VILKÅR OG BETINGELSER

*Så lenge beholdningen rekker. Kvalifiserte grafikkort, stasjonære PC-er og bærbare PC-er: GeForce RTX 2080 Ti, stasjonær PC med GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, stasjonær PC med GeForce RTX 2080, bærbar PC med GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070, stasjonær PC med GeForce RTX 2070, bærbar PC med GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060, stasjonær PC med GeForce RTX 2060, bærbar PC med GeForce RTX 2060. Det kvalifiserte grafikkortet må allerede være installert når spillet løses inn. Kunden må oppfylle spillets krav til minimumsalder for å løse inn. Krav til region/land – enkelte kuponger krever at de løses inn i spesifikke regioner eller land de ble kjøpt i. Sørg for å løse inn koden i riktig land/område. NVIDIA forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, og når de blir publisert på denne siden, trer endringene i kraft umiddelbart.

Tilbudet er gyldig for én digital nedlastingskode for et kvalifisert kjøp av GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 eller GeForce RTX 2060. Wolfenstein®: YoungbloodTM-spillkoder kan kun innløses fra og med 28. mai 2019 til 3. september 2019 eller så lenge beholdningen rekker.

FOR EUROPA, MIDTØSTEN, AFRIKA OG INDIA
*Tilbudet gjelder én kostnadsfri digital nedlastingskode. Begrenset til én spillkode for et kvalifisert kjøp av GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 eller GeForce RTX 2060. Tilbudet gjelder bare gjennom autoriserte e-handel- og detaljforhandler-partnere. Instruksjoner for innløsing finner du her. Tilbudet varer fra 28. mai 2019 til og med 6. august 2019 eller så lenge beholdningen rekker. Tilbudet kan ikke erstattes, byttes, selges eller innløses i kontanter eller andre varer eller tjenester. Tilbudet gjelder over hele verden unntatt Kina, Israel og Nord-Korea. Kunden er ansvarlig for eventuell omsetningsavgift. Tilbudet kan ikke kombineres med eventuelle andre tilbud, kontantkort, Game Time-kort og prisavslag eller rabattkuponger. Forbehold om tilgjengelighet da antallet produkter er begrenset. Forhandlere, distributører og ansatte hos NVIDIA, Machine Games, Arkane, Bethesda og deres agenturer/partnere kan ikke delta. Gjelder ikke i områder hvor det er forbudt. Grense på ett tilbud per person per transaksjon. Kunden mottar koden i forbindelse med kjøp av kvalifiserte NVIDIA-produkter. Det kvalifiserte grafikkortet må allerede være installert når spillet løses inn. Kunden må oppfylle spillets krav til minimumsalder på 17 år for å løse inn. Krav til land/område – enkelte kuponger krever at de løses inn i spesifikke områder eller land de ble kjøpt i. Sørg for å løse inn koden i riktig land/område. Innløsningsperioden avsluttes 3. september 2019. Stasjonære PC-er som er merkevarer fra deltakende forhandlere, og som har en kvalifisert GPU, er også inkludert. Kontroller beskrivelsen av produktet nøye på forhandlernes nettsted eller i butikken for å bekrefte at det er en del av kampanjen.

© 2019 NVIDIA Corporation. Med enerett. NVIDIA, NVIDIA-logoen, GeForce RTX og NVIDIA Turing er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for de respektive selskapene de er knyttet til. Wolfenstein®: Youngblood™ er en oppdiktet historie som tar sted i et alternativt univers på 1980-tallet. Navn, figurer, organisasjoner, steder og hendelser er enten oppdiktet eller skildret på en oppdiktet måte. Historien og innholdet i spillet er ikke tiltenkt å, og skal ikke tolkes som å, på noen som helst måte tolerere, forherlige eller støtte livssynet, ideologien, hendelsene, handlingene, personene eller atferden til Nazi-regimet eller bagatellisere regimets krigsforbrytelser, folkemord og andre forbrytelser mot menneskeheten. © 2019 Bethesda Softworks LLC, et ZeniMax Media-selskap. MachineGames, Arkane, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax og relaterte logoer er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende ZeniMax Media Inc. i USA og/eller andre land. Wolfenstein, id, id Software, id Tech og relaterte logoer er registrere varemerker eller varemerker for id Software LLC i USA og/eller andre land. Med enerett.