NVIDIA Broadcast-appen: Installasjonsveiledning

Om NVIDIA Broadcast

NVIDIA Broadcast gjør standard webkameraer og mikrofoner om til kvalitetsenheter og forvandler et hvilket som helst rom til et hjemmestudio ved hjelp av AI. Forbedre video- og lydkvaliteten på direktestrømmer med AI-funksjoner som fjerning av mikrofonstøy og gjenklang i rommet, virtuell bakgrunn, automatisk bildebehandling og fjerning av videostøy. Med Tensor-kjerner som dedikerte AI-prosessorer i NVIDIA RTX-GPU-er kan AI-nettverkene kjøre effekter med høy kvalitet i sanntid.

Krav

GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX eller nyere
RAM 8 GB RAM eller høyere
CPU Anbefalt: Intel Core i5 8600, AMD Ryzen r5 2600 eller høyere
Driver NVIDIA Studio-driver 526.98, Game Ready-driver 526.47, NVIDIA RTX Enterprise-driver 526.67 og nyere
Operativsystem Windows 10 64-biters
Tilkobling Internett-tilkobling under installasjon

Hurtigstartveiledning

NVIDIA Broadcast oppretter virtuelle enheter i Windows som tar opp mikrofonens, høyttalerens eller kameraets utdata og legger på en AI-effekt, som forbedrer dem på ulike måter. Velg denne virtuelle enheten (kalt NVIDIA Broadcast) når du strømmer eller har videokonferansesamtaler. 

Installasjon:

 1. Last ned appen.
 2. Installer den. Under installeringen vil appen laste ned de nødvendige filene til maskinen din. Nedlastingen er på omtrent 400 MB, så sørg for at du er koblet til internett.
 3. Start maskinen på nytt.

Installasjon:

 1. Konfigurer NVIDIA Broadcast:

a. Åpne NVIDIA Broadcast-appen

b. Gå til hver enkelt enhet og velg den øverste inndataenheten.

c. Velg effekten du vil bruke, når du velger kamera.

i. Du kan kombinere mer enn 1 effekt hvis du ønsker det.

ii. Vi anbefaler at du bare slår på effektene du trenger for å unngå å bruke unødvendige GPU-ressurser.

d. Du kan konfigurere styrken eller innstillingene for effekten med glidebryterne under effekten.

2. Gå gjennom lydinnstillingene i Windows:

a. Gå til Windows-innstillinger > System > Lyd og kontroller at hodetelefonene eller høyttalerne dine er angitt som Utdataenhet. Du vil ikke ha NVIDIA Broadcast Speakers som standard, da dette vil filtrere ut alle systemlyder.

b. Du kan velge NVIDIA Broadcast-mikrofonen som inndataenhet hvis du ønsker det. Dette sørger for at du ikke trenger å konfigurere den for hver app. I dette tilfellet må du huske å velge den faktiske mikrofonen din i NVIDIA Broadcast-appen.

3. Konfigurer appene du bruker til direktestrømming eller videokonferanser:

a. Åpne appen du vil bruke

b. Gå til Innstillinger, og deretter til Lyd og video-delen

c. Velg NVIDIA Broadcast-enhetene:

i. Mikrofon (NVIDIA Broadcast)

ii. Høyttaler (NVIDIA Broadcast)

iii. Kamera (NVIDIA Broadcast)

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer en bestemt app, trykker du her.

Du er i gang!

