-out anytime by clicking again to clear the check mark.

GeForce NOW

GeForce NOW (GFN) to usługa, która umożliwia Ci obsługę Twoich gier PC, strumieniując je z chmury na Twój komputer Mac, PC, urządzenie SHIELD lub urządzenia mobilne.

Aby umożliwić w ramach tej usługi strumieniowanie gier na Twoje urządzenie z najwyższą wydajnością i w najlepszej jakości, musimy posiadać informacje na temat Twojego regionu geograficznego, szybkości łącza internetowego, używanych gier, danych sesji oraz danych systemowych, takich jak parametry CPU, GPU i pamięci systemowej. Jeśli usługa GeForce NOW jest świadczona przez partnera GeForce NOW Alliance, w celu zapewnienia najwyższej jakości usługi, będziemy udostępniać mu pewne informacje, takie jak informacje zwrotne oraz dane dotyczące jakości i użytkowania.

Jeśli zgodzisz się na wyświetlanie rekomendacji, będziemy prezentować Ci gry, które mogą Cię zainteresować. Jeśli zgodzisz się na udostępnianie danych technicznych, firma NVIDIA będzie gromadzić dodatkowe informacje na temat użycia funkcji (takie jak często wyszukiwane przez Ciebie frazy, aby umożliwić Ci szybsze wyszukiwanie gier) oraz raporty o awariach, aby poprawić jakość naszej usługi.

Swoje preferencje dotyczące prywatności możesz zmienić w zakładce Ustawienia prywatności.

SHIELD TV

Urządzenie SHIELD TV łączy się z Twoim telewizorem, aby umożliwić Ci strumieniowanie ulubionych programów telewizyjnych, filmów i gier.

Aby uruchomić i zaktualizować urządzenie SHIELD musimy znać jego wersję oprogramowania, region geograficzny i numer seryjny. Nie przechowujemy tych danych po ich użyciu.

Jeśli korzystasz z aplikacji NVIDIA Games, do jej działania musimy znać takie dane, jak region geograficzny, prędkość połączenia internetowego i model urządzenia. Do strumieniowania gier na urządzenie SHIELD przy zachowaniu najwyższej wydajności i jakości w ramach usługi GeForce NOW lub GameStream, musimy także znać wykorzystywane gry, dane sesji i informacje o systemie.

Jeśli zgodzisz się na wyświetlanie rekomendacji, będziemy prezentować Ci gry, aplikacje i nagrody, które mogą Cię zainteresować. Jeśli zgodzisz się na udostępnienie danych technicznych Twojego urządzenia SHIELD TV lub aplikacji NVIDIA Games, pomożesz nam znaleźć i naprawić błędy oraz zwiększyć jakość usług. Dane te obejmują informacje na temat Twojego sprzętu i oprogramowania (w tym informacje dotyczące ustawień i użycia funkcji) oraz ich działania (wraz z dziennikami błędów). Swoje ustawienia dotyczące gromadzenia i wykorzystania Twoich danych możesz skonfigurować w Ustawieniach Prywatności.

NVIDIA DEVELOPER PROGRAM

The NVIDIA Developer Program connects developers with tools to build GPU-accelerated applications. When you participate in Developer Program activities, NVIDIA collects information about your forums contributions, bugs filed, files downloaded, training completion/certification, and event registration. We do this to get your feedback and improve our services.

We request your email address to communicate product updates and bug fixes. And, with your permission, NVIDIA will share news and information about upcoming developer webinars and events that may be of interest to you. You can change your Developer Program email preferences here.

We collect NVIDIA Developer Forums usage information, such as IP address, login history and interactions with other users, in order to moderate spam and offensive content. NVIDIA will also send you email notifications when, for example, another user sends you a private direct message.

Program NVIDIA dla twórców oprogramowania

Program NVIDIA dla twórców oprogramowania daje im dostęp do narzędzi do tworzenia aplikacji akcelerowanych na układach GPU. Jeśli jesteś członkiem programu dla twórców oprogramowania, firma NVIDIA gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na forach internetowych, zgłoszonych błędów, pobranych plików, ukończonych kursów/certyfikacji i udziału w wydarzeniach. Robimy to, aby poznać Twoją opinię i poprawiać jakość naszych usług.

Wymagamy Twojego adresu e-mail, aby przekazywać Ci informacje na temat aktualizacji produktu i poprawek błędów. Za Twoją zgodą, firma NVIDIA będzie przesyłać Ci wiadomości i informacje o nadchodzących webinariach dla twórców oprogramowania i wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować. Swoje ustawienia dotyczące adresu e-mail użytego do rejestracji w programie dla twórców oprogramowania możesz zmienić tutaj.

Gromadzimy informacje o korzystaniu z forów dla twórców oprogramowania, jak adres IP, historia logowania oraz interakcje z innymi użytkownikami, aby ograniczać spam i treści obraźliwe. NVIDIA będzie również wysyłać powiadomienia e-mail, gdy przykładowo inny użytkownik wyśle Ci wiadomość prywatną.