NVIDIA Broadcast-appen: Installasjonsveiledning

Om NVIDIA Broadcast

AI-kraften i NVIDIA Broadcast gjør om standard webkameraer og mikrofoner til kvalitetsenheter og forvandler rommet ditt til et hjemmestudio. Forbedre video- og lydkvaliteten på direktestrømmer med AI-funksjoner, som virtuell bakgrunn, automatisk bildebehandling og støyfjerning. Med Tensor-kjerner som dedikerte AI-prosessorer i GeForce RTX-GPU-er kan AI-nettverkene kjøre effekter med høy kvalitet i sanntid.

Systemkrav

GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX eller nyere
RAM 8 GB RAM eller høyere
CPU Anbefalt: Intel Core i5 8600, AMD Ryzen r5 2600 eller høyere
Driver NVIDIA Display Driver versjon 456.xx eller høyere
Operativsystem Windows 10 64-bit
Tilkobling internett-tilkobling under installasjon

Hurtigstartveiledning

NVIDIA Broadcast oppretter virtuelle enheter i Windows som tar opp mikrofonens, høyttalerens eller kameraets utdata og legger på en AI-effekt, som forbedrer dem på ulike måter. Velg denne virtuelle enheten (kalt NVIDIA Broadcast) når du strømmer eller har videokonferansesamtaler.

Installasjon:

 1. Last ned appen.
 2. Installer den. Under installeringen vil appen laste ned de nødvendige filene til maskinen din. Nedlastingen er på omtrent 400 MB, så sørg for at du er koblet til internett.
 3. Start maskinen på nytt.

Installasjon:

1. Konfigurer NVIDIA Broadcast:

a. Åpne NVIDIA Broadcast-appen

b. Gå til hver enkelt enhet og velg den øverste inndataenheten

c. Velg effekten du vil bruke, når du velger kamera

d. Du kan slå disse effektene av eller på. Vi anbefaler at du bare slår på de du kommer til å bruke, for å ikke sløse med GPU-ressurser

e. Du kan konfigurere styrken eller innstillingene for effekten med glidebryterne under effekten

2. Konfigurer appene du bruker til direktestrømming eller videokonferanser:

a. Åpne appen du vil bruke

b. Gå til Innstillinger, og deretter til Lyd- og videodelen

c. Velg NVIDIA Broadcast-enhetene:

i. Mikrofon (NVIDIA Broadcast)

ii. Høyttaler (NVIDIA Broadcast)

iii. Høyttaler (NVIDIA Broadcast)

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer en bestemt app, trykker duher.

3. Du er i gang!

Avanserte innstillinger:

 • Unngå problemer med tredjepartsfiltre: Programmer bruker av og til effekter, for eksempel støydemping, tilsvarende effektene til NVIDIA Broadcast. Hvis du bruker samme effekt to ganger, fører det ofte til at effekten ikke fungerer som den skal. Vi anbefaler at du deaktiverer disse effektene i appen og driverne.
 • Endre oppløsning: Hvis du ønsker å justere kameraoppløsningen, må du gjøre det med NVIDIA Broadcast. I appene du bruker til strømming og videokonferanser bør du beholde standardinnstillingene eller bruke de samme innstillingen som du bruker i NVIDIA Broadcast.
 • Hvis du kobler til og fra mikrofon/høyttalere ofte: Hvis du endrer mikrofon/høyttaler ofte (kobler dem til og fra), kan du velge (Standardenhet) som inndata i NVIDIA Broadcast. Dette vil automatisk bruke mikrofoner/høyttalere som Windows oppdager som standardenheter, slik at du ikke trenger å konfigurere dem hver gang.
 • Angi NVIDIA Broadcast som standard mikrofon: NVIDIA Broadcast kan velges som standard mikrofon i Windows, slik at du slipper å endre det i alle programmer. Hvis du velger å gjøre dette, må du passe på at du velger den faktiske mikrofonen din i NVIDIA Broadcast. Ikke gjør dette for høyttalere, siden det vil filtrere all lyd som går gjennom enheten, blant annet videoer og musikk.

Slik tester du

NVIDIA Broadcast har en innebygd testfunksjon i appen:

 • For å teste mikrofonen kan du gjøre ett opptak av deg selv med bakgrunnsstøy. Spill av lydfilen og se hvordan effekten endrer lyden, når du slår den av og på eller justerer styrken.
 • For å teste høyttalerne har vi flere opptak som du kan lytte til mens du slår av og på effekten for å se endringen. Du kan også justere effektstyrken.
 • For å teste webkameraet kan du bruke vinduet for forhåndsvisning av kamera.

Gi oss tilbakemelding!

NVIDIA Broadcast Virtual Background og Auto Frame er for øyeblikket i betaversjon, og tilbakemeldingene du gir hjelper oss med å gjøre programvaren enda bedre.

