SYSTEMY WBUDOWANE

Stwórz coś niezwykłego.

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA PLATFORMA DO SI W URZĄDZENIACH BRZEGOWYCH

NVIDIA® Jetson AGX Xavier to wiodąca na świecie platforma obliczeniowa do zastosowań związanych z SI, przeznaczona dla mobilnych systemów wbudowanych, wykorzystująca technologię przetwarzania równoległego akcelerowanego przez układy GPU. Dzięki wysokiej wydajności i niskiemu poborowi mocy w trakcie zadań obliczeniowych z dziedziny głębokiego uczenia i widzenia komputerowego jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających pod względem obliczeniowym projektów systemów wbudowanych.

Nowa era maszyn autonomicznych

NVIDIA Isaac jest naszą nową platformą napędzającą maszyny autonomiczne kolejnej generacji. Jej sercem jest
Jetson AGX Xavier, pierwszy na świecie komputer zaprojektowany w szczególności pod kątem zastosowań w robotyce.

MODUŁY WBUDOWANE I ZESTAWY PROGRAMISTYCZNE

Moduły Jetson

Są to superkomputery SI o rozmiarach karty kredytowej oferujące niezwykłą wydajność. Wyposażono je również w kompletny pakiet SDK NVIDIA Jetpack, obejmujący oprogramowanie BSP, biblioteki z dziedziny głębokiego uczenia, widzenia komputerowego, obliczeń na GPU, przetwarzania mediów i wiele innych, aby przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania. Moduły Jetson wspierane są przez portal programistów Jetson, który zapewnia dostęp do dokumentacji, samouczków oraz ekosystemu partnerów i programistów.

Jetson Modules

These are AI supercomputers the size of a credit card that come loaded with incredible performance. They also feature NVIDIA Jetpack, a complete SDK that includes the BSP, libraries for deep learning, computer vision, GPU computing, multimedia processing, and more to accelerate your software development. Jetson modules are supported by the Jetson developer site, which includes documentation, tutorials, and an ecosystem of partners and developers.

Zestawy Programistyczne Jetson

Są to w pełni funkcjonalne platformy programistyczne przeznaczone do zastosowania w obliczeniach związanych z SI. To idealne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej wydajności obliczeniowej przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię, zaprojektowane pod kątem natychmiastowego rozpoczęcia pracy. Oba zestawy programistyczne, Jetson TX2 i TX1, posiadają wstępnie preinstalowane środowisko systemu Linux, wspierają wiele typowych interfejsów API i są wspierane przez pełny zestaw narzędzi programistycznych firmy NVIDIA.

Jetson Modules

Jetson Modules

These are AI supercomputers the size of a credit card that come loaded with incredible performance. They also feature NVIDIA Jetpack, a complete SDK that includes the BSP, libraries for deep learning, computer vision, GPU computing, multimedia processing, and more to accelerate your software development. Jetson modules are supported by the Jetson developer site, which includes documentation, tutorials, and an ecosystem of partners and developers.

Jetson Developers Kits

Jetson Developer Kits

These are full-featured development platforms for AI computing. They’re ideal for applications requiring high computational performance in a low-power envelope and designed to get you up and running quickly. Both the Jetson TX2 and TX1 dev kits come pre-flashed with a Linux environment, include support for many common APIs, and are supported by NVIDIAs complete development tool chain.

GŁĘBOKIE UCZENIE

Platforma NVIDIA Jetson korzysta z potęgi głębokiego uczenia, aby umożliwić użycie przełomowych aplikacji.

  • Systemy IVA czasu rzeczywistego napędzają bardziej inteligentne, bezpieczniejsze miasta.
  • Drony mogą teraz dokonywać złożonych analiz na miejscu, aby zapewnić szybsze i bardziej precyzyjne reakcje.
  • Autonomiczne systemy robotyczne mogą szkolić i współpracować z innymi robotami i ludźmi w celu zwiększenia efektywności.
  • Firmy mogą tworzyć bardziej efektywne i przewidywalne łańcuchy dostaw i operacje logistyczne.
  • Producenci i programiści mają nowe, potężne narzędzia do odkrywania przyszłości obliczeń związanych z SI.

The NVIDIA Jetson platform taps into the power of deep learning to enable groundbreaking applications.

  • Real-time intelligent video analytics (IVA) systems are powering smarter, safer AI cities.
  • Drones can now perform complex analysis on the edge for faster, more accurate response.
  • Autonomous robotic systems can train and collaborate with other robots and people to boost efficiency.
  • Businesses can build more efficient and predictable supply chains and logistics.
  • Makers and developers have powerful new tools for exploring the future of AI computing.

WYRÓŻNIONE STUDIA PRZYPADKU

Horus : Poręczne I Przenośne Urządzenie

Tworzone w oparciu o platformę Jetson poręczne urządzenia firmy Horus wykorzystują widzenie komputerowe i uczenie maszynowe, aby pomagać osobom niewidomym i niedowidzącym. Urządzenia te umożliwiają im czytanie etykiet produktów lub książek i rozpoznawanie znajomych na ulicy, a także pomagają w przechodzeniu przez ulicę czy unikaniu przeszkód.

IFM: Autonomiczne Drony

Intelligent Flying Machines (IFM) to firma zajmująca się analizą danych, która wykorzystuje widzenie komputerowe i robotykę do automatyzacji przechwytywania danych. Dzięki wykorzystaniu technologii Jetson, latające roboty firmy IFM są małe, lekkie i wystarczająco zwinne, aby z łatwością przemieszczać się po ciasnych korytarzach i przestrzeniach magazynowych.

Aerialtronics: Drony

Firma Aerialtronics produkuje zaawansowane technologicznie drony na rynek komercyjny, wykorzystując w tym celu platformę Jetson oraz oprogramowanie z dziedziny głębokiego uczenia firmy Neurala. Firma promuje wykorzystywanie w pełni zautomatyzowanych systemów opartych na dronach do takich zadań, jak bezpieczne inspekcje stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, linii energetycznych, turbin wiatrowych i innych elementów infrastruktury.

Stażysta NVIDIA Jetson: Prat Prem Sankar

Stażysta w firmie NVIDIA spędził zeszłe lato zgłębiając dziedzinę głębokiego uczenia i budując humanoidalne roboty z wykorzystaniem rozwiązania Jetson TX1.

Stereolabs: Rzeczywistość Wirtualna (VR)

Na pokładzie drona połączono stereoskopową kamerę firmy ZED z rozwiązaniem Jetson TX1, aby napędzić aplikacje VR. 

MIT: Autonomiczne Wyścigówki

Profesor MIT, Sertac Karaman, stworzył kurs projektowania wyścigówek z wykorzystaniem systemów wbudowanych.

NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE DLA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH

Znajdź przewodniki szybkiego uruchamiania, pakiety SDK i inne przydatne zasoby na naszym portalu dla programistów.