NVIDIA GeForce – Etiske retningslinjer

Retningslinjene og reglene som er oppgitt nedenfor, beskriver atferden som forventes av deg og andre i dette fellesskapet, og er supplerende til Bruksvilkår for NVIDIA-kontoer.

Bruk av dette området er et privilegium og ikke en rett, og NVIDIA forbeholder seg retten til å fjerne eller suspendere medlemmers tilgang til disse foraene når som helst. Hvis man unnlater å følge disse etiske retningslinjene eller veiledningen til en NVIDIA-moderator, risikerer man at det iverksettes disiplinærtiltak på kontoen. Dette kan innebære opphør av NVIDIA-kontoen. All moderering av GeForce.com-fellesskapet gjøres etter skjønn av de ansatte, moderatorer og fellesskapsmedlemmer i NVIDIA (samlet kalt «NVIDIA Community-teamet»), og alle avgjørelser er endelige.

Ansvar:

NVIDIA kan ikke holdes ansvarlig for handlingene eller kommentarene til brukerne i de ulike områdene i foraene eller på sosiale medier. NVIDIA forbeholder seg retten til å fjerne eventuelt innhold som er publisert av en bruker uten forhåndsbeskjed eller varsling.

Vår fellesskapsvisjon:

Vi mener at fellesskapet vårt skal være et sted der spillere, tekniske entusiaster, drømmere og visjonære kan komme og delta i interessante og morsomme diskusjoner, et sted for å delta i spennende fellesskapsprogrammer og få hjelp fra våre tekniske eksperter. Uansett om du besøker fellesskapet vårt på sosiale medier eller via våre fora, må du passe på at du aktivt respekterer følgende etiske retningslinjer.

Forbudt atferd:

Følgende liste over forbudt atferd gir eksempler på uakseptabel atferd som vil resultere i en mulig utestengelse fra konto eller forum. Denne listen skal ikke anses som fullstendig.  Hvis du blir trakassert av et annet medlem i fellesskapet, skal du rapportere brukeren til en moderator. Hvis du blir trakassert eller føler du blir trakassert, har du ikke dermed tillatelse til å bryte de etiske retningslinjene for å iverksette hevnaksjoner mot andre brukere.

 • Alle mistenkte brudd på de etiske retningslinjene eller bruksvilkårene vil føre til en etterforskning fra NVIDIA Community-teamet og en mulig suspensjon eller utestenging av en brukers NVIDIA-konto.
 • Brukere forventes å følge instruksjonene de får av NVIDIA Community-teamet. Mangel på samsvar fra brukeren vil anses som brudd på de etiske retningslinjene og kan føre til suspendering eller utestenging av kontoen.
 • Når de bruker tjenester som tilbys av NVIDIA, kan brukere ikke engasjere eller oppfordre til ulovlig atferd eller kommunikasjon.
 • Når du deltar i forumet og eventuelle NVIDIA-webområder, godtar du å overholde følgende etiske retningslinjer.

Trakassering:

Ikke:

 • Bruk ærekrenkende språk, bilder eller koblinger til nettsteder som fornærmer, mobber eller ærekrenker andre brukere, NVIDIA Community-teamet eller grupper av personer.
 • Bruk språk eller publiser innhold som anses som ulovlig, farlig, uanstendig, fornærmende, vulgært, ærekrenkende, hatefullt, rasistisk, kjønnsdiskriminerende, nasjonalistisk, etnisk støtende eller som utgjør trakassering.
 • Bruk språk eller publiser innhold, koblinger til nettsteder eller bilder som fremmer rasemessig/etnisk hat. Nedsettende bemerkninger om rase/etnisitet eller symboler på rasemessig/etnisk hat tolereres ikke.
 • Bruk direktemeldingssystemet på NVIDIA-forumet til å trakassere, forfølge eller mobbe andre brukere
 • Opptre på en måte som seksuelt eller fysisk trakasserer et NVIDIA Community-team eller fellesskapsmedlem
 • Misbruk andre brukere eller NVIDIA Community-team via noen NVIDIA-fora eller kanaler i sosiale medier

Publisering:

Ikke:

 • Publiser tråder utenom temaet i temaspesifikke fora

Kontoduplisering og -etterligning:

Ikke:

 • Opprett dupliserte NVIDIA-kontoer
 • Etterlign eller kapre kontoene til andre medlemmer av NVIDIA-fellesskapet eller NVIDIA Community-team

Ekstrem seksualitet og vold

Ikke:

 • Henvis til ekstreme og/eller voldelige seksuelle handlinger
 • Henvis til ekstremt voldelige handlinger eller hendelser
 • Spre eller henvis til pornografi
 • Henvis på upassende måte til menneskelig anatomi, seksualitet eller kroppslige funksjoner
 • Delta i eller opprett meldinger eller innhold som sprer vold eller seksuelle handlinger

Trusler

Ikke:

Delta i, utform eller send verbale eller fysiske trusler om vold til en annen bruker. Enhver henvisning til koblinger, nettsteder eller språk som:

 • Henviser til vold mot en bruker, et medlem av NVIDIA Community-teamet eller personer utenfor fellesskapet vårt, tolereres ikke.