Discord

1. Gå til Brukerinnstillinger (tannhjulet), og velg Tale og video.

2. Velg NVIDIA Broadcast mikrofon, høyttaler og kamera som inngangs- og utdataenheter samt kamera.

3. Sørg for at du deaktiverer all støydemping/støyfjerning i Discord for å få best mulig kvalitet.

OBS Studio

1. Gå til Innstillinger > Lyd.

2. Velg NVIDIA Broadcast som dine enheter:

a. I Enheter > Mikrofon/Aux velger du Mikrofon (NVIDIA Broadcast).

b. I Avansert > Lydenhet for overvåking velger du Høyttaler (NVIDIA Broadcast).

3. For å velge NVIDIA Broadcast-kameraet, kan du legge til en Videoopptaksenhet som kilde i scenen og velge Kamera (NVIDIA Broadcast). Behold alle standardinnstillingene. Hvis du ønsker å endre kameraoppløsningen, må du gjøre det med NVIDIA Broadcast.

StreamLabs

1. Gå til Innstillinger.

2. Gå til Lydinnstillinger, og under Mikrofon/Aux-enhet 1 velger du Mikrofon (NVIDIA Broadcast).

3. Hvis du ønsker å bruke NVIDIA Broadcast når du overvåker lyd, velger du Avansert, Lydenhet for overvåking og Høyttalere (NVIDIA Broadcast).

4. For å velge NVIDIA Broadcast-kameraet, kan du legge til en Videoopptaksenhet som kilde i scenen og velge Kamera (NVIDIA Broadcast). Behold alle standardinnstillingene. Hvis du ønsker å endre kameraoppløsningen, må du gjøre det med NVIDIA Broadcast.

XSplit Broadcaster

1. Gå til Lydinnstillinger.

2. Velg NVIDIA Broadcast som dine enheter:

a. Under Lydforhåndsvisning velger du Høyttaler (NVIDIA Broadcast).

b. Under Mikrofon velger du Mikrofon (NVIDIA Broadcast).

3. For å velge NVIDIA Broadcast-kameraet, kan du legge til en Videoopptaksenhet som kilde i scenen og velge Kamera (NVIDIA Broadcast).

XSplit Gamecaster

XSplit Gamecaster is not officially supported at this point. We are working with SplitmediaLabs to support it in the future. If you wish to test NVIDIA Broadcast with XSplit Gamecaster regardless, you can learn how to configure it below.

1. Gå til Innstillinger, og deretter til Enheter.

2. Trykk på de du vil endre, og velg NVIDIA Broadcast-enhetene:

Twitch Studio

1. Gå til Innstillinger, og deretter til Lyd.

2. Velg Mikrofon (NVIDIA Broadcast) som hovedmikrofon. Lukk innstillingene etterpå.

3. To select NVIDIA Broadcast as your camera:

a. In the main screen, click on Edit Layout.

b. Go to Webcam.

c. Uncheck the Auto Optimize option first.

d. Then select Camera (NVIDIA Broadcast).

WebEx

Du kan konfigurere WebEx på to måter:

1. Når du kobler til WebEx-møtet, får du spørsmål om hvordan du vil koble til. Velg Ring med datamaskinen, og velg NVIDIA Broadcast som enhetene dine.

 

2. Når du allerede er tilkoblet, kan du endre innstillingene ved å gå til Lyd > Lyd- og videotilkoblinger.

a. Velg Endre innstillinger.

b. Konfigurer enhetsinnstillingene til å bruke NVIDIA Broadcast.

We recommend unchecking Automatically adjust volume and setting it manually.

Zoom

1. For å konfigurere skrivebordsprogrammet går du til Innstillinger > Lydinnstillinger.

2. Velg NVIDIA Broadcast som høyttaler- og mikrofonenhet.

3. Gå til Video og velg Kamera (NVIDIA Broadcast).

Du kan også konfigurere enhetene for møter:

1. Trykk på den lille pilen nede til venstre.

2. Velg NVIDIA Broadcast Mikrofon og Høyttaler som enhetene dine.

 

3. Gjør det samme i videoalternativet (andre nede til venstre) for å velge Kamera (NVIDIA Broadcast).

Slack

1. Når du starter en samtale, trykker du på innstillingssymbolet øverst til venstre.

2. Konfigurer NVIDIA Broadcast som dine enheter.

Microsoft Teams

1. Trykk på kontosymbolet øverst til høyre, og velg Innstillinger.

2. Gå til Enheter, og deretter til Lydenheter og velg Tilpasset installasjon.

3. Konfigurer NVIDIA Broadcast som dine enheter.

Skype

1. Trykk på Innstillinger og gå til Lyd og video.

2. Bla ned og endre enhetene til NVIDIA Broadcast sine enheter.

Google Chrome

 1. Gå til Innstillinger (3 prikker øverst til høyre, og deretter til Innstillinger).
 2. Klikk på Nettstedsinnstillinger > Mikrofon.
 3. Velg Mikrofon (NVIDIA Broadcast).
 4. Gå tilbake til Nettstedsinnstillinger, og deretter til Kamera.
 5. Velg Kamera (NVIDIA Broadcast).