Avanserte innstillinger:

 • Om multieffektfunksjonalitet: Fra versjon 1.2 og nyere kan du kombinere AI-effekter per enhet. Hvis du kjører mer enn én effekt, øker GPU-bruken for appen.
  • Hvis du vil legge til en sekundær effekt, klikker du på Legg til effekt-knappen. 
  • Hvis du vil fjerne en effekt, klikker du på effektnavnet og ruller ned til «x Fjern denne effekten».
 • Unngå problemer med tredjepartsfiltre: Programmer bruker av og til effekter, for eksempel støydemping, tilsvarende effektene til NVIDIA Broadcast. Hvis du bruker samme effekt to ganger, fører det ofte til at effekten ikke fungerer som den skal. Vi anbefaler at du deaktiverer disse effektene i appen og driverne.
 • Endre oppløsning. Hvis du ønsker å justere kameraoppløsningen, må du gjøre det med NVIDIA Broadcast. I appene du bruker til strømming og videokonferanser bør du beholde standardinnstillingene eller bruke de samme innstillingene som du bruker i NVIDIA Broadcast. Hvis du endrer oppløsningen for webkameraet i NVIDIA Broadcast, må du laste inn kameraet på nytt i appen (dvs. slå det av og på igjen, og justere oppløsningen hvis den ikke er satt til Auto).
 • Hvis du kobler til og fra mikrofon/høyttalere ofte: Hvis du endrer mikrofon/høyttaler ofte (kobler dem til og fra), kan du velge (Standardenhet) som inndata i NVIDIA Broadcast. Dette vil automatisk bruke mikrofoner/høyttalere som Windows oppdager som standardenheter, slik at du ikke trenger å konfigurere dem hver gang.
 • Angi NVIDIA Broadcast som standardenhet i Windows lydinnstillinger: NVIDIA Broadcast kan velges som standard mikrofon i Windows, slik at du slipper å endre det i alle programmer. Hvis du velger å gjøre dette, må du sørge for at du velger den faktiske mikrofonen i NVIDIA Broadcast. Ikke gjør dette for høyttalere, da dette vil filtrere all lyd som kommer gjennom enheten din, for eksempel videoer og musikk.

Slik tester du

NVIDIA Broadcast har en innebygd testfunksjon i appen:

 • For å teste mikrofonen kan du gjøre ett opptak av deg selv med bakgrunnsstøy. Spill av lydfilen og se hvordan effekten endrer lyden, når du slår den av og på eller justerer styrken.
 • For å teste høyttalerne har vi flere opptak som du kan lytte til mens du slår av og på effekten for å se endringen. Du kan også justere effektstyrken.
 • For å teste webkameraet kan du bruke vinduet for forhåndsvisning av kamera.

Gi oss tilbakemelding!

NVIDIA Broadcast Virtual Background og Auto Frame er for øyeblikket i betaversjon, og tilbakemeldingene du gir hjelper oss med å gjøre programvaren enda bedre.

Discord

1. Gå til Innstillinger (tannhjulet), og velg deretter Tale og video.

2. Velg NVIDIA Broadcast mikrofon, høyttaler og kamera som inngangs- og utdataenheter samt kamera.

3. For å få best mulig kvalitet bør du kontrollere at du har deaktivert alle lyddempende eller -fjernende effekter i Discord.

OBS Studio

1. Gå til Innstillinger > Lyd.

2. Velg NVIDIA Broadcast som enhetene dine:

a. I Enheter > Mikrofon/Aux velger du Mikrofon (NVIDIA Broadcast).

b. I Avansert > Lydenhet for overvåking velger du Høyttaler (NVIDIA Broadcast).

3. For å velge NVIDIA Broadcast-kameraet, kan du legge til en Videoopptaksenhet som kilde i scenen og velge Kamera (NVIDIA Broadcast). Behold alle standardinnstillingene. Hvis du ønsker å endre kameraoppløsningen, må du gjøre det med NVIDIA Broadcast. 

StreamLabs

1. Gå til Innstillinger.

2. Gå til Lydinnstillinger, og under Mikrofon/Aux-enhet 1 velger du Mikrofon (NVIDIA Broadcast).

3. Hvis du ønsker å bruke NVIDIA Broadcast når du overvåker lyd, velger du Avansert, Lydenhet for overvåking og Høyttalere (NVIDIA Broadcast).

