Uppförandekod för NVIDIA GeForce

De riktlinjer och regler som anges nedan beskriver hur du och andra i denna community förväntas uppföra sig, och gäller i tillägg till användarvillkoren för ditt NVIDIA-konto.

Användning av det här utrymmet är ett privilegium och inte en rättighet, och NVIDIA förbehåller sig rätten att ta bort eller tillfälligt upphäva medlemmars tillgång till dessa forum när som helst. Underlåtenhet att följa denna uppförandekod eller de riktlinjer en NVIDIA-moderator sätter upp kan leda till att disciplinära åtgärder vidtas för ditt konto, till och med uppsägning av ditt NVIDIA-konto. All moderering av GeForce.com-communityn behandlas av NVIDIA:s medarbetare, moderatorer och teammedarbetare för communityn (gemensamt benämnda som ”NVIDIA Community-teamet”) och alla beslut är slutgiltiga.

Ansvar:

NVIDIA kan inte hållas ansvarigt för användarnas handlingar eller kommentarer i de olika forumen eller sociala medierna. NVIDIA förbehåller sig rätten att ta bort material som publicerats av användare utan att på förhanda varna eller meddela om detta.

Vår vision för communityn:

Vi anser att vår community ska vara en plats där spelare, teknikentusiaster, drömmare och visionärer kan mötas och engagera sig i intressanta och roliga diskussioner, delta i spännande community-program och få hjälp från våra teknikexperter. Se till att du respekterar följande uppförandekod, oavsett om du besöker vår community på sociala medier eller via våra forum.

Förbjudet uppförande:

Följande lista över förbjudet uppförande ger exempel på oacceptabelt beteende som kan leda till en avstängning från forumet eller att kontot förbjuds. Detta ska inte ses som en fullständig lista.  Om du blir trakasserad av en annan community-medlem bör du rapportera användaren till en moderator. Även om du är trakasserad eller känner dig trakasserad ger det dig inte rätt att bryta mot uppförandekoden för att hämnas på andra användare.

 • Vid misstanke om brott mot uppförandekoden eller användarvillkoren tillsätts en utredning av NVIDIA Community-teamet, vilket kan leda till att användarens NVIDIA-konto tillfälligt stängs ned eller förbjuds helt.
 • Användarna förväntas följa de instruktioner de får från NVIDIA Community-teamet. Om användaren inte följer dessa instruktioner anses detta vara ett brott mot uppförandekoden, vilket kan leda till att kontot tillfälligt stängs ned eller förbjuds helt.
 • Användare får inte delta i eller uppmuntra olagligt beteende eller olaglig kommunikation när de använder tjänster från NVIDIA.
 • När du deltar i forumet eller använder webbplatser från NVIDIA samtycker du till att följa uppförandekoden nedan.

Trakasserier:

Du får inte:

 • Använda kränkande språk, bilder eller länkar till webbplatser som förolämpar, trycker ner eller kränker andra användare, NVIDIA Community-teamet  eller grupper av människor.
 • Använda ett språkbruk eller publicera innehåll som anses olagligt, farligt, obscent, kränkande, vulgärt, nedsättande, hätskt, rasistiskt, sexistiskt, nationalistiskt , etniskt stötande eller sådant som utgör trakasserier.
 • använda ett språkbruk eller publicera innehåll, länkar till webbplatser eller bilder som uppmuntrar till hat på grund av ras eller etnicitet, som innehåller nedsättande kommentarer på grund av ras eller etnicitet eller som innehåller symboler med hatiska motiv på grund av ras eller etnicitet (detta tolereras inte)
 • använda NVIDIA-forumens direktmeddelandesystem för att trakassera, förfölja eller mobba andra användare
 • utsätta någon medlem av NVIDIA Community-teamet eller communityn för sexuella eller fysiska trakasserier
 • Trakassera andra användare eller NVIDIA Community-teamet  via NVIDIA-forum eller sociala medier.

Publicering:

Du får inte:

 • publicera trådar som inte rör ämnet i specifika huvudforum.

Kontoduplicering och -imitering:

Du får inte:

 • skapa duplicerade NVIDIA-konton
 • imitera eller kapa konton som tillhör andra medlemmar av NVIDIA-communityn eller NVIDIA Community-teamet.

