Vilkår

Pakkenavn: Overwatch 2 Ultimate Battle Pass GeForce RTX 40-seriepakke

Pakkeinformasjon: Begrenset til én gratis digital nedlastingskode per kunde for Overwatch 2 Ultimate Battle Pass-pakken, så lenge beholdningen rekker.

Kvalifiserte produkter: Gyldig ved kjøp av utvalgte stasjonære PC-er eller GPU-er med GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti eller 4070.

Startdato: 12.04.23

Sluttdato: 08.05.23

Sluttdato for innløsningsperiode: 08.06.23

Deltakende regioner: Tilbudet gjelder over hele verden, unntatt i Belarus, Cuba, Hongkong, Iran, Kina, Macao, Nord-Korea, Russland, Taiwan og Venezuela (gjelder ikke i områder hvor det er forbudt).

Se vilkårene for en komplett liste over kvalifiserte partnerprodukter. Pakken må løses inn gjennom GeForce Experience™-programmet på en PC med det kvalifiserte grafikkortet installert. Kundene må oppfylle spillets krav til minimumsalder for å løse inn. Krav til land/område: Enkelte koder krever at de løses inn i spesifikke områder eller land. Løs inn koden i riktig område/land.

FOR EUROPA, MIDTØSTEN, AFRIKA OG INDIA

Tilbudet gjelder bare gjennom autoriserte e-handelspartnere og detaljhandelspartnere. Instruksjoner for innløsing finner du her. Tilbudet kan ikke erstattes, byttes, selges eller innløses i kontanter eller andre varer eller tjenester. Kundene er ansvarlig for eventuell omsetningsavgift. Tilbudet kan ikke kombineres med eventuelle andre tilbud, kontantkort, Game Time-kort og prisavslag eller rabattkuponger. Forbehold om tilgjengelighet da antallet produkter er begrenset. Forhandlere, distributører og ansatte hos NVIDIA, Blizzard og deres byråer/partnere er ikke kvalifisert for å delta. Gjelder ikke i områder hvor det er forbudt. Begrenset til ett tilbud per person per transaksjon. Kundene mottar koden i forbindelse med kjøp av kvalifiserte NVIDIA-produkter. Et kvalifisert grafikkort må være installert når pakken løses inn. Kundene må ha fylt 12 år for å løse inn tilbudet. Krav til område/land – Enkelte koder må løses inn i det spesifikke området eller landet de ble kjøpt i. Løs inn koden i riktig område/land. Sjekk beskrivelsen av produktet nøye på forhandlerens nettsted eller i butikken for å bekrefte at det er en del av kampanjen.

© 2023 NVIDIA Corporation. Med enerett. NVIDIA, NVIDIA-logoen og GeForce RTX er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for de respektive selskapene de er knyttet til.

*Så lenge beholdningen rekker. Pakken er gyldig ved kjøp av kvalifiserte stasjonære PC-er eller GPU-er: Se vilkårene for å få en komplett liste over kvalifiserende partnerprodukter. Pakken må løses inn gjennom GeForce Experience™-programmet på en kvalifisert stasjonær PC eller GPU. Kunden må oppfylle spillets krav til minimumsalder for å løse inn. Krav til land/område: Enkelte kuponger krever at de løses inn i spesifikke områder eller land. Sørg for å løse inn koden i riktig land/område.