VILKÅR OG BETINGELSER

*Så lenge lageret rekker. Kvalifiserte skjermkort, stasjonære PC-er og bærbare PC-er: GeForce RTX 2080 Ti, stasjonær PC med GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, stasjonær PC med GeForce RTX 2080, bærbar PC med GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, stasjonær PC med GeForce RTX 2070, bærbar PC med GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060, stasjonær PC med GeForce RTX 2060, bærbar PC med GeForce RTX 2060. Det kvalifiserte skjermkortet må allerede være installert når spillet løses inn. Kunden må oppfylle spillets krav til minimumsalder for å løse inn. Krav til region/land – enkelte kuponger krever at de løses inn i spesifikke regioner eller land de ble kjøpt i. Sørg for å løse inn koden i riktig region/land.

FOR EUROPA, MIDTØSTEN, AFRIKA OG INDIA
Tilbudet gjelder én digital nedlastingskode. Begrenset til én spillkode for et kvalifisert kjøp av GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER eller GeForce RTX 2060. Tilbudet gjelder bare gjennom autoriserte e-handel- og detaljforhandler-partnere. Instruksjoner for innløsing finner du her. Tilbudet varer fra 9. juli 2019 til og med 16. September 2019 eller så lenge beholdningen rekker. Tilbudet kan ikke erstattes, byttes, selges eller innløses i kontanter eller andre varer eller tjenester. Kunden er ansvarlig for eventuell omsetningsavgift. Tilbudet kan ikke kombineres med eventuelle andre tilbud, kontantkort, Game Time-kort og prisavslag eller rabattkuponger. Forbehold om tilgjengelighet da antallet produkter er begrenset. Forhandlere, distributører og ansatte hos NVIDIA, Machine Games, Arkane, Bethesda, Remedy Entertainment, 505 Games og deres agenturer/partnere kan ikke delta. Gjelder ikke i områder hvor det er forbudt. Grense på ett tilbud per person per transaksjon. Kunden mottar koden i forbindelse med kjøp av kvalifiserte NVIDIA-produkter. Det kvalifiserte skjermkortet må allerede være installert når spillet løses inn. Kunden må oppfylle spillets krav til minimumsalder på 17 år for å løse inn. Krav til land/område – Enkelte kuponger krever at de løses inn i spesifikke områder eller land de ble kjøpt i. Sørg for å løse inn koden i riktig region/land. Innløsingsperioden avsluttes 16. Oktober 2019. Stasjonære PC-er som er merkevarer fra deltakende forhandlere, og som har en kvalifisert GPU, er også inkludert. Kontroller beskrivelsen av produktet nøye på forhandlernes nettsted eller i butikken for å bekrefte at det er en del av kampanjen.

© 2019 NVIDIA Corporation. Med enerett. NVIDIA, NVIDIA-logoen, GeForce RTX og NVIDIA Turing er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for de respektive selskapene de er knyttet til. Wolfenstein: Youngblood er en oppdiktet historie som tar sted i et alternativt univers på 1980-tallet. Navn, figurer, organisasjoner, steder og hendelser er enten oppdiktet eller skildret på en oppdiktet måte. Historien og innholdet i spillet er ikke tiltenkt å, og skal ikke tolkes som å, på noen som helst måte tolerere, forherlige eller støtte livssynet, ideologien, hendelsene, handlingene, personene eller atferden til Nazi-regimet eller bagatellisere regimets krigsforbrytelser, folkemord og andre forbrytelser mot menneskeheten. © 2019 Bethesda Softworks LLC, et ZeniMax Media-selskap. MachineGames, Arkane, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax og relaterte logoer er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende ZeniMax Media Inc. i USA og/eller andre land. Wolfenstein, id, id Software, id Tech og relaterte logoer er registrerte varemerker eller varemerker for id Software LLC i USA og/eller andre land. Control er et varemerke for Remedy Entertainment Oyj. Utviklet av Remedy Entertainment, Plc. Utgitt av 505 Games. Remedy-logoen og Northlight er varemerker for Remedy Entertainment Oyj, registrert i USA og andre land. 505 Games og 505 Games-logoen er varemerker for 505 Games SpA og kan være registrert i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Med enerett.