Releasemeddelanden för FrameView 1.4

Nedan finns en lista över ändringarna i FramView 1.4-versionen.

 • Enkelt prestandatest för latens med PC-latens
  • Ingen inmatning krävs
  • Ingen speciell maskinvara
  • Ingen specifik mus eller skärm
  • Fokuserar på själva datorn. Isolerar PC-latens bort från mus- och skärmlatens för att fokusera på datorns prestanda
 • Mät latens samtidigt som du mäter FPS. Tryck bara på snabbtangenten för prestandatest för att få omedelbara resultat. Det har aldrig varit enklare att testa latens!
 • Alla mått som är kompatibla med DLSS 3-bildgenerering
 • GPU-recensioner över flera plattformar. Jämför enkelt olika GPU:er och leverantörer.
 • Se enkelt fördelarna med att minska latensen med NVIDIA DLSS och NVIDIA Reflex
 • Mät latens per bildruta
 • 1 % låg FPS-avbrottsstatistik finns nu tillgänglig
 • Omedelbara resultat av prestandatestet i överlägget – se dina resultat direkt!

Gå till https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/technologies/frameview/ för att ladda ner FrameView eller för mer information inklusive användarhandboken.