4. For å velge NVIDIA Broadcast-kameraet, kan du legge til en Videoopptaksenhet som kilde i scenen og velge Kamera (NVIDIA Broadcast). Behold alle standardinnstillingene. Hvis du ønsker å endre kameraoppløsningen, må du gjøre det med NVIDIA Broadcast. 

XSplit Broadcaster

1. Gå til Lydinnstillinger.

2. Velg NVIDIA Broadcast som enhetene dine:

a. Under Lydforhåndsvisning velger du Høyttaler (NVIDIA Broadcast).

b. Under Mikrofon velger du Mikrofon (NVIDIA Broadcast).

3. For å velge NVIDIA Broadcast-kameraet, kan du legge til en Enhetskilde i scenen og velge Kamera (NVIDIA Broadcast).

Gamecaster

1. Gå til Innstillinger og deretter til Enheter.

2. Trykk på hver enhet du vil endre, og velg den aktuelle NVIDIA Broadcast-enheten:

Twitch Studio

1. Gå til Innstillinger og så til Lyd.

2. Velg Mikrofon (NVIDIA Broadcast) som hovedmikrofon. Lukk innstillingene etterpå.

3. Slik velger du NVIDIA Broadcast som kameraet ditt:

a. Trykk på Rediger oppsett (Edit Layout) på hovedskjermen.

b. Gå til Webkamera.

c. Slå av automatisk optimalisering først.

d. Velg deretter Kamera (NVIDIA Broadcast).

WebEx

Du kan konfigurere WebEx på to måter:

1. Når du kobler til WebEx-møtet, får du spørsmål om hvordan du vil koble til møtet. Velg Ring med datamaskinen, og velg NVIDIA Broadcast som enhetene dine.

 

2. Når du er tilkoblet, kan du endre innstillingene ved å gå til Lyd > Lyd- og videotilkoblinger.

a. Velg deretter Endre innstillinger.

b. Konfigurer enhetsinnstillingene til å bruke NVIDIA Broadcast.

Vi anbefaler at du slår av automatisk volumjustering og angir det manuelt.

Zoom

1. For å konfigurere skrivebordsprogrammet går du til Innstillinger > Lydinnstillinger.

2. Velg NVIDIA Broadcast som høyttaler- og mikrofonenhet.

3. Gå til Video og velg Kamera (NVIDIA Broadcast).

4. For å få best mulig kvalitet bør du kontrollere at du har deaktivert eller skrudd ned lyddempende effekter.

Du kan også konfigurere enhetene for møter:

1. Klikk på den lille pilen nederst til venstre.

2. Velg NVIDIA Broadcast som høyttaler- og mikrofonenhet.

3. Gjør det samme i videoalternativet (andre alternativ nede til venstre) for å velge Kamera (NVIDIA Broadcast).

Slack

1. Når du starter en samtale, klikker du på Innstillinger-ikonet øverst til venstre.

2. Deretter konfigurer du NVIDIA Broadcast som enhetene dine.

Microsoft Teams

1. Klikk på kontoikonet øverst til høyre, og velg deretter Innstillinger.

2. Gå til Enheter, under Lydenheter velger du Tilpasset oppsett.

3. Konfigurer NVIDIA Broadcast som enhetene dine.

4. For å få best mulig kvalitet bør du kontrollere at du har deaktivert alle lyddempende effekter.

Skype

1. Klikk på Innstillinger og gå til Lyd og video.

2. Bla ned og endre enhetene til NVIDIA Broadcast-enhetene.

Google Chrome

 1. Gå til Innstillinger (tre prikker øverst til høyre og deretter Innstillinger).
 2. Klikk på Nettstedsinnstillinger > Mikrofon.
 3. Velg Mikrofon (NVIDIA Broadcast).
 4. Gå tilbake til Nettstedsinnstillinger, og deretter til Nettstedsinnstillinger > Nettstedsinnstillinger > Kamera.
 5. Velg Kamera (NVIDIA Broadcast).