TURING-FUNKSJONER

RT-KJERNER

Dedikert raytracing-maskinvare leverer over 10 Gigastråler per sekund, noe som er opptil 10 ganger så effektivt som tidligere generasjoner. Dette gjør det mulig å bruke raytracing i sanntid med virkelighetsnære skygger, refleksjoner, lysbrytning og universell belysning.

TENSOR-KJERNER

Kunstig intelligens er drivkraften bak det største teknologiske fremspranget i historien, og med Turing kommer kunstig intelligens til datagrafikk. Opplev hvordan mer enn 100 TFLOP-er med AI-datakraft akselererer spillytelsen med NVIDIA DLSS 2.0.

NESTE GENERASJONS SKYGGELEGGING

Skyggelegging med variabel hastighet fokuserer prosessorkraften på områder med omfattende detaljer og øker den helhetlige ytelsen uten å påvirke bildekvaliteten. Mesh Shaders avansert geometribehandling støtter mange titall flere objekter per scene, noe som gjør det mulig å skape mer komplekse verdener.

PARALLELL OPPGAVEBEHANDLING

Flyt- og heltallsbehandling som jobber side om side, gjør at Turing GPU-er kan behandle de tunge arbeidsoppgavene i moderne spill på en mer effektiv måte.

fui-hud-bg-screen-center-xyscale fui-hud-border-top-left fui-hud-border-stretch-top-left-xscale fui-hud-border-top fui-hud-border-stretch-top-right-xscale fui-hud-border-top-right fui-hud-border-bottom-right-fixed fui-hud-border-7-bot-right-xscale fui-hud-border-bot fui-hud-border-9-bot-left-xscale fui-hud-border-bot-left fui-hud-crosshair-left-fixed fui-hud-crosshair-arrow-left-fixed fui-hud-crosshair-center-fixed fui-hud-crosshair-right-fixed fui-hud-crosshair-arrow-right-fixed fui-hud-border-left-center-yscale fui-hud-border-right-center-yscale

TURING FEATURES

RT CORES
Dedicated ray tracing hardware enables fast real-time ray tracing with physically accurate shadows, reflections, refractions, and global illumination.
TENSOR CORES
Artificial intelligence is driving the greatest technology advancement in history, and Turing is bringing it to computer graphics. Experience AI-processing horsepower that accelerates gaming performance with NVIDIA DLSS.
NEXT-GEN SHADING
Variable Rate Shading focuses processing power on areas of rich detail, boosting overall performance without affecting perceived image quality. Mesh Shaders advanced geometry processing supports an order of magnitude more objects per-scene, allowing the creation of rich complex worlds.
CONCURRENT PROCESSING
Simultaneous floating point and integer processing enables Turing GPUs to more efficiently process the compute heavy workloads of modern games.