Etterligning og distribusjon av personopplysninger

Ikke:

 • Etterlign en NVIDIA-moderator, et NVIDIA Community-team eller et annet fellesskapsmedlem.
 • Oppgi personopplysninger om andre NVIDIA-brukere eller NVIDIA-team.

Kampanjer og reklame

Ikke:

 • Send søppelpost til, anmod eller reklamer på disse foraene uten forhåndsgodkjennelse. Alle typer anmodninger vil føre til at du umiddelbart fjernes fra forumet.
 • Reklamer for andre fora, nettsteder eller selskaper.
 • Forsøk å vinne støtte for en underskriftskampanje eller meningsmåling som ikke støttes av NVIDIA, og som reklamerer for innhold som ikke er relevant for NVIDIA-fellesskapet
 • Publiser piratkopierte eller ulovlige videoer, filmer eller TV-programmer

Hacking, skadelig innhold og virus

Ikke:

 • Publiser koblinger, bilder eller innhold som refererer til hacking, skadelige virus eller programmer.
 • Publiser informasjon eller lekkasjer om NVIDIA-teknologi eller -innhold
 • Bruk hacking, skript eller andre metoder som er tilgjengelig til å kapre forumet eller dets funksjonalitet

Religion, religiøse figurer og religiøse begreper

Ikke:

 • Diskriminer mot eller fremstill religioner, religiøse figurer eller begreper negativt.

Nasjonal identitet

Ikke:

 • Promoter hat, nedsettende bemerkelser, symboler eller innhold som representerer hat av nasjonaliteter.

Trolling

Ikke:

 • Overdriv sending av søppelpost, latterliggjøre eller skape uro på foraene.
 • Overdriv bruk av meningsløse fraser, bilder eller fraser som virker forstyrrende eller forvirrende på trådene
 • Forårsak problemer eller forstyrrelser i fellesskapet, som for eksempel å kapre tråder, fornærme andre brukere, publisere ikke-konstruktive innlegg, misbruke rapporteringsfunksjonen eller skape meningsløse meldinger eller bilder
 • Publiser tråder med lokkepriser eller legg ut koblinger til innhold som bryter med NVIDIAs etiske retningslinjer
 • Publiser materialer som svekker, sverter eller trakasserer andre brukere eller NVIDIA Community-teamet

Publiser tråder med duplisert innhold, krysskoblinger og klikkagn

Ikke:

 • Opprett dupliserte tråder med vilje for å forstyrre
 • Koble til tråder fra andre fora utenfor GeForce.com
 • Opprett tråder bare med formålet å koble til et annet innlegg
 • Publiser «klikkagn» til henvisningsområder, meningsmålinger, reklame, eksternt innhold som ikke er relevant for NVIDIA

Bedriftshemmeligheter og lekkasjer

Ikke:

 • Publiser, henvis til eller koble til en konkurrent eller til NVIDIAs bedriftshemmeligheter
 • Publiser konfidensiell informasjon til våre fora eller sosiale områder
 • Lekk informasjon fra andre selskaper, konkurrenter eller NVIDIA
 • Publiser materialer som gir brukerne mulighet til å omgå NVIDIA-programvare

Utestenging og disiplinære tiltak

Ikke:

 • Opprett innlegg eller tråder for å diskutere disiplinære handlinger utført mot en annen forumbruker
 • Opprett innlegg eller tråder som bestrider kontoutestenginger
 • Opprett innlegg eller tråder som bruker skjermbilder, bilder eller andre innholdsformer til å motvirke en utestengingssak.

Disiplinære tiltak

Vi oppfordrer fellesskapet til å respektere hverandre og følge de etiske retningslinjene slik de har blitt beskrevet ovenfor. Hvis du anses for å ha brutt de etiske retningslinjene, vil NVIDIA Community-teamet utestenge forumkontoen din.

NVIDIA Community-teamet forbeholder seg retten til å iverksette disiplinærtiltak på alle NVIDIA-forumskontoer når som helst, uansett årsak.