VILKÅR OG BETINGELSER

Juridisk

Pakkenavn: Outriders RTX-pakke

Pakkeinfo: Begrenset til én gratis digital nedlastingskode per kunde av Outriders Standard Edition på Steam så lenge beholdningen rekker.

Kvalifiserte produkter: Kun utvalgte bærbare PC-er med GeForce RTX

Startdato: 16.03.2021

Sluttdato: 15.04.2021

Sluttdato for innløsningsperiode: 28.05.2021

Deltakende regioner: Tilbudet gjelder over hele verden, unntatt i Kina (gjelder ikke i områder hvor det er forbudt).

Se vilkårene og betingelsene for å få en komplett liste over kvalifiserende partnerprodukter. Spillet må løses inn via GeForce Experience™-programmet på en bærbar PC med et kvalifisert grafikkort installert. Kunden må oppfylle spillets krav til minimumsalder for å løse det inn. Krav til land/område: Enkelte kuponger må løses inn i et spesifikt land eller område. Løs inn koden i riktig område/land. 

FOR EUROPA, MIDTØSTEN, AFRIKA OG INDIA

Tilbudet gjelder bare gjennom autoriserte e-handelspartnere og detaljhandelspartnere. Instruksjoner for innløsing finner du her. Tilbudet kan ikke erstattes, byttes, selges eller innløses i kontanter eller andre varer eller tjenester. . Kunden er ansvarlig for eventuell omsetningsavgift. Tilbudet kan ikke kombineres med eventuelle andre tilbud, kontantkort, Game Time-kort og prisavslag eller rabattkuponger. Forbehold om tilgjengelighet da antallet produkter er begrenset. Forhandlere, distributører og ansatte hos NVIDIA, Square Enix og deres agenturer/partnere kan ikke delta. Gjelder ikke i områder hvor det er forbudt. Begrenset til ett tilbud per person per transaksjon. Kunden mottar koden i forbindelse med kjøp av kvalifiserte NVIDIA-produkter. Det kvalifiserte grafikkortet må allerede være installert når spillet løses inn. Kunden må oppfylle spillets krav til minimumsalder på 17 år for å løse inn tilbudet. Krav til land/område – Enkelte kuponger må løses inn i det spesifikke landet eller området de ble kjøpt i. Løs inn koden i riktig land/område. Stasjonære PC-er som er merkevarer fra deltakende forhandlere, og som har en kvalifisert GPU, er også inkludert. Sjekk beskrivelsen av produktet nøye på forhandlerens nettsted eller i butikken for å bekrefte at det er en del av kampanjen.

© 2020 NVIDIA Corporation. Med enerett. NVIDIA, NVIDIA-logoen og GeForce RTX er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for de respektive selskapene de er knyttet til. OUTRIDERS © 2021 Square Enix Limited. Med enerett. SQUARE ENIX og SQUARE ENIX-logoen er utviklet av PCF Group S.A., og de er registrerte varemerker eller varemerker for Square Enix Holdings Co., Ltd. OUTRIDERS er et registrert varemerke eller varemerke for Square Enix Ltd. People Can Fly og People Can Fly-logoen er registrerte varemerker for PCF Group S.A.