Extrem sexualitet och våld

Du får inte:

 • hänvisa till extrema och/eller våldsamma sexuella handlingar
 • hänvisa till extremt våldsamma handlingar eller händelser
 • sprida eller hänvisa till pornografiskt material
 • göra olämpliga referenser till människans anatomi, sexualitet eller kroppsfunktioner
 • engagera dig i eller skapa meddelanden eller innehåll som sprider våld eller sexuella handlingar.

Hot

Du får inte:

delta i, skapa eller skicka verbala eller fysiska hot om våld till en annan användare. Alla hänvisningar till länkar, webbplatser eller språkbruk som:

 • avser våld mot en användare, en medlem i NVIDIA Community-teamet eller mot personer utanför vårt community tolereras inte.

Imitering och distribution av personlig information

Du får inte:

 • Utge dig för att vara en NVIDIA-moderator, en NVIDIA Community-teammedlem eller en annan  medlem i communityn.
 • dela med dig av personlig information om andra NVIDIA-användare eller NVIDIA-teamet.

Kampanjer och annonsering

Du får inte:

 • spamma, värva medlemmar eller annonsera på dessa forum utan föregående tillstånd. Alla typer av värvningsförsök leder till att du omedelbart tas bort från forumet
 • annonsera för andra forum, webbplatser eller företag
 • söka stöd för en framställning eller undersökning som inte är sponsrad av NVIDIA och inte är relevant för NVIDIA-communityn
 • publicera piratkopierade eller illegala videor, filmer eller tv-program.

Hackning, skadligt innehåll och virus

Du får inte:

 • publicera länkar, bilder eller innehåll som hänvisar till buggar, skadliga virus eller program
 • publicera information eller läckta detaljer om NVIDIA-teknik eller innehåll
 • använda buggar, skript eller andra möjliga metoder för att kapa forumet eller dess funktionalitet.

Religion, religiösa avbilder och religiösa begrepp

Du får inte:

 • diskriminera mot eller på ett negativt sätt beskriva någon religion, religiös avbild eller religiöst begrepp.

Nationell identitet

Du får inte:

 • uppmuntra hat, nedsättande kommentarer, symboler eller innehåll som främjar hat på grund av nationalitet.

Trolla

Du får inte:

 • i för stor utsträckning spamma, förlöjliga eller skapa oro på forumen.
 • i för stor utsträckning använda dig av obegripliga textinlägg, bilder eller fraser för att skapa oreda eller förvirring i trådar
 • orsaka problem eller oreda i communityn, t.ex. genom att kapa trådar, kränka andra användare, göra icke-konstruktiva inlägg, missbruka rapporteringsfunktionen eller skapa obegripliga meddelanden eller bilder
 • skapa klickbeten och ändra länkar för trådar eller lägga upp länkar till innehåll som bryter mot uppförandekoden på NVIDIA
 • publicera material som förnedrar, kränker eller trakasserar andra användare eller NVIDIA Community-teamet.

Trådar som är duplicerade, korslänkade eller klickbeten

Du får inte:

 • skapa duplicerade trådar för att medvetet skapa oreda
 • länka till andra forum utanför GeForce.com
 • skapa trådar som enbart har som uppgift att länka till ett annat inlägg
 • publicera ”klickbeten” till webbplatser, undersökningar, annonser eller externt innehåll som inte är relevant för NVIDIA.

Affärshemligheter och läckor

Du får inte:

 • publicera, hänvisa eller länka till en konkurrent eller till NVIDIA-affärshemligheter
 • publicera konfidentiell information på våra forum eller sociala plattformar
 • läcka information från andra företag, konkurrenter eller NVIDIA
 • publicera material som låter användarna kringgå användandet av NVIDIA-programvara.

Förbud och disciplinära åtgärder

Du får inte:

 • skapa inlägg eller trådar för att diskutera disciplinära åtgärder som vidtagits mot en annan forumanvändare
 • skapa inlägg eller trådar som bestrider beslut om förbjudna konton
 • skapa inlägg eller trådar som innehåller skärmbilder, bilder eller andra typer av innehåll där du försöker upphäva förbudet.

Disciplinära åtgärder

Vi uppmuntrar vår community att respektera varandra och följa uppförandekoden så som den beskrivs ovan. Om du bryter mot uppförandekoden kommer NVIDIA Community-teamet att förbjuda ditt konto på forumet.

NVIDIA Community-teamet förbehåller sig rätten att vidta disciplinära åtgärder gällande alla NVIDIA-forumkonton när som helst, oavsett anledning.