Systemy wbudowane do opracowywania produktów

Rewolucja w rozwoju produktów obejmujących systemy wbudowane SI

Szybki rozwój sztucznej inteligencji (SI) i rozprzestrzenianie się miliardów urządzeń IoT zmienia niemal każdą branżę. Rozwiązania SI na urządzeniach brzegowych umożliwiają teraz zastosowania, które do niedawna mogliśmy sobie tylko wyobrazić. Platforma NVIDIA Jetson oferuje dzisiaj urządzeniom brzegowym niezwykłe nowe możliwości, przyspieszając opracowywanie i wdrażanie produktów we właściwej skali.

Zalety systemów wbudowanych opartych na rozwiązaniach Jetson

Odkryj elastyczne i kompleksowe rozwiązania sprzętowe

Portfolio rozwiązań NVIDIA Jetson obejmuje szereg niewielkich modułów o zróżnicowanym poborze mocy, wydajności i formatach do różnych przypadków użycia i branż. Każdy komputer Jetson to kompletny moduł typu „System on Module” (SOM), obejmujący układ GPU, procesor, pamięć, systemy zarządzania energią, szybkie interfejsy komunikacyjne i wiele innych. Partnerzy ekosystemu Jetson zapewniają oprogramowanie, usługi projektowania sprzętu i gotowe kompatybilne produkty, od płyt bazowych po pełne systemy, dzięki czemu możesz szybciej wprowadzać na rynek rozwiązania oparte na wbudowanych systemach i urządzeniach brzegowych, wykorzystujących SI.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach sprzętowych Jetson
Dowiedz się więcej na temat zunifikowanego oprogramowania Jetson

Uprość opracowywanie dzięki zunifikowanemu oprogramowaniu

Moduły i zestawy programistyczne Jetson obsługiwane są przez zunifikowaną architekturę oprogramowania, pozwalając programistom na dalsze ulepszanie lub rozszerzanie portfolio produktów na inne moduły Jetson, bez potrzeby ponownego tworzenia kodu. To podejście pozwala opracowywać atrakcyjny portfel produktów z godziwym zwrotem z inwestycji.

Zestaw SDK NVIDIA JetPack™ obejmuje znajome środowisko systemu Linux, akcelerowane biblioteki CUDA-X™, interfejsy API i narzędzia do tworzenia aplikacji brzegowych SI. Obsługuje również zestawy SDK wyższego poziomu i platformy, jak na przykład DeepStream do analityki strumieniowanego obrazu lub NVIDIA Isaac™ z zakresu robotyki.

Skaluj wdrażanie z natywną obsługą chmury

W przypadku miliardów urządzeń brzegowych IoT, które mogą latami bezproblemowo działać w terenie na zasilaniu bateryjnym, konieczne jest ciągłe utrzymanie i zapewnienie częstych aktualizacji, aby udostępniać szybko rozwijające się możliwości oprogramowania SI. Platforma NVIDIA Jetson obsługuje technologie i przepływy pracy natywne dla chmury, takie jak konteneryzacja i orkiestracja. Dzięki temu przyspiesza opracowywanie produktów brzegowych SI i wprowadzanie ich na rynek oraz umożliwia sprawne wdrażanie i zarządzanie w odpowiedniej skali, w całym cyklu życia urządzenia.

Dowiedz się więcej na temat natywnej obsługi chmury
Zobacz produkty od naszych partnerów

Skróć czas wprowadzenia na rynek

Niezależnie od tego, czy jest to gotowy system do wstępnego prototypowania, czy projekt do masowej produkcji, partnerzy ekosystemu Jetson zapewniają produkty sprzętowe od płyt bazowych po kompletne systemy i oferują usługi projektowe w zakresie wbudowanych rozwiązań SI. Rozwiązania Jetson to także szereg partnerów w zakresie ekosystemu oprogramowania, w tym niezależnych producentów oprogramowania specjalizujących się w rozwiązaniach SI dla określonych branż, dostawców usług w chmurze i dostawców integracji rozwiązań. Rozległość tego ekosystemu ma kluczowe znaczenie dla szybszego wprowadzania produktów na rynek.

Przeczytaj historie sukcesu rozwiązań Jetson

SI i przetwarzanie na urządzeniach brzegowych zmieniają każdą branżę, w tym produkcję, opiekę zdrowotną, handel detaliczny, logistykę, transport, budownictwo, rolnictwo, robotykę i wiele więcej. Patrzące w przyszłość firmy korzystają z rozwiązań NVIDIA Jetson, aby szybciej i lepiej opracowywać swoje produkty, udowadniając każdego dnia, w jaki sposób innowacyjne technologie mogą pomóc w osiągnięciu nowych poziomów sukcesu.

Przeczytaj historie sukcesu rozwiązań Jetson

Poznaj rozwiązania Jetson w różnych branżach

Zobacz, jak firmy przekształcają swoją działalność dzięki systemom wbudowanym Jetson.

Poznaj historie sukcesu w dziedzinie inteligentnych miast i transportu

Inteligentne miasta

Zarządzanie ruchem, zarządzanie parkingami, obsługa węzłów komunikacyjnych, bezpieczeństwo publiczne i inne

Poznaj historie sukcesu w branży opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna

Monitorowanie pacjentów, dystans społeczny, wykrywanie masek, śledzenie kontaktów i inne

Poznaj historie sukcesu w branży wytwórczej

Przemysł

Kontrola optyczna na potrzeby kontroli jakości, konserwacja predykcyjna, robotyczne ramiona i inne

Poznaj historie sukcesu w branży handlu detalicznego

Handel detaliczny

Ochrona zasobów, zautomatyzowane kasy, inteligentna analityka sklepu, rozwiązania digital signage i inne

Poznaj historie sukcesu w branży energetycznej i w górnictwie

Energetyka i górnictwo

Kontrola optyczna, autonomiczna obsługa, konserwacja zapobiegawcza, bezpieczeństwo i inne

Poznaj historie sukcesu w dziedzinie robotyki i logistyki

Robotyka i logistyka

Roboty do fabryk i magazynów, odbiór i dostawa towaru od/do klienta, współpraca, serwis i inne

Poznaj historie sukcesu w branży rolniczej

Rolnictwo

Autonomiczne sadzenie i zbiory, rolnictwo precyzyjne, zarządzanie plonami i inne

Poznaj historie sukcesu w branży budowlanej

Budownictwo

Mapowanie/planowanie, autonomiczne działanie, konserwacja zapobiegawcza, bezpieczeństwo pracy i inne

Znajdź w witrynie dla twórców oprogramowania NVIDIA programy i dokumentację, potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Wyszukaj moduły Jetson lub rozpocznij pracę
z zestawami programistycznymi.