Minecraft med RTX-världspriser – officiella regler

Vinn spännande priser från NVIDIA. I samband med Minecraft med RTX-världspriser genomför NVIDIA Corporation, å sina egna och sina dotterbolags vägnar (”NVIDIA”), en utlottning som lyder under de officiella regler för priser som anges nedan.

*********************************************************************

Minecraft med RTX-världspriser – officiella regler

DU BEHÖVER INTE KÖPA ELLER BETALA FÖR NÅGOT FÖR ATT DELTA ELLER VINNA I KAMPANJEN. KÖP FÖRBÄTTRAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA. KAMPANJEN GÄLLER INTE DÄR DEN ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAG. ENDAST ÖPPEN FÖR PERSONER SOM ÄR LAGLIGT BOSATTA I AUSTRALIEN, BELGIEN, BRASILIEN, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIKE, GREKLAND, IRLAND, JAPAN, KANADA (FÖRUTOM PROVINSEN QUEBEC), KROATIEN, NEDERLÄNDERNA, NORGE, NYA ZEELAND, PERU, POLEN, SCHWEIZ, SPANIEN, STORBRITANNIEN, SYDKOREA, TAIWAN, TJECKIEN, TYSKLAND, USA (FÖRUTOM PUERTO RICO OCH ANDRA TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER ÖSTERRIKE.

1. Du måste vara laglig bosatt i AUSTRALIEN, BELGIEN, BRASILIEN, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIKE, GREKLAND, IRLAND, JAPAN, KANADA (FÖRUTOM PROVINSEN QUEBEC), KROATIEN, NEDERLÄNDERNA, NORGE, NYA ZEELAND, PERU, POLEN, SCHWEIZ, SPANIEN, STORBRITANNIEN, SYDKOREA, TAIWAN, TJECKIEN, TYSKLAND, USA (FÖRUTOM PUERTO RICO OCH ANDRA TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER ÖSTERRIKE och vara arton (18) år eller äldre för att vara behörig att delta i den här tävlingen. Den här kampanjen är endast öppen för individer. Inga lag, företag eller institutioner får delta i kampanjen. Anställda hos sponsorn, dess närstående företag och deras respektive entreprenörer, tjänsteleverantörer och professionella rådgivare med koppling till kampanjen samt medlemmar av deras familjer och/eller hushåll har inte behörighet att delta.

2. Priset i den här kampanjen består av följande: Upp till 510 (femhundratio) vinnare kommer att vinna ett av följande priser: (a) en GeForce RTX 2080 Ti (MSRP $1 199) (b) en digital kod för ett Steam-presentkort (MSRP $50) (c) en digital kod för ett Minecoin-kort (MSRP $9,99) (d) en fysisk Minecraft Creeper Mega Bobble (MSRP $15,99) eller (e) en fysisk Minecraft Zombie Plush (MSRP $7,99). Sannolikheten att vinna beror på antalet kvalificerade bidrag. Vinnarna av priserna får inte byta ut priserna mot kontanter. NVIDIA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande byta ut något av priserna mot en artikel eller tjänst av liknande eller större värde. Priser får inte tilldelas någon annan eller överföras.

Antal priser och värde på dem anges nedan:

10 (tio) st. ”GeForce RTX 2080 Ti” som var och en är värd $1 199 MSRP.
50 (femtio) st. ”Steam-presentkort på $50 ” som vart och ett är värt $50 MSRP.
100 (hundra) st. ”Digital 1600 Minecoin-koder” som var och en är värd cirka $9,25 MSRP.
150 (hundrafemtio) st. ”1760 Minecoin-kort” som vart och ett är värt $9,99 MSRP.
150 (hundrafemtio) st. ”Minecraft Creeper Mega Bobble” som var och en är värd $15,99 MSRP.
150 (hundrafemtio) st. ”Minecraft Zombie Plush” som var och en är värd $7,99 MSRP.

3. Så här deltar du i kampanjen:

Detta är en utlottning som bygger på användargenererat innehåll. För att delta måste användaren ha Minecraft med RTX-beta nedladdat och installerat. Användarna kan hitta mer information i vår artikel. Användarna måste sedan antingen ladda ned officiella Minecraft med RTX BETA, NVIDIA-marknadsplatsvärldar eller konvertera en värld från Minecraft JAVA Edition till Minecraft med RTX BETA (Bedrock Windows 10) och ladda upp en skärmbild i spelet eller en direktflödesvideo av sitt innehåll med RTX aktiverat till följande kanaler: Facebook, Twitter, Instagram, Forum, Reddit, YouTube.

Facebook, Twitter och Instagram:
Användarna måste ladda upp en bild eller video på det sociala mediet. För att uppladdningen ska berättiga till deltagande måste användarna använda hashtaggen ”#RTXOn” och ”#Minecraftv i inlägget. Inlägget måste innehålla en bild eller video av Minecraft med RTX. Stories på Facebook och Instagram är berättigar inte till deltagande.

Forum och Reddit:
Inlägg måste innehålla en länk till deltagarens skärmbild eller video av Minecraft med RTX, med RTX aktiverat. Inläggen måste innehålla ”#RTXOn” OCH ”#Minecraft”. Forum måste ha med GeForce eller Minecraft att göra. Användarna kan också besöka den officiella tråden på GeForce-forum. På Reddit måste användarna göra ett inlägg på en spelrelaterad subreddit och länka till sin egen skärmbild eller video av Minecraft med RTX, med RTX aktiverat. Inläggen måste innehålla ”#RTXOn” och ”#Minecraft”.

YouTube:
Deltagande videor måste laddas upp på det sociala mediet och innehålla spelinnehåll från Minecraft med RTX BETA-världen. Videons titel eller beskrivning måste innehålla ”#RTXON” och ”#MINECRAFT”. YouTube Stories berättigar inte till deltagande.

Uppmaningar att delta:
NVIDIA GeForce kommer att efterfråga användargenererat innehåll på GeForces sociala kanaler och GeForces webbplats via olika uppmaningar under hela utlottningen. De som deltar i kampanjen uppmuntras att följa dessa uppmaningar, inklusive riktlinjerna ovan för att maximera sin chans att vinna.

EXEMPEL:
UPPMANING A: ”Vi vill att du ska bygga en berömd plats någonstans i världen med strålspårning aktiverat! Dela din skärmbild eller video med #Minecraft OCH #RTXON”

Deltagarna får lämna flera bidrag. Alla inlägg, oavsett om de är sker online eller per post, måste komma in mellan kl. 15.00 den 16 april och kl. 2.00 den 30 augusti.

Vinnarna kommer att publiceras på https://contests.nvidia.com/en-us/winners senast den [30 september 2020]. Fysiska priser får inte skickas till vinnarna förrän utlottningen är över.

På grund av komplikationer som orsakas av COVID-19 kan det ta längre tid än väntat att leverera fysiska priser. Räkna med förseningar. Vi kommer dock att göra vårt bästa för att vinnarna ska få sina fysiska priser i tid. 

4. Vinnarna dras slumpmässigt bland alla inlägg av en representant från NVIDIA. Dennes beslut är slutgiltigt och bindande i alla avseenden.

5. Genom att delta i den här kampanjen samtycker du uttryckligen till att NVIDIA samlar in, behandlar och använder de personuppgifter som du lämnar i samband med kampanjen (inklusive, men inte begränsat till, att ditt namn och den vilken region du bor i visas på en vinnarlista som offentliggörs) enligt villkoren i NVIDIA:s sekretesspolicy, som finns på https://www.nvidia.com/sv-se/about-nvidia/privacy-policy/.

6. NVIDIA lämnar inga garantier eller utfästelser om något av priserna och ansvarar inte för eventuella tekniska problem som beror på orsaker som inte kan tillskrivas NVIDIA, inklusive men inte begränsat till tillverkningsfel, inkompatibla modeller och begränsningar som införts av tillverkaren.

7. NVIDIA förbehåller sig rätten att avsluta denna kampanj om bedrägeri, tekniska fel eller någon annan faktor utanför NVIDIA:s rimliga kontroll försämrar kampanjens integritet, vilket bestäms av NVIDIA efter eget gottfinnande. Onlineinlägg som görs med flera e-postadresser, i flera identiteter eller med hjälp av någon annan enhet eller list för att delta flera gånger kommer att ogiltigförklaras. Om vinnaren deltagit online anses det vinnande onlinebidraget ha lämnats in av den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress från vilken inlägget gjordes. Den behöriga e-postkontoinnehavaren anses vara den fysiska person som tilldelats en e-postadress av en internetleverantör, tjänsteleverantör eller annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser eller den domän som är kopplad till den angivna e-postadressen. NVIDIA ansvarar inte för felaktig transkription av deltagarinformation, tekniska fel, förlorad/fördröjd dataöverföring, utelämnande, avbrott, radering, defekt, linjefel i något telefonnät, datorutrustning, programvara, oförmåga att komma åt någon onlinetjänst eller webbplats, oförmåga att skicka in anmälanformuläret online, eller något annat fel eller någon annan felfunktion, eller någon personskada eller skada på deltagarens eller någon annan persons dator i samband med eller till följd av deltagandet eller nedladdningen av material i denna utlottning, eller för försenade, borttappade, stulna, oläsliga eller felskickade anmälningar eller anmälningar som saknar porto. Om utlottningen eller en webbplats med koppling till utlottningen (eller delar av den) skadas eller av andra anledningar inte är åtkomlig, eller om datorvirus, buggar, manipulering, obehöriga åtgärder, åtgärder av deltagare, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker skadar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller lämpligt utförande av utlottningen, förbehåller sig NVIDIA rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera individer som är inblandade i sådana åtgärder och/eller avsluta, avbryta, ändra eller tillfälligt dra in utlottningen helt eller delvis. Försök av en deltagare eller andra personer att avsiktligt skada en onlinetjänst eller webbplats, eller försök att hindra att utlottningen genomförs på korrekt sätt, är ett straff- och civilrättsligt brott. Skulle ett sådant försök göras förbehåller sig NVIDIA rätten att begära skadestånd och/eller annan gottgörelse från den ansvarige personen i den omfattning det tillåts av lagen.

8. Vinnaren av kampanjen är ensamt ansvarig för eventuella skatter och avgifter kopplade till mottagandet och/eller användningen av priset. NVIDIA förbehåller sig rätten att hålla inne eller dra av skatter och avgifter från priset och be om erforderlig dokumentation om gällande lagstiftning kräver det.

9. Sponsorn av denna kampanj är NVIDIA Corporation å sina egna och sina dotterbolags vägnar.

10. Dessa regler styrs av lagarna i delstaten Delaware, USA, utan att verkställa dess lagkonflikter. Deltagarna samtycker till att följa de statliga och federala domstolarnas jurisdiktion i Santa Clara i Kalifornien.

NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) är världsledande inom programmerbar grafikprocessorteknik. Besök NVIDIA online på: http://www.nvidia.com/sv